Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 icon

Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Скачати 192.82 Kb.
НазваЄдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Дата03.08.2012
Розмір192.82 Kb.
ТипДокументи

ЗАПИТ

цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування: Національна академія природоохоронного та курортного будівництва.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24401092

1.3. Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35227003000097 35225005000097 35229001000097 35212007000097 35210009000097 35211008000097 ГУ ДКСУ в АРК м. Сімферополь

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Худоба Микола Федорович, проректор по СР та МТЗ, АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська, 181, тел./факс (0652) 51-56-04 napks@napks.edu.ua

1.6.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікацій код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ЄДРПОУ 37536162

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету України.

3. Адреса веб - порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): napks.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1.Найменування предмета закупівлю: «Устаткування для автоматичного оброблення інформації » код за ДК 016-97 – 30.02.1

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Устаткування для автоматичного оброблення інформації – 10 найменувань, 39 одиниць (згідно з додатком 3) .

5.3. Строк поставки товару або надання послуг: квітень – травень 2012 р.

6. Основні умови договору: встановлені відповідно до розділу IX ЗУ “Про здійснення державних закупівель”

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська.181, каб.224, 95493

8.2. Строк: 15 березня 2012 року до 09 год. 00 хв.

8.3. Спосіб: особисто або поштою.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська.181, каб.224, 95493

9.2. Дата: 15 березня 2012 року.

9.3. Час: о 10 год. 00 хв.

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії встановлюються відповідно до ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».


Голова комітету з конкурсних торгів Проректор по СР та МТЗ М.Ф. Худоба


^ ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.

2. Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

3. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку 1), основні умови договору про закупівлю (за формою наведеною у Додатку 2), перелік документів, зазначених у запиті, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.

На конверті повинно бути зазначено:

  • повне найменування і місцезнаходження замовника;

  • назва предмета закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій Замовника;

  • повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

  • маркування: « Не відкривати до 15 березня 2012 року 10 год. 00 хв. »

(зазначається дата та час розкриття цінових пропозицій).

В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності). Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника (такі повноваження підтверджуються відповідним документом: виписка з протоколу, наказ про призначення, довіреність тощо, що додається до пропозиції), прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

Усі документи складаються Учасником українською мовою в 1-му примірнику. У разі наявності в пропозиції документів, викладених іншою мовою, обов’язково повинен бути переклад на українську.

4. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

5. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.

6. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

7. Методика розрахунку ціни пропозиції:

7.1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, а також усіх інших витрат.

7.2. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та технічних вимогах (Додаток 3), інструкції з підготовки цінових пропозицій, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

8. Методика оцінки цінової пропозиції:

8.1. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

8.2. У випадку однакової ціни, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

9. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті.
ДОДАТОК 1


Цінова форма „Пропозиція" подається на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче.


^ ЦІНОВА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю «Устаткування для автоматичного оброблення інформації» код 30.02.1 за ДК 016 - 97 згідно з вимогами Замовника.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму ______________________________ (гривень, з ПДВ).

№ п/п

Найменування
товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю виміру, грн. (без ПДВ, з витратами на завантаження в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

Загальна вартість по найменуванню, грн. (без ПДВ з витратами на завантаження в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

 

 

Загальна вартість пропозиції, гривень без ПДВ

 

крім того ПДВ

 

Загальна вартість пропозиції, гривень з ПДВ

 Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 – ти днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати Договір про закупівлю із Замовником з урахуванням умов цього запиту не раніше ніж через 5 робочих днів з дати публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції та не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).


ДОДАТОК 2


Основні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю


^ I. Предмет договору

1.1. Продавець зобов’язується у 2012 році поставити та передати у власність Покупця товар, зазначений в Специфікації на поставку товару (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною Договору, а Покупець – прийняти і оплатити товар.

1.2. Найменування товару – 30.02.1 Устаткування для автоматичного оброблення інформації (далі - Товар).

Кількість Товару : 10 найменувань, 39 одиниць.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреб Покупця.

^ II. Якість товарів

2.1. Продавець повинен поставити Покупцеві Товар, якість якого повинна відповідати Державним стандартам та технічним вимогам.

2.2. Якість Товару має бути підтверджена Сертифікатом якості на продукцію.

2.3. Покупець має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору. Товар неналежної якості підлягає обов’язковому поверненню Продавцю.

2.4. У разі поставки Товару неналежної якості, або виявленні недоліків поставленого Товару, Продавець зобов’язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний Товар на Товар належної якості.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить _________ грн. 00 коп. (___________________), у тому числі ПДВ ________ грн. _____ коп. (_________________________________).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, залежно від реального фінансування видатків Покупця на зазначені цілі.

3.3. В ціну Товару включаються витрати на транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), а також інші витрати.

3.4. Зміна ціни Товару (загальної ціни Договору) в сторону збільшення не допускається.

^ IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за наданий Товар здійснюються за фактично спожиті паливно-мастильні матеріали протягом місяця згідно лімітно-забірної відомості при наявності бюджетного фінансування.

4.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.3. Оплата здійснюється в національній валюті України - гривні.

^ V. Термін та місце поставки Товару

5.1. Строк поставки Товару – квітень-травень 2012 р.

5.2. Місце поставки Товару - АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська.181


^ VI. Права та обов’язки сторін

6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за поставлений Товар.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. У разі невиконання зобов’язань Продавцем Покупець має право достроково розірвати договір, повідомивши про це Продавця ;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків на зазначені цілі. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.3. Продавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку якісного Товару;

6.3.3. Забезпечити відповідність Товару Державним стандартам та технічним умовам.

6.4. Продавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. За порушення умов договору Продавець виплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасного виконання умов, за кожний день прострочення.

7.3. У випадку відмови Продавця від поставки Товару або недопоставки, чи порушення термінів поставки Товару Продавець сплачує Покупцеві неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми недопоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а Покупець має право припинити оплату.

^ VIIІ. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

^ IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.


^ X. Строк дії оговору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31.12.2012 р.

10.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються законодавством України.

11.3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

XII. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація на поставку Товару.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).


Кваліфікаційні критерії до учасника у запиті цінових пропозицій, відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI (із змінами і доповненнями), мають бути підтверджені переліком документів, щодо його відповідності кваліфікаційним критеріям:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1.1.Довідка учасника у довільній формі, що містить інформацію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази учасника.

^ 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1.Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства учасника з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників учасника.

^ 3. Наявність фінансової спроможності:

3.1.Копія балансу за останній звітній період.

3.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітній період.

3.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період.

3.4.Оригінал чи нотаріально завірені копії довідок, виданих з усіх банківських установ, які здійснюють обслуговування учасника, про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами та відсотками по кожному рахунку окремо.

^ 4. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

4.1. Довідка у довільній формі про виконання аналогічних договорів (не менше двох).

5. Перелік документів, які повинен надати учасник для визначення відповідності його вимогам, встановленим ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI (із змінами і доповненнями):

5.1.Довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (в довільній формі).

5.2.Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

5.3.Інформація у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

5.4.Довідка про те,що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не були засуджені за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

5.5. Копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою,чиї повноваження не визначені статутом чи інше).

5.6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства або його регіонального відділення про те, що учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, дійсна на дату розкриття або більш пізню дату.

5.7.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5.8. Копія Статуту або іншого установчого документу.

Інші документи, які необхідно подати учаснику:

1. Копія відповідного дозвілу, або ліцензії на провадження відповідної діяльності (у випадках передбачених законодавством).

2. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів), повне та скорочене найменування учасника;

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма ( для юридичних осіб);

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

4. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

6. Копія паспорту (для фізичних осіб).

7.Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4 –ОПП) (у разі наявності).

8.Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідотства про право сплати єдиного податку (у разі наявності). ДОДАТОК 3

^ ТЕХНИЧНИ ВИМОГИ

п/п

Наименование, краткая характеристика

^ Одиниця виміру

Кількість

Примітка

1

Проектор Acer X1261P

шт.

1

або еквівалент

2

Монитор Dell UltraSharp U2412M

шт.

2

або еквівалент

3

Плоттер Canon imagePROGRAF iPF710

шт.

1

або еквівалент

4

Документоуничтожитель Shred MARK 2001X

шт.

1

або еквівалент

5

Принтер Canon i-sensys lbp-6200d

шт.

2

або еквівалент

6

Компьютер (i3-2100 3,1GHz/2GB/500GB/DVDRW/IGB/Keyb/Mouse/AXT-400W/19"

шт.

24

або еквівалент

7

Компьютер (i5-2400 3,1GHz/4GB/500GB/DVDRW/IGB/Keyb/Mouse/AXT-400W/19"

шт.

2

або еквівалент

8

Компьютер (i7-2600K 3,4GHz/8GB/1000GB/DVDRW/IGB/Keyb/Mouse/Cardreader/AXT-400W/19"

шт.

4

або еквівалент

9

Интернет-шлюз D-LinkDIR-300/NRU WiFi 802.11N 150 Mbps

шт

1

або еквівалент

10

APC Dack-UPS ES 525VA

шт

1

або еквівалент

Схожі:

Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу. 24401092 Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу. 24401092 Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу. 24401092 Місцезнаходження. Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Місцезнаходження. Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу. 24401092 Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу. 24401092 Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconЄдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Ювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського...
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconІнформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпоу. 24401092
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпоу. 24401092...
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпоу. 24401092...
Єдрпоу: 24401092 Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493 iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпоу. 24401092...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи