Запит цінових пропозицій icon

Запит цінових пропозицій
Скачати 143.72 Kb.
НазваЗапит цінових пропозицій
Дата03.08.2012
Розмір143.72 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

ЗАПИТ

цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування: Національна академія природоохоронного та курортного будівництва.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24401092

1.3. Місцезнаходження: Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська 181, 95493

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35227003000097 35225005000097 35229001000097 35212007000097 35210009000097 35211008000097 ГУ ДКСУ в АРК м. Сімферополь

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Худоба Микола Федорович, проректор по СР та МТЗ, АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська, 181, тел./факс (0652) 51-56-04 napks@napks.edu.ua

1.6.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікацій код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ЄДРПОУ 37536162

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету України.

3. Адреса веб - порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): napks.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1.Найменування предмета закупівлю: «Продукти нафтоперероблення рідкі» код за ДК 016-97 - 23.20.1 (бензин марки А-95)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Бензин марки А-95: 14000 л

5.3. Строк поставки товару або надання послуг: березень – грудень 2012 р.

6. Основні умови договору: встановлені відповідно до розділу IX ЗУ “Про здійснення державних закупівель”

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська.181, каб.224, 95493

8.2. Строк: 21 лютого 2012 року до 09 год. 00 хв.

8.3. Спосіб: особисто або поштою.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська.181, каб.224, 95493

9.2. Дата: 21 лютого 2012 року.

9.3. Час: о 10 год. 00 хв.

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії встановлюються відповідно до ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».


Голова комітету з конкурсних торгів Проректор по СР та МТЗ М.Ф. Худоба

^ ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.

2. Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

3. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку 1), основні умови договору про закупівлю (за формою наведеною у Додатку 2), перелік документів, зазначених у запиті, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.

На конверті повинно бути зазначено:

  • повне найменування і місцезнаходження замовника;

  • назва предмета закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій Замовника;

  • повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

  • маркування: « Не відкривати до 21 лютого 2012 року 10 год. 00 хв. »

(зазначається дата та час розкриття цінових пропозицій).

В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності). Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника (такі повноваження підтверджуються відповідним документом: виписка з протоколу, наказ про призначення, довіреність тощо, що додається до пропозиції), прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

Усі документи складаються Учасником українською мовою в 1-му примірнику. У разі наявності в пропозиції документів, викладених іншою мовою, обов’язково повинен бути переклад на українську.

4. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

5. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.

6. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

7. Методика розрахунку ціни пропозиції:

7.1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, а також усіх інших витрат.

7.2. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та технічних вимогах (Додаток 4), Інструкції з підготовки цінових пропозицій, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

8. Методика оцінки цінової пропозиції:

8.1. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

8.2. У випадку однакової ціни, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

9. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті.
ДОДАТОК 1


Цінова форма „Пропозиція" подається на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче.


^ ЦІНОВА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин марки А-95) згідно з вимогами Замовника.

Вивчивши технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:
з/пНайменування товару (послуги)^ Од.

виміруКількість
Ціна за одиницю

без ПДВ

(грн.) *Загальна сума

грн. без ПДВ

(грн.)*

1.

Вказати найменування товару згідно з технічними вимогами

л.


ПДВ 20%**:
Всього, грн., з ПДВ:

* Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00 грн. та вказані з двома знаками після коми.

** Для платників ПДВ.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 – ти днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати Договір про закупівлю із Замовником з урахуванням умов цього запиту не раніше ніж через 5 робочих днів з дати публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції та не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК 2


Основні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю


^ I. Предмет договору

1.1. Продавець зобов’язується у 2012 році поставити та передати у власність Покупця товар, зазначений в Специфікації на поставку товару (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною Договору, а Покупець – прийняти і оплатити товар.

1.2. Найменування товару – 23.20.1 «Продукти нафтоперероблення рідкі» (бензин марки А-95) (далі - Товар).

Кількість Товару – дизельне паливо: бензин марки А-95: 14000 л

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреб Покупця.

^ II. Якість товарів

2.1. Продавець повинен поставити Покупцеві Товар, якість якого повинна відповідати Державним стандартам та технічним вимогам.

2.2. Якість Товару має бути підтверджена Сертифікатом якості на продукцію.

2.3. Покупець має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору. Товар неналежної якості підлягає обов’язковому поверненню Продавцю.

2.4. У разі поставки Товару неналежної якості, або виявленні недоліків поставленого Товару, Продавець зобов’язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний Товар на Товар належної якості.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить _________ грн. 00 коп. (___________________), у тому числі ПДВ ________ грн. _____ коп. (_________________________________).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, залежно від реального фінансування видатків Покупця на зазначені цілі.

3.3. В ціну Товару включаються витрати на транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), а також інші витрати.

3.4. Зміна ціни Товару (загальної ціни Договору) в сторону збільшення не допускається.

^ IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за наданий Товар здійснюються за фактично спожиті паливно-мастильні матеріали протягом місяця згідно лімітно-забірної відомості при наявності бюджетного фінансування.

4.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.3. Оплата здійснюється в національній валюті України - гривні.

^ V. Термін та місце поставки Товару

5.1. Строк поставки Товару – березень-грудень 2012 р.

5.2. Місце поставки Товару - АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська.181

5.3. Умови поставки – відпуск бензину та дизельного палива на автозаправних станціях (АЗС).

5.4. Заправка автотранспорту здійснюється відповідно до потреб Замовника.

^ VI. Права та обов’язки сторін

6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за поставлений Товар.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. У разі невиконання зобов’язань Продавцем Покупець має право достроково розірвати договір, повідомивши про це Продавця ;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків на зазначені цілі. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.3. Продавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку якісного Товару;

6.3.3. Забезпечити відповідність Товару Державним стандартам та технічним умовам заводів-виробників і мати паспорти якості на кожну партію товару та сертифікати;

6.3.4. Забезпечити складання та надання Продавцем Покупцю звіту з розбивкою по автомобілях, по кількості заправок та пакет документів до 5 числа наступного місяця за звітнім.

6.4. Продавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. За порушення умов договору Продавець виплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасного виконання умов, за кожний день прострочення.

7.3. У випадку відмови Продавця від поставки Товару або недопоставки, чи порушення термінів поставки Товару Продавець сплачує Покупцеві неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми недопоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а Покупець має право припинити оплату.

^ VIIІ. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

^ IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

^ X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31.12.2012 р.

10.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються законодавством України.

11.3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

XII. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація на поставку Товару.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК 3

^ ТЕХНІЧНИ ВИМОГИНайменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Бензин марки А-95

л

140001. Наявність АЗС в межах м. Сімферополь.

2. Документ, що підтверджує наявність заправних станцій (у тому числі власних) Учасника, адреси розташування заправних станцій в м.Сімферополь.

3. Бензин повинен відповідати Державним стандартам та технічним умовам заводів-виробників і мати паспорти якості на кожну партію товару та сертифікати.

4. Звіт з розбивкою по автомобілях, по кількості заправок та пакет документів до 5 числа наступного місяця за звітним.

5. Умови поставки – відпуск бензину на автозаправних станціях (АЗС).

6. Заправка автотранспорту здійснюється відповідно до потреб Замовника.

7. Умови оплати – за фактично спожиті паливно-мастильні матеріали протягом місяця згідно лімітно-забірної відомості.

Схожі:

Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Ком). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 15 березня 2012 р. (дата)...
Запит цінових пропозицій iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Буд). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 23 травня 2012 р. (дата)...
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій Замовник
Місцезнаходження м. Миколаїв, Миколаївська обл., вул. Паризької комуни,9,54010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Матвєєва Анжела Вікторівна — фахівець,(048)728-64-24, Костюхін Борис Юрійович, помічник проректора з ахр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи