Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю icon

Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю
Скачати 68.41 Kb.
НазваЗаявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю
Дата21.11.2012
Розмір68.41 Kb.
ТипДокументи

Зпрямоугольник 4АЯВКА

учасника Всеукраїнської

науково-методичної конференції

з міжнародною участю

«Розвиток інтелектуальних умінь і

творчих здібностей учнів та студентів

у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2012»

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________

___________________________________________

Науковий ступінь ___________________________

Вчене звання _______________________________

Організація, посада __________________________

___________________________________________

Адреса для пересилання матеріалів ____________

___________________________________________

Контактні телефони _________________________

___________________________________________

E-mail: _____________________________________

Назва тематичного напряму ___________________

___________________________________________

Назва доповіді ______________________________

___________________________________________

^ Оформлення тез здійснюється за зразками 1 або 2 згідно вимог:

обсяг – до 2 сторінок (з анотаціями включно);

формат А4; орієнтація – книжна; поля – по 2,5 см;

шрифт – Times New Roman, 10 пт;

інтервал – одинарний; абзац – 10 мм;

рисунки і фотографії – у форматі JPG чи TIF;

формули – шрифт Times New Roman, звичайний символ – 10, великий індекс – 7, дрібний індекс – 5, великий символ – 12, дрібний символ – 10;

посилання на джерела – у квадратних дужках [1, 34] або [1; 2; 5 та ін.].


Зпрямоугольник 3РАЗОК 1

Ініціали та прізвища авторів

науковий ступінь, вчене звання,

організація, місто

e-mail

НАЗВА

(по центру жирними, прописними через інтервал після даних про автора)

Текст …(через інтервал після назви з абзацу)

^ Таблиця 1

Назва таблиці


ширина таблиці  16

Рис. 1. Назва рисунка

Література

(по центру жирними через інтервал після тексту тез)

Анотація. ПІП. Назва. Текст українською мовою до 5 рядків

Ключові слова: …

Аннотация. ФИО. Название. Текст на русском языке до 5 строк

Ключевые слова:…

Summary. Full name. Title. Text in English

Key words:…

Зпрямая соединительная линия 2РАЗОК 2

(для аспірантів, магістрантів, студентів)

Ініціали та прізвища авторів

організація, місто, e-mail

^ Науковий керівник – (П.І.П. наукового керівника),

науковий ступінь, вчене звання керівника

НАЗВА

(по центру жирними, прописними через інтервал після даних про автора)

Текст …(через інтервал після назви з абзацу)

^ Таблиця 1

Назва таблиці


ширина таблиці  16

Рис. 1. Назва рисунка.

Література

(по центру жирними через інтервал після тексту тез)

Анотація. ПІП. Назва. Текст українською мовою до 5 рядків

Ключові слова: …

Аннотация. ФИО. Название. Текст на русском языке до 5 строк

Ключевые слова:…

Summary. Full name. Title. Text in English

Key words:…


Мпрямоугольник 1іністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

Інститут педагогіки АПН України

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Брянський державний педагогічний університет
імені академіка І.Г.Петровського (Росія)

Мозирський державний педагогічний університет
імені І.П.Шамякина (Бєларусь)

Московський міський педагогічний університет

Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія)

Науково-дослідна лабораторія змісту і методів

навчання математики, фізики, інформатики

(СумДПУ ім.А.С.Макаренка)


Всеукраїнська

науково-методична конференція

з міжнародною участю


Розвиток інтелектуальних умінь

і творчих здібностей

учнів та студентів

у процесі навчання дисциплін

природничо-математичного циклу

«ІТМ*плюс - 2012»^ 6-7 грудня 2012 року,
м. Суми, Україна


Інформаційна підтримка газети «Математика» та журналу «Математика в сучасній школі»

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у

Всеукраїнській науково-методичній конференції

з міжнародною участю

«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів

у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2012»,

яка відбудеться 6-7 грудня 2012 р.

на базі фізико-математичного факультету та науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики Сумського державного педагогічного університету

імені А.С. Макаренка.

^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Орієнтація дисциплін природничо-математичного циклу на розвиток творчої особистості учня

  2. Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при навчанні дисциплін природничо-математичного циклу

  3. Оптимізація навчання дисциплін природничо-математичного циклу засобами інформаційних технологій

Плануються пленарні (30-45 хв.) і

секційні (15-20 хв.) доповіді.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Сбруєва А.А. (голова), Чашечникова  О.С. (заст. голови), Семеніхіна О.В. (заст. голови), Бабенко О.М., Каленик М.В., Лукашова Т.Д., Мартиненко О.В., Петренко С.В., Розуменко А.О., Свєтлова Т.В., Торяник В.М., Пухно С.В., Ткаченко В.М., Чашечнікова Л.Г.

^ ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ

Одінцова О.О., Бойко О.М., Донченко В.М., Колесник Є.А., Пасько О.А., Скляр Л.А., Удовиченко О.М., Чухрай З.Б., Шишенко І.В.


^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

д.п.н., проф., дійсний член НАПНУ Бурда М.І. (м. Київ, Україна);

д.п.н., проф. Бевз В.Г. (м. Київ, Україна);

д.п.н., проф. Крилова Т.В. (м. Дніпродзержинськ, Україна);

д.ф.-м.н., проф. Лиман Ф.М. (м. Суми, Україна);

д.п.н., проф. Малова І.Є. (м. Брянськ, Росія);

д.п.н., проф. Мартинюк М.Т. (м. Умань, Україна);

д.п.н., проф. Мельников О.І. (м. Мінськ, Білорусь);

д.п.н., проф. Мілушев В.Б. (м. Пловдив, Болгарія);

д.п.н., проф. Моторіна В.Г. (м. Харків, Україна);

д.п.н., проф. Новік І.О. (м. Мінськ, Білорусь);

д.ф.-м.н., проф. Працьовитий М.В. (м. Київ, Україна);

д.п.н., проф. Сбруєва А.А. (м. Суми, Україна);

д.п.н., проф. Семеріков С.О. (м. Кривий Ріг, Україна);

д.п.н., проф. Скафа О.І. (м. Донецьк, Україна);

д.п.н., проф. Скворцова С.О. (м. Одеса, Україна);

д.п.н., проф. Тарасенкова Н.А. (м. Черкаси, Україна);

д.п.н., проф. Чайченко Н.Н. (м. Суми, Україна);

д.п.н., доц. Чашечникова О.С. (м. Суми, Україна);

к.п.н., проф. Нелін Є.П. (м. Харків, Україна);

к.п.н., проф. Хмара Т.М. (м. Київ, Україна);

к.п.н., проф. Швець В.О. (м. Київ, Україна);

к.п.н., ст. наук. співр. Глобін О.І. (м. Київ, Україна);

к.п.н., доц. Каленик М.В. (м. Суми, Україна);

к.п.н., доц. Пакштайте В.В. (м. Мозир, Білорусь);

к.п.н., доц. Розуменко А.О. (м. Суми, Україна);

к.п.н., доц. Семеніхіна О.В. (м. Суми, Україна).


ПУБЛІКАЦІЇ

До відкриття конференції планується видати збірник матеріалів конференції.

^ Для участі у конференції необхідно надіслати за адресою itm_2012@mail.ru або на дисках на адресу 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, кафедра математики:

  • заявку на участь у конференції і матеріали доповіді (з анотаціями трьома мовами) – до 1 листопада 2012 р.;

  • квитанцію про оплату оргвнеску – до 16 листопада 2012 р.;

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали (у випадку невідповідності їх до вимог або тематики конференції).

Оргвнесок складає 130 грн. (для студентів, магістрантів, аспірантів, що подали матеріали без співавторів – 90 грн.) включає витрати на видання матеріалів конференції, організаційні та представницькі витрати.

Найкращі доповіді будуть рекомендовані до публікації у збірнику наукових статей «Педагогічні науки: теорія, історія, інновації», який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання (Бюлетень ВАК України, 2010 р., №6). Публікація статті у збірнику наукових робіт оплачується додатково (обсяг статті 6-12 повних сторінок).

Кошти перераховуються тільки поштою з поміткою «За друк матеріалів» за адресою:

40009, м. Суми, вул. Павлова, 42

Шишенко Інні Володимирівні

Додаткову інформацію можна отримати за контактними телефонами:

(066) 1775365, (098) 7425781 – Чашечникова Ольга Серафимівна

(066) 2083361 – Колесник Євгенія Анатоліївна


Схожі:

Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю iconЗаявка на участь у ІІ щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю

Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю iconМатеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю
Актуальні питання сучасної перинатології // Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю. Чернівці: Медуніверситет,...
Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю iconЗаявка учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю представників міжнародних організацій
Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі розвитку життєвих навичок”
Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю iconЗаявка учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю представників міжнародних організацій
Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі розвитку життєвих навичок”
Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю iconМіністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю
Орат, Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства Запорізького державного медичного університету запрошують Вас...
Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю iconАнкета -заявка учасника ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції " Психологічна допомога особистості: сучасний стан та перспективи розвитку"
Прізвище
Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю iconІнформаційне повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців»
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання теорії та практики...
Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю iconЗаявка учасника II всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
Необхідність поселення в гуртожиток: вказати приблизні (плановані ) дати, час приїзду та від’їзду
Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю iconЗаявка учасника IV всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
Необхідність поселення в гуртожиток: вказати приблизні(плановані ) дати, час приїзду та від’їзду
Заявка учасника Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю iconЗаявка учасника III всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
Необхідність поселення в гуртожиток: вказати приблизні(плановані ) дати, час приїзду та від’їзду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи