Форма № н 01 угода № icon

Форма № н 01 угода №
НазваФорма № н 01 угода №
Дата05.04.2013
Розмір49 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

місто ______________________________ “______” _________________20___ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони _________________________________________

________________________________________________________________________________

(повне найменування навчального закладу)

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ___________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі_______________________________________________________________,

(статут або доручення)

і, з другої сторони,________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі ______________________________________________________

(посада,

________________________________________________________________, що діє на підставі

прізвище та ініціали)

________________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:


 1. База практики зобов‘язується:

  1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:


з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики

початок

закінчення  1. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

  2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

  3. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

  4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

  5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

  6. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

  7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

  8. Додаткові умови ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

  1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

  2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

  3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

 2. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

  1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

  2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

  3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

  4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Бази практики ________________________________________________________________


Підписи та печатки:


Вищий навчальний заклад:

___________ ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)


М.П. “_____” _____________ 20___ року

База практики:

_________ ________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


М.П. “_____” _____________ 20___ року
Схожі:

Форма № н 01 угода № iconФорма № н 01 угода №
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони
Форма № н 01 угода № iconФорма № н 01 угода №
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони
Форма № н 01 угода № iconФорма № н 01 угода №
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони
Форма № н 01 угода № iconФорма № н 01 угода №
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (далі -університет),...
Форма № н 01 угода № iconФорма № н 01 угода №
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Вінницький національний технічний університет, (далі вищий навчальний заклад), в особі...
Форма № н 01 угода № iconУгода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємне визнання документів про освіту І наукові ступені
...
Форма № н 01 угода № iconУгода між Урядом України та Урядом Республіки Перу про взаємне визнання документів про освіту І вчені звання
Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту І вчені звання, що видаються в Україні І республіці Перу
Форма № н 01 угода № iconУгода про передачу авторських прав
Ми, автори* рукопису статті
Форма № н 01 угода № iconУгода про передачу авторських прав
Ми, автори* рукопису статті
Форма № н 01 угода № iconУгода про передачу авторськ права
Ми, автори рукопису статті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи