Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування icon

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування
Скачати 70.21 Kb.
НазваЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування
Дата03.08.2012
Розмір70.21 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

N 5 від 12.03.2012 року


1. Замовник:

1.1. Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 24401092

1.3. Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м.Сімферополь, вул. Київська,181, 95493

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Худоба Микола Федорович, проректор по СР та МТЗ, АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська, 181, тел./факс (0652) 51-56-04 napks@napks.edu.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. «Продукти нафтоперероблення рідкі» код за ДК 016-97 - 23.20.1 (бензин марки А-95)

3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. 14000 л


3.3. Місце поставки товарів, надання послуг.АР Крим, м.Сімферополь,вул.Київська,181


3.4. Строк поставки товарів, надання послуг.Березень – грудень 2012 р.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). napks.edu.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 06 лютого 2012 року, № 048612 (ПАЛ).

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 24 лютого 2012 року, № 101224 (ПАЛ).


4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 09 березня 2012 року, № 118110 (ПАЛ).

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два).

5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК».

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Атан-Крим».

5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

1) 36198959.

2) 32085677.

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

1) АР Крим, м.Феодосія, Керченське шосе, 38.

2) АР Крим, м.Сімферополь, вул. Набережна, 65.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).

1) 21.02.2012 року о 8 год. 45 хв.

2) 21.02.2012 року о 8 год. 50 хв.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 21 лютого о 10 год. 00 хв.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 2 (дві).

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК». Ціна пропозиції:150500 грн. 00 коп. (сто п’ятдесят тисяч п’ятьсот гривень нуль копійок), у т.ч. ПДВ 25083 грн. 33 коп. (двадцять п’ять тисяч вісімдесят три гривні тридцять три копійки).

^ 2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Атан-Крим».

Ціна пропозиції:148400,00 гривень (сто сорок вісім тисяч чотириста гривень нуль копійок), у т.ч. ПДВ 24733 грн. 33 коп. (двадцять чотири тисячи сімсот тридцять три гривні тридцять три копійки ).

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ)

148400,00 з урахуванням ПДВ;

(цифрами)


сто сорок вісім тисяч чотириста гривень нуль копійок з урахуванням ПДВ. (словами)

6.7. Дата акцепту пропозиції. 22 лютого 2012 року.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Атан-Крим».

7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

32085677

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. АР Крим, м.Сімферополь, вул.Набережна, 65, 95034, тел/факс (0652) 54-11-92.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 02 березня 2012 року, 148400 гривень 00 копійок (сто сорок вісім тисяч чотириста гривень нуль копійок) з урахуванням ПДВ.

9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 1 л – 10 грн. 60 коп. (десять гривень шістдесят копійок) з урахуванням ПДВ.

10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

11.1. Дата прийняття рішення.

11.2. Підстави.

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав:

12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК».

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Атан-Крим».

12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

13. Інша інформація.

Методика оцінки

Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

^ 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%).

У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» ірформація щодо проведення процедури закупівлі безоплатно оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом.

14. Склад комітету з конкурсних торгів

Худоба М.Ф. – голова комітету з конкурсних торгів, проректор по СР та МТЗ; (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів). Пашицька Г.К. – заступник голови з конкурсних торгів, провідний інженер; Судьєва Н.С. – начальник навчально-методичного відділу; Горскова Н.В. – головний бухгалтер; Черепанова Ю.М.- юрисконсульт 1-ї категорії; Кисільов В.Ф. – начальник ІОЦ; Ладиніна М.В. – секретар комітету з конкурсних торгів, спеціаліст 1-ї категорії.


Голова комітету з конкурсних торгів Худоба М.Ф. Проректор по СР та МТЗ

Схожі:

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №6 від 12. 03. 2012р. Замовник: > Найменування Сумський державний університет
move to 0-20597251
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №01 від 27. 04. 2011р. Замовник: Найменування. Вінницький національний технічний університет
move to 0-184424
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 7 від 12. 06. 2012 року Замовник
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет
Зейкан Антон Миколайович,секретар комітету з конкурсних торгів, м. Ужгород, вул. Заньковецької 89, тел. (0312)65-53-04
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №121 від 23. 02. 2011 р. Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58, 83001
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №121 від 21. 02. 2011 р. Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58, 83001
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №2 від 19. 04. 2011р. Замовник: > Найменування
Панченко Микола Васильович, перший проректор напкб, ар крим, м. Сімферополь вул. Київська, 181, тел./факс (0652) 22-84-84 napks@napcs...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 6 від 03. 04. 2012 року
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №01 від 27. 04. 2011р. Замовник: Найменування
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування iconЗвіт №99 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій № від
move to 0-16357245
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи