До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить icon

До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить
Скачати 263.15 Kb.
НазваДо звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить
Дата01.09.2012
Розмір263.15 Kb.
ТипДокументи

До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить:


 1. Витяг з протоколу засідання кафедри про показники науково-дослідної роботи за 2011 р.

 2. Загальний звіт про науково-дослідну роботу кафедри (текст) за 2011 р.

 3. Звіт про публікації у 2011 р. (табл. № 1- 5).

 4. Захист кандидатських дисертацій у 2011 р. ( табл. № 6).

 5. Захист докторських дисертацій у 2011 р. (табл. № 7).

 6. Захисти кандидатських дисертацій у керівників по кафедрі за 2011 р. (табл. № 8);

 7. Заявка кафедри на аспірантуру на 2012 р. (табл. № 9).

 8. Заявка кафедри на докторантуру на 2012 р. (табл. № 10).

 9. План публікацій кафедри на 2012 р. (табл. № 11).

 10. Річний тематичний план науково-дослідної роботи кафедри на 2012 р. (табл. № 12).

 11. Конференції кафедри у 2011 р. (табл. № 13).

 12. План проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів кафедри на 2012 р. (табл. № 14).

 13. Інформація про наукове співробітництво кафедри за 2011 р. (табл. № 15).

 14. Інформація про наукові досягнення кафедри за 2011 р. (табл. № 16).

 15. Інформація про викладачів, які мають відзнаки та нагороди по кафедрі (табл. № 17).

 16. Участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах у 2011 р. (табл. № 18,19).

 17. Участь студентів у конкурсах (МОНМС України та інших) у 2011 р. (табл. № 20).

 18. Список загальної кількості публікацій студентів за 2011 р. по (табл. № 21).

 19. Участь студентів у конференціях (міжнародні, всеукраїнські, регіональні, університетські) у 2011 р. (табл. № 22). Обов’язково додається ксерокопія програми або матеріалів відповідної конференції.

 20. Міжнародна діяльність кафедри у 2011 р. (табл. № 23).

 21. Паспорт кафедри (табл. № 24).Примітки:

 1. Кожна форма звіту повинна бути підписана завідувачем кафедри та заступником декана факультету з н/д роботи.

 2. До звіту необхідно додати по 1 примірнику кожного видання (з обов’язковим списком літератури, яка передається до розгляду комісії).

 3. Звіт подавати у 2-х примірниках, з обов’язковим наданням електронного носія та по електронній пошті: nauka@hnpu.edu.ua

 4. Адреса розміщення форм для звіту в електронному вигляді: http://nauka.hnpu.edu.ua (у розділі сайту – нормативні документи).

Таблиця № 1


Наукові та навчально-методичні видання кафедри ____________________________________________ за 2011 рік


Загальний обсяг видання

З загального обсягу видання

Моно­графії

Підручники

Навч.-мет. посібники

Збірники наук. праць

Методичні рекомендації

Статті в журн. та н. зб.

Тези

Автореферати

Курси лекцій

Довідники, словники

Друковані роботиУсього

З нихУсього

З них

Видані в Україні

Видані в країнах СНД

Видані в країнах далекого зарубіжжя

Загаль­на кіль­кість назв

Загаль­ний

обсяг

(в др.арк.)


Для серед­ньої школи


Для вищої школи

Для серед­ньої школи

Для вищої школи

Фахові

Нефахові

Канд.
дис.

Докт.
дис.

Публікації у все­світ­ньо визнаних журналах

Посилання на все­світньо визна­ні журнали (індекс цитування)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Зав. кафедри _____________________

(підпис)
^

Таблиця № 2

Список опублікованих монографій, підручників та навчально-методичних посібників

кафедри __________________________________________________ за 2011 рік

Прізвище та ініціали авторів (указувати співавторів)

Назва видання /указувати характер видання, мову видання/

Видавництво, обсяг, рік видання

Мова

видання

Кількість друк. арк., які належать авторам кафедри

Указати, які роботи видані з грифом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

(дата та номер листа МОНМС України)

1

2

3

4

5

6

7


Зав. кафедри ___________________

(підпис)


Таблиця № 3

Кількість публікацій викладачів, докторантів та аспірантів

кафедри____________________________________________ за 2011 рік
Прізвище, ім’я та по батькові

Усього

Монографії

Підручники

Науково-методичні посібники

Методичні рекомендації

Статті

Інші видання

фахові зб.

не фахові зб.

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Зав. кафедри___________________

(підпис)

Таблиця № 4

Список загальної кількості публікацій за 2011 рік по кафедрі ___________________________________Прізвище, ініціали авторів

Назва видання

Назва видавництва, журналу, номер, рік

Сторінки

За чий рахунок видано

1

2

3

4

5

6Зав. кафедри___________________

(підпис)

^ Таблиця № 5


Список викладачів, які не мають публікацій за 2011 рік

по кафедрі ___________________________________
Назва кафедри

Завідувач кафедри

Викладач

Науковий ступінь, учене звання, посада

1

2

3

4

5
Зав. кафедри _____________________________________________________

(підпис)

^

Таблиця № 6


Захист кандидатських дисертацій у 2011 році

по кафедрі ___________________________________Прізвище, ім`я,

по батькові

аспіранта, здобувача

Прізвище, ім`я,

по батькові

наукового керівника

Шифр та назва спеціальності

Дата

закінчення

аспірантури

Дата захисту кандидатської дисертації

Місце захисту

дисертації

Місце роботи, посада

1

2

3

4

5

6

7

8

Зав. кафедри ___________________

(підпис)
^

Таблиця № 7


Захист докторських дисертацій у 2011 році

по кафедрі ___________________________________
Назва кафедри

Шифр та назва спеціальності

Прізвище, ім`я,

по батькові докторанта

Дата

закінчення

докторантури

Дата захисту докторської дисертації

Місце роботи

Прізвище, ім`я, по батькові наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

Зав. кафедри ___________________

(підпис)


^ Таблиця № 8

Захисти кандидатських дисертацій

у керівників по кафедрі___________________________________________ за 2011 рік

Прізвище, ім`я, по батькові наукового керівника

Кількість захистів

Прізвище, ім`я, по батькові, посада здобувача, місце роботи, назва кафедри

Прізвище, ім`я, по батькові здобувачів, що працюють в інших установах

Примітка

1

2

3

4

5

6


Усього

Зав. кафедри ___________________

(підпис)


Таблиця № 9

Заявка

кафедри __________________________ на аспірантуру на 2012 рік

Назва кафедри

Назва

спеціальності

Шифр

Кількість місць

Прізвище абітурієнта

Стаціонар

Заочна форма навчання

1

2

3

4

5

6

7


Зав. кафедри____________________

(підпис)


Таблиця № 10

Заявка

кафедри _______________________на докторантуру на 2012 рік
Назва кафедри

Назва спеціальності

Шифр

Кількість місць

Прізвище абітурієнта

1

2

3

4

5

6Зав. кафедри____________________

(підпис)


Таблиця № 11

План публікацій

кафедри ______________ на 2012 рік

Назва видання

Автор (автори)

Обсяг

Тираж

Примітка

1

2

3

4

5

6Зав. кафедри____________________

(підпис)


Таблиця № 12

Річний тематичний план науково-дослідної роботи

кафедри ______________ на 2012 рік

Назва основного напряму наукової діяльності, назва тем робіт, прізвище керівника

Джерело фінансування

(організація, замовник)

Кінцевий результат

Обсяг фінансування

1

2

3

4

5
Зав. кафедри____________________

(підпис)


Таблиця № 13

Конференції

кафедри ______________ у 2011 році

Назва конференції

Дата проведення

Кількість викладачів, що взяли участь у конференції

Результат

виконання

1

2

3

4

5
Зав. кафедри____________________

(підпис)

Таблиця № 14

План проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди

кафедри ______________ на 2012 рік
Назва заходу

Навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон

Місто та термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є спів-організаторами заходу

1

2

3

4

5

6Зав. кафедри____________________

(підпис)


^ Таблиця 15


Інформація про наукове співробітництво

кафедри _______________________________ за 2011 рік


Співробітництво із закордонними організаціями

Співробітництво з науковими установами НАН України та галузевими академіями України

Заходи, здійснені спільно з обласною та міською адміністрацією

1

2

3


Зав. кафедри ____________________________________________

(підпис)


Таблиця 16

Інформація про наукові досягнення

кафедри _______________________________ за 2011 рік


Інформація про визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, виконані за кошти держбюджету
Короткий опис перспективних прикладних досліджень, обґрунтування щодо необхідності їх фінансової підтримки
Описи найбільш важливих розробок, відкриттів, конкурентоспроможних прикладних розробок та новітніх технологій, обов’язково зазначити підприємства та організації, на яких здійснювалася апробація, випробування та які можуть бути зацікавлені у їх використанні (підтвердити відповідними актами)

Зав. кафедри ____________________________________________

(підпис)


^ Таблиця 17


Інформація про викладачів, які мають відзнаки та нагороди

по кафедрі ________________________
Прізвище,

ім’я, по батькові

Науковий ступінь, учене звання

Посада

Державні відзнаки (№ посвідчення, рік отримання)

Відомчі відзнаки (№ посвідчення, рік отримання)

Інші нагороди (стипендії, премії, відзнаки із зазначенням року отримання)

1

2

3

4

5

6

7Зав. кафедри ____________________________________________

(підпис)


Таблиця № 18
^

Участь студентів I-му турі Всеукраїнських олімпіад


кафедри _______________________________ у 2011 році

Прізвище,

ім’я, по батькові

Факультет, група

Тематика олімпіади

Місце, яке посів студент

1

2

3

4

5Зав. кафедри____________________

(підпис)


Таблиця № 19
^

Участь студентів у IІ-му турі Всеукраїнських олімпіад


кафедри _______________________________ у 2011 році

Прізвище,

ім’я, по батькові

Факультет, група

Тематика олімпіади

Місце, яке посів студент

1

2

3

4

5Зав. кафедри____________________

(підпис)

Таблиця № 20
^

Участь студентів у конкурсах (МОНМС України та інших)


кафедри _______________________________ у 2011 році

Прізвище,

ім’я, по батькові

Факультет, група

Тематика конкурсу

Місце, яке посів студент

1

2

3

4

5Зав. кафедри____________________

(підпис)


^ Таблиця № 21


Список загальної кількості публікацій студентів за 2011 рік

по кафедрі _______________________

Прізвище,

ім’я, по батькові

Факультет, група

Назва видання

Назва видавництва, журналу, номер, рік

Сторінки

1

2

3

4

5

6

Зав. кафедри____________________

(підпис)


Таблиця № 22

^

Участь студентів у конференціях (міжнародні, всеукраїнські, регіональні, університетські)


кафедри _______________________________ у 2011 році

Прізвище,

ім’я, по батькові

Назва конференції

Місце, дата проведення

Тема доповіді

Науковий керівник

Результат участі

1

2

3

4

5

6

7
Зав. кафедри____________________

(підпис)
^

Таблиця № 23

Міжнародна діяльність

кафедри ______________________________________________________________ у 2011 роціКількість виїздів викладачів за межі України

Кількість викладачів, прізвища викладачів,

які працю­ють за кон­трактом за кордоном (країна)

Кількість міжнародних конференцій, семінарів тощо,

прове­дених університе­том

Кількість лекцій (доповідей), що прочи­та­ні викла­дача­ми на за­прошення зарубіжних наукових центрів (країна), прізвища викладачів

Кількість учених-іноземців, які

приїзди­ли до університету (країна), прізвища викладачів

Кількість грантів, отриманих викладачами від міжна­род­них фон­дів (указати прізвище, звання)

Усього

У тому числі з метою:

Стажування, навчання, підвищення кваліфікації
(країна)

Викладацької роботи
(країна)

Проведення наукових досліджень
(країна)

Участь у міжнародних семінарах, конференціях тощо
(країна)

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зав. кафедри ______________________________________

(підпис)


*Обов’язково вказати прізвища викладачів, які брали участь у міжнародній діяльності


Таблиця № 24

Паспорт кафедри ________________________________________________________

назва кафедриПІБ

Посада

Навантаж.

Ступінь

Звання

Термін контракту

Дата, місяць та рік

народження

Термін стажування

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Зав. кафедри _______________________

(підпис)

Схожі:

До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить iconФорма індивідуального звіту про науково-дослідну роботу працівника професорсько-викладацького складу кафедри та наукового співробітника ндл

До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить iconСхема звіту про науково-дослідну роботу за 2009 рік ( відповідно до вимог Міністерства освіти І науки України) Інформація розміщена на сайті
Працівники професорсько-викладацького складу кафедри та наукові співробітники науково-дослідних підрозділів
До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить iconФорма звіту про науково-дослідну роботу за 2010 рік ( відповідно до вимог Міністерства освіти І науки України) Інформація розміщена на сайті
Працівники професорсько-викладацького складу кафедри та наукові співробітники науково-дослідних підрозділів
До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить iconФорма звіту про науково-дослідну роботу за 2011 рік (відповідно до вимог Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України) Інформація розміщена на сайті
Працівники професорсько-викладацького складу кафедри та наукові співробітники науково-дослідних підрозділів
До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить iconНаказ №897/06 Про нагородження підрозділів Донну за вагомий внесок у науково-дослідну роботу за 2009-2010 роки
За підсумками наукової роботи за 2009-2010 рр окремі підрозділи (факультети, кафедри, відділи) зробили значний внесок у науково-дослідну...
До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить iconНаказ №897/06 Про нагородження підрозділів Донну за вагомий внесок у науково-дослідну роботу за 2009-2010 роки
За підсумками наукової роботи за 2009-2010 рр окремі підрозділи (факультети, кафедри, відділи) зробили значний внесок у науково-дослідну...
До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить iconЗвіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить iconЗвіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
...
До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить iconПро підготовку звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік Для організації І забезпечення підготовки звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік наказую
Сергієнко В. П., заступник першого проректора з науково-методичної роботи – голова робочої групи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи