Протокол icon

Протокол
Скачати 172.77 Kb.
НазваПротокол
Дата01.09.2012
Розмір172.77 Kb.
ТипКонкурс

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

1. Замовник:
1.1. Найменування
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
1.2. Місцезнаходження
АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська,181, 95493
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Худоба М.Ф.
(прізвище, ім'я, по батькові)
телефон (0652) 51-56-04
телефакс (0652) 51-56-04
2. Інформація про предмет закупівлі
«Устаткування для автоматичного оброблення інформації » код за ДК 016-97 – 30.02.1
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 01 серпня 2011 року, № 125250 (КОМ)
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося _08 вересня_2011 р. (дата) __10 годин 00 хвилин_(час)
Місце розкриття АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181 каб.210.
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі: 


Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції) 

Повне найменування для (юридичної особи) або та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код місцезнаходження/
місце проживання/ реєстрації, телефон/телефакс 

Інформація про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів
(запитом щодо цінових пропозицій) 

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) 

Примітки

1. 06.09.2011

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІСТ»

21905171

Україна, м. Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса,76а 49000

тел.(056) 370-07-07;

(056) 377-82-26.

Відповідно до Додатку 1259652,88
2. 07.09.2011

Фірма «ТУ БІ»

20666267

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Чехова,2

тел.(0652) 70-88-88

Відповідно до Додатку 1


274356,00
3. 07.09.2011

ДП «Наш ПАРУС»

31578631

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова,11 к.6 95051

тел. (0652) 248-140

Відповідно до Додатку 1


304956,00
4. 07.09.2011

СПД-ФО Звонарьов А.Г.

2737003173

АР Крим, м. Сімферополь, вул.Кім,83


Відповідно до Додатку 1


307800,00
5. 07.09.2011

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАВІГАТОР»

23704614

Україна, м.Київ, вул. Кирило-Мефодіївська,14/2 04116

тел./факс (044) 501-21-00;

(044)501-21-01

Відповідно до Додатку 1


259777,44
6. 08.09.2011

ПП «Сімфі-ТЕК»

35409093

АР Крим, м. Сімферополь, вул.Самокіша, 24 кв. 13 тел. (0652) 583-020

Відповідно до Додатку 1


291943,80
7. 08.09.2011

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технологічні рішення»

37335029

м. Севастополь, вул. Очаківців.19 оф. 408 99011

тел./факс (0692) 54-54-36

Відповідно до Додатку 1


305738,06
8. 08.09.2011

Товариство з обмежною відповідальністю «ЕН-АЙ-ЕС»

32531992

Україна,м.Київ, вул.Лугова,1 04074

Тел. (044) 503-35-83; факс (044) 501-91-29

Відповідно до Додатку 1


266474,88
6. Присутні:

   6.1. Від учасників процедури закупівлі :


_Менеджер Опруненко О.Л.______________

(посада, прізвище, ініціали)

Менеджер Воронов А.В.__________________

­­­­­­­­­­­­­Директор Відрак Я.В._____________________ ____________

(підпис)

____________

____________ 


Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)

_______Зауважень не має _______________________________________________

  6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів) :

Проректор по СР та МТЗ Худоба М.Ф. _____________________

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Провідний інженер Пашицька Г.К.____________________________________

Начальник НМВ Судьєва Н.С.________________________________________

Юрисконсульт 1-ї категорії Черепанова Ю.М.___________________________

Фахівець 1-ї категорії Ладиніна М.В.___________________________________

 

Голова комітету з конкурсних торгів ^ Худоба М.Ф. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.


Секретар комітету з конкурсних торгів Ладиніна М.В. _______________
(прізвище, ініціали)  (підпис)

 


Додаток №1

до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 08.09.2011 року


Найменування учасника


Найменування документу^ ТОВ «ВІСТ»

Фірма «ТУ БІ»

ДП «Наш ПАРУССПД-ФО Звонарьов А.Г.ТОВ «НАВІГАТОР»ПП «Сімфі-ТЕК»ТОВ «Інженерно-технологічні рішення»^ ТОВ «ЕН-АЙ-ЕС»

Оформлення пропозиції конкурсних торгів Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи та відбитки печатки*.

так

Ні (документація не прошита, не містить підпису уповноваженої особи).

так

так

так

к

так


так

ак


так

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

так
так

так

так

так

так

так

На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і адреса замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

  • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

  • номери контактних телефонів;

примітка «Не відкривати до».

так
так

Відсутні номери контактних телефонів

так

так

так

так

Пропозиція конкурсних торгів. Додаток 1.

так
так

так

так

так

так

так

Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів:

виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

так
так

ні

так

так

так

так

Основні умови договору про закупівлю за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скріплені печаткою (у разі наявності). Додаток 2.

так
так

так

так

так

так

так

Документальне підтвердження відповідності учасника технічним,якісним,кількісним вимогам по предмету закупівлі (довідка у довільниій формі, що містить інформацію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази (технічне завдання наведено в Додатку 3)).

так
так

ні

так

ні

так

так

Довідка у довільній формі, яка повинна містити інформацію про персонал підприємства учасника з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду,кваліфікації працівників учасника.

так
так

ні

так

ні

так

так

Довідка про виконання аналогічних договорів у довільній формі (не менше двох).


так
так

так

так

так

так

так

Копія балансу за останній звітний період.

так
так

так

так

так

так

так

Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період.

так
так

-

так

так

так

так

Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період.

так
так

-

так

ні

так

так

Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки, видані з усіх банківських установ, які здійснюють обслуговування учасника, про відсутність простроченої заборгованості за кредитами по кожному рахунку окремо станом на 15.08.2011 року або більш пізню дату.

так
так

так

так

так

так

так

Довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (в довільній формі).

так
так

так

так

так

так

так

Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

так
-

так

так

так

так

так

Інформація у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

так
так

ні

так

так

так

так

Довідка про те, що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі згідно з інформацією п.п. 2.3 п. 6 Розділу 3 Документації конкурсних торгів, не були засуджені за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

так
так

так

так

ні

так

так

Копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом ).

так
так

ні

так

ні

так

так

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства або його регіонального відділення про те, що Учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура станом не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

так
так

так

так

так

так

так

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

так
так

так

так

так

так

так

Копія Статуту або іншого установчого документу (у випадку відсутності Статуту).

так
так

-

так

так

так

так

Повноваження представника учасника при розкритті пропозицій конкурсних торгів підтверджується наступними документами:

виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення.

так
так

ні

так

так

так

так

Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів), повне та скорочене найменування учасника;

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

г) основні види діяльності.

так
так

так

так

так

так

так

Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

так
так

так

так

так

так

так

Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

так
так

-

так

так

так

так

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

-
-

так

-

-

-

-

Копія паспорту (для фізичних осіб).

-
-

так

-

-

-

-

Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4 –ОПП) (у разі наявності).

так
так

так

так

так

так

так

Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку (у разі наявності).

так
так

так

так

так

так

так

Копія сертифікату якості/відповідності.

так
Строк дії сертифікату відповідності до 08.09.2011р. На копії сертифікату відповідності та копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи відсутні підпис уповноваженої посадової особи та відбитки печатки.

Строк дії сертифікату відповідності до 08.09.2011р. На копії сертифікату відповідності та копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи відсутні підпис уповноваженої посадової особи та відбитки печатки.

так

так

так

так

 
  Проректор по СР та МТЗ Худоба М.Ф. _____________________

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Провідний інженер Пашицька Г.К.____________________________________

Начальник НМВ Судьєва Н.С.________________________________________

Юрисконсульт 1-ї категорії Черепанова Ю.М.___________________________

Фахівець 1-ї категорії Ладиніна М.В.___________________________________


 

Голова комітету з конкурсних торгів Худоба М.Ф. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.


Секретар комітету з конкурсних торгів Ладиніна М.В. _______________
(прізвище, ініціали)  (підпис)

Схожі:

Протокол iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи