Фісанов Володимир Петрович icon

Фісанов Володимир Петрович
Скачати 317.99 Kb.
НазваФісанов Володимир Петрович
Дата29.07.2012
Розмір317.99 Kb.
ТипДокументи

Фісанов Володимир Петрович


1. Українські реалії і НАТО // Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення НАТО / Матеріали науково-практичного семінару, Чернівці, 9 листопада 2000 р. – Чернівці: Букрек, 2001.- С. 80-82.

2. Кимлічка Вілл. Лібералізм і права меншин / Перекл. з англ. Р. Ткачук; Гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін. – Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2001. – 176 с. // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. ІІ. – Чернівці: Прут, 2002. – С. 336-340.

3. Російська інтелігенція у дзеркалі “Віх” (до історіографії проблеми) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Вип.15. – Серія істор. науки. – №1. – Чернігів, 2002. – С.71-74.

4. Проблема адекватних критеріїв у зовнішній політиці сучасної України // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2002. – Т.9.– С. 129-136.

5. Державність як експеримент і сучасний український контекст // Наукові записки НаУКМА. –Т.20.– 2002.– Політичні науки. – С. 34-39.

6. Multietnismus versus Nationalismus in der Euroregion “Oberer Pruth”: Soll man in den Spiegel der europäischen Integration schauen? // CIFEM news. – September. – 2002. – Ausgabe 3.– S. 22-24.

7. Фісанов В.П. Кимлічка Вілл. Лібералізм і права меншин / Перекл. з англ. Р.Ткачук; гол.ред. і автор передмови Дж. Перлін. – Харків: Центр освітніх ініціатив, 2001// Політологічні та соціологічні студії. – Чернівці: Вид-во “Прут”, 2002. – С. 336-340.

8. Історичний нарис з епістолології. І.Н. Войцехівська, В.П. Ляхоцький. Епістолологія. Короткий історичний нарис // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Ч.8-9. – Частина 2. – К., 2002.– С.429-432.

9. Multietnismus versus Nationalismus in der Euroregion “Oberer Pruth”: Soll man in den Spiegel der europäischen Integration schauen? // Kärnten –Czernowitz. Modell einer Regionalpartnerschaft. Internationale wissenschaftliche Konferenz “Etnische Beziehungen auf dem Gebiet der Euroregion Oberer Pruth”, Czernowitz, 8-9. Juni 2001. – Klagenfurt, 2002.– S. 182-188.

10. Версальська шахівниця та сплески міфологізованої свідомості в Південно-Східній Європі в ХХ ст. // Україна – Румунія – Молдова. Історичні та культурні аспекти взаємин. – Міжнародна наукова конференція 16-17 травня 2001.– Чернівці, 2002. – С.271-278.

11. Фісанов В., Буркут І. Роль ЗМІ в демократичному процесі // Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / за заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект “Демократична освіта”, Інститут вищої освіти. – К.: вид-во “Ай Бі”, 2002. – С. 387-412.

12. Сучасні посткомуністичні дослідження: пошуки нових підходів // Науковий Вісник Чернівецького Університету. – Вип.173-174. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: “Рута”, 2003. – С.319-328.

13. Ідеї панславізму та реалії політики Росії щодо Австро-Угорщини (1914-1918 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки.–Т.11.– Кам’янець-Подільський, 2003. – С.338-343.

14. Фісанов В., Буркут І. “Слов’янська ідея” без стереотипів і старих міфів. Романенко С.А. Югославия, Россия и “Славянская идея”: вторая половина ХІХ - нач. ХХІ в. – М.: Институт права и публичной политики, 2002. – 624 с. // Науковий Вісник Чернівецького Університету. – Вип.173-174. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: “Рута”, 2003. – С.466-471.

15. Межі громадянського суспільства і проблема відчуження (випадок з Україною) // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні / Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Одеса, 24-26 травня 2002 р.). – К.: Ай Бі, 2003. – С. 105-111.

16. Мисляча особистість і тінь „нового середньовіччя”: чи варто уникати двобою? // Буковинський журнал. – 2004 . - №1.- С.98-107.

17. Зовнішня політика держав Великої вісімки на межі століть: Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2004 – 27 с.

18. Глобалізація: контури ХХІ століття: Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2004 – 23 с.

19. Поліетнізм versus націоналізм в Єврорегіоні «Верхній Прут»: чи варто дивитися в дзеркало європейської інтеграції? Етнічні взаємини на території Євро регіону «Верхній Прут»: Матеріали наукової конференції / Буковинський політологічний центр та Карінтійський інститут національних меншин. Під ред. А. Круглашова, К. Андервальда та Г. Валентина. – Чернівці: Букрек, 2004. – С. 380-392.

20. Новоутворені єврорегіони: острівці громадянської активності чи бюрократичний проект? // Євро регіони: потенціал міжетнічної гармонізації. Збірка наукових праць. – Чернівці: Букрек, 2004. – С. 209-215.

21. Проблема вироблення адекватних критеріїв у зовнішній політиці сучасної України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип…. – Рівне, 2004. – С. 124-129.

22. Американська зовнішньополітична експертиза та пропагандистські акції у роки першої світової війни: витоки й ефективність // Історична панорама. Збірник наукових статей. – Вип. 2. – 2004. – С. 39-50.

23. Криза «совєтології» і пошуки нових підходів // Політичний менеджмент. – 2004. - № 3. – С. 134-142.

24. На перехрестях думок і дій: українці Буковини у пошуках європейської автентичності. – Буковина 1918-1940 рр.: зовнішні впливи та внутрішній розвиток (Матеріали і документи) / Упор. та ред. С.Д. Осадчук С. Д. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 8-29.

25. Адаптаційні можливості суспільства після грудневої політичної революції в Україні. // Форум / Суспільно-політичний журнал. – №1. – 2005. – С. 35- 40.

26. Трудівник освітянської ниви // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 272. – Чернівці, 2005. – С. 56-57.

27. Складний шлях до демократії: аналіз актуальних проблем // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.14. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 235-236.

28. Політико-національна єдність як передумова сталого й гнучкого суспільного розвитку України // Агора. Україна – регіональний вимір. Вип. 3. – К.: Стилос, 2006. – С. 42-49.

29. Путь длиною в восемьдесят лет (Рецензия на кн.: Крлежа М. Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки. Перевод с хорватского. – М.: Гелеос, 2005. – 416 с.) // Форум: Суспільно-політичний журнал. – 2006. - № 1. – С. 73-76.

30. Re Commendationem (збірка вибраних статей). – Чернівці: Золоті литаври, 2006. – 152 с.

31. Фісанов В., Лучак М. Британська політика у галузі освіти (Реферат статті Ричарда Гомбріча Британська політика останніх двадцяти років у галузі освіти: знищення професії) // Форум. Україна і світ: моральний досвід і прагматика інтересів. – 2006. - № 2. – С. 88-98.

32. Політико-національна єдність як передумова сталого суспільного розвитку України // Форум. Україна і сусіди: виміри суспільного поступу. – 2006. - № 1. – С. 37-44.

33. Стиль жизни и творчества Мартина Хайдеггера: подступы к теме // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – 2006. - № 1. – С. 120-122.

34. Деякі думки і пропозиції наприкінці дискусії // Менеджмент розвитку громад. Збірник матеріалів ІІ Національної конференції «Менеджмент розвитку громад», 21-22 жовтня 2006 р., Чернівці. – Чернівці: БПА, 2006. – С. 143-144.

35. Фісанов В., Карпо В. Деякі особливості підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародна інформація» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 325-326. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 185-187 (у співавторстві).

36. Фісанов В., Воробчук О. Диктатура, про загибель якої було відомо заздалегідь (Рецензія на кн.: Давлєтов О.Р. НСДАП на шляху від «народного руху» до політичної партії нового типу: прорив до влади (1919-1933 рр.). – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – 460 с.) // Форум: суспільно-політичний журнал. Пульсуючий світ медіа: огляди, аналітика, прогнози. – 2007. - № 1 (4). – С. 138-140 (у співавторстві).

37. Україна і США: нові орієнтири взаємин у глобалізованому світі (за матеріалами медіа-моніторингу) // Ми – українці, ми – українські: Матеріали Буковинської науково-практичної конференції, Чернівці, 2 листопада 2007 р. – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2007. – С. 324-329.

38. Орієнтири нової української зовнішньої політики і стратегія США в Центральній Європі // Агора. Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, культури і науки. Вип. 6. – К.: Стилос, 2007. – С. 37-41.

39. Чи можлива дієва взаємодія акторів громадянського суспільства з органами влади в Україні? (перші підсумки 15-річної неквапливої підготовки до діалогу) // Розвиток демократії і демократична освіта: Збірник матеріалів ІV міжнародної наукової конференції 28-30 вересня 2006. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 253-255.

40. Велика війна 1914-1918 років: погляд крізь "павутиння" часу // Світова війна у поштових листівках 1914-1918 рр. Науково-популярне видання / Упоряд. С.Осадчук. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С. 9-14.

41. Проблеми територіального переустрою у Центральній Європі на Паризькій мирній конференції // Покликання служити науці і людям: Науковий збірник (На пошану доктора історичних наук, професора Георгія Кожолянка). – Чернівці: Наші книги, 2008. – С. 287-293.

42. Фісанов В., Воробчук О. Суспільство на межі: від політичної ентропії до консолідованої демократії (Рецензія на кн..: Кузьмин П.В. Политическая деятельность: теория и практика в современной Украине. – Симферополь: Оригинал-М, 2007. – 456 с.) // Форум «Суспільство на межі: міраж, міф, реальність?». – 2008. - № 2 (7). – С. 69-71 (у співавторстві).

43. Велика війна очима сучасних дослідників: вплив її наслідків на події ХХ ст. // Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі (до 90-річчя закінчення Першої світової війни) [Текст]: матеріали міжн. наук. конф. (Чернівці, 29-30 жовтня 2008 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 44-51.

44. Критичні точки українсько-російських відносин на початку ХХІ ст. // Агора. Україна і Росія: політичні, економічні і культурні аспекти взаємодії. Вип. 8. – К.: Стилос, 2009. – С. 15-20.

45. Етнічні та територіальні проблеми держав-спадкоємиць на Паризькій мирній конференції // Науково-методичний вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 8. Історія та правознавство. – Чернівці, 2009. – С. 57-62.

46. Україна і світ: виміри взаємодії (рецензія: Макар Ю.І., Гдичинський Б.П., Макар В.Ю., Попик С.Д., Ротар Н.Ю. Україна в міжнародних організаціях: Навчальний посібник / За ред. Ю.І. Макара. – Чернівці: Прут, 2008. – 880 с.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – Т. 21-22. – С. 302-304.

47. Фісанов В., Москальов М. Проблема забезпечення вільного потоку інформації про суспільні справи: досвід вітчизняних ЗМІ // Буковинський журнал. – 2010. – № 2. – С. 109-116.

48. Обличчям до Європи (до 60-річчя Декларації Шумана) // Форум. Європейська мозаїка: турботи, сподівання, рішення. – 2010. - № 1 (8). – С. 8-13.

4. Євроскептицизм: ідеї та політика // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2010. – № 2. – С. 38-41.

49. Етнічні та територіальні проблеми держав-спадкоємниць на Паризькій мирній конференції // Науково-методичний вісник: збірник наукових праць. – Вип. 8. Історія та правознавство. – Чернівці, 2009. – С. 57-62.

50. Фісанов В. Взаємодія Чернівецької обласної державної адміністрації і засобів масової інформації області / В. Фісанов, Л. Нечипорук // Влада та управління. Збірник наукових праць. – Вип.. І. – Чернівці: «Букрек», 2010. – С. 85-95.

51. Фісанов В. Із історії американо-австрійських відносин доби Великої війни: справа посла Думби і перші мирні ініціативи / В. Фісанов // Американські студії. - № 1. – 2010. – С. 64-73.

52. Фисанов В. Безопасността в Черноморския регион: предизвикателства и възможни решения във външната политика на България и Украйна // Списание на Българската академия на науките. – 2010. – № 6. – С. 64-67.

53. Фісанов В. Особливості функціонування канадських ЗМІ: погляд з України / В. Фісанов // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 32-35.

54. Фісанов В. Потрібний підручник. Рец. на: Чекаленко Л.Д,, Федуняк С.Г. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. Л.Д. Чекаленко. – К.: ДП «Вид. дім Персонал», 2010. – 464 с. / В. Фісанов // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Т.23-24. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 266-267.


Карпо Василь Леонтійович


 1. Карпо В.Л., Масан О.М. Роль Чернівецького і Хотинського старост у польсько-молдовському прикордонному співробітництві (друга Пол. ХV – перша половина ХVІ ст.) // Питання історії України: збірник наук. статей. – Чернівці, 2002. – Т.5. – С.111-117.

 2. Карпо В.Л., Телячий Ю.В. Євген Кондратський – культурно-освітній діяч Поділля / Історичне країнознавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський, 2002. – С.353-358.

 3. Карпо В., Масан О. Діяльність В.Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х-30-х років ХХ Вип. / Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці, 2002. – Вип..4. – С.109-112.

 4. Карпо В.Л. До проблеми історіографії становлення українських політичних партій Західної України у 20-30-ті роки ХХ ст. // Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 жовтня 2001 р. Кам’янець-Подільський, 2001. – Т.7(9). – С.551-559.

 5. Карпо В., Білецький Б.Ф. Основні етапи україно-молдовських взаємин під час визвольної війни середини ХVІІ ст. // Міжнародна наукова конференція „Україна-Румунія-Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці, 2002. – С.92-101.

 6. Білецький Б., Карпо В. Боротьба за відрядження української православної церкви в умовах національно-визвольної революції (1917-1920 рр.) // Міжнародний Науковий Конгрес „Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці 16-18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення. – Чернівці, 2001. – Т.2. – С.15-20.

 7. Карпо В.Л., Стецюк А.В. Інформаційні матеріали по вивченню проблеми Східного питання в контексті зовнішньої політики Російської імперії середини ХІХ ст. // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах. Матеріали науково-практичної конференції 24-25 квітня 2003 р. – Хмельницький, 2003. – С.34-41.

 8. Карпо В., Масан О. Хотинська битва 1673 року та її міжнародне значення // Буковинський історико-етнографічний вісник / м-ли VI Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці, 2003. – Вип. 5. – С. 75-80.

 9. Карпо В.Л., Білецький Б.Ф. Переяславська рада: історія і міфи // Буковинський журнал. – 2004. – №1 С.162-183.

 10. Карпо В., Мудеревич В.(студент) „Далекосхідна „Просвіта”: історія і сучасність” // Наукові записки Тернопільського університету. Серія: історія. Тернопіль 2004. – Випуск 2. – С. 85-91.

 11. Карпо В., Масан О. Новаторська праця з історії шляхів сполучення Галичини та Буковини в контексті внутрішньої і зовнішньої політики монархії Габсбургів // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: історія, політичної науки, міжнародні відносини. – Чернівці 2004. – Випуск 229-230. – С.260-262.

 12. Карпо В.Л., Масан О.М. Кампанія 1739 р. За свідченнями її учасників // Ставчанська битва 1739 р. В контексті Європейської історії XVIII ст.: Матеріали міжн. Наукової конференції. – Чернівці 2004. С. 73-81.

 13. Карпо В., Масан О., Гадинко О. (студент) Новітнє дослідження з історії міждержавних відносин у Південно-Східній Європі доби пізнього середньовіччя // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. - Чернівці, 2005.- Том І (19). – С.220-224.

 14. Карпо В., Масан О. ”Коротка реляція” – Маловідоме джерело з історії Хотинської війни 1621 р. // Зелена Буковина. – 2005. - №1-2. – С. 171-184.

 15. Карпо В.Л., Луцкова Ю. (студентка) Формування концепції національної безпеки України: теоретико-правовий аспект // Раймонд Кайндль. Вікно в Європейську науку: матеріали ІІ міжнародного семінару „Кайндліські читання”, 28-29 травня 2005 р. – Чернівці 2005 р. – С. 122-128.

 16. Карпо В.Л. До питання становлення геополітичної думки в Україні // Матеріали 5 Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції присвяченої 130-річчю заснуванню Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. – Чернівці, 2006. – С. 265-267.

 17. Карпо В., Білецький Б. Рецензія: Фостій І.П. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939 – 1945 рр. – Чернівці, 2005.- 368 с // Питання історії України. Збірник наукових статей, 2005. – Т. 8. – С. 309-311.

 18. Карпо В., Луцкова Ю. (студентка) Етносепаратизм в Європі: теоретико-методологічний аспект // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції „ Вікно в європейську науку”. Чернівці, 20-21 травня 2006 р. – Чернівці 2006. – С. 218-221.

 19. Карпо В., Білецький Б. Рецензія: Фостій І.П. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939 – 1945 рр. – Чернівці, 2005.- 368 с // Український історичний журнал. – 2006. – №4. – С.207-208.

 20. Карпо В.Л., Скорейко Г.М. Пам’ятка студентам І курсу. Інформаційно-довідкове та методичне видання. – Чернівці 2006. – 48 с.

 21. Карпо В., Білецький Б. Мала енергетика: її розвиток і застосування в сільській електрифікації Чернівецької області (1944-1950) // Питання історії України. Збірник наукових статей, 2006. – Т. 9. – С. 113-117.

 22. Карпо В., Фісанов В. Деякі особливості підготовки фахівців зі спеціальності „Міжнародна інформація” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 325-326. – Чернівці, 2007. – С. 185-188.

 23. Карпо В., Масан О. Дослідження бравого вояка Фішера // Буковинський журнал. – 2007. - № 1. – С. 219-223.

 24. Карпо В.Л. Особливості політичної маргінальності (український зріз) // Ми – українці, ми – українські. Матеріали Буковинської науково-практичної конференції. – Чернівці, 2007. – С. 288-293.

 25. Карпо В.Л. Геополітична думка в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу», 17-19 травня 2006 р.: доповіді та повідомлення: В 3-х т. – Луцьк, 2007. – Т. 2. – С. 82-85. (не подавав до рейтингу і до звіту)

 26. Карпо В. Вплив інформатизації на маргіналізацію політичного простору (український зріз) // Буковинський журнал. – 2007. - № 4. – С. 94-99

 27. Карпо В.Л. Маргінальність у перехідному суспільстві // Політична культура суспільства: джерела впливу стереотипу: збірник статей і тез за матеріалами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції – ХХ Харківські політичні читання. – Х. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2008. – С. 144-147

 28. Карпо В.Л. Теоретико-методологічні аспекти дослідження феномена маргінальності у перехідному суспільстві // Буковинський журнал. – 2008. - № 1. – С. 84-88.

 29. Карпо В.Л. Теоретико-методологічні аспекти сучасного етносепаратизму: спроба критичного аналізу // Покликання служити науці і людям: Науковий збірник (На пошану д.і.н., проф. Георгія Кожолянка). – Чернівці, 2008. – С. 149-156.

 30. Карпо В.Л. Проблеми маргінальності у перехідному суспільстві: концептуальні підходи та політичні реалії // Форум. – 2007 № 2 (5). – С. 42-45

 31. Карпо В.Л. До питання вивчення політичної маргінальності у перехідному суспільстві // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці, 2008. – Вип. 376-377. – С. 194-198

 32. Карпо В.Л. Особливості прояву маргінальності в сучасному суспільстві (український зріз) // Видатні науковці Чернівецького університету. Р.Ф. Кайндль. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», 16-17 травня 2008 р. Частина 1. – Чернівці, 2008. – С. 66-69

 33. Карпо В.Л., Кожолянко Г.К. Хореографічне мистецтво Буковини Рецензія: Збірник «Буковинський танець» у записах Поморянського М.А., Мураховського Я.П. – Чернівці, 2007 // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (збірник наукових праць). – Том 1 (25). – Чернівці, 2008. – С. 342-344

 34. Карпо В.Л. Проблема маргінальності в сучасному українському суспільстві // Буковинський журнал. – 2008. - № 2. – С. 104-108.

 35. Карпо В., Гісса О. Інформаційна складова євро інтеграції України // Видатні науковці Чернівецького університету. Р.Ф. Кайндль. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», 16-17 травня 2008 р. Частина 2. – Чернівці, 2008. – С. 77-80.

 36. Карпо В. Логіко-семантичний вимір поняття «маргінальність» // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. Вип. 11. – Ужгород, 2009. – С. 38-42.

 37. Карпо В. Вплив процесів демократизації на маргіналізацію політичного простору // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці, Рута, 2009. – Т. 19-20. – С. 85-89.

 38. Карпо В., Мудеревич В. Діяльність українського товариства «Просвіта» на Далекому Сході // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 38-42.

 39. Карпо В.Л. Українські національні інтереси на тлі європейської політичної діяльності (діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х – 30-х років ХХ ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії Україні. Випуск 14. Зовнішня політика і дипломатія: історичні ретроспектива, традиції, сьогодення / За ред. Б.І. Гуменюка, В.Г. Ціватого. – К., 2008. – С. 235-238.

 40. Карпо В. Джерела формування політичної еліти УСРР в 20-30 рр. ХХ ст. // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (7; Чернівці, 27-28 листопада 2009 р.): Тези, / Наук. ред. О.В.Добржанський. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 338-339

 41. Карпо В.Л., Гісса О. До проблеми інформаційного забезпечення євроінтеграції України // Вісник Центру євроатлантичної інтеграції та безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Збірник наукових статей. Політичні науки. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – Вип. 1. – С. 34-38

 42. Карпо В.Л. Вплив маргінальних ідей на становлення геополітичної думки в Україні (історико-політологічний аналіз) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник н6аукових статей. – Чернівці: Рута, 2008. – Т. 17-18. – С. 30-33.

 43. Карпо В.Л Етнокультурні маргінальні особливості формування радянської політичної еліти: теоретико-методологічний аналіз // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці, 2009. – Вип. 486-487. – С. 82-85

 44. Карпо В. Прояви політичної маргінальності на пострадянському просторі // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. VIII. – Чернівці: Букрек, 2009. – С. 402-412

 45. Карпо В. Маргінальність української політичної еліти: теоретико-методологічний аспект // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці 6 Чернівецький нац. ун-т., 2010. – Т. 21-22. – С. 65-68

 46. Карпо В., Попик С., Істратій Л. Співробітництво між Україною та країнами Балтії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2010. - Вип. 514-515. – С. 129-134

 47. Карпо В. Теоретико-методологічні засади дослідження української політичної еліти // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наук. статей. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – Т. 23-24. – С. 38-41Катеринчук Павло Миколайович


1. Катеринчук П.М. Угода Міч-Лейк 1987 р. та її вплив на сучасний стан канадської федерації // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2001. – Вип. 8. – С. 246-252.

2. Катеринчук П.М. Квебекський референдум 1995 р. та його значення для Канади // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2002. – Вип. 9. – С. 259-268.

3. Катеринчук П.М. Еволюційні процеси у Канаді другої половини 90-х років ХХ ст. // Держава і право. Збірник наукових праць: юридичні і політичні науки. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 19. – С. 611-617.

4. Катеринчук П.М. Політичні перспективи канадського федералізму // Буковинський журнал. – 2003. – № 1. – С. 114-121.

5. Катеринчук П.М. Квебекський сепаратизм і його наслідки для Канади (кінець 80-х – 90-ті рр.) // Питання історії нового і новітнього часу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 7. – С. 96-102.

6. Катеринчук П.М. Особливості канадського федералізму // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Чернівці: Місто, 2000. – Том І. – С. 176-181.

7. Катеринчук П.М. Трансформаційні процеси у федеративних державах світу у посткомуністичний період (на прикладі Росії і Канади) // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2002. – Том ІІ. – С. 186-195.

8. Катеринчук П.М. Проблеми взаємин національних та регіональних еліт у федеративних державах сучасного світу // Регіональні та національні еліти: хто формує політику? Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Букрек, 2002. – С. 273-277.

9. Катеринчук П.М. Створення і діяльність національно-культурних товариств Буковини (1990-2004 рр.) // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наук. статей. „Етнополітика й етнополітологія країн Центральної та Східної Європи”. – Чернівці: „Рута”, 2005. – С. 402-408.

10. Катеринчук П.М. Феномен „Помаранчевої революції” і Канада // Форум. Свобода: український вибір. Суспільно-політичний журнал. – 2005. - № 1. – С. 49-52.

11. Катеринчук П.М. Реформування адміністративно-територіального устрою сучасної України // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування – 2006. - № 2. – С. 18-21.

12. Катеринчук П.М. Етнонаціональна ідентичність – основа націотворення сучасної Канади // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 12-13. – С. 103-108.

13. Катеринчук П. Особливості етнонаціональної політики сучасної Канади // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У двох томах. Том 2: Всесвітня історія. Спеціальні історичні дисципліни. Політологія. Міжнародні відносини. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – С. 243 – 247.

14. Катеринчук П.М. Феномен канадської ідентичності в контексті світових інтеграційних процесів // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. IV. Чернівці: Прут, 2006. – С. 112 – 122.

15. Катеринчук П.М. Реформування адміністративно-територіального устрою сучасної України (продовження, поч. у № 2) // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування – 2006. - № 4. – С. 43-47.

16. Катеринчук П.М. Етнонаціональні аспекти ціннісних орієнтацій канадського суспільства // Форум. Суспільно-політичний журнал. – 2006. - № 2. – С. 56-62.

17. Катеринчук П.М. Місцеве самоврядування. Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2006. – 103 с.

18. Катеринчук П.М. Перспективи трансформації федеративної системи у контексті сучасної етнополітики Канади // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вип. 325-326. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 59-64.

19. Катеринчук П.М. Державне управління. Тематика семінарських занять. – Чернівці, 2007. – 24 с.

20. Катеринчук П.М. Основи місцевого самоврядування в Україні. Навчальний посібник. – Чернівці: „Рута”, 2007. – 104 с.

21. Катеринчук П.М. Місце Канади у Північноамериканській системі безпеки: етнонаціональний аспект // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. 6. Чернівці: Букрек, 2008. – С. 68-76.

22. Ярмистий М.В., Катеринчук П.М. Основи державного управління. Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2008. – 172 с.

23. Катеринчук П.М. Магістерська робота з політичних наук. Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2008. – 32 с.

24. Катеринчук П.М. Проблема реформування системи місцевого самоврядування у контексті євроінтеграційних очікувань України / Павло Миколайович Катеринчук. – Влада і управління. Збірник наукових праць. – Вип.1. – Чернівці: Букрек, 2010. – С. 126-143 (304 с.)

25. Катеринчук П.М. Імміграція у глобалізовану епоху: досвід Канади / Павло Миколайович Катеринчук // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – Т. 23-24. – С. 41-45.

26. Катеринчук П. Особливості сучасної імміграційної політики Канади // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 111-116.


Макух-Федоркова Іванна Іванівна


1. Макух І.І. Зміст та основні напрямки соціальної політики Канади на межі 60-70-х рр. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.8. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 253-261.

2. Макух І.І. Соціальні реформи у внутрішній політиці Канади на межі 60-70-х рр. XX ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. Т.6(8). – Кам’янець-Подільський, 2001. – С. 234-243.

3. Макух І.І. До питання про період формування „держави соціального благоденства” в Канаді // Матеріали IV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. – Чернівці: Золоті Литаври, 2001. – С. 225-227.

4. Макух І.І. Основні ідейно-концептуальні засади формування „держави соціального благоденства” в Канаді // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 123-124 – Чернівці: Рута, 2002. – С. 361-370.

5. Макух-Федоркова І.І. До питання про визначення сутності понять „держава загального добробуту” і „соціальна держава” // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.9. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 274-280.

6. Макух-Федоркова І.І. Соціальна політика Канади в роки Другої світової війни // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 173-174 – Чернівці: Рута, 2003. – С. 375-383.

7. Макух-Федоркова І.І. Причини активізації соціальної політики Канади у післявоєнні роки // Буковинський журнал. – 2004 – №2 – С. 148-157.

8. Макух-Федоркова І.І. Інституціоналізація соціальної держави в Канаді у 60-х рр. ХХ ст. // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 229-230 – Чернівці: Рута, 2004. – С. 205-209

9. Макух-Федоркова І.І. Політика федерального уряду Канади і допомога безробітним в 1941-1956 рр. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.10-11 – Чернівці: Рута, 2005. – С. 408-417.

10. Макух-Федоркова І.І. Постмодерністське розуміння культури в контексті глобалізації. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.12-13. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 118-123.

11. Макух-Федоркова І.І. Соціальна політика як засіб суспільної інтеграції: досвід України та Канади. // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. IV. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 406-416.

12. Макух-Федоркова І.І. Роль держави у формуванні канадської моделі соціально-економічного розвитку. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 29 вересня 2005 р. – Чернівці: Книги-ХХI , 2006 – С. 45-49.

13. Макух-Федоркова І.І. Проблема збереження національної ідентичності в умовах глобалізації // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 325-326 – Чернівці: Рута, 2007. – С. 89-92.

14. Макух-Федоркова І.І. Особливості формування інноваційного суспільства в Канаді // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.15-16. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 84-87.

15. Макух-Федоркова І.І. Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства: Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2007. – 44 с.

16. Макух-Федоркова І.І. Сучасне інформаційне суспільство: критичний аналіз: Методичні рекомендації до спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2007. – 40 с.

17. Макух-Федоркова І.І. Реформування системи освіти в умовах формування інформаційного суспільства // Буковинський журнал. – 2007. – № 4. – С. 128-136.

18. Макух-Федоркова І.І. Політика Канади у процесі розбудови інформаційного суспільства // Форум: суспільно-політичний журнал. – 2007. – № 2(5). – С. 93-99.

19. Макух-Федоркова І.І. Організація і фінансування системи освіти в Канаді // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 380-381 – Чернівці: Рута, 2008. – С. 127-132.

20. Макух-Федоркова І.І. Вплив глобалізаційних тенденцій на розвиток ЗМК в сучасних умовах // III Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу». Луцьк, 17-19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х т. – Луцьк: ВВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т.3. – С. 523-528.

21. Макух-Федоркова І.І. Особливості розвитку системи соціального забезпечення в Канаді 30-ті рр. ХХ ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.17-18. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 127-132.

22. Макух-Федоркова І.І. Ідейно-політична платформа Ліберальної партії Канади в інформаційну епоху // Форум: суспільно-політичний журнал. – 2008. – № 2(7). – С. 22-27.

23. Макух-Федоркова І.І. Створення технологічних кластерів – як головний напрямок розвитку науково-технічної політики в Канаді // Науковий Вісник Чернівецького університету Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 486-487 – Чернівці: Рута, 2009. – С. 111-115.

24. Україна і світ на початку ХХI ст. Інформаційні матеріали для учбової та аналітичної роботи. Вип. 1. Навчально-методичне видання. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 56 с.

25. Макух-Федоркова І.І. Розвиток ЗМІ Республіки Білорусь орієнтованих на зарубіжну аудиторію. // Форум: суспільно-політичний журнал. – 2010. – № 1(8). – С. 79-86.

26. Макух-Федоркова І.І. Становлення і розвиток ЗМІ Республіки Білорусь // VII Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда». – Чернівці, 27-28 листопада 2009 р. – 199-200.

27. Макух-Федоркова І.І. Державна інформаційна політика і засоби масової інформації Республіки Білорусія // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.23-24. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 54-60.

28. Макух-Федоркова І.І. Основні напрямки інноваційної стратегії Канади протягом 2003-2010 рр. // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 116-123.


Осадца Іван Степанович:


1. Властивості фундаментальних розподілів просторів лінійного зображення напівкватерніонних алгебр // Матеріали IX-ої Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука(16-19 травня 2002 р., Київ). – Київ: НТУУ “КПІ”, 2002. –С. 270-271

2. До геометрії просторів лінійних зображень аффінорних напівкватерніонних алгебр // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2002. – Вип.1. – С. 248-255

3. Деякі властивості фундаментальних розподілів напівкватерніонних просторів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького університету. Кн 2. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 164-165

4. Неплоскі мінімальні скісні кола нейтрального простору // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Диференціальні рівняння і нелінійні коливання”. Інститут математики НАН України. Київ, 2001. – С. 111-112

5. Умови інтегровності фундаментальних розподілів з аффінорними напівкватерніонними алгебрами // Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П‘яті Боголюбовські читання (Кам‘янець-Подільський, 22-24 травня 2002 р.): Тези доповідей. – Кам‘янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. – С. 64-65

6. До питання моделювання та обробки даних в міжнародних відносинах // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали науково-практичної конференції (дві частини). Ч.1. – Хмельницький: ТУП, 2003 – С. 56-61.

7. Деякі аспекти системного моделювання політичних процесів. – Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей – Чернівці: Рута, 2005. – Т. 10-11. С. 418-433.

8. Проблеми формування партійної системи Республіки Болгарія // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 173-174. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 384-393

9. Місце і роль циганської спільноти в сучасному болгарському суспільстві. – Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. ІІІ. – Чернівці: Рута, 2005. –С. 317-324

10. Особливості фінансування політичних партій Болгарії. – Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 30. – К.: Ін-т держави і парва ім. Корецького НАН України, 2005. –С. 724-731.

11. Вотум недовіри уряду та його вплив на розвиток політичної ситуації в Болгарії навесні 2005р. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 272. – Чернівці: Рута, 2005. –С. 256-262

12. Політичні і методологічні аспекти в праці М. Дюверже “Політичні партії” // Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості. Матеріали наукової конференції. 20-21 жовтня 2005 р. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 146-147

13. Перший посткомуністичний варіант партійної системи в Республіці Болгарія // Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі: Матеріали міжнародної наукової-теоретичної конференції: 8-9 лютого 2006р. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. –С. 109-110

14. Дослідження багатопартійності в Республіці Болгарія: досягнення та проблеми // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. Том 12-13. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 248-253.

15. Теоретичні та методологічні аспекти дослідження партійних систем країн Центрально-Східної Європи. – Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. - Чернівці: Рута, 2006. – Т. 14. – С. 196-200

16. Євроінтеграційні проблеми в програмах болгарських парламентських партій. – Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. ІV. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 147-156

17. Утворення ультранаціоналістичної партії “Атака” та її участь у парламентських виборах в Болгарії // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У двох томах. Том 2: Всесвітня історія. Спеціальні історичні дисципліни. Політологія. Міжнародні відносини. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – С. 237-240

18. Становлення багатопартійних систем на постсоціалістичному просторі (на прикладі Білорусі, України і Болгарії). – Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. V. – Чернівці: Видавничий дім Букрек, 2007. – С. 308-318

19. Революції 1989 р. у ЦСЄ та їх вплив на трансформаційні процеси у Республіці Болгарія // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. Випуск 5-6. – Ужгород: Говерла, 2007. – С. 384-390

20. Роль болгарської політичної еліти у становленні партійної системи Республіки Болгарії // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 325-326. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 101-106

21. Зміни у правому спектрі партійної системи Республіки Болгарія початку ХХІ ст. – Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2008. – Т. 15-16. – С. 99-104

22. Оборонна стратегія Болгарії у контексті її членства в НАТО. – Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. VІ. – Чернівці: Видавничий дім Букрек, 2008. – С. 150-163

23. Cтановлення громадянських суспільств у постсоціалістичних країнах (російський та болгарський варіанти) // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. 26-27 июня 2008 г. Материалы ІІ-й Международной научно-практической конференции. – Одесса «ВМВ», 2008. – С. 212-214

24. Значення політичної еліти у євроінтеграційних прагненнях країн постсоціалістичного табору (на прикладі Болгарії і України) // Materiały IV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowy potencjal świata – 2008». Tym 6. Historia. Politołogija. Filologiczne nauki. Psychologia i sociologia.: Przemyśl. Nauka i studia. – S. 45-47

25. Зміни в партійній системі Республіки Болгарія після виборів до місцевих органів влади восени 2007 р. – Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2008. – Том 17-18. – С. 54-59

26. Роль релігійних організацій у становленні громадянського суспільства на прикладі досвіду Республіки Болгарія // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. Збірник наукових праць / За загальною ред. Балуха В.О. (гол. ред.), Докаша В.І., Колодного А.М., Филиповича Л.О. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 270-272

27. Особливості доступу до інформації в сучасній Болгарії. – Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2009. – Том 19-20. – С. 109-113

28. Місце інформаціно-комунікаційних технологій у ефективному функціонуванні органів місцевого самоврядування Чернівецької області // Сучасні інформаційні технології та розвиток громад / Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції “Інформаційні технології та розвиток місцевого самоврядування” 15-17 грудня 2008 року, Чернівці, Україна. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – С. 70-74

29. Транскордонне співробітництво як складова частина європейської інтеграції країни // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. 4. 2009. – Луцьк: ВНУ, 2009. – С. 48-54

30. Етнокультурні аспекти розвитку європейських інтеграційних процесів в Республіці Болгарія. – Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2010. – Т. 21-22. – C. 110-114

31. Республіка Болгарія після трьох років членства в Європейському Союзі // Український науковий журнал Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – № 1/2010. – Університет “Україна”, 2010. – С. 64-68

32. Місце засобів масової інформації у системі держава – громадянське суспільство // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. 21-22 мая 2010 г. Материалы ІІІ-й Международной научно-практической конференции. – Одесса «ВМВ», 2010. – С. 422-423

33. Основні тенденції розвитку ЗМІ в сучасній Республіці Болгарія. – Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2010. – Т. 23-24. – C. 81-86

34. Дослідження політики в системі Інтернет. Методичні рекомендації / Укл. В.І.Бурдяк, І.С.Осадца. – Чернівці: Рута, 2005. – 40 с.

35. Математичні основи інформаційних технологій. Частина 1 / Укл. І.С.Осадца. – Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.


Звоздецька Оксана Ярославівна:


1. Воробчук О.Я. Особливості політики Тимчасового уряду щодо польського питання (березень-листопад 1917 р.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Серія: Історія. – Вип. 4. – Тернопіль: ТДПУ, 2003. – С. 282-286.

2. Воробчук О.Я. Польська проблематика в діяльності кадетської партії у Росії в роки Першої світової війни // Р.Ф. Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару “Кайндлівські читання” (Чернівці 22-23 травня 2004 р.). – Ч. 2. – Вижниця: Черемош, 2004. – С. 34-40.

3. Воробчук О.Я. Польське питання в російській та польській публіцистиці під час Першої світової війни (1914-1916) // Історична панорама: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 117-123.

4. Воробчук О.Я. Польське питання в політиці царського уряду на початку Першої світової війни (серпень 1914 р. – серпень 1915 р.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2004. – Вип. 229 – 230. – С. 175 – 180.

5. Воробчук О.Я. Польське питання у політиці Росії // Буковинський журнал. – 2005. – № 2-3. – С. 159-169.

6. Воробчук О.Я. Діяльність польських політичних угрупувань у Росії: боротьба за представництво національних інтересів у 1917 р. // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2005. – Вип. 5. – С. 101-106.

7. Воробчук О.Я. Проблема захисту персональних даних: європейський досвід та українські реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип.. 64. – Ч. І. – К.: КНУ ІМВ, 2006. – С. 103-109.

8. Фісанов В., Воробчук О. Диктатура про загибель якої було відомо заздалегідь (Рецензія на кн.: Давлєтов О.Р. НСДАП на шляху від „народного руху до політичної партії нового типу”: прорив до влади (1919-1933 рр.. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – 460 с. ) // Форум. – 2007. – № 1 (4). – С. 88-92.

9. Воробчук О.Я. Проблема захисту персональних даних в Україні // Форум. – 2007. – № 2 (5). С. 88-92.

10. Воробчук О.Я. Думська політика в польському питанні в роки Першої світової війни // Буковинський журнал. – 2007. - № 4. – С.156-163.

11. Воробчук О.Я. Політична дискусія навколо польської справи в роки Першої світової війни: позиція політичних партій та її віддзеркалення у громадській думці // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей.- Чернівці: Рута, 2008. – Т.17-18. – С.104-109.

12. Воробчук О.Я. Приватність та правове регулювання захисту персональних даних у Польщі // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 380 – 381. – С. 124 – 127.

13. Воробчук О.Я. Утворення та діяльність російсько-польської Ліквідаційної комісії в роки Першої світової війни // Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі (до 90-річчя закінчення Першої світової війни). Матеріали міжнародної наукової конференції (Чернівці, 29-30 жовтня 2008 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 154-169.

14. Звоздецька О.Я. Становлення та розвиток системи електронного декларування: досвід Європейського Союзу // Форум. – 2010. – № 1. – С. 73-78.

15. Звоздецька О.Я. Електронна митниця в Україні як складова системи е-врядування // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – Вип. 514 – 515. – С. 95-100.

16. Звоздецька О.Я. Трансформаційні процеси у мас-медійному секторі Польщі в 90-х рр. XX ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Т.23-24. – С.33-37.

Гуцуляк Богдан Іванович:


1. Gutsuljak B.I., Olejnich-Lysjuk A.V., Swiatek Z. Structural changes in crystals of silicon after high-energy electronic and gamma irradiations // Selected Papers from Sixth International Conference on Correlation Optics 16-19 of September 2003. – Chernivtsi, Ukraine. – Vol. 5477. – P. 215-222.

2. Олейнич-Лысюк А.В., Гуцуляк Б.И., Фодчук И.М. О природе температурного гистерезиса эффективного модуля сдвига в монокристаллическом кремнии //Физика и техника полупроводников, 2005, Т.39, вып. 7. – С.769-771.

3. Гуцуляк Б.І., Олійнич-Лисюк А.В., Фодчук І.М. Дослідження аномального низькочастотного гістерезису динамічного модуля зсуву в кремнії // Науковий вісник ЧНУ. Вип..268. Фізика. Електроніка. – Чернівці: ЧНУ, 2005. – С.5-9.

4. Gimchynsky O.G. Gutsuljak B.I., Olejnich-Lysjuk A.V., Raransky M.D. Swiatek Z. Structural changes of silicon crystals after high-energy electronic irradiations // Proc. SPIE. Bellingham. – 2004. – 5477. P. 215-221.

5. Gutsuljak B.I., Olejnich-Lysjuk A.V., Fodchuk I.M. Character of elastic energy absorption in well developed genetic-impurity defect structure in monocrystalline silicon // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2005. – Vol.8. - №2. – Р. 227-231.

6. Gutsuljak B.I., Olejnich-Lysjuk A.V., Fodchuk I.M. About the influence of the high-energy electron radiation on the unusual structural phase transformations in single crystal Si // V-th INTERNATIONAL CONFERENCE “ Ion implantation and other application of ions and electrons” ION 2004 Kazimierz Dolny, Poland, June 14-17, 2004, P.184

7. Gutsuljak B.I., Olejnich-Lysjuk A.V. Oscillation character of the internal friction time dependencies in non-equilibrium systems. // The XXI International Conference on relaxation Phenomenain Solids – October 5-7, 2004 Voronezh, P.26.

8. Литвинчук И.В., Свянтек З., Фодчук И.М., Гуцуляк Б.И. Рентгенодифракционные исследования кремния имплантированного фосфором // ІХ міжнародна конференція з фізики та технології тонких плівок, 19-24 травня 2003. – Івано-Франківськ, Україна, 2003. – С.144-145.

9. Гуцуляк Б.І. Олійнич-Лисюк А.В., Фодчук М.І. Дослідження аномального гістерезисну зсуву в монокристалічному кремнії \ в матеріалах УНКФН-2, Чернівці-Вижниця, Україна 20-24 вересня, 2004. – Т.1, С.192.

10. Гуцуляк Б.И., Олейнич-Лысюк А.В., Фодчук И.М. Влияние естественного старения на поведение внутреннего трения и динамического модуля сдвига Сh-кремнии / X International conference of physics and technology of thin films (ICPTTF - X) Ivano-Frankivsk, Ukraine 16-21 May, 2005.


Балицька Юлія Олегівна:


1. Луцкова Ю. (Балицька Ю.) Національна безпека України в контексті її зовнішньої політики // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича. — Чернівці, 2004. — С. 363 – 364

2. Луцкова Ю. (Балицька Ю.) Обличчя сучасного міжнародного тероризму // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету. — Чернівці, 2005. — С. 231 – 232

3. Карпо В., Луцкова Ю. (Балицька Ю.) Формування концепції національної безпеки України: теоретико-правовий аспект // Кайндлівські читання: Матеріали II Міжнародного наукового семінару. — Чернівці, 2005. — С. 122 – 128.

4. Балицька Ю. Участь Конґресу українців Канади у вирішенні питання стосовно інтернованих осіб українського походження в роки Першої світової війни // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т. 17 – 18. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 180 – 185;

5. Балицька Ю. Питання багатокультурності у програмах та заходах Конґресу українців Канади // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – Київ, 2008. – С. 699 – 704;

6. Балицька Ю. Україна пам’ятає – світ визнає: діяльність Конґресу українців Канади в програмах визнання та відзначення Голодомору/Геноциду 1932 – 33 рр. // Суспільно-політичний журнал форум: Україна-Канада: мости співрпаці та дружби. Спеціальний випуск. № 1 (6) – Чернівці, 2008. – С. 33 – 39;

7. Балицька Ю. Суспільно-культурна діяльність Конґресу українців Канади у формуванні позитивного іміджу України // Український вимір: Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Випуск 7. – Чернігів, 2008. – С. 401 – 405.


Романенко Олександр Сергійович:


1. Романенко О. «Мозкові центри» в системі експертно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики США // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Т. 12-13. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 282-289.

2. Романенко О. Незалежні аналітичні організації США та сучасні технології зовнішньополітичної експертизи // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – № 3. – 2006. – С. 163-171.

3. Романенко О. Інформаційно-аналітичні розробки неурядових «мозкових центрів» США // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної кон-ференції «Кайндлівські читання». – Чернівці, 27-28 травня 2006. – Чернівці: Прут, 2006.

4. Романенко О. Діяльність неурядових аналітичних організацій у забезпеченні ефективності державної політики // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ, 2008.

5. Романенко О. Механізм співробітництва недержавних аналітичних організацій та вищих державних органів: досвід США // Буковинський журнал. Громадсь-ко-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – № 4. – 2008. – С. 90-97.

Мінаєва Тетяна Василівна:


1. Яцишина Т. Створення окремих таборів для полонених українців російської армії на теренах Австро-Угорщини та Німеччини Союзом визволення України (кінець 1914-1915 рр.) / Яцишина Т., Скакун І., Скорейко Г. // Р.Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку. Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару «Кайндлівські читання», 28-29 травня 2005 р. – Чернівці: Прут, 2005. – С. 90-95.

2. Мінаєва Т. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Мінаєв А., Мінаєва Т. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 4. – С. 7-16.

3. Мінаєва Т. До питання про побут військовополонених російської армії в роки Першої світової війни / Мінаєва Т. // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Луцьк, Вежа, 2007. – Вип. 13. – С. 62-68.

4. Мінаєва Т. Деякі аспекти побуту російських військовополонених в роки Першої світової війни / Мінаєва Т. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 294-298.

5. Мінаєва Т. Проблема військовополонених на міжнародних конференціях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Мінаєва Т. // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2008». 15-25 марта 2008 года. – Т. 22. Искусствоведение, архитектура и строительство. История. – Одесса, 2008. – С. 81-84.

6. Мінаєва Т. Міжнародна конференція «Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі» у Чернівцях (29-30 жовтня 2008 р.) / Мінаєва Т. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 8. – С. 182-185.

7. Мінаєва Т. Рец. на: Морітц В., Ляйдінгер Х. Між користю та небезпекою. Російські військовополонені в Австро-Угорщині (1914-1921 рр.). – Бонн, 2005. – 384 с. / Moritz V, Leidinger H. Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die russischen Kriegsgefangenen in Österreich (1914-1921). – Bonn, 2005 – 384 s. / Мінаєва Т. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2009. – Вип. 9. – С. 171-174.

8. Мінаєва Т. Порушення прав військовополонених російської армії у німецьких таборах у роки Першої світової війни / Мінаєва Т. // Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі (до 90-річчя закінчення Першої світової війни) [Текст]: матеріали міжн. наук. конф. (Чернівці, 29-30 жовтня 2008 р.) – Чернівці, ЧНУ, 2009. – С. 178-187.

9. Мінаєва Т.В. Особливості психологічної адаптації до умов полону в роки Першої світової війни (на прикладі російських військовополонених) / Мінаєва Т. // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, присвяченої пам’яті професора Г.Л. Бондаревського (7-8 квітня 2010 р., м. Луганськ) / Під ред. М.С. Бур’ян. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», Ч. ІІ. – 2010. – С. 155-161.

10. Минаева Т.В. Мемуары как источники изучения исторических явлений (воспоминания военнопленных Первой мировой войны) / Минаева Т. // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин). Материалы I (Первой) Международной научной конференции, 2-3 декабря 2010 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ «МИТСО», 2010. – С. 94-95.

Схожі:

Фісанов Володимир Петрович iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович – д т н., проф., проректор нау з наукової роботи, Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Фісанов Володимир Петрович iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович — проректор нау з наукової роботи, д т н., проф., Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Фісанов Володимир Петрович iconУкраїни Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004
С32 Володимир Петрович Сергієнко: Біобібліографічний покажчик/ Упоряд. Н.І. Тарасова. К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2004. 36 с
Фісанов Володимир Петрович iconЗатверджено 2012 р. Ректор Кравець Володимир Петрович
Зміни до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Фісанов Володимир Петрович iconЗатверджено 2012 р. Ректор Кравець Володимир Петрович
Зміни до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Фісанов Володимир Петрович iconЗаступник голови – Шпачук Володимир Петрович
Голова ради – Доля Віктор Костянтинович, д т н., проф., завідувач кафедри Харківської національної академії міського господарства,...
Фісанов Володимир Петрович iconРоку 33-10-39
З циклу «Видатні земляки»: Володимир Петрович Куц (1927-1975) – до 80-річчя від дня народження видатного спортсмена, легкоатлета,...
Фісанов Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові вантажні та палубні механізми» для 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Наведіть схему планетарного механізму поворотного крана (сателіт зубчастий вінець). Визначити передавальне відношення
Фісанов Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові підйомно-транспортні машини» для 4 та 2–У курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Наведіть схему планетарного механізму поворотного крана (сателіт зубчастий вінець). Визначити передавальне відношення
Фісанов Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Як класифікуються двигуни внутрішнього згоряння в залежності від кількості тактів?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи