Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 icon

Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Скачати 296.78 Kb.
НазваЄдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Дата03.08.2012
Розмір296.78 Kb.
ТипДокументи


ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національна академія природоохоронного та курортного будівництва.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24401092

1.3. Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35227003000097

35225005000097 35229001000097

35212007000097 35210009000097

ГУ ДКСУ в АРК м. Сімферополь

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Худоба Микола Федорович, проректор по СР та МТЗ, АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська, 181, тел./факс (0652) 51-56-04 napks@napks.edu.ua

1.6.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікацій код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ЄДРПОУ 37536162

2.Фінансування закупівлі:

2.1.Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення).

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (уразі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб - порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).napks.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1.Найменування предмета закупівлі. «Поточний ремонт аудиторії 229 НЛК 3»

ДБН Д.1.1-1-2000

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.

«Поточний ремонт аудиторії 229 НЛК 3» ДБН Д.1.1-1-2000 (згідно з дефектним актом)

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. 30 календарних днів з моменту підписання договору.

6. Основні умови договору. Встановлені відповідно до розділу IX ЗУ “Про здійснення державних закупівель”

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання. АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська,181, каб.224, 95493. Особисто або поштою.

8.2. Строк. 23 травня 2012 року до 09 год. 00 хв.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська.181, каб.224, 95493

9.2. Дата. 23 травня 2012 року.

9.3. Час. о 10 год. 00 хв.

10. Додаткова інформація. За додатковою інформацією звертатись: м.Сімферополь, вул. Київська,181 каб. 224, 95493, спеціаліст 1-ї категорії з ТО Ладиніна Марина Валеріївна, тел/факс (0652) 26-71-03, або каб. 225, провідний інженер Пашицька Ганна Кирилівна, тел/факс (0652) 22-49-27. Кваліфікаційні критерії встановлюються відповідно до ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор по СР та МТЗ М.Ф. Худоба


^ ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.

2. Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

3. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку 1), основні умови договору про закупівлю (за формою наведеною у Додатку 2), перелік документів, зазначених у запиті, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.

На конверті повинно бути зазначено:

  • повне найменування і місцезнаходження замовника;

  • назва предмета закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій Замовника;

  • повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

  • маркування: « Не відкривати до 23 травня 2012 року 10 год. 00 хв. »

(зазначається дата та час розкриття цінових пропозицій).

В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності). Цінова пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника (такі повноваження підтверджуються відповідним документом: виписка з протоколу, наказ про призначення, довіреність тощо, що додається до пропозиції), прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

Усі документи складаються Учасником українською мовою в 1-му примірнику. У разі наявності в пропозиції документів, викладених іншою мовою, обов’язково повинен бути переклад на українську.

4. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

5. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.

6. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

7. Методика розрахунку ціни пропозиції:

7.1. Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, а також усіх інших витрат.

8. Методика оцінки цінової пропозиції:

8.1. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

8.2. У випадку однакової ціни, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

9. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті.

ДОДАТОК 1


Цінова форма „Пропозиція" подається на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче.


^ ЦІНОВА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"
Ми, ______________________________________________(повне найменування учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю послуг з поточного ремонту аудиторії 229 НЛК-3 (ДБН Д.1.1-1-2000) згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму ______________________________ (гривень, з ПДВ).

1. До акцепту нашої цінової пропозиції , Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою ціновою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї цінової пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій , встановлених Вами.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з запитом цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої цінової пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця .

5. Гарантійний термін: _____ місяці з дня повного надання послуг по об’єкту (встановлюється учасником, але має становити не менше 12 місяців).^ Керівник організації-учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа_____________________________________________
(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)ДОДАТОК 2


Основні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю


1. Предмет договору

1.1. Учасник зобов'язується у 2012 році надати Замовникові послуги, зазначені в п. 1.2 цього Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги. 1.2. Найменування послуг: “Поточний ремонт аудиторії 229 НЛК-3 Національної академії природоохоронного та курортного будівництва за адресою: АР Крим, м.Сімферополь, вул. Київська, 181”. 1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

^ 2. Якість товарів, робіт чи послуг

    1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам ДБН Д.1.1-1-2000.

    2. Учасник гарантує якість закінчених послуг, досягнення об’єктом будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об’єкта протягом ___ місяців після прийняття об’єкта Замовником.


^ 3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить _________ грн. 00 коп. (___________________), у тому числі ПДВ ________ грн. _____ коп. (_________________________________).

Договірна ціна визначена у відповідності с ДБН Д.1.1-1-2000.

3.2. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 15 банківських днів з дня підписання акту наданих послуг.

4.2. До рахунка додається: акт наданих послуг.

5. Надання послуг

5.1. Строк надання послуг складає 30 календарних днів з моменту підписання договору.

5.2. Місце надання послуг: АР Крим, м.Сімферополь, вул. Київська, 181, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, аудиторія 229 НЛК-3.

^ 6. Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом наданих послуг;

6.1.3. Негайно повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі;

6.1.4. Виконувати належним чином зобов'язання, передбачені договором та іншими актами законодавства.


6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши про це його за 10 календарних днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, заначених у пункті 4.2. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

^ 6.3. Учасник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 2 цього Договору;

6.3.3. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання договору.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника за 10 календарних днів.

^ 7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг;

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

^ 8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальністі за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні акти Торгівельно-Промислової палати, розташованої за місцем знаходження однієї із Сторін Договору, яка посилається на обставини непереборної сили.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 28 (двадцяти вісьми) днів, кожна із Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір.

^ 9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2012 року.

10.2. Строком дії Договору є час, впродовж якого існують зобов'язання сторін, що виникли на основі цього Договору.

10.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

10.4. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

10.5. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови

11.1. Умови договору застосовуються до відносин між сторонами, які виникли згідно зі ст. 631 ЦК України і розповсюджуються на період з моменту підписання договору до 31 грудня 2012 року.

^ 12. Додатки до Договору

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є календарний план виконання послуг, передбачених договором підряду.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).


ДОДАТОК 3


^ Технічне завдання

1. Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджених наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 N 174 (в редакції наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.2003 N 85).

До ціни цінової пропозиції повинні бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень.

2. Дефектні акти додаються до цінової пропозиції. Невідповідність цінової пропозиції торгів учасника дефектним актам призводить до її відхилення як такої, що не відповідає вимогам запиту цінових пропозицій.

3. Виконання послуг з поточного ремонту становить 30 днів з моменту підписання договору.


4. Місце виконання робіт: Україна, АР Крим, 95493, м. Сімферополь, вул. Київська, 181.

^ Национальная академия

«Утверждаю»

природоохранного и курортного

Проректор по СР и МТО

строительства

Н.Ф.Худоба^ Дефектный актТекущий ремонт аудитории 229 УЛК-3
Объемы выполнения работп/пНаименование работ и затрат


Единица

измерения

Количество

Примечание

1

2

3

4

5
1Строительные работы

1

Демонтаж мелких м/конструкций

тн

1,2
2

Сверление отв.в ж/б констр.ф60мм

шт.

154
3

Замена дверных полотен с замком

М2

5,4
4

5

6

Шпатлевка стен и откосов

Декоративная штукатурка

Улучшенная окраска водоэм. составами

М2

М2

М2

74

190

200
7

Устройство каркаса для акустических конструкций потолков металлических из трубы 20х40мм

М2

180
8


Устройство каркаса потолка под облицовку плитами

«Армстронг»

М2


180
9

Облицовка потолков по готовому каркасу плитами

«Армстронг»

М2

180
10

Облицовка откосов листами сухой штукатурки

М2

12
11

Устройство обшивки стен гипсокартонными листами по метал.каркасу

М2

178
12

Облицовка потолков гипсокартонном на метал. каркасе

М2

5.1
13

Шпаклевка потолков

М2

5.1
14

Улучшенная окраска водоэм.составами потолков

М2

5,1
15

Установка наличников

м

30
16

Устройство декоративных решеток наниши с радиат.

Шт.

4
17

Покрытие лаком решеток

М2

16
18

Разборка плинтусов деревянных

м

84
19

Ремонт паркетных покрытий на мастике площ.до 0,5м2

100мест

15
20

Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площ до 0,5м2

100мест

48
21

Отделка поверхности паркетных покрытий, бывших в эксплуатации

М2

210
22

Устройство плинтусов поливинилхлоридных

м

60
23

Устройство плинтусов деревянных

м

60
34

Окраска масляными составами за 2 раза труб и радиаторов ранее окрашенных

М2

16
35

Устройство на ступенях уголков алюминиевых

м

169
36

Окраска м/конструк.парт за 2 раза масляными составами

тн.

1,2

37

Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов

при высоте помещения до 6 м

100м2

1,7


2 Сантехнические работы

1

Разборка трубопроводов центрального отопления

На резьбеф32мм

м

59
2

Прокладка трубопроводов из п/э трубф25

м

59
3

Демонтаж радиаторов массой до 80 кг

шт

16
4

Установка кранов воздушных

К-т

16
5

Установка радиаторов чугунных

шт

16


3 Электромонтажные работы


1

2

3

4

5

1

Демонтаж светильников

шт

40
2

Демонтаж пускателей на освещение

шт

4
3

Демонтаж открытой электропроводки

м

152
4

Монтаж щита освещения на 6 модулей

шт

1
5

Монтаж гофротрубы до25мм

м

130
6

Прокладка проводов при скытой проводке

м

286
7

Установка выключателей утопленного типа 1клавишных

шт

2
8

Установка розеток

шт

3
9

Монтаж светильников растровых

шт

42
10

Установка автоматов до 25 а

шт

5


Ведущий инженер А.К. Пашицкая

Инженер КИПиА В.П.Кузнецов
Кваліфікаційні критерії до учасника у запиті цінових пропозицій, відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI (із змінами і доповненнями), мають бути підтверджені переліком документів, щодо його відповідності кваліфікаційним критеріям:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1.1.Довідка учасника у довільній формі, що містить інформацію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази учасника.

^ 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1.Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства учасника з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників учасника.

^ 3. Наявність фінансової спроможності:

3.1.Копія балансу за останній звітній період.

3.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітній період.

3.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період.

3.4.Оригінал чи нотаріально завірені копії довідок, виданих з усіх банківських установ, які здійснюють обслуговування учасника, про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами та відсотками по кожному рахунку окремо.

^ 4. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

4.1. Довідка у довільній формі про виконання аналогічних договорів (не менше двох).

5. Перелік документів, які повинен надати учасник для визначення відповідності його вимогам, встановленим ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI (із змінами і доповненнями):

5.1.Довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (в довільній формі).

5.2.Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

5.3.Інформація у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

5.4.Довідка про те,що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не були засуджені за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

5.5. Копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою,чиї повноваження не визначені статутом чи інше).

5.6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства або його регіонального відділення про те, що учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, дійсна на дату розкриття або більш пізню дату.

5.7.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5.8. Копія Статуту або іншого установчого документу.

Інші документи, які необхідно подати учаснику:

1. Копія відповідного дозвілу, або ліцензії на провадження відповідної діяльності (у випадках передбачених законодавством).

2. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів), повне та скорочене найменування учасника;

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма ( для юридичних осіб);

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

4. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

6. Копія паспорту (для фізичних осіб).

7.Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4 –ОПП) (у разі наявності).

8.Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідотства про право сплати єдиного податку (у разі наявності).

Схожі:

Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу. 24401092 Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу. 24401092 Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу. 24401092 Місцезнаходження. Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Місцезнаходження. Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу. 24401092 Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу. 24401092 Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Найменування: Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconІнформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпоу. 24401092
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпоу. 24401092...
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпоу. 24401092...
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпоу. 24401092...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи