Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік icon

Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
НазваМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
Сторінка4/6
Дата06.09.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

2 Основні характеристики, суть розробки

Спосіб включає введення в підгрунтові відклади пробовідбірника, в якості якого використовують тонку металеву трубку з загостреним наконечником із забірними отворами, яку вводять у підгрунтові відклади і через гумову вакуумну трубку, з’єднану із циліндром з поршнем, здійснюють відкачку газової суміші із підгрунтових відкладів. Після чого, за допомогою шприца проколюють вакуумну трубку та відбирають пробу, яку консервують у герметичній, закоркованій гумовим корком ємності, заповненій повністю солевим розчином з наступним дослідженням проби в стаціонарній газо хроматографічній лабораторії.

3 Патенто-, конкурентноспроможні результати


Спосіб захищений патентом України № 75835, бюл. № 5, 2006р.

4 Порівняння зі світовими аналогами


У порівнянні із світовими аналогами (Патент SU, 1257443, А1, 15.09.1986; SU, 1511628, А1, 30.09.1989; WO, 9901739, А1, 14.01.1999; JP, 2001272315, А, 05.10.2001; JP2004226326, А, 12.08.2004) забезпечує достовірність та представництво відібраних проб за рахунок уникнення попадання у пробу атмосферного повітря та сорбованих газів, що дозволяє отримати автохтонність показників концентрації та складу компонентів газу підгрунтових відкладів і проби, взятої для аналізу, забезпечити довготривалі терміни зберігання проби за рахунок її консервації, а також підвищити продуктивність здійснення способу при одночасному його спрощенні. До того ж спосіб дозволяє визначити ступінь загазованості приповерхневих відкладів як вуглеводними, так і не вуглеводними газами та визначити весь хімічний склад відібраної проби, що значно розширює сферу застосування способу.


^ 5 Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Економічна привабливість розробки полягає у підвищенні продуктивності здійснення способу при одночасному його спрощенні за рахунок виключення додаткових операцій і зменшення часу на відбір проб. Забезпечує довготривалість збереження хімічного складу проби без втрати її якості, зручність у транспортуванні та можливість проведення високоточного газохроматографічного аналізу проби в стаціонарній лабораторії.


^ 6 Галузі, міністерства, відомства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Може знайти застосування на підприємствах “Укртрансгаз”, “Укрнафта”, “Укргазвидобування”.

^ 7 Стан готовності розробки

Виготовлений дослідний зразок, розроблена інструкція по здійсненню способу.

8 Результати впровадження


Використовується при польових роботах на підземних сховищах газу на підприємствах ДК "Чорноморнафтогаз", ГПУ "Прикарпаттрансгаз", ГПУ "Львівтрансгаз", ДК "Укргазвидобування".


^ 9 Назва організації, адреса, телефон, факс, Е-mаіl.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

76019, Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15,

тел.: +38 (03422) 42002,

факс: +38 (03422) 42139,

Е-mаіl: publik@ifntung.if.ua, ndingt@nung.edu.ua


Додаток 4 до наказу МОН України

від 28.12.2006р. №870


^ Установка для переробки відходів одержаних при переробці полімінеральних калійних руд.


1 Автори:

Кнігініцька Л.П., д.т.н. проф. Семчук Я.М., Малишевська О.С.

^ 2 Основні характеристики, суть розробки

Багатокорпусна вакуум-випарювальна установка для переробки відходів одержаних при переробці полімінеральних калійних руд, що включає вакуум-випарювальні апарати (ВВА) з винесеними камерами нагрівання, сепараторами змішування, вимушеною циркуляцією розчину, із прямоточною схемою підключення випарювальних апаратів. Додатково введено бак-гідрозатвор через насос з’єднаний з гідроциклоном, бак-змішувач з’єднаний із центрифугою, а розсолопровід кінцевого випареного розчину приєднаний до вихідної мережі другого корпусу вакуум-випарної установки.^ 3 Патенто-, конкурентоспроможні результати


Установка захищена патентом України № 76481, бюл. № 8, 01.08.2006

4 Порівняння зі світовими аналогами


У порівнянні із світовими аналогами (SU 1678765 А1, C01D3/06, 23.09.1991; SU 1526717 A1, B01D1/26, 07.12.1989; US 6444095 B1, B01D1/26, 03.09.2002) передбачає можливість замкнутого водопостачання. Забезпечує виділення максимальної кількості корисної сировини, оскільки випаровування закінчується стадією одержання солі, а одержані концентровані калійно-магнієві розчини повертаються в шламо- та хвостосховища.


^ 5 Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Пристрій для переробки відходів одержаних при переробці полімінеральних калійних руд, які на даний час скидаються в природні водойми або складуються в шламо- та хвостосховища, шляхом збільшення кількості корпусів вакуумно-випарювальної установки і розширенням корисної різниці температур між розчином в першому та останньому корпусах, дозволить одержати харчову кухонну сіль вищого ґатунку і розчин, який можна використовувати для приготування хлор магнієвих розсолів – сировини для виробництва штучного карналіту, а також створити замкнуту систему та екологічно-безпечний пристрій для переробки відходів калійних руд, зменшити антропогенне навантаження на довкілля.


^ 6 Галузі, міністерства, відомства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Міністерство промислової політики, Міністерство сільського господарства, Міністерство екології та охорони навколишнього природного середовища.

^ 7 Стан готовності розробки

Розроблена інструкція по експлуатації і виготовлено дослідний зразок.

8 Результати впровадження


Впровадження заплановано на ДП “Калійний завод” ВАТ “Оріана” та ДП “Стебницькому калійно-гірничо-хімічному комбінаті” впродовж 2007-2012 рр. Згідно Міністерської програми оптимізації кризової екологічної ситуації, що склалась у Калуському регіоні.


^ 9 Назва організації, адреса, телефон, факс, Е-mаіl

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

76019, Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

тел. +38 (03422) 42002, факс. +38 (03422) 42139,

тел/факс +38 (0342) 50-04-52,

Е-mаіl: ndingt@nung.edu.ua, korop@nung.edu.ua

Додаток 4 до наказу МОН України

від 28.12.2006р. №870
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconКерівникам та науково-педагогічним працівникам Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наказ №293 від 16. 03. 2012 р. Івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу посів друге місце без будь-яких...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconУзагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconВитяг з навчального плану перепідготовки в інституті післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Розподіл навчального навантаження та видів контролю за семестрами ("+" – передбачено аудиторні заняття)
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconПоложення про наукові школи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наукова школа колектив професійних вчених, які розробляють під керівництвом керівника школи висунуту ним дослідницьку програму
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconЗаходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару
Вважати найважливішими наступні напрями модернізації навчального процесу, підвищення його якості й ефективності
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconCrdf global Державне агентство з питань науки, інновацій І інформатизації України Програма науково-технічне підприємництво (step) Семінар з питань інноваційного підприємництва
Франківського національного технічного університету нафти І газу проректор з наукової роботи, д т н., проф. Олег Карпаш
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Міністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи