Голова комітету з конкурсних торгів icon

Голова комітету з конкурсних торгів
Скачати 310.75 Kb.
НазваГолова комітету з конкурсних торгів
Дата01.09.2012
Розмір310.75 Kb.
ТипКонкурс

    НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА


ЗАТВЕРДЖЕНО”ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
________________________ / М.Ф. Худоба /
за рішенням комітету з конкурсних торгів, згідно протоколу засідання від «21» липня 2011 року
^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВна закупівлю товарів


Устаткування для автоматичного оброблення інформації

код 30.02.1 за ДК 016-97


                                  м.Сімферополь 2011 р.

                                      Наказ Міністерства економіки України
                                      26.07.2010  N 919

I. Загальні положення

1

2

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-17). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях визначених Законом

^ 2. Інформація про

замовника торгів

 

повне найменування

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

місцезнаходження

Україна, АР Крим, 95493, м.Сімферополь,вул.Київська,181

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Худоба Микола Федорович – проректор по СР та МТЗ; Україна, АР Крим, 95493, м. Сімферополь, вул.Київська,181; тел./факс: (0652) 51-56-04, Ладиніна Марина Валеріївна – секретар комітету з конкурсних торгів тел./факс: (0652) 26-71-03 napks@napks.edu.ua


3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

«Устаткування для автоматичного оброблення інформації» код 30.02.1 за ДК 016-97

вид предмета закупівлі

товари

місце, кількість, обсяг надання послуг

Україна, АР Крим, 95493, м. Сімферополь, вул.Київська,181 2 найменування, 54 одиниці

строк надання послуг

вересень- жовтень 2011 року

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


^ 7. Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (2289-17)


^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті10 Закону (2289-17)


III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до _________" (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- пропозиції конкурсних торгів (форма наведена в Додатку 1);

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

-документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям;

- основних умов, які обов'язково включаються до договору про закупівлю за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скріплені печаткою (у разі наявності) (форма наведена в Додатку 2);

- інших документів, передбачених відповідними розділами та додатками документації конкурсних торгів.

Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цією документацією конкурсних торгів, він повинен надати щодо цього письмове пояснення.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачається, так як забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів.До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону та перелік документів, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям:


^ 1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1.1.1.Довідка учасника у довільній формі, що містить інформацію щодо наявність обладнання та матеріально-технічної бази учасника.


^ 1.2.Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

1.2.1.Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства учасника з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників учасника.


^ 1.3. Наявність фінансової спроможності:

1.3.1.Копія балансу за останній звітній період.

1.3.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітній період.

1.3.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період.

1.3.4. Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки, видані з усіх банківських установ, які здійснюють обслуговування учасника, про відсутність простроченої заборгованості за кредитами та відсотками по кожному рахунку окремо станом на 15.08.2011 року або більш пізню дату.


^ 1.4. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

Довідка у довільній формі про виконання аналогічних договорів (не менше двох).


2. Перелік документів, які повинен надати учасник для визначення відповідності його вимогам, встановленим ст. 17 Закону:

2.1. Довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (в довільній формі).

2.2. Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

2.3. Довідка про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

2.4. Довідка про те, що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі згідно з інформацією п.п. 2.3. п. 6 Розділу 3 Документації конкурсних торгів, не були засуджені за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

2.5.Копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом).

2.6.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства або його регіонального відділення про те, що Учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.7.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.8. Копія Статуту або іншого установчого документу.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (технічне завдання наведено в Додатку 3).

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Закупівля здійснюється вцілому.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

Україна, АР Крим, 95493, м.Сімферополь, вул.Київська,181,каб. № 224

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

31.08.2011 р. до 09.00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Україна, АР Крим, 95493, м. Сімферополь, вул.Київська,181, каб.224

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

31.08.2011 р. о 10.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або іншій документ,що посвідчує особу уповноваженного представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 )

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію: ціна.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Методика оцінки

Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

^ 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”. Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%). У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такому порядку:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється;

в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, і підсумковою ціною пропозиції, отриманою при перевірці пропозиції шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції, отримана шляхом додавання елементів ціни.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація

Інші документи, які необхідно учаснику подати в складі пропозиції конкурсних торгів:

1.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів), повне та скорочене найменування учасника;

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

г) основні види діяльності, опис технічних можливостей.

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

6. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4 –ОПП) (у разі наявності).

7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку (у разі наявності).

8. Копія сертифікату якості/відповідності.


Додаткова інформація:

1. Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація про розгляд та оцінку пропозицій надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

2. Всі повідомлення і заяви Замовника та учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі, повинні бути викладені в письмовій формі.

3. Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються законодавством.

4. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.

5. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

6. Фізична чи юридична особа, може звернутися до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу дії, рішення, бездіяльність Замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і в наслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку, передбаченому Законом.

7. Учасник – переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що пов’язана з поставкою товару, який є предметом закупівлі, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону ( 2289-17 ); не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону (2289-17 )

ст.17 Відмова в участі у процедурі закупівлі

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

- він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

- учасника або учасника попередньої кваліфікації було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- виявлено факт участі учасника або учасника попередньої кваліфікації у змові;

- фізична особа, яка е учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

- учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

- учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:

- учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

- учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

частина сьома статті 28 Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

Ø    відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

Ø    неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

Ø    виявлення факту змови учасників;

Ø    порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом ( 2289-17 );

Ø    подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

Ø    відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

Ø    якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

^ Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

Ø    ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

Ø    здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

^ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом (2289-17) та у відповідності до Типового договору, затвердженого Уповноваженим органом.


Істотними умовами договору про закупівлю є:

предмет договору (найменування);

кількість товарів та вимоги щодо їх якості;
порядок здійснення оплати;


ціна договору;

термін та місце поставки товару;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

відповідальність сторін.


^ Основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю зазначено в Додатку 2 документації конкурсних торгів.


У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов,
договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.


Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом (2289-17), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забеспечення виконання договору про закупівлю не вимагається.


Додаток 1

Форма пропозиції конкурсних торгів

^ Учасник не повинен відступати від даної формиПропозиція конкурсних торгів


Ми, ______________________________________________(назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю «Устаткування для автоматичного оброблення інформації» код 30.02.1 за ДК 016-97 згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму ______________________________ (гривень, з ПДВ).

№ п/п

Найменування
товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю виміру, грн. (без ПДВ, з витратами на завантаження в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

Загальна вартість по найменуванню, грн. (без ПДВ з витратами на завантаження в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

 

 

Загальна вартість пропозиції, гривень без ПДВ

 

крім того ПДВ

 

Загальна вартість пропозиції, гривень з ПДВ

 

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції .


^ Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа


_____________________


________________________
(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

Додаток 2


Учасник не повинен відступати від даної форми


Основні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю


^ 1. Предмет договору

Учасник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Замовника, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити вартість _________________________________ на загальну суму_____________________________________грн.

(надалі іменується "Товар").

Кількість товару та вимоги щодо їх якості: 2 найменування, 54 одиниці.


^ 2. Порядок здійснення оплати:

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату товару.

У разі відсутності бюджетного фінансування у Замовника на зазначені цілі, розрахунки будуть здійснюватись протягом 5 банківських днів з дня отримання фінансування.


^ 3. Термін та місце поставки товарів:

вересень-жовтень 2011 року;

Україна, АР Крим, 95493, м. Сімферополь, вул. Київська, 181.

4. Строк дії договору: договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 30 жовтня 2011 року.


5. Права та обов'язки сторін :

Замовник зобов’язаний:

- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплатити за поставлений товар.

Замовник має право:

- у разі невиконання зобов’язань Учасником, Замовник має право достроково розірвати договір, повідомивши про це Учасника.

- контролювати поставку товару у строки, встановлені договором.

Учасник зобов’язаний:

- забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором;

- забезпечити поставку якісного товару;

Учасник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений товар.


^ 6. Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків :

Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Замовник має право скоригувати обсяги закупівлі, що закуповуються (в сторону зменшення) залежно від реального фінансування видатків.


^ 7. Відповідальність сторін:

За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За порушення умов договору Учасник виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно виконаних умов, за кожний день прострочення.

У разі затримки постачання товарів або надання не в повному обсязі, заявлених Замовником, несвоєчасного надання документів Учасником для оплати за поставлений товар, Учасник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми товару за кожний день затримки, а Замовник має право припинити оплату.


8. Гарантійний термін: _____________місяців з дня введення в експлуатацію (встановлюється учасником).


Додаток 3


^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ


п/п

Найменування
товару


Одиниця виміру

Кількість

1

Компьютер (I5-3.1 GHz/4GB-DDR3/HDD-500GB/DVD/EAH5570-1GB/Keyb/Mouse/AXT- 450W), Samsung 19”

од.

42

2

Компьютер (IC2D-2.9GHz/2GB-DDR3/HDD-500GB/DVD/EAH5570-1GB/Keyb/Mouse/AXT- 450W), Samsung 19”

од.

12Схожі:

Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №29 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №40 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №48 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №13 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №7 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №28 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconВитяг з протоколу засідання комітету з конкурсних торгів №57 Національного університету цивільного захисту України
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №10 від 01 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №11 від 14 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи