Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік icon

Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
НазваМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
Сторінка3/6
Дата06.09.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6


^ ВИЗНАЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ, суспільних І ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ЗОКРЕМА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ


Згідно наказу МОНУ від 07.11.2003 №746 виконувалася фундаментальна робота за темою “Дослідження нових технологій підвищення ефективності видобування вуглеводнів, в тому числі з низькодебітних свердловин” науковий керівник проф. Кондрат Р.М. ( № держреєстрації 0104U004086), що фінансувалася за рахунок коштів державного бюджету Міністерства освіти і науки України.

Робота була присвячена важливій проблемі підвищення енергетичної безпеки держави шляхом збільшення власного видобутку нафти і газу в Україні.

Метою роботи було розроблення наукового підґрунтя для створення нових технологій видобування вуглеводнів, в тому числі з низькодебітних свердловин. Науково-дослідна робота складалася з окремих взаємопов’язаних розділів, які включають питання пошуку і розвідки родовищ нафти і газу в Передкараптському прогині, вдосконалення системи розробки родовищ, підвищення нафтовилучення з пластів, контролю за екологічнимт станом навколишнього середовища у процесах видобування нафти і газу, економічної оцінки ефективності провадження нових технологій і технічних рішень.

За результатами досліджень:

- встановлено вплив геологічних чинників на ємнісно-фільтраційні властивості та нафтогазоносність глибоко залеглих палеогенових порід-колекторів Передкарпатського прогину.

- розроблено науково-методичне забезпечення для вибору раціональних конструкцій і траєкторії горизонтальних та багатовибійних свердловин. Оцінено вплив різних факторів на дебіт газових свердловин. Створено газодинамічні основи розробки газових родовищ горизонтальними свердловинами та їх поєднанням з вертикальними свердловинами.

- створено нові технології видобування вуглеводнів з низькодебітних газових і газоконденсатних свердловин за наявності ускладнюючих факторів (конденсація з газу важких вуглеводнів, обводнення, солевідкладення, корозія обладнання, гідратоутворення).

-розроблено удосконалені прилади для вимірювання поверхневого і міжфазного натягів та крайового кута змочування порід-колекторів при застосуванні розчинів поверхнево-активних речовин для інтенсифікації процесів нафтогазовидобування.

- розроблено і випробувано гідравлічний генератор імпульсів тиску для впливу пружними коливаннями на привибійну зону пласта з метою інтенсифікації припливу нафти до свердловини. Розроблено інструкцію з підвищення нафтогазовилучення шляхом імпульсно-хвильового впливу на пласти. Здійснено обробки привибійних зон 3-х нафтових свердловин. Додатково видобуто 1084 т нафти.

- розроблено методику застосування теорії категорій для управління життєвим циклом розробки родовищ нафти і газу. Розроблено процедуру та методичні рекомендації щодо оцінки впливу на навколишнє середовище обєктів нафтогазової промисловості.

- розроблено методику визначення економічної ефективності робіт з інтенсифікації видобування вуглеводнів, в т.ч. низькодебітних свердловин, що дозволяє визначати і прогнозувати економічну ефективність із застосуванням інформаційної бази до проведення операцій з інтенсифікації. Проведено апробацію методики оцінки технологічної та економічної ефективності робіт з інтенсифікації видобутку нафти і газу з низькодебітних свердловин.

Підсумком цієї роботи за три роки є :

підручники з грифом МОНУ – 4

монографії – 6

заявки на винаходи – 11

патенти -4

захищено докторських дисертацій – 4

захищено кандидатських дисертацій -3

кількість наукових публікацій – 99

кількість доповідей на наукових конференціях – 72.

За результатами проведених досліджень заключено 9 господарських угод на впровадження отриманих результатів з підприємствами нафтогазової галузі.

Результатом фундаментальних досліджень в галузі інженерної геології, геоекології, геоінформатики, що відноситься до наук про Землю вперше за всю 40-річну історію існування університету проф. Е.Д. Кузьменком, проф. Є.І. Крижанівським, проф. О.М. Карпенком, О.М. Журавлем зроблено наукове відкриття “Закономірний зв'язок між величинами ймовірностей виникнення зсувів і зсувної небезпеки при комплексному впливі природно-техногенних факторів”, на яке виданий диплом Міжнародної Академії авторів наукових відкриттів і винаходів № 310 від 21.08.2006 р. Автори встановили раніше невідомий зв’язок між явищами і властивостями матеріального світу, інакше кажучи, новий закон розвитку матеріального світу. Відкриття полягає у встановленні невідомої раніше й об'єктивно існуючої закономірності виникнення або активізації зсувних явищ при одночасному комплексному впливі просторових і тимчасових природно-техногенних факторів. Воно полягає в тому, що встановлення основних факторів зсувоутворення й умов їхнього впливу на активізацію зсувів, дозволяє створити аналітичну геоінформаційну систему просторово-часового прогнозування зсувних процесів на багато років вперед. Такий прогноз, наприклад, є фактором забезпечення надійної експлуатації трубопроводів, прокладених у гірській місцевості.


^ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ


Згідно наказу МОНУ від 07.11.2003 №746 виконувалася прикладна робота за темою “Розробка нових технологій подовження ресурсу та підвищення ефективності роботи нафтогазового обладнання” науковий керівник проф. Крижанівський Є.І. (№ держреєстрації 0104U004087), що фінансувалася за рахунок коштів державного бюджету Міністерства освіти і науки України.

Метою розробки було створення нових технологій, теоретичних і практичних положень підвищення ефективності роботи обладнання мобільних установок для буріння та ремонту свердловин.

За результатами проведених наукових досліджень розроблено:

- методику аналізу компоновки приводу мобільної бурової установки. Визначені аналітичні залежності між кінематичними та силовими характеристиками талевої системи для раціонального вибору діаметра барабана лебідки та шківів кронблока і талевого блока;

-методику аналізу масових характеристик елементів привода бурової лебідки, механічних характеристик дизельних двигунів та їх розмірів визначає проведення оптимальної компоновки елементів привода з умови зменшення кількості валів та ступіней передач при виборі варіанта розміщення трансмісій приводу на транспортній базі мобільної бурової установки. Вдосконалена методика розрахунку навантажень елементів талевої системи, яка враховує динамічні навантаження;

-програму комп’ютерного розрахунку щогл мобільних установок на міцність та стійкість, що дозволяє проектувати конструкції мінімальної матеріаломісткості при збереженні заданої несучої здатності без зниження експлуатаційної надійності;

-параметричний ряд циркуляційних систем мобільних бурових установок, обґрунтовано параметри, склад і комплексність модулів основних блоків ЦС;

-методику розрахунку бурових роторів і вертлюгів. Запропоновані рекомендації із усунення окремих причин негативного впливу на роботу і стан роторів, вертлюгів та іншого бурового обладнання, дозволяють збільшити термін експлуатації обладнання та використання роторів і підроторних основ полегшеної конструкції;

- конструкцію клапана на гідравлічній подушці;

- технологію зміцнення контактуючих поверхонь клапана;

- технологію зміцнення штока бурового насоса;

- аналітичну модель оцінки положення бурильних труб в криволінійних ділянках свердловини при різних режимно-технологічних параметрах буріння та КНБК;

- нову конструкцію дослідного зразка керованого відхилювача для буріння похилоспрямованих свердловин. За рахунок певних конструктивних особливостей розробленого відхилювача при спуску його в свердловину зменшується протирання обсадних колон, руйнування долотом стінок необсадженого стовбура, збільшується ресурс роботи самого пристрою;

-нову конструкцію пристрою для вимірювання зусиль в бурильній колоні;

- методики на нові технології оцінки фактичного технічного стану нафтогазового обладнання які використовуються для ранньої діагностики металоконструкцій обладнання;

-проект стандарту організації України (СОУ), “Мобільні бурові установки. Методи контролювання якості”, що регламентує методики оцінки фактичного технічного стану мобільної бурової установки.

Встановлені основні шляхи модернізації існуючого парку установок для експлуатаційного та глибокого розвідувального буріння на нафту і газ.

Підсумком цієї роботи за три роки є :

заявки на винаходи – 4

патенти -4

захищено кандидатських дисертацій –5

кількість наукових публікацій –36

кількість доповідей на наукових конференціях – 16

За результатами проведених досліджень заключено 5 господарських угод на впровадження отриманих результатів з підприємствами нафтогазової галузі.

У напрямку новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, на замовлення ДП "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України":

- виконано аналіз існуючого стану розробки родовищ нафти і газу Західного регіону України. Обґрунтовано вихідні дані і виконано розрахунки прогнозних рівнів видобутку нафти, газу і конденсату на 2006 рік як з перехідного фонду свердловин, так і з нових свердловин з урахуванням методів інтенсифікації припливу. Розроблено рекомендації щодо удосконалення розробки родовищ нафти і газу Західного регіону України, що досліджуються нафтогазовидобувними підприємствами ВАТ “Укрнафта”;

на замовлення НГВУ "Полтаванафтогаз":

- розроблено рекомендації з підвищення ефективності експлуатації газоконденсатопроводів Андріяшівського газоконденсатного родовища за наявності ускладнюючих факторів. Використання результатів виконання НДР дозволить забезпечити стабільну роботу газоконденсатопроводів, попередити ускладнення в їх роботі і зменшити витрати коштів на боротьбу з ними;

на замовлення ГПУ "Полтавагазвидобування":

- розроблено технологію газліфтної експлуатації нафтових свердловин з розосередженим уведенням газліфтного газу в потік пластової продукції по довжині колони насосно-компресорних труб;

на замовлення ГПУ"Львівгазвидобування":

- узагальнено дані про геолого-фізичну характеристику еоценового газоконденсатного покладу. Виконано аналіз стану та ефективності розробки покладу та експлуатації свердловин. Розроблено рекомендації з інтенсифікації розробки покладу і підвищенню продуктивності свердловин. Оцінено прогнозний видобуток природного газу і конденсату з покладу у 2006 році та розроблено заходи по його забезпеченню.

З метою підвищення надійності експлуатації газотранспортної системи України, на замовлення ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", розроблено та впроваджено у виробництво високоефективні науковомісткі технології та технічні засоби для оптимального функціонування газотранспортної системи, а саме :

- методику та алгоритми оптимізації розподілу потоків газу і режимів роботи газотранспортної системи;

- методику діагностування стану лінійних дільниць і обладнання компресорних станцій газотранспортної системи;

- рекомендації по удосконаленню протикорозійного захисту газопроводів;

- інформаційно-вимірювальний комплекс ( ІВК -4) з програмним забезпеченням для оцінки технічного стану обсадних колон на підземних сховищах газу для приймання та комп’ютерної обробки інформації і документування результатів неруйнівного контролю;

- метод прогнозування залишкового ресурсу і критичних деформацій газопроводів за допомогою індикаторів навантаження після ремонту їх ділянок;

- методику та програмне забезпечення основних технологічних процесів та баз даних для розрахунків газотранспортних систем.

У напрямку збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток:

-на замовлення ДК "Укргазвидобування" проведено еколого-експертну оцінку розробленого проекту СОУ у відповідності до нормативної еколого-правової бази. Основна увага приділена виясненню економічної доцільності та екологічної безпеки процесу захоронення рідких стоків у надра. Підтверджено можливість використання обводнених нафтогазових свердловин для захоронення стічних вод, придатність технологічних схем захоронення та запропонованих конкретних заходів для вирішення проблеми поводження з рідкими стоками і відходами нафтогазового комплексу;

-на замовлення Бурштинської ТЕС ВАТ "Західенерго" визначено типові сценарії ймовірних аварій, проведено оцінку небезпечних речовин, що беруть участь в аварії, розраховано ймовірні зони дії вражаючих факторів, проведено оцінку можливих негативних наслідків для визначення об'єктів "турботи" суспільства.

Крім вище перелічених розробок, у напрямку геології, геофізики та розвідки нафтових і газових родовищ, на замовлення НАК "Нафтогаз України", ДАТ “Чорноморнафтогаз” розроблено:

- прогнозування та оцінка перспектив нафтогазоносності площ з метою вибору першочергових нафтогазопошукових об’єктів у межах шельфових зон Чорного та Азовського морів, визначені особливості геологічної будови району досліджень та проведено його нафтогазогеологічне районування;

- рекомендації по ліквідації причин загазованості приповерхневих відкладів;

представлені схеми площевої загазованості приповерхневих вікладів біля свердловин з аномальним вмістом вуглеводневих газів;

- комплекс методів геофізичного вивчення зсувонебезпечних територій для активізації зсувних процесів.

Під час розроблення сучасних технологій створювались супутні прилади, механізми, обладнання та нові матеріали, що сприяли їхній реалізації.


^ Підсумком багаторічної роботи науковців університету стало нагородження Указом президента України Державною премією в галузі науки і техніки робіт:

"Розробка та впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для досягнення енергетичної безпеки держави", яка у 2004 році дала економічний ефект біля 0,8 млрд. грн., а у 2010 році ефект буде складати 1,7 млрд. грн.(представлена університетом – 4 лауреата);

"Розробка і впровадження засобів неруйнівного контролю і технологій технічної діагностики машинобудівного та нафтогазового обладнання тривалої експлуатації", яка у 2005 році дала економічний ефект біля 35 млн. грн.

(представлена інститутом електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України- 2 лауреата).

^ ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ ТА РОБІТ ЗІ ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ ТА СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ


Вперше за всю 40-річну історію існування університету проф. Е.Д. Кузьменком, проф. Є.І. Крижанівським, проф. О.М. Карпенком, О.М. Журавлем зроблено наукове відкриття “Закономірний зв'язок між величинами ймовірностей виникнення зсувів і зсувної небезпеки при комплексному впливі природно-техногенних факторів”, на яке виданий диплом Міжнародної Академії авторів наукових відкриттів і винаходів № 310 від 21.08.2006 р. Автори встановили раніше невідомий зв’язок між явищами і властивостями матеріального світу, інакше кажучи, новий закон розвитку матеріального світу. Відкриття відноситься до наук про Землю (інженерної геології, геоекології, геоінформатики) і полягає у встановленні невідомої раніше й об'єктивно існуючої закономірності виникнення або активізації зсувних явищ при одночасному комплексному впливі просторових і тимчасових природно-техногенних факторів.. Воно полягає в тому, що встановлення основних факторів зсувоутворення й умов їхнього впливу на активізацію зсувів, дозволяє створити аналітичну геоінформаційну систему просторово-часового прогнозування зсувних процесів на багато років вперед. Такий прогноз, наприклад, є фактором забезпечення надійної експлуатації трубопроводів, прокладених у гірській місцевості.

Створення винаходів в ІФНТУНГ впродовж 2006 р. здійснювалось у відповідності до держбюджетної та госпдоговірної тематики з метою розробки конкурентоспроможної продукції та її патентного захисту.

Подання заявок на винаходи становить:

2004 рік – 19 заявок;

2005 рік – 22 заявки;

2006 рік – 45 заявок.

Кількість отриманих патентів по роках складає:

2004 рік – 30 патентів;

2005 рік – 1 патент;

2006 рік – 24 патенти.

Створення винаходів у 2006 році спрямовувалось, як і в попередні роки, відповідно до десяти наукових напрямків по п’яти пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки, затверджених Верховною Радою.

Так, у напрямку “Техніка та технологія буріння свердловини”, створені:

 • “Система контролю і керування режимами та параметрами роботи спуско-підіймального комплексу бурової установки” (заявка на винахід № а 200605294, автори Лях М.М., Малько Б.Д., Малик В.Я., Харун В.Р., Соловаров В.В.). Система забезпечує не тільки контроль граничних параметрів елементів бурової установки, при перевищенні значень яких здійснюється аварійна зупинка бурової установки, але дозволяє відображати діюче значення параметрів елементів бурової установки для вибору оптимального їх значення в залежності від конкретних умов буріння. Збільшується інформативність про силові та кінематичні параметри елементів талевої системи та приводу. Введення в систему додаткових давачів та комп’ютерного блоку дозволяє реєструвати та проводити побудову механічних характеристик талевої системи, бурової лебідки, привідних двигунів, передаточного механізму, основного та допоміжного гальм, оперативних фрикційних шинно-пневматичних муфт. Забезпечує довговічність та надійність спуско-підіймального комплексу БУ.

 • “Пристрій для вимірювання зусиль в колоні бурильних труб” (заявка № u 2006 07356, автори: Івасів В.М., Василів М.В., Артим В.І., Козлов А.А., Чудик І.І., Юрич А.Р.) стосується техніки буріння, а саме пристроїв для вимірювання зусиль, які виникають при бурінні свердловин у різних точках бурильної колони. Підвищує точність вимірювань згинаючих зусиль, які виникають в бурильній колоні при проводці свердловини, шляхом фіксації певних значень згинаючих зусиль у певний момент часу.

 • “Керований відхильник” (заявка № u 2006 07355, автори: Івасів В.М., Василів М.В., Артим В.І., Козлов А.А., Чудик І.І., Юрич А.Р.) стосується пристроїв для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин, а саме для керування траєкторією без підйому бурильної колони. Враховує можливе миттєве навантаження на долото внаслідок осьових динамічних коливань низу бурильної колони і шляхом введення додаткових елементів забезпечує плавне керування роботою відхилювача.

У напрямку “Пошук та розвідка родовищ нафти і газу” був створений:

 • “Спосіб визначення інтенсивності витоку вуглеводневих газів із підгрунтових відкладів у атмосферу (заявка № а 2006 06705, автори: Борковський О.О., Знак М.С., Аронський Д.І., Лопушняк Я.І.), який належить до геохімічних методів контролю та аналізу газів на загазованій території і використовується для заміру витрат вуглеводневих газів (ВВГ) під час проведення газодебітної зйомки з метою оцінки ступеня загазованості нафтогазопромислових територій, територій підземних сховищ газу (ПСГ), під час виконання робіт з оцінки герметичності заколонного простору свердловин нафтогазових родовищ і ПСГ. Спосіб може використовуватись також для пошуків покладів нафти і газу. Спосіб визначення інтенсивності витоку ВВГ з підгрунтових відкладів у атмосферу шляхом відокремлення їх від інших супутніх не вуглеводневих газів, накопичення, збереження та транспортування у стаціонарну лабораторію для подальшого аналізу, що дозволить достовірно визначити інтенсивність витоку ВВГ вільного стану, їх компонентний і кількісний склад, завдяки чому окреслити зону вибухонебезпечних концентрацій і заздалегідь застосувати заходи для попередження негативних наслідків забруднення навколишнього середовища на території ПСГ та нафтогазових родовищ. Спосіб дозволить своєчасно виявити порушення герметичності пласта-покришки ПСГ, тектонічних порушень і заколонного простору свердловин.

У напрямку “Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ” був створений цілий пакет винаходів, а саме:

 • “Спосіб обробки неоднорідних за проникністю продуктивних нафтоносних пластів” (автори: Кісіль І.С., Крижанівський Є.І., Кісіль Р.І.). Спосіб дозволяє обробляти неоднорідні за проникністю продуктивні нафтоносні пласти, дозволяє використовувати в якості розчину поверхнево-активної речовини водний розчин Ріпоксу-6, а також дозволяє задіяти обробкою всю нафтоносну ділянку пласта, що охоплена системою підтримування пластового тиску з використанням технологічного обладнання кущової насосної станції. Це дає можливість підвищити нафтовіддачу пласта по всій його площі;

 • “Спосіб розробки нафтового родовища з неоднорідними по проникності пластами” (заявка № а 2006 06964, автори: Бажалук Я.М., Карпаш О.М., Мельник Р.А., Пилипець І.А.). Спосіб підвищує кінцеву нафтовіддачу пластів шляхом концентрації енергії пружних коливань від декількох джерел коливань в застійних зонах пласта, що дозволить збільшити швидкість фільтрації нафти в застійних зонах. У зв’язку із значним зменшенням енергії пружних коливань при їх розповсюдженні в пористому середовищі за рахунок розходження фронту хвилі, розсіянні на межах пластових неоднорідностей, а також переходу в теплову енергію, концентрації енергії пружних коливань від кількох джерел коливань в межах застійних зон пласта;

 • “Спосіб підвищення нафтовіддачі із високотемпературного тріщинувато-пористого пласта” (заявка № а 2006 07950, автори: Бойко В.С., Грибовський Р.В., Кеба Л.М., Бойко Р.В., Грибовський О.Р.). Спосіб підвищує нафтовилучення із високотемпературного тріщинувато-пористого пласта шляхом тампонування високопроникних каналів пласта ізоляційною багатокомпонентною сумішшю, що дозволить перерозприділити потік з тріщини на нафтонасичені пористі матриці гірської породи і підключити їх до процесу гідродинамічного витіснення нафти водою, що забезпечить фізколоїдне регулювання фільтраційних потоків нафти і води, внаслідок чого збільшиться видобуток нафти і зменшиться відбір води;

 • “Плунжер для підйому рідини з обводненої газової свердловини” (заявка № а 2006 12158, автори: Кондрат О.Р., Угриновський А.В.). Завдяки збільшенню пропускної здатності плунжера прискорюється час виносу рідини із вибою свердловини, завдяки чому підвищується продуктивність;

 • “Пристрій для визначення положення границі розділу рідин” (заявка № а 2006 12207, автори: Кондрат Р.М., Климишин Я.Д., Мороз Л.Б.). Пристрій надійний в роботі і пожежобезпечний. Визначення положення границі розділу рідин здійснюється шляхом реєстрації зміни тиску в пневмотрубці від глибини її переміщення, в тому числі у випадку пожежонебезпечних рідин і загазованого середовища;

 • “Плунжер для піднімання рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин” (заявка № а 2006 12190, автори: Кондрат Р.М., Климишин Я.Д., Кондрат О.Р., Василюк Л.М.). Призначений для винесення рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин з використанням плунжерного ліфта. Підвищення ефективності досягається завдяки зменшенню витрат рідини на витікання через клапан при підніманні плунжера.

Відповідно до напрямку “Транспорт і зберігання нафти і газу” слід відзначити наступні винаходи:

 • “Спосіб захисту трубопроводів” (автори: Крижанівський Є.І., Федорович Я.Т., Полутренко М.С., Рудко В.В., Федорович І.Я.). Спосіб забезпечує захист трубопроводів шляхом напрямленого регулювання параметрами механічної обробки з отриманням оптимальної величини залишкових напружень в приповерхневих шарах металу та рівномірне їх розподілення по всій поверхні, що дозволить отримати рівномірну поверхню без пор, тріщин, домішок із можливістю міцного адгезійного зв’язку із багатошаровим покриттям, а введення в склад мастильних покриттів інгібіторів корозії – біоцидів, дозволить збільшити їх стійкість до мікробного впливу;

 • “Спосіб захисту підземних нафтогазопроводів від корозії” (автори: Крижанівський Є.І., Федорович Я.Т., Полутренко М.С., Рудко В.В., Федорович І.Я.). Як і попередній винахід, забезпечує захист підземних нафтогазопроводів від корозії в слабо – та сильномінералізованих грунтах шляхом підвищення антикорозійних характеристик ізоляційного покриття з введенням в нього інгібіторів корозії та біоцидів з метою покрашення антикорозійних, ізоляційних характеристик. Саме від цих факторів залежить ефективність захисного покриття, його довговічність та зміцнення поверхні металу;

 • “Пристрій для без вогневої врізки відводу в діючий трубопровід” (заявка № а 2006 00802, автори: Грудз В.Я., Запух ляк В.Б., Клов А.К.). Уникає аварійні ситуації у процесі різання, шляхом створення магнітного поля з зовнішньої сторони циліндричного корпусу навколо ротора, розміщеного на шпинделі, що забезпечить надійну та безперебійну роботу пристрою, при герметичності місця врізки та ріжучого інструменту;

 • “Спосіб виявлення місць урізувань в газопроводи населених пунктів” (заявка № а 2006 12993, автори: Середюк М.Д., Климишин Я.Д., Ксенич А.І.). Простий та доступний спосіб з точки зору елементів конструкції виявлення несанкціонованих врізувань у газопроводи населених пунктів шляхом створення акустичного сигналу від удару кульки по краю отвору в трубопроводі, і з врахуванням малого коефіцієнта затухання його у металі, дає змогу приймати та аналізувати даний сигнал на значній відстані від місця його утворення;

 • ”Процес визначення залишкового ресурсу нафтогазопроводів та збільшення нормативного терміну їх експлуатації” (заявка № а 2006 05396, автори: Івасів В.М., Говдяк Р.М., Івченко О.Г., Лопушанський А.Я., Кравець О.А., Дрогомирецький М.М., Василюк В.М., Ільницький Р.М., Артим В.І.). Реалізація пропонованого процесу оцінки залишкового ресурсу НГП дозволить забезпечити роботу нафтогазотранспортної системи з максимальною продуктивністю, виходячи з реального технічного стану окремих ділянок, або прийняти рішення про їх реконструкцію чи заміну. Впровадження процесу оцінки залишкового ресурсу НГП дозволить зменшити імовірність виникнення аварійних ситуацій на магістральних НГП, за рахунок чого зменшить витрати на їх обслуговування, покращить умови праці та підвищить безпеку експлуатації.

У галузі “Машинобудування та нафтового обладнання” слід відзначити наступні винаходи:

 • “Пневмокомпансатор” (заявка № а 2006 08395, автори: Лях М.М., Іващенко В.Т., Ханенко В.М., Короп І.В.). Прилад збільшує загальну надійність пневмокомпенсатора за рахунок подовження ресурсу роботи еластичної діафрагми.

 • “Бурове шарошкове долото (заявка № u 2006 07841, автори: Крижанівський Є.І., Воєвідко І.В.). Запропоноване бурове шарошкове долото з додатковою опорою на сферичну поверхню виступа в центрі вибою, яка значно перевищує за площею опорну поверхню калібруючих конусів трьох шарошок, буде жорсткосцентрованим в стовбурі свердловини. Це, в свою чергу, дозволить мінімізувати радіальні відхилення долота у разі виникнення відхиляючого фактору і попередити викривлення стовбура свердловини. В кінцевому результаті, застосування таких доліт дозволить уникнути аварій і ускладнень в процесі буріння через значне відхилення фактичної траєкторії свердловини від проектної, і, тим самим, підвищити техніко-економічні показники буріння похило спрямованих свердловин в цілому.

 • Винаходи створені колективом винахідників під керівництвом Криля Я.А.:

 • “Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне спрацювання” (заявка № а 2006 06122);

 • “Машина для трибологічних випробувань пари тертя” (заявка № а 2006 06120);

 • “Підшипник ковзання” (заявка № а 2006 06162);

 • “Підшипник ковзання для малих питомих навантажень” (заявка № а 2006 06192);

 • “Спосіб вимірювання величини зносу елементів пари тертя” (заявка № а 2006 06473).

Дані винаходи забезпечують надійність нафтового обладнання та збільшують ресурс його роботи.

Приділялась увага такому напрямку, як “Неруйнівний контроль та технічна діагностика”. Були створені винаходи:

 • “Спосіб діагностування та перевірки побутових лічильників газу” (заявка № u 2006 01289, автори: Середюк О.Є., Чеховський С.А., Винничук А.Г., Гончарук М.І., Прудников Б.І.) дозволяє виявляти несправності приладу в експлуатаційних умовах і одночасно забезпечує можливість перевірки їх метрологічних характеристик безпосередньо у газоспоживача.

 • “Спосіб неруйнівного контролю глибини корозійного пошкодження та товщини металевих труб” (автори: Карпаш О.М., Криничний П.Я., Карпаш М.О., Рибіцький І.В.). Удосконалення неруйнівного способу контролю глибини корозійного пошкодження та товщини металевих виробів шляхом забезпечення постійної відстані від перетворювача до поверхні металевого виробу. Дозволяє одночасно вимірювати величину глибини корозії зовнішньої та внутрішньої поверхні виробу та залишкову товщину металевого виробу.

Впродовж року продовжувалась робота по патентуванню винаходів в іноземних державах. Так, у Росію були направлені три заявки на винаходи і отримано 4 патенти.

Додаток 4 до наказу МОН України

від 28.12.2006р. №870


^ Спосіб відбору проб підгрунтового газу.


1 Автори:

Аронський Д.І., Знак М.С., Лопушняк Я.І., к.т.н. Омельченко В.Г.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconКерівникам та науково-педагогічним працівникам Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наказ №293 від 16. 03. 2012 р. Івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу посів друге місце без будь-яких...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconУзагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconВитяг з навчального плану перепідготовки в інституті післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Розподіл навчального навантаження та видів контролю за семестрами ("+" – передбачено аудиторні заняття)
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconПоложення про наукові школи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наукова школа колектив професійних вчених, які розробляють під керівництвом керівника школи висунуту ним дослідницьку програму
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconЗаходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару
Вважати найважливішими наступні напрями модернізації навчального процесу, підвищення його якості й ефективності
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconCrdf global Державне агентство з питань науки, інновацій І інформатизації України Програма науково-технічне підприємництво (step) Семінар з питань інноваційного підприємництва
Франківського національного технічного університету нафти І газу проректор з наукової роботи, д т н., проф. Олег Карпаш
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи