„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання icon

„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання
Скачати 74.73 Kb.
Назва„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання
Дата03.08.2012
Розмір74.73 Kb.
ТипДокументи

Тези доповідей (одна повна сторінка) будуть опубліковані у матеріалах конференції. Окремі доповіді за вибором оргкомітету будуть опубліковані як статті в спеціальному випуску журналу

„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування” (фахове видання

з технічних наук спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека).

До відома авторів

Тескт статті обсягом 5-8 сторінок повинен відповідати наказу ВАК України від 4.04.2000, №178. Подається українською чи іншими робочими мовами конференції, на папері формату А4 у редакторі Microsoft Word 95 7.0-97 (шрифт Times New Roman (Cyr), кегль 14, абзацний відступ - 10 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 2 см по периметру) без присвоєння стилів. Оформляється у такій послідовності: перед заголовком зліва проставляється індекс УДК, вказуються прізвище та ініціали автора (або авторів), назва закладу, назва статті, анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами. Далі – текст статті. У кінці – список використаної літератури, прізвище, ініціали доктора наук, що рекомендував статтю до друку (якщо автор не доктор) та адреси і телефони авторів. ПІП, посади та назви організацій - повністю

^ Матеріали просимо надсилати до 1.05.2012р.

на електронну адресу оргкомітету конференції: konsevich@ukr.net, що дасть можливість опублікувати матеріали і видати журнал до початку роботи конференції.

Вартість друку однієї сторінки – 30 грн.

Оргвнесок – 100 грн, для аспірантів і студентів – безкоштовно.

Вказані кошти просимо переказати до 1 серпня 2012 р. поштовим переказом:

76019, м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, ІФНТУНГ, Литвину Ярославу МихайловичуУмови участі в конференції


Подання заявки – до 1 квітня 2012 р.

Подання тез і доповідей (статей)

до 1 травня 2012 р.

^ Оплата публікацій тез і статей

до 1 серпня 2012 р.


Додаткова інформація


Організатор конференції - кафедра екології інженерно-екологічного факультету ІФНТУНГ:

Корпус 5 ІФНТУНГ, вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019, тел.(0342)505942, 505973

Декан інженерно-екологічного факультету

к.т.н., доц.^ Мандрик Олег Миколайови

моб. 0507807525

Завідувач кафедри екології

д.т.н. проф. Адаменко Ярослав Олегович

моб. 0501882849

Вчений секретар конференції

к.т.н., доц. ^ Архипова Людмила Миколаївна моб.0503732382, e-mail: konsevich@ukr.net

Івано-Франківська обласна рада

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

Національна Академія Наук України

Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору

Міністерство екології та природних ресурсів України

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

Карпатський національний природний парк (КНПП)

Російська Академія Наук

Інститут геоекології ім. Є.М. Сергеєва

Краківська гірничо-металургійна академія, Польща

Університет Норд, Румунія

Всеукраїнська екологічна ліга
ЗАПРОШЕННЯ


на Ішу Міжнародну

науково-практичну конференцію


^ "ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ»


20 – 22 вересня 2012 року


м. Івано-Франківськ

Шановна(ий) ____________________________

Запрошуємо Вас взяти участь у І-ій Міжнародній науково-практичній конференції „Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування”,

яка відбудеться 20-22 вересня 2012 року

у м.Івано-Франківську

(Національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15)

ЗАЯВКА

Прізвище ____________________________

Ім’я _________________________________

По батькові __________________________

Науковий ступінь, вчене звання _________

_____________________________________

Посада ______________________________

Назва організації ______________________

_____________________________________

Поштова адреса _______________________

_____________________________________

Оплата проведена за п/д № _____________

Телефон ____________________________

Факс _______________________________

Е-mail_______________________________

Назва доповіді________________________

_____________________________________

Необхідне технічне обладнання для доповіді:

□ – графопроектор

□ – мультимедійний проектор

□ – інше

Бронювання місць в готелі ___ чоловік

з _______________ по _________________

□ – доповідь на пленарному або секційному засіданнях (за рішенням оргкомітету)

□ – стендова доповідь

□ – участь без доповіді

Мова конференції:

українська, російська, англійська


ОРГКОМІТЕТ

Крижанівський Є.І. – голова оргкомітету, ректор ІФНТУНГ, д.т.н., професор, член-кореспондент НАНУ

^ Мандрик О.М. – заступник голови, декан інженерно-екологічного факультету ІФНТУНГ, к.т.н., доцент

Адаменко Я.О.– заступник голови, завідувач кафедри екології ІФНТУНГ, д.т.н., професор

Архипова Л.М. – вчений секретар конференції, докторант кафедри екології ІФНТУНГ, к.т.н. доцент.


^ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Карпаш О.М. – проректор з наукової роботи ІФНТУНГ, д.т.н., професор

Тимочко Т.В. – голова Всеукраїнської екологічної ліги

Трофімчук О.М. – перший заступник директора Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАНУ

^ Болюк З.А. – начальник управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Румынин В.Г. – чл.-корр. РАН, Санкт-Петербургское отделение Ин-та геоэкологии им. Е.М.Сергеева , РФ

^ Тулохонов А.К. - чл.-корр. РАН, д.географ.н., директор Байкальского ин-та природопользования СО РАН, Улан Удэ, Бурятия, РФ

Dr.ing. Imre Damianovich, Institute of Environment, Budapest, Hungary

Prof. Dr. Jacek Matyszkiewicz, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland

^ Prof. Dr. Vasile Oros, University “Nord”, Baia Mare, Romania

Dr. David Sauchyn, University og Regina, SK, Canada

Бойко М.М. – начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

^ Головчак В.Ф. – перший заступник начальника Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

Яворський А.І. – директор КНПП

Адаменко О.М. – редакційна група, професор кафедри екології ІФНТУНГ, д.г.-м.н.

^ Міщенко Л.В. – доцент кафедри екології ІФНТУНГ, к.геогр.н

Приходько М.М. – доцент, докторант кафедри екології ІФНТУНГ, к.геогр.н.

Зорін Д.О. - доцент кафедри екології ІФНТУНГ, к.геол.н.На пленарних засіданнях і секціях конференції планується обговорити наступні питання:

Секція 1. Екологічна безпека територій та техногенно небезпечних об’єктів в нафтогазовій, енергетичній та машинобудівній галузях (керівники д.т.н., проф. Я.О.Адаменко, д.т.н. проф. Я.М.Семчук).

Секція 2. Збалансоване надро-, водо-, землекористування, рослинні, тваринні та рекреаційні ресурси (керівники Prof. Dr. Jacek Matyszkiewicz, к.т.н., доц. О.М.Мандрик).

Секція 3. Екологічні науки: загальна екологія, оцінка впливів на навколишнє середовище, моніторинг довкілля, ландшафтна екологія, гідроекологія, екологія людини, екологічний аудит і менеджмент (керівники д.г.-м.н., проф. Г.О. Білявський, д.г.-м.н. О.М.Адаменко).

Секція 4. Використання ГІС/ДЗЗ технологій в екології (керівники д.т.н., проф. Г.Я. Красовський, Dr.ing. Imre Damianovich).

Секція 5. Екологічна освіта: чергове засідання Науково-методичної комісії (НМК) з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (за окремою програмою) (керівник д.ф.-м.н., проф.С.М.Степаненко).

Секція 6. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем (керівник Prof. Dr.Vasile Oros, чл. - корр.РАН В.Г.Румынин).


Регламент роботи конференції:

20 вересня

Заїзд і реєстрація учасників конференції з 8.00 до 12.00 у головному корпусі ІФНТУНГ за адресою: вул. Карпатська, 15 (від залізничного і автобусного вокзалів – автобус №78 та службовий автобус університету; біля входу у залізничний вокзал Вас зустрінуть представники оргкомітету)

10.00-18.00 Засідання НМК. Екскурсія в геологічний музей та виставковий центр ІФНТУНГ

12.00-14.00 Пленарне засідання (з перервою на каву)

14.00-15.00 Обідня перерва

15.00-18.00 Робота у секціях

18.00 – Товариська вечеря

21 вересня

10.00-13.00 – Секційні засідання

14.00-15.00 Підведення підсумків на пленарному засіданні

22 вересня

10.00-14.00 Екскурсії в Буковель, до Старунського геодинамічного та Дністровського протипаводкового інженерно-екологічних полігонів.

Екскурсіі по місту, в геологічний музей, виставковий центр ІФНТУНГ та візит-центр КНПП, м.Яремче

14.00 – Від’їзд учасників

Схожі:

„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання iconВимоги до оформлення статей для журналу «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» До публікації приймаються
Обсяг – 5-10 сторінок, разом із таблицями, рисунками та списком літератури. Вартість однієї сторінки – 30 грн
„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання icon„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека»
Науковий журнал „Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року
„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання iconНавчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека»
«Екологічна та техногенна безпека» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...
„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання iconПаспорт cпеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання iconФорма 11 Список наукових та навчально-методичних праць
Статті у фахових та провідних закордонних виданнях відзначати як (Фахове видання) та (Провідне закордонне видання), відповідно
„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1076 вiд...
„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1076 вiд...
„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1187 вiд...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи