Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік icon

Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
НазваМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Сторінка1/6
Дата06.09.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ІНФОРМАЦІЯ

про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського

національного технічного університету нафти і газу

за 2007 рік


м. Івано-Франківсь


ЗМІСТ


Аналіз статистичних даних за 2005-2007 рокиПоказники наукової діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

та наукових установ за 2005-2007 рр.Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,

суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового

рівняКонкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології

за пріоритетними напрямами розвитку науки і технікиОписи найбільш ефективних розробок, відкриттів та робіт зі значним

економічним та соціальним ефектомВідомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів,

молодих вченихНові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної

діяльностіВідомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними

організаціямиІнформація про заходи, що здійснювались спільно з науковими установами

НАН та галузевих академій наук України, з підприємствамиІнформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності

здійснені спільно з облдержадміністраціямиВідомості щодо виділення місцевими органами влади бюджетних коштів

на проведення наукових досліджень та розробоканаліз статистичних даних за 2005-2007 роки


Науково-технічний прогрес нафтогазового комплексу України вимагає забезпечення потреб галузі висококваліфікованими кадрами та створення передової конкурентноспроможної науково-технічної продукції. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі, на розробку, просування на ринок і реалізацію нових технологій, дослідних технічних зразків та інших наукових результатів.

Університет - потужний навчально-науково-виробничий комплекс в склад якого , крім навчальних структур, входять :

- Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики і екології;

- Технічний комітет зі стандартизації 146 “Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості”;

- Орган сертифікації продукції нафтогазового машинобудування акредитований Держстандартом України і зареєстрований в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО, який у 2005 році пройшов переакредитацію відповідно до вимог ДСТУ 45011-2001 Національним агентством з акредитації України;

-Орган з сертифікації персоналу нафтогазової галузі, який пройшов експертизу та реєстрацію в Держстандарті як орган з добровільної сертифікації, і є повноправним членом міжнародної організації, IWCF (International Well Control Forum). і долучився до числа тих 35 країн світу, в яких створені та функціонують аналогічні тренажерні бурові центри, де здійснюється навчання та сертифікація буровиків.

- Нафтогазовий науково-технологічний парк

- Інноваційно-виставковий комплекс (ІВК).

На базі досліджень науковців університету сформовано 16 наукових шкіл, працює 20 науково-дослідних лабораторій, із них одна галузева з виконання гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень, 4 науково-дослідні сектори на факультетах і творчі групи на кафедрах; відділ комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності та інформаційних технологій; відділ стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю; студентські конструкторсько-технологічні бюро. Наукові досягнення шкіл є базою для підготовки спеціалістів високої кваліфікації. Науковці університету виконують фундаментальні та прикладні дослідження на світовому науково-технічному рівні. У 2007 році виконувалися 97 науково-дослідних роботи згідно договорів заключених між ІФНТУНГ та: Міністерством освіти і науки України, НАК “Нафтогаз України”, ДК “Укргазвидобування” та її структурними підрозділами, ДАТ “Чорноморнафтогаз”, ДК “Укртрансгаз”, ВАТ “Укртранснафта” тощо. Молодими науковцями університету отримано 4 гранти Президента України на проведення наукових досліджень загальним обсягом фінансування 85 тис.грн. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р.№726 та наказу МОН України № 644 від 23.07.2007 р. розпочалося виконання науково-дослідної роботи за державним замовленням “Розроблення технології та пристрою імпульсно-хвильової дії для збільшення продуктивності нафтових свердловин”. Отримано 2 гранти Державного фонду фундаментальних досліджень на виконання наукових досліджень в галузі технічних і природничих наук. Результатом виконання наукових досліджень є створення, удосконалення та впровадження інтелектомісткої конкурентноздатної продукції.


Пріоритетними є напрямки досліджень, які відповідають Державній політиці:


^ Пріоритетні напрямки досліджень


Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток


Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агро-промисловому комплексі


Участь у

Державній науково-технічній програмі "Ресурс"

та

Державній програмі “Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період 2010 року ”


Відповідно до Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 року № 351 університет приймає участь у Державній науково-технічній програмі "Ресурс", яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2004 року № 1331 із розроблення комплекту документів з організації системи підготовки, атестації, сертифікації, а також підвищення кваліфікації фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики (НКТД) об’єктів нафтогазової промисловості (ОНГП) та у Державній програмі “Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період 2010 року” затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999р.

.Виконання всіх госпдоговірних, держбюджетних фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень і надання науково-технічних послуг зосереджено в науково-дослідній частині університету.


СТРУКТУРА

^ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ ІФНТУНГ


Нафтогазовий науково-технологічний парк (дослідне виробництво)


ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ (ТК 146)

Активний член ISO/TC 67

Матеріали, обладнання, споруди на континентальному шельфі для нафтогазової, нафтохімічної та газової промисловості”

^ Відділ підготовки фахівців

високої кваліфікації

Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики і екології (НДІ НГЕіЕ)

Відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та інформаційних технологій


Інноваційно-виставковий комплекс


^ Науково-дослідна частина

Проректор з наукової

роботи


Error: Reference source not found


У виконанні науково-дослідних робіт щорічно приймає участь 95 % чисельності науково-педагогічних працівників університету (бюджетна кафедральна тематика, госпдоговірна тематика, бюджетна тематика МОНУ). Протягом 2007 р. у виконанні науково-дослідних робіт брало участь 656 науково-педагогічних працівників (2005 р.- 667, 2006 р.- 617) , з них 54 доктори наук і 281 кандидати наук. Чисельність сумісників та осіб, що працюють за договорами цивільно-правового характеру у 2007 р. склало 425 од. ( 2005р – 444, 2006 р.- 459 ), з них 30 докторів наук і 98 кандидатів наук. Зменшення чисельності сумісників у порівнянні з 2005-2006 р.р. зумовлено зменшенням обсягу фінансування науково-дослідних робіт, що виконувалися за рахунок коштів підприємств нафтогазового комплексу України.

Загальний обсяг надходжень у 2007 році до спеціального фонду становив 2136,1 тис. грн. ( 2005- 3867,1 тис. грн., 2006- 4476,1 тис.грн.), що на 49% менше, ніж у попередні роки. Обсяг фінансування із загального фонду у 2007 р. становив 931,1тис. грн.(2005- 399,8 тис. грн., 2006 – 618,1 тис.грн.), що на 45% більше, ніж у попередні роки. Збільшення фінансування за рахунок державного бюджету дало змогу розширити тематику фундаментальних та прикладних досліджень і залучи до їх виконання кваліфікованих фахівців та збільшити кількість студентів, що працюють на платній основі. Питома вага виконаних досліджень за рахунок фонду Державного бюджету в загальному обсязі НДДКР за 2007 р. складає 44%, що говорить про високу економічну ефективність використання держбюджетних коштів.

Університет задіяний у виконанні основної програми Education of Energy and Environmental Experts – A program for industry in Ivano-Francivsk oblast, Ukraine (Master of Program, MEE) ш діє у відповідності до “Memorandum of Understanding”, якй підписаний у 2006 р. в рамках двостороннього українсько-норвезького проекту “Енергетичне планування в місцевій адміністрації Івано-Франківської області”. У виконанні проекту задіяно 5 кафедр і 2 структурні підрозділи університету. В рамках програми МЕЕ закладені основи створення мобільної лабораторії для проведення енергоаудиту промислових підприємств області. Отримано перший транш фінансування проекту .

У 2007 році виконано і передано замовнику 37 науково-дослідних роботи. Результатом виконання стало створення:

нормативних документів -5

технологій та технічніх засобів -2

нових видів техніки -2

методи та теорії -5

природоохоронні заходи -5

рекомендації , тощо -18

У 2007 році подано 48 заявок на винаходи і корисні моделі (2005 р.-22, 2006 р. – 45), з них 6 – патентуються в Росії, отримано 27 патентів на винаходи і корисні моделі (2005 р.- 1, 2006 р. – 24), з них 4 – з Росії.

Підсумком роботи науковців університету стало нагородження Указом президента України ^ Державною премією у галузі науки і техніки робіт:

Створення та впровадження комплексу вітчизняних технологій, технічних засобів, бурових інструментів та новітніх матеріалів для підвищення ефективності бурових робіт, спрямованих на збільшення видобутку нафти і газу в Україні” (представлена Інститутом надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України, 2 лауреата від університету).

У 2007 році в університеті захищено 3 докторських дисертації ( 2005 р.- 4, 2006 р.-5) і 19 кандидатських дисертацій ( 2005 р.-17, 2006 р.- 15).

Участь університету у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках сприяє розвитку взаємовідносин між провідними вітчизняними, іноземними компаніями, експертами, фахівцями нафтогазової галузі та університетом.

Вчені та працівники нашого університету прийняли участь у 114 наукових заходах: 73 міжнародних наукових заходах, з них 6 конференцій в країнах СНД та 12 конференцій дальнього зарубіжжя (Болгарія, Єгипет, Ізраїль, Польща, Румунія, Словаччина, Франція), 41 науково-технічні, з них 7 проходили на базі нашого університету, а саме:

1. І Обласна НП Інтернет-конференція “Стратегія економічного і соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 р.” (10-20.03.2007) .

2. МНТК “Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці” (16-20.04.2007).

3. МвНПК молодих вчених і студентів “Актуальні питання стратегії соціально-економічного розвитку регіону” (12.05.2007) .

4. НТК “Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін” (30-31.05.2007) .

5. НПК “Досвід використання новітніх технологій на підприємствах нафтогазової галузі України” (27-30.06.2007) .

6. 5-а Всеукраїнська НТК “Вимірювання витрати та кількості газу” (23-25.10.2007) -

7. Всеукраїнська НТК “Теорія і практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем” (6-8.12.2007) .

Університет був співорганізатором ХІІ МНТК “Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів” "Леотест-2007" м. Славське, Львівська обл. (19-24.02.2007).

Визначною подією року стало проведення Міжнародної науково-технічної конференції „Ресурсозаощадливі технології у нафтогазовій енергетиці” (квітень) та святкуванні 40-річчя з дня утворення нашого наукового закладу (вересень). Всього у роботі конференції у 7 секціях взяло участь понад 400 фахівців із 77 організацій, підприємств та установ, у тому числі, 38 фахівців з 9 зарубіжних організацій. Зокрема, представники університету Бумердес (Алжир), Гомельнафтогаз (Білорусія), Гірничої металургійної академії (Польща), Державної нафтової академії (Азербайджан), Ухтинського технічного університету (Росія), “Schlumberger” (Німеччина), НДІ нафти і газу (Польща), Університету Реджайна (Канада), Університету прикладних наук (Німеччина). Всього зроблено 6 пленарних доповідей, 175 секційних і 49 стендових.

З метою пропагування та популяризації наукових розробок університету та залучення потенційних споживачів науково-технічної продукції науковці університету у звітному 2007 році опублікували в різних видавництвах України, країн СНД та дальнього зарубіжжя 827 публікацій ( 2005 р.- 656, 2006 р.-622), з них 158 статті у фахових виданнях вузу, 9 монографій(2005 р.-13, 2006 р.- 16), 4 підручники (2005 р.- 6, 2006 р.- 5), 52 навчальних посібника та методичних вказівок (2005 р.- 44, 2006 р.- 60).

У 2007 році введений у експлуатацію сучасний Інноваційно-виставковий комплекс (ІВК). Більше, як на 1000 кв. м. виставкових площ, тепер можуть демонструватися наукові досягнення університету, підприємств і організацій нафтогазової промисловості. На другому поверсі ІВК розташувався оновлений музей історії університету, для якого виготовлено 25 планшетів, 19 вітрин, 4 шафи і 20 подіумів з більш, ніж 500 експонатами різних років. У відкритті ІВК взяли участь представники НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх компаній, губернатор, представники мерії, підприємств і організацій галузі, духовенства і преси.

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1103-р мінералогічна колекція геологічного музею університету віднесена до наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

^ Показники наукової діяльності

ІФНТУНГ


Error: Reference source not found
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
Університет потужний навчально-науково-виробничий комплекс в склад якого, крім навчальних структур, входять
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік iconКерівникам та науково-педагогічним працівникам Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наказ №293 від 16. 03. 2012 р. Івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу посів друге місце без будь-яких...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік iconУзагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік iconВитяг з навчального плану перепідготовки в інституті післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Розподіл навчального навантаження та видів контролю за семестрами ("+" – передбачено аудиторні заняття)
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік iconПоложення про наукові школи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наукова школа колектив професійних вчених, які розробляють під керівництвом керівника школи висунуту ним дослідницьку програму
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік iconЗаходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару
Вважати найважливішими наступні напрями модернізації навчального процесу, підвищення його якості й ефективності
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік iconCrdf global Державне агентство з питань науки, інновацій І інформатизації України Програма науково-технічне підприємництво (step) Семінар з питань інноваційного підприємництва
Франківського національного технічного університету нафти І газу проректор з наукової роботи, д т н., проф. Олег Карпаш
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи