16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» icon

16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук»
Скачати 43.01 Kb.
Назва16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук»
Дата06.09.2012
Розмір43.01 Kb.
ТипРегламент
Геологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

16-20 квітня 2012 р.

проводить

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ - ШКОЛУ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК»


Шановні колеги!

В цьому році ми продовжуємо традиції, закладені в попередніх роках. До участі в конференції запрошуються не тільки молоді вчені віком до 35 років (в тому числі аспіранти і студенти вищих навчальних закладів, інститутів НАН України та галузевих інститутів), а також й інші вчені, які згодні запропонувати розширені доповіді оглядового або проблемного характеру. Формат школи буде підтримуватись також замовними доповідями та короткотривалими курсами по сучасним засобам обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації.

Для участі у конференції необхідно подати до ^ 1 квітня 2012 р. включно, заявку на участь та тези доповіді. Під час проведення конференції учасникам буде розданий електронний збірник матеріалів.

Регламент конференції: доповідь разом із обговоренням – 15 хв., повідомлення – 10 хв.

Приймаються статті з усіх напрямків геологічних наук, в тому числі вітаються міждисциплінарні дослідження.

Кількість секцій та розподіл доповідей між ними будуть визначені Оргкомітетом на основі поданих заявок. Заявки мають бути подані електронною поштою на адресу geol_conf@ukr.net

Робочі мови конференції: українська, російська.


Оргвнесок за участь в конференції відсутній.

Проживання іногородніх учасників за бажанням учасників буде організовано у гуртожитках Університету про що необхідно повідомити Оргкомітет в заявці або електронною поштою.


^ ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вижва Сергій Андрійович – голова Оргкомітету, декан геологічного факультету, завідувач кафедри геофізики;

Безродна Ірина Миколаївна – заступник декана геологічного факультету з наукової роботи;

^ Кошляков Олексій Євгенович – завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології;

Михайлов Володимир Альбертович – завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин;

^ Карпенко Олексій Миколайович – завідувач кафедри нафти і газу;

Іванік Олена Михайлівна – завідувач кафедри загальної та історичної геології;

^ Шнюков Сергій Євгенович – завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії;

Якимчук Микола Андрійович – завідувач кафедри геоінформатики;


^ МОЛОДІЖНИЙ ОРГКОМІТЕТ

Віршило Іван Вікторович – доцент кафедри геоінформатики;

Демидов Всеволод Кирилович – асистент кафедри геоінформатики;

^ Меньшов Олександр Ігоревич – молодший науковий співробітник НДЧ;

Пилипенко Дмитро Олександрович – голова Наукового Товариства Студентів та Аспірантів геологічного факультету;


ЗАЯВКА

на участь в конференції

 1. Назва доповіді;

 2. Прізвище, ім’я, по-батькові повністю авторів доповіді;

 3. Автор, що буде робити доповідь;

 4. Адреса активної електронної пошти, для зв’язку з авторами;

 5. Назва організації, де працюють автори;

 6. Вік авторів, посади які займають;

 7. Напрямок, якому, на думку авторів, найкраще відповідає подана доповідь;

 8. Наукові керівники ;

 9. Необхідне для представлення доповіді обладнання (проектори, стенд і т.п.).

 10. Необхідність надання гуртожитку на час проведення конференції.

 11. Бажана для автора дата виступу.

Допускається представлення стендової презентації (постера) замість, або у додаток до усної, при умові перебування автору біля стенду в оговорений час.

Заявка може бути заповнена і в електронному вигляді за адресою

http://geoconf.com.ua/ukr/molod/

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези, обсягом до 0,5 друк. арк., мають бути набрані в редакторі MS Word українською, російською або англійською мовами. Використовується формат А4 (21,0х29,7 см), верхнє поле 2,54 см, нижнє 2,54 см, ліве 3,0 см і праве 2,0 см. Переплетення 0, колонтитули 1,7; 1,7. Шрифт: один і той самий протягом усього документа – Times New Roman, кегль 12 pt, міжрядковий інтервал одинарний. Текстові абзаци мають відступ 0,5 см і вирівнюються за шириною, абзац з назвою статті, без відступу, вирівнюється за центром, прізвище автора – за правим краєм, не робити жодних відступів перед і після абзацу. Стильову розмітку не задавати, усі абзаци повинні мати стиль Обычный. Перед прізвищем (автора або в основному тексті статті) ставити лише один ініціал, між ініціалом і прізвищем - нерозривний пробіл. Після прізвища вказувати вчений ступінь (якщо він є) або посаду в разі його відсутності. Назва статті має бути короткою (5-9 слів). Анотації (українською, російською та англійською мовами) набирати курсивом 10 кеглем (близько 50 слів), застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення. Скорочення грошових, метричних, часових одиниць писати без крапки, між цифрами й назвами одиниць ставити нерозривний пробіл. Таблиці бажано створювати засобами Microsoft Word. Таблиці та рисунки не повинні виступати за межі тексту і мають вирівнюватись за центром. Рисунки повинні бути вмонтовані у загальний текст як об’єкт меню. Підпис до рисунка робити кеглем 10 pt. Формули необхідно включати в текст за допомогою редактору формул Microsoft Equation (звичайним стилем, а не курсивом!) за виключенням простих, що не потребують спеціальних символів і не складаються з дробу. Перелік посилань подається у вигляді нумерованого списку, в алфавітному порядку, автори – курсивом. У вихідних даних не вказувати назву видавництва та загальну кількість сторінок. Посилання в тексті – в квадратних дужках, посилання на конкретні сторінки – після номера джерела, через кому – сторінку. У кінці тексту надаються:

 1. прізвище наукового керівника (за наявності);

 2. прізвища авторів, та назва статті англійською мовою.

Для кожної статті надавати індекс УДК.

Шаблон оформлення тез додається до інформаційного листа, або його можна закачати з сайту геологічного факультету.

Тези будуть опубліковані за авторською редакцією в форматі PDF на CD-диску.

Інформаційні матеріали по конференції можна знайти на сайті геологічного факультету

www.geol.univ.kiev.ua/ua/

Схожі:

16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» iconГеологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Всеукраїнську наукову конференцію молодих вчених сучасні проблеми геологічних наук
16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» icon2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів
...
16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» iconОдеський національний морський університет інформаційний лист
Одеський національний морський університет 6 квітня 2012 року проводить Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Проблеми...
16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» icon26-27 квітня 2012 р кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія”
Національного університету „Острозька академія” проводить міжнародну наукову конференцію під загальною назвою: „Проблеми культурної...
16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» iconНаукове товариство студентів Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника проводить щорічну Всеукраїнську наукову студентську конференцію
Вас, що 26-27 квітня 2013 року в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться...
16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» iconШановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно
Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно...
16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» iconАсоціація навчальних закладів україни приватної форми власності адреса
Сша) в Україні", Європейський університет проводять 23 березня 2012 року Х всеукраїнську науково-практичну конференцію "Економіка:...
16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» iconІнформаційне повідомлення 20-21 квітня 2010 р. Черкаський державний технологічний університет проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Регіональний дизайн І освіта» Основні питання, що будуть запропоновані учасникам для обговорення
України та підвищення їх ролі у формуванні національної школи дизайну, промисловій політиці України
16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» icon12-13 квітня 2013 р кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія”
Національного університету „Острозька академія” проводить міжнародну наукову конференцію під загальною назвою
16-20 квітня 2012 р проводить ІV всеукраїнську наукову конференцію школу «сучасні проблеми геологічних наук» icon22-23 вересня 2011 р
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спільно з Національним лісотехнічним університетом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи