Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році icon

Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році
НазваНаказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році
Сторінка1/5
Дата03.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Н А К А З


м. Київ

18 11 2011 р.   № 1324


Про проведення Всеукраїнської

студентської олімпіади у

2011/2012 навчальному році


З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання


наказую:

1. Провести у 2011/2012 навчальному році Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі - Олімпіада) у два етапи:

І етап – у січні - лютому 2012 року у вищих навчальних закладах;

ІІ етап – у березні-квітні 2012 року в базових вищих навчальних закладах.

2. Затвердити, як такі, що додаються:

2.1. Методичні рекомендації щодо проведення Олімпіади.

2.2. Склад організаційного комітету Олімпіади.

2.3. Перелік навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, базові вищі навчальні заклади та термін проведення Олімпіади протягом 2011/2014 навчальних років.

3. Керівникам вищих навчальних закладів:

3.1. До 1 березня 2012 року надіслати до базових вищих навчальних закладів анкети переможців І етапу Олімпіади.

3.2. Відрядити науково-педагогічних працівників, які є членами журі, та студентів до відповідних базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ етапі Олімпіади. Оплату відряджень учасників здійснити за рахунок навчальних закладів, у яких вони навчаються або працюють.

3.3. Дозволити залучати для організації та проведення кожного з етапів Олімпіади та заохочення переможців кошти позабюджетних, благодійних фондів.

4. Оргкомітетам базових вищих навчальних закладів:

4.1. Забезпечити організацію ІІ етапу Олімпіади відповідно до методичних рекомендацій щодо її проведення.

4.2. До 16 лютого 2012 року надіслати до вищих навчальних
закладів листи-запрошення з умовами та строком проведення змагань..

4.3. Подати звіт про підсумки Олімпіади у 10-ти денний строк після її завершення на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) за встановленою формою.

4.4. Взяти до відома, що розміщення учасників ІІ етапу Олімпіади здійснюють базові вищі навчальні заклади.

5. Керівникам базових вищих навчальних закладів передбачити
компенсацію робочого часу, витраченого науково-педагогічними
працівниками на підготовку завдань для ІІ етапу Олімпіади, на умовах погодинної оплати відповідно до обсягів виконаної роботи.

6. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Олімпіадою.

7. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію, проведення та виготовлення дипломів для переможців Олімпіади здійснити за рахунок коштів загального фонду Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України згідно із затвердженим кошторисом.

8. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити фінансування проведення Олімпіади відповідно до затвердженого кошторису.

9. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) підвести підсумки Олімпіади та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.Перший заступник Міністра


Є. М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

18.11.20111324^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади


1. Загальні положення


1.1. Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система масових оч­них змагань з творчого застосування здобутих знань, умінь і навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обда­­ро­ваної студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стиму­лю­вання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, під­вищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.

1.3. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, спеціальностей (напрямів), за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Україні.

Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з дисциплін циклів гумані­­тарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки студентів, що вив­чають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

Олімпіада зі спеціальності (напряму) – це творче змагання з теоретичної та практич­­ної підготовки студентів старших курсів згідно з Переліком напрямів і спеціальнос­тей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

1.4. Олімпіада проводиться у два етапи.

I етап – з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) у вищому навчальному закладі серед студентів, які в ньому навчаються.

II етап – у базових вищих навчальних закладах з відповідних навчальних дисциплін, спеціальностей (напрямів), перелік яких затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. II етап Олімпіади проводиться з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму), за якими здійснюється підготовка студентів не менш ніж у 5 вищих навчальних закладах України. Кількість студентів, які беруть участь в Олімпіаді, повинна бути не меншою ніж 15 осіб у рівній кількості від кожного вищого навчального закладу.

Продовження з п.1.

1.5. В Олімпіаді можуть брати участь студенти – громадяни зарубіжних країн (відкрита олімпіада). Умови їх участі узгоджуються з базовим вищим навчальним закладом, відповідальним за проведення Олімпіади, і не повинні суперечити міждержавним та іншим угодам.

1.6. Учасники Олімпіади отримують завдання та дають на них відповіді державною мовою.1


^ 2. КЕРІВНИЦТВО ОЛІМПІАДОЮ


2.1. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює організаційний комітет, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2. Організаційний комітет:

– забезпечує організацію та проведення Олімпіади;

– розробляє Порядок, методичні рекомендації щодо організації та проведення Олімпіади;

– забезпечує вищі навчальні заклади необхідними інформаційними матеріалами;

– аналізує і контролює хід проведення Олімпіади на всіх її етапах;

– надає оперативну практичну допомогу вищим навчальним закла­дам в організації Олімпіади, виданні методичних рекомендацій та завдань з відповідної навчальної дисципліни, спеціальності (напряму);

– підводить остаточні підсумки Олімпіади;

– здійснює нагородження переможців;

– готує інформацію з метою узагальнення та розповсюдже­ння здобутого досвіду, використання його для вдосконалення навчального процесу вищими навчальними закладами відповідними департаментами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Олімпіади та підведення її підсумків покладається на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.4. Для організації і проведення Олімпіади у вищих навчальних закладах створюються організаційні комітети, журі, мандатні та апеляційні комісії.

2.5 До складу оргкомітетів Олімпіади входять провідні науково-педагогічні праців­­ники, вчені, представники галузевих установ, підприємств, профспілок базового вищого навчального закладу тощо. Головою оргкомітету призначається ректор чи один з проректорів вищого навчального закладу. Кандидатура голови оргкомітету базового вищого навчального закладу затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.6. Оргкомітет базового вищого навчального закладу:

Продовження з п.2.

- розробляє Положення про проведення Олімпіади з відповідної навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) на основі даного Порядку;

- розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у термін, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;

- організовує і проводить нагородження переможців;

- складає звіт про проведення Олімпіади;

- готує довідки-подання щодо відзначення активних організаторів Олімпіади;

- сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації та періодичній пресі.

2.7. До складу журі II етапу Олімпіади запрошуються (за згодою) провідні науково-педагогічні праців­ники базового вищого навчального закладу, члени відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вчені наукових установ Національної академії наук України та галузевих академій наук України, науково-педагогічні працівники споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів, працівники виробничої сфери тощо.

Кількість представників базового вищого навчального закладу в журі не повинна перевищувати 50% від загальної кількості членів журі.

2.8. Журі:

– розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання;

– перевіряє роботи учасників і визначає переможців;

– аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та оцінює рівень підготовки студентів до відповідної Олімпіади;

– готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних дисциплін, спеціальностей (напрямів);

– готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для підготовки студентів до відповідної Олімпіади.

2.9. До складу апеляційної комісії входять представники базового вищого навчального закладу та споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів тощо. Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечливих питань, пов’язаних з оцінкою виконання олімпіадних завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі.

2.10. До складу мандатної комісії входять представники базового вищого навчально­­го закладу та громадських організацій. Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, проводить їх реєстрацію, здійснює шифрування та дешифрування робіт, контролює виконання даного Порядку.2


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ


3.1. I та II етапи Всеукраїнської студентської олімпіади складаються з турів. Кількість турів (теоретичний, практичний, експериментальний тощо), форми їх проведення (письмові роботи, співбесіди, тестування тощо) на кожному етапі визначають оргкомітети.

3.2. I етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

3.2.1. Умови і порядок проведення I етапу Олімпіади, склад оргкомітету та журі у кожному вищому навчальному закладі затверджуються відповідним наказом ректора.

3.2.3 Оргкомітет підводить підсумки І етапу змагань та рекомендує переможців I етапу для участі в II етапі відповідної Олімпіади. Підставою для участі студентів у II етапі Олімпіади є заповнені оргкомітетом анкети на кожного учасника окремо (додаток 1).

3.2.4. Анкети переможців студентських олімпіад надсилаються до базового вищого навчального закладу до 1 березня поточного навчального року.

3.3. II етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

3.3.1. Умови і порядок проведення II етапу Олімпіади, склад оргкомітету, журі, мандатної та апеляційної комісій затверджуються наказом ректора базового вищого навчального закладу.

3.3.2. II етап Олімпіади проводиться між переможцями I етапу. Термін проведення олімпіади визначається оргкомітетами базових вищих навчальних закла­дів і затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.3.3. Базовий вищий навчальний заклад надсилає листи-запрошення з інформацією про умови проведення олімпіади, тематику олімпіадних завдань з відповідної навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) вищим навчальним закладам, студенти яких можуть брати участь у II етапі Олімпіади. Кількісний склад учасників II етапу Олімпіади визначає оргкомітет базового вищого навчального закладу у рівній кількості від кожного вищого навчального закладу.

3.3.4. ІІ етап Олімпіади може проводитися для різних груп вищих навчальних закладів, але при умові підготовки завдань для кожної групи окремо.

3.3.5. Оргкомітет з проведення II етапу Олімпіади надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Звіт про підсумки проведення олімпіади з навчальної дисципліни, напряму чи спеціальності у 10-ти денний термін після її завершення за встановленою формою (додаток 2 до ПОРЯДКУ).

3.3.6. Довідки-подання щодо відзначення активних організаторів Олімпіа­ди надсилаються у двох екземплярах (оригінал та копія) 1 раз після закінчення 3-річного терміну проведення Олімпіади (додаток 3). При підготовці довідки-подання слід чітко дотримуватись наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України" від 13.07.07 р. № 605.


Продовження з п.3.

Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам ПОРЯДКУ, результати проведення відповідної Олімпіади організаційним комітетом не розглядаються.

3.3.7. Базовий вищий навчальний заклад з проведення II етапу Олімпіади призначається відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України терміном на 3 роки. Після закінчення зазначеного терміну базовий вищий навчальний заклад подає до організаційного комітету Олімпіади збірник конкурсних завдань, методичні рекомендації за підсумками проведених олімпіад.


^ 4. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ


4.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку є переможцями кожного з етапів Олімпіади та нагороджуються дипломами
I, II, ІІІ ступенів відповідно.

4.2. Переможці I етапу змагань затверджуються наказом ректора та можуть заохочуватись цінними подарунками, грошовими преміями, туристичними путівками тощо.

4.3. Переможці II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та нагороджуються відповідними дипломами.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

4.4. Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 80%, ІІ ступеня – 70%, ІІІ ступеня – 60% від максимально можливої сумарної кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати 20% від загальної кількості учасників. Якщо в Олімпіаді беруть участь до 30 студентів, переможці визначаються за трьома призовими місцями.

4.5. Дипломом I ступеня нагороджується лише один учасник. Якщо однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на нагородження, між ними призначається додатковий тур.

4.6. За оригінальне, нестандартне розв’язання олімпіадних завдань учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними дипломами оргкомітетів II етапу відповідної Олімпіади.

4.7. Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній Міжнародній студентській олімпіаді.

Ректори вищих навчальних закладів можуть заохочувати студентів, які посіли призові (І, ІІ, ІІІ) місця у ІІ етапі Олімпіади:

– наданням грошової премії, цінного подарунку тощо;

– звільненням від складання заліків, іспитів з відповідної дисципліни, спеціальності з отриманням вищого балу в заліковій книжці;

– направленням на навчання у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

– зарахуванням до магістратури для навчання за державним замовленням;


Продовження з п.4.

– переведенням на безкоштовну форму навчання або часткове зменшення відповідної плати за навчання;

– наданням переваг при вступі до аспірантури, ординатури.

4.9. Підсумки проведення II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України.

4.10. Організатори Олімпіади відзначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.


5. ФінансУВАННЯ ОлімпіадИ


5.1. Витрати на проведення I етапу Олімпіади, а також витрати на відрядження студентів та науково-педагогічних працівників для участі у II етапі змагань здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються або працюють.

5.2. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Олімпіади здійснюється базовими вищими навчальними закладами.

5.3. Витрати на виготовлення дипломів для переможців II етапу Олімпіади, грамот для викладачів і організаторів олімпіад та інформаційно-методичних матеріалів здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, міністерства та інші органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

5.4. За працівниками вищих навчальних закладів, інших установ, які залучаються до проведення Олімпіади, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються чинним законодавством.

5.5. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці завдань та їх перевірці враховується вищим навчальним закладом при плануванні їх навчального навантаження за такими нормативами:

– підготовка завдань для учасників ІІ етапу Олімпіади – до 50 годин на весь колектив;

– перевірка завдання одного учасника – 0,33 години кожному викладачеві
(не більше трьох викладачів);

– робота відповідального секретаря оргкомітету базового вищого навчального закладу – до 30 годин.


Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

А Н К Е Т А

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади


Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ___________________________________

____________________________________________________________________
Дата народження _____________________________________________________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _________________________

____________________________________________________________________

Факультет, курс ______________________________________________________


Рішенням оргкомітету _________________________________________________

(Назва вищого навчального закладу)

студент(ка) __________________________________________________________

(Прізвище, ініціали)

який(яка) у I етапі олімпіади ___________________________________________

(Назва олімпіади з навчальної дисципліни,

____________________________________________________________________

спеціальності (напряму)

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.


Голова оргкомітету

вищого навчального закладу ____________ ____________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

М.П.


Підпис учасника олімпіади ________________________


Дата заповнення _________________________________


Додаток 2

до Методичних рекомендацій


З В І Т

про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

________________________________________________________

(Назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)

проведеного ________ в ___________________________________

(Дата) (Назва вищого навчального закладу)


1. Організація II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (таблиця 1):

1.1. Хід проведення олімпіади.

1.2. Склад та робота журі, мандатної та апеляційної комісій.

1.3. Новації в організації та проведенні студентської олімпіади.

2. Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади(таблиця 2).

2.1. Аналіз підготовки студентів до олімпіади.

2.2. Конкурсні завдання.

2.3. Аналіз типових помилок студентів, перелік розділів, тем, недостатньо засвоєних студентами.*

2.4. Пропозиції щодо поліпшення організації та проведення студентських олімпіад, а також удосконалення роботи з обдарованою молоддю у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів.

3. Наказ ректора базового вищого навчального закладу про проведення
II етапу олімпіади.

4. Список учасників олімпіади (таблиця 3).

5. Результати переможців II етапу олімпіади у 2 примірниках (таблиця 4).

6.. Результати участі в олімпіаді кожного студента (форма 1).*

7. Пропозиції щодо нагородження активних організаторів олімпіади
(додаток 3).

8. Допоміжний та ілюстративний матеріал з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (запрошення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси, радіо, телебачення тощо).


М.П.


______________

*Примітка. Дані за пунктами 2.3, 3.4 розсилаються оргкомітетами тільки у вищі навчальні заклади, студенти яких брали участь у II етапі олімпіади.


Таблиця 1

Організація ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з _______________________________________________________

(Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)

проведеного ___________ на базі ____________________________

(Дата) (Назва вищого навчального закладу)

_________________________________________________________


Хід проведення олімпіади

Перелік заходів олімпіади

Форми проведення олімпіади

(організаційні аспекти)Склад журіз/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

(згідно паспортних даних)

Повна назва вищого навчального закладу, посада та наукова ступінь


Склад мандатної комісіїз/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

(згідно паспортних даних)

Повна назва вищого навчального закладу, посада та наукова ступінь


Склад апеляційної комісіїз/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

(згідно паспортних даних)

Повна назва вищого навчального закладу, посада та наукова ступінь


Зауваження по роботі журі
Новації в організації та проведенні

Голова оргкомітету ________ ______________________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)

Голова журі ________ ______________________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання) М.П.

Таблиця 2


Результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з _______________________________________________________

(Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)

проведеного ___________ на базі ____________________________

(Дата) (Назва вищого навчального закладу)

_________________________________________________________Конкурсні завдання

олімпіади

Розділ, тема

(з якого взято завдання)

Кількість студентів

Типові помилки студентів

Аналіз помилок

Всього

(що виконували завдання)

З них, зробили помилкиАналіз загальної підготовки студентів, які брали участь в олімпіаді

Голова оргкомітету ________ ______________________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)


Голова журі ________ ______________________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)

М.П.


Таблиця 3


Список та результати участі в олімпіаді студентів (від кожного вищого навчального закладу)

з _______________________________________________________

(Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)

проведеного ___________ на базі ____________________________

(Дата) (Назва вищого навчального закладу)

_________________________________________________________Повна назва вищого навчального закладу

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

(згідно паспортних даних)

Курс

Факультет, спеціальність

Кількість балів

Місце

1.

1.

2.Всього студентів:

2.

1.

2.Всього студентів:

Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в олімпіаді:
Загальна кількість студентів, що брали участь в олімпіаді:

Голова оргкомітету ________ ______________________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)

Голова журі ________ ______________________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)


М.П.

Таблиця 4.


Результати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з _______________________________________________________

(Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)

проведеного ___________ на базі ____________________________

(Дата) (Назва вищого навчального закладу)

_________________________________________________________Місце

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

(згідно паспортних даних)

Повна назва вищого навчального закладу

Бали

% від максимальної кількості балів

Місце в груповому заліку

Перше

1.

Друге

1.

2.
Трете

1.

2.

Голова оргкомітету ________ ______________________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)


Голова журі ________ ______________________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали, звання)

М.П.


Форма 1


Ректору ______________________

(Вищий навчальний заклад)


Оргкомітет II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з ______________________________________ повідомляє, що студент(ка) Вашого навчального закладу _______________________ посів(ла) ____ місце (Прізвище, ініціали)

з ______ можливих, а по групі __________________ вищих навчальних закладів


_________ місце з ______ можливих.


Голова оргкомітету

базового вищого

навчального закладу _________ _________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

М.П.


Додаток 3

до Методичних рекомендацій

______________________________________________________

(Автономна Республіка Крим, область, мм. Київ, Севастополь)

  1   2   3   4   5

Схожі:

Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році iconНаказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого...
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році iconНаказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого...
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році iconНаказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого...
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році iconНаказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого...
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році iconНаказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року
України від 18 листопада 2011 р за №1324 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 н р.”, з метою подальшого...
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет
Ни «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» №1324 від 18 листопада 2011 року на базі Тернопільського...
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний економічний університет
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» №1324 від 18 листопада 2011 року на базі Тернопільського...
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році iconНаказ №445 Про проведення і-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року
На виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 2011 року «Про проведення Всеукраїнської...
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році iconІнформаційний лист про ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» ІІ етап Олімпіади
«Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» проводиться у Луцькому нту відповідно до наказу Міністерства освіти...
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році icon4-6 квітня 2012 року. Програма Олімпіади
Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році” Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи