\"затверджую\" icon

"затверджую"
Скачати 168.62 Kb.
Назва"затверджую"
Дата07.09.2012
Розмір168.62 Kb.
ТипДокументи
1. /repsk_spec_program.doc"затверджую"
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Одеської національної морської академії, голова приймальної комісії, професор

_________________ М.В. Міюсов


"_____" _______________ 2012 р.


Програма


вступного ЕКЗАМЕНУ

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО рівнЯ спеціалістА, МАГІСТРА

Спеціальність " Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси"


 1. Представлення довільного сигналу у вигляді суми елементарних коливань (узагальнений ряд Фур'є).

 2. Гармонічний аналіз періодичних сигналів. Амплітудно-частотний і фазочастотний спектри періодичних сигналів.

 3. Спектр періодичної послідовності прямокутних відеоімпульсів.

 4. Спектральна щільність неперіодичного сигналу. Інтегральне перетворення Фур'є і його властивості.

 5. Розподіл енергії в спектрі неперіодичного сигналу.

 6. Спектр одиночного прямокутного відеоімпульса.

 7. Спектр одиночного відеоімпульса колокольної форми.

 8. Спектр пачки відеоімпульсів.

 9. Математичні моделі сигналів з обмеженим спектром. Ідеальний низькочастотний сигнал.

 10. Представлення сигналу з обмеженим по частоті спектром рядом Котельникова.

 11. Відновлення безперервного сигналу по його дискретному прообразу.

 12. Амплітудно-модульовані сигнали і їх спектри.

 13. Балансна амплітудна модуляція.

 14. Спектр одиночного прямокутного радіоімпульсу.

 15. Спектр періодичної послідовності прямокутних радіоімпульсів.

 16. Фазова модуляція.

 17. Частотна модуляція.

 18. Аналіз проходження сигналів з дискретним спектром крізь лінійні ланцюги.

 19. Аналіз проходження сигналів із суцільним спектром крізь лінійні ланцюги.

 20. Неспотоврений лінійний ланцюг та його частотні характеристики. Умова неспотвореної передачі сигналів крізь реальні лінійні ланцюги.

 21. Диференціювання і інтегрування сигналів.

 22. Аналіз проходження прямокутного відеоімпульса крізь диференцюючий ланцюг спектральним методом.

 23. Аналіз проходження однотонального амплітудно-модульованого сигналу крізь одиночний коливальний контур.

 24. Поняття про груповий час запізнення в лінійних електричних ланцюгах.

 25. Аналіз лінійних активних ланцюгів за допомогою еквівалентних схем (на прикладі транзисторного підсилювача низьких частот).

 26. Аналіз резонансного підсилювача методом еквівалентних схем.

 27. Перетворення частоти (гетеродинирування).

 28. Детектування амплітудно-модульованого сигналу.

 29. Умова виникнення автоколивань у автогенераторі. Баланс амплітуд і фаз.

 30. Привести, пояснити роботу схеми підсилювача НЧ на операційних підсилювачах. Описати методику розрахунку схеми.

 31. Привести, пояснити роботу схеми підсилювача НЧ на дискретних елементах. Описати методику розрахунку схеми.

 32. Привести, пояснити роботу схеми підсилювача постійного струму на операційних підсилювачах. Описати методику розрахунку схеми.

 33. Привести, пояснити роботу схеми підсилювача ВЧ на ІМС серії К175. Описати методику розрахунку схеми.

 34. Привести, пояснити роботу схеми сервопідсилювача для малопотужного двигуна постійного струму на дискретних елементах і операційних підсилювачах. Описати методику розрахунку схеми.

 35. Привести, пояснити роботу схеми стабілізатора напруги компенсаційного типу на дискретних елементах і операційних підсилювачах. Описати методику розрахунку схеми.

 36. Привести, пояснити роботу схеми імпульсного підсилювача на дискретних

елементах. Описати методику розрахунку схеми.

 1. Імпульсні пристрої - мультивібратори, блокінг-генератори, генератори пілкообразной напруги.

 2. Перетворювачі напруги.

 3. Будова речовини. Типи хімічного зв'язку.

 4. Зонна теорія твердих тіл. Квантові числа. Класифікація матеріалів.

 5. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків.

 6. Залежність поляризації діелектриків від температури.

 7. Діелектрична проникність діелектриків. Залежність діелектричної проникності від температури.

 8. Електропровідність діелектриків.

 9. Діелектричні втрати. Послідовна еквівалентна схема. Паралельна еквівалентна схема.

 10. Класифікація діелектриків.

 11. Неорганічні діелектрики. Кераміка. Скло. Деталі на основі слюди і асбесту.

 12. Органічні діелектрики. Електронно-ізоляційні лаки і компаунди. Волокнисті діелектричні матеріали.

 13. Пластмаси і деталі радіоелектронної апаратури на їх основі.

 14. Метали. Металевий зв'язок. Типи металів, що використовуються в радіоелектронній апаратурі.

 15. Параметри провідникових матеріалів. Питомі провідність і опір. Температурний коефіцієнт питомого опору.

 16. Питома теплопровідність матеріалів. Рівняння Фур'є.

 17. Контактна різниця потенціалів. Термо-ЭДС металевих сплавів.

 18. Механічні властивості провідників.

 19. Матеріали високої провідності. Срібло. Мідь. Сплави міді, основні властивості і застосування. Алюміній і його сплави. Властивості і застосування.

 20. Залізо і сплави на його основі. Властивості і застосування.

 21. Сплави низької провідності. Манганін. Константан.

 22. Сплави для термопар.

 23. Призначення і класифікація резисторів. Основні параметри.

 24. Резистори загального призначення. ВЧ і СВЧ резистори.

 25. Свинець, олово, цинк і їх застосування в радіоелектронній апаратурі. Припої і флюси.

 26. Магнітні матеріали. Класифікація. Основні параметри, застосування в радіоелектронній апаратурі.

 27. Напівпровідникові матеріали. Класифікація і основні параметри.

 28. Електропровідність напівпровідників.

 29. Напівпровідникові прилади. Їх класифікація.

 30. Класифікація інтегральних мікросхем.

 31. Напівпровідникові матеріали для світодіодів.

 32. Оптоелектронні системи.

 33. Методи отримання тонких плівок.

 34. Призначення і класифікація конденсаторів.

 35. Активні RC-фільтри.

 36. Котушки індуктивності.

 37. Класифікація індуктивності.

 38. Цифрові інтегральні мікросхеми. Класифікація.

 39. Аналогові інтегральні мікросхеми.

 40. Аналогово-цифрові і цифрово-аналогові перетворювачі.

 41. Запам'ятовуючі елементи цифрових інтегральних мікросхем.

 42. Функціональна мікроелектроніка.

 43. ВОЛЗ (Волоконні оптичні лінії зв'язку).

 44. Прилади на поверхневих акустичних хвилях.

 45. ПЗС (Прилади із зарядовим зв'язком).

 46. Напрями розвитку функціональної мікроелектроніки.

 47. Основні етапи розвитку цифрової схемотехніки. Покоління цифрових інтегральних схем і покоління ЕОМ.

 48. Основні застосування цифрової схемотехніки в різних областях радіоелектроніки на морському флоті.

 49. Технічні і експлуатаційні особливості роботи морського радіоустаткування.

 50. Перспективи розвитку елементної бази цифрових пристроїв суднової радіоелектронної апаратури.

 51. Особливості технологій виробництва цифрових мікроелектронних схем і пов'язані з ними особливості їх застосування і експлуатації. Перспективні принципи побудови інтегральних цифрових систем для морської радіоелектроніки.

 52. Основи алгебри логіки – булєвої алгебри. Основні визначення, закони, формули.

 53. Переключательні функції, форми їх запису і способи перетворення.

 54. Таблиці істинності і станів.

 55. Основні логічні елементи - вентилі. Внутрішня структура типового елементарного вентиля І-НЕ.

 56. Логічні елементи з трьома станами і з відкритим колектором.

 57. Взаємозамінність логічних вентилів. Поняття функціонально повного базису.

 58. Комбінаційні схеми середнього рівня інтеграції: дешифратори і шифратори.

 59. Цифрові компараторі, перетворювачі кодів.

 60. Загальні відомості про цифрові автомати. Узагальнена структура автомата з пам'яттю.

 61. RS-тригери. JK-тригери. D- і Т- тригери.

 62. Двійково-десятеричні лічильники.

 63. Цифрові дільники частоти імпульсів. Дільники частоти з довільним коефіцієнтом розподілу.

 64. Цифрові лічильники: підсумовуючі і що віднімають, реверсивні.

 65. Регістри, їх класифікація, способи побудови і області застосування.

 66. Комбінаційні схеми середнього рівня інтеграції: мультиплексори і демультиплексори.

 67. Полусуматори і повні суматори.

 68. Умножителі, як основа побудови обчислювальних схем.

 69. Структура цифрового автомата процесорного типу.

 70. Арифметико-логічні пристрої.

 71. Принципи побудови цифрових схем на матричних логічних елементах, логічні матриці, що програмуються.

 72. Базові матричні кристали: внутрішня структура і принципи побудови цифрових схем на БМК.

 73. Перепрограмувальні постійні запам'ятовуючі пристрої. Методи і апаратура для стирання і перезапису інформації.

 74. Оперативні запам'ятовуючі пристрої. Принципи побудови і внутрішня структура.

 75. Постійні запам'ятовуючі пристрої. Принципи побудови і внутрішня структура.

 76. Запам'ятовуючі пристрої з довільної вибіркою.

 77. Задачі і основні етапи аналізу цифрових логічних автоматів.

 78. Способи формалізації опису автомата при синтезі його логічної схеми, перетворення булєвих функцій в процесі синтезу.

 79. Способи формалізації логічних автоматів, мови опису алгоритмів їх функціонування.

 80. Логічні і графічні схеми алгоритмів, графи автомата.

 81. Синтез логічних схем в базисі елементарних логічних вентилів І- АБО, І-НЕ.

 82. Особливості процедури синтезу цифрових схем для мікроелектронних елементів високого рівня інтеграції ВІС і ЗВІС.

 83. Синтез цифрових автоматів на мультиплексорах і на демультиплексорах.

 84. Мета і задачі етапу мінімізації при проектуванні цифрових схем. Класичні методи мінімізації.

 85. Карти Карно і діаграми Вейча при мінімізації логічних схем.

 86. Особливості етапу мінімізації при проектуванні цифрових систем на ВІС і ЗВІС. Основні методи мінімізації, що використовуються в інженерній практиці і в системах автоматизованого проектування.

 87. Автоматизоване проектування цифрових систем. Застосування САПР при розробці цифрових схем.

 88. Методики пошуку несправностей і діагностика відмов в судновій радіоелектронній апаратурі.

 89. Розповсюдження радіохвиль над неоднорідною трасою. Рівняння Максвела для неоднорідності середовища, обумовленого мінливою комплексною діелектричною проникністю.

 90. Будова іоносфери.

 91. Заломлення та відображення радіохвиль в іоносфері.

 92. Електричне поле в провідному середовищі. Закон Ома в диференціальній формі. Зв’язок потенціалу з напруженістю електричного поля.

 93. Магнітне поле постійних струмів. Перше рівняння Максвела для постійних струмів.

 94. Об’ємні резонатори.

 95. Розповсюдження радіохвиль над неоднорідною поверхнею. Типи неоднорідностей на трасах радіозв’язку. Явище поглинання енергії радіохвиль на трасі розповсюдження.

 96. Хвилі в спрямовуючих системах. Спрямовуючі системи з хвилями типу Т. Хвильове рівняння та його загальне розв’язання. Особливості розповсюдження хвиль цього типу.

 97. Особливості розповсюдження радіохвиль різних диапазонів. Фізичні процеси при розповсюджені радіохвиль звукових частот. Вплив магнітного поля Землі на ці процеси. Вплив пори року та 11-річного періоду сонячної активності на розповсюдження длиннохвильового та наддлинохвильового діапазонів. Принцип суперпозиції та його прикладання під час пояснення ефекту завмирання в місці приймання на середніх хвилях.

 98. Особливості розповсюдження радіохвиль дециметрового, сантиметрового та оптичного діапазонів. Поглинання радіохвиль в міжпланетному та міжзоряному обширі. Вибір оптимальних частот для космічного зв’язку з обліком поглинання. Характер помилок вимірювання координат радіотехнічними методами, обумовлених ефектами розповсюдження радіохвиль.

 99. Приймач прямого підсилення і супергетеродиний приймач. Їх структурні схеми, призначення каскадів та характеристики.

 100. Вхідні ланцюги. Схеми вхідних ланцюгів. Аналіз вхідного ланцюга при наладженої і не наладженої антенах.

 101. Підсилювачі радіочастоти (ПРЧ). Вимоги до ПРЧ. Принципові схеми каскадів ПРЧ. Коефіцієнт шуму каскаду. Нелінійні явища у підсилювачах радіочастоти.

 102. Підсилювачі проміжної частоти (ППЧ) Призначення. Вимоги до ППЧ. Характеристики ППЧ. Принципові схеми каскадів.

 103. Перетворювачі частоти. Принцип перетворювання частоти. Вимоги до перетворювачів частоти. Характеристики і схеми перетворювачів частоти.

 104. Диодні перетворювачі частоти. Балансні і кільцеві перетворювачі частоти. Вибірність перетворювача частоти. Додаткові канали приймання. Свисти у перетворювачах. Подвійне перетворювання частоти. Шуми перетворювача.

 105. Амплітудні детектори. Характеристики детектора. Детектування слабких та сильних сигналів. Особливості детекторів на напівпровідникових приладах. Синхронний детектор.

 106. Частотні і фазові детектори. Призначення та принцип дії частотних детекторів. Частотний детектор з двома зв’язаними контурами. Балансний фазовий детектор. Цифровий фазовий детектор.

 107. Регулювання в радіоприймачах. Призначення та види регулюровок. Автоматична підстройка частототи (АПЧ). Частотна, фазова і частотно-фазова АПЧ, Основні характеристики, стійкість. Цифрові системи автоматичної підстройки частоти.

 108. Автоматична регулювання підсилення. Класифікація систем АРУ. Основні характеристики систем АРУ. Інерційна, швидкодійна, миттєва АРУ. Логарифмічна амплітудна характеристика приймача.

 109. Загальна характеристика та класифікація радіовипромінювань. Класи випромінювань, застосованих в морському радіозв’язку та ГМЗЛБ.

 110. Вимога до судових радіопередавальних обладнань для роботи і ГМЗЛБ.

 111. Структурні схеми та принципи роботи судових передавачів різних частотних діапазонів.

 112. Цифрові синтезатори дискретної сітки частот. Принцип дії, спрощена структурна схема типового синтезатора частот.

 113. Система фазової автопідстройки частоти. Принцип дії, застосування ФАПЧ в синтезаторах частот передавачів.

 114. Формування сигналів з однією боковою полосою.

 115. Фільтрація вищих гармонічних складових у передавачах.

 116. Фізичні явища, лежачі в основі радіолокації.

 117. Проблема радіолокації.

 118. Принцип дії радіолокації.

 119. Обладнання морських радіолокаторів.

 120. Заглушування перешкод від моря.

 121. Нерухомі та рухомі кільця дальності.

 122. Особливості експлуатації морських радіолокаторів.

 123. Основне рівняння радіолокації.

 124. Зона видимості РЛС.

 125. Визначення місця судна за допомогою радіолокатора.

 126. Виявлення РЛС айсбергів та льодових полей.

 127. Радіотелефонний/телеграфний сигнал тривоги. Викликання та повідомлення про біду.

 128. Радіотелефонний/телеграфний сигнал терміновості. Повідомлення терміновості. Вибір частот для передачі.

 129. Радіотелефонний/телеграфний сигнал безпеки. Повідомлення безпеки. Вибір частот для передач.

 130. Принципи радіотелефонного/телеграфного радіозв’язку. Техніка однополосного радіозв’язку.

 131. Класи випромінювань. Основні та додаткові характеристики.

 132. Модуляція коливань. Спектри для різних класів випромінювань.

 133. Позивні сигнали. Порядок утворення та присвоєння позивних сигналів судовим і береговим радіостанціям. Сигнали АВВ.

 134. Морські ідентифікатори (MMSI). Порядок утворення та присвоєння ідентифікаторів судовим та береговим станціям.

 135. Параметри ЕМС судових радіопередавачів та їх вимірювання.

 136. Параметри ЕМС судових радіоприймачів та їх вимірювання.

 137. Параметри ЕМС судових антен та їх вимірювання.

 138. Особливості методів ліквідації електричних і електромагнітних перешкод (заземлення, екранування і шунтування).

 139. Особливості задач забезпечення ЕМС на різних рівнях: елемента, блока, устаткування, об’єкта, системи, комплексу, радіослужби.

 140. Засоби і параметри розкладання ТБ-зображення.

 141. Принципи побудування блоків кадрової та рядкової розгорток.

 142. Контроль параметрів ТБ-трактів.

 143. Система СЕКАМ.

 144. Методи магнітного запису ТБ-сигналів.

 145. Інформаційні характеристики сигнала: ентропія, тривалість, ширина спектру, динамічний діапазон, обсягу сигнала.

 146. Узагальнена структурна схема системи передачі інформації.

 147. Пропускна здатність каналу зв’язку.

 148. Поняття про економне кодування Алгоритми кодування Шеннона-Фано і Хаффмена.

 149. Перешкодостійке кодування: мети, основні поняття та визначення.

 150. Циклічні коди. Кодування і декодування циклічним кодом на прикладі коду Хеммінга (7,4).

 151. Кодування в реальних каналах морської рухомої служби і в супутникових каналах ІНМАРСАТ.

 152. Цифрові системи передачі інформації. Кодово-імпульсна модуляція. Дельта-модуляція.

 153. Багатоканальні системи передачі інформації. Згущення каналів по частості і по часу.

 154. Технічні характеристики, призначення та принцип дії різних видів РПДУ, вхідних в состав судової апаратури ГМЗЛБ.

 155. Принцип дії та технічні характеристики радіолокаційного маяка-відповідальника.

 156. Состав, принцип дії та діагностика неполадок прийомозбудника ПХ-КХ радіоустановки ГМЗЛБ типа Sailor.

 157. Електропостачання передавального тракту ПХ-КХ радіоустановки ГМЗЛБ.

 158. Типи хвилєводних з’єднань, що використовуються у супутникових системах радіозв’язку та радіолокаційній техніці МРС ( морській рухомій служби ). Основні параметри і характеристики.

 159. Відгалужувачі енергії. Призначення, устрій, принцип дії, параметри .

 160. Хвилєводні пристрої. Мости, циркулятори, фазообертачі. Типи, устрій, принцип дії, параметри.

 161. Основні радіотехнічні параметри приймально-передавальних антен, Зв’язок параметрів при роботі на передачу та приймання.

 162. Загальна теорія антенних систем. Дискретні, неперервні, апертурні випромінювачі енергії. Діаграма спрямованості таких антен, ії параметри. Вплив амплітудного та фазового розподілу на параметри антени.

 163. Провідні антени. Головні параметри, конструкція та принцип дії. Способи підвищення робочого діапазону та коефіцієнта спрямованої дії таких антен. Використання антен в МРС та ГМЗЛБ.

 164. Щілинні та рупорні антени. Головні параметри, конструкція, принцип дії. Використання в морській рухомій службі та ГМЗЛБ.

 165. Дзеркальні та лінзові антени. Параметри, конструкція, принцип дії. Використання в системах радіозв’язку, радіолокації МРС.

 166. Принципи побудови систем морського радіозв’язку. Параметри систем. Міжнародний характер МРЗ, особливості, його значення в ГМЗЛБ.

 167. Підсистеми морської рухомої служби. Організація підсистем, призначення, принцип дії. Спеціальні служби підвищення безпеки мореплавства, можливості ГМЗЛБ.

 168. Система ГМЗЛБ. Принцип побудови та функції системи. Наземна мережа зв’язку у ГМЗЛБ. Принцип побудови та експлуатації наземних мереж зв’язку.

 169. Супутникові системи в ГМЗЛБ. Можливості, основні характеристики, принцип дії.

 170. Канали радіозв’язку УКХ. СХ/ПХ та КХ діапазонів. Методика розрахунку цих каналів. Використання в ГМЗЛБ.

 171. Радіоелектронні засоби зв’язку в МРС. Класифікація судових засобів радіозв’язку. Головні вимоги до засобів Iх20. Правила по конвенційному обладнанню морських суден засобами зв’язку. Правила розміщення РЕЗ на судні.

 172. Резервні (аварійні ) засоби радіозв’язку. Основні технічні характеристики, загальні експлуатаційно-технічні вимоги. Основні характеристики судового кінцевого (реєструючого ) обладнання.ЛІТЕРАТУРА


1. Регламент радиосвязи (женева, 1979): в 2т. - М.: Радио и связь, 1985 - 1986. - 2т.

2. Системы и средства радиосвязи морской подвижной службы: Справочник / К.К. венскаускас, С.Г. каргополов, с.А. Михайлов, д.п. степаненко. - л.: судостроение, 1986. - 432с.

3. системы радиосвязи / Н.И. Калашников, Э.И. Крупицкий, и.Л. Дороднов, В.И. Носов; Под ред. Н.и. Калашникова. - м.: Ра­дио и связь, 1988. - 352с.

4. системы подвижной радиосвязи / и.м. пышкин, и.и. дежур­ный, В.Н. Талызин, Г.Д. чвилев; Под ред. И.м. Пышкина. - М.: Радио и связь, 1986. - 328с.

5. Радиопередающие устройства / л.А. Белов, в.М. Богачев и др.; Под ред. М.В. Благовещенского, Г.М. Уткина - м.: Радио и связь, 1982. - 408с.

6. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы / А.м. Байрашевский, А.в. Жерлаков, А.А ильин, Н.т. нечипоренко, В.Б. Салегин. - М.: Транспорт, 1988. - 271с.

7. морская радиосвязь и радионавигация / ю.с. Ацеров, А.М. Байрашевский. - М.: Транспорт, 1987. - 287с.

8. Бадалов А.Л., Михайлов А.с. нормы на параметры электро­магнитной совместимости рэс. - м.: Радио и связь, 1990. - 272с.

9. Кочержевский г.Н., Ерохин Г.А., Козырев Н.Д. Антенно-фидерные устройства. - М.: Радио и связь, 1989. - 352с.

10. Андриишин, В.А. Методические рекомендации по курсовому проек-тированию. [Текст]: уч. пос. /В.А. Андриишин. - ОГМА. - 1995.

11. Андриишин, В.А. Методические рекомендации по курсовому проек-тированию. [Текст]: уч. пос. /В.А. Андриишин. – ОГМА. - 1995.

12. Юров, В.Г. Асемблер.[Текст]: навчальний курс; /С.О. Дорошенко, В.Г. Юров. – СП. М.: «Питер», 1999, - 672с.

13. Гук, М.В. Апаратні засоби ІВМ РС. [Текст]: енциклопедія. С-п., - «Питер», 1999. - 816с.

14. Корнєв, В.О. Сучасні мікропроцесори. [Текст]: навч. пос./О.П. Кисельов, В.О. Кисельов. – М: «Нолидж», 1998. - 239с.

15. Лагутенко, О.П. Модеми. [Текст]: довідник користувача. – СП.: «Лань», 1997. 366с.

16. Рудаков, П.І., Програмуєм на мові асемблера ІВМ РС. [Текст]: навч. посібник; /К.Г. Финогенов, П.І. Рудаков. – Обнінськ.: «Принтер», 1999. - 495с.

17. Сиверс, М.А. Проектирование и техническая эксплуатация радио-передающих устройств. [Текст]: учеб. пособие для вузов; ил. /Г.А. Зейтленок, Ю.Б., Несвижский и др.; под ред. М.А. Сиверс. - М.: Радио и связь, 1989. - 368 с.

18. Жуковский, А.П. Радиоприемные устройства. [Текст]: учеб. пом.; ил. /под ред. А.П. Жуковского.- М.: Радио и связь, 1989г. – 113с.

19. Крипицин, В.В. Прием и обработка сигналов в авиационных радиоустройствах. [Текст]: учеб. пос.; ил.; /под ред. В.В. Крипицина. , -М: Транспорт, 1992г. – 234с.

20. Судовое оборудование универсальной автоматической идентифика-ционной системы (АИС) класса А. Текст]; Стандарт МЭК 61993-2. Технические и эксплуатационные требования, методы и требуемые результаты испытаний; ч.2; пер. с англ. – 2001г.

21. IALA Guidelines on Universal Shipborne Automatic Identification System (AIS), Ver. 1.0, 2001 .

22. Автоматическая информационная (идентификационная) система (АИС). [Текст] Программа и методика проведения испытаний. - г. Новороссийск, - 2000 г.

23. Общие требования к судовому радиооборудованию, составляющему часть Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности и к судовым электронным навигационным средствам. [Текст]; Резолюция ИМО А.694 (17) – 2001г.

24. Технические характеристики универсальной судовой автоматической идентификационной системы (АИС), использующей множественный доступ с временным разделением в УКВ полосе частот морской подвижной службы. [Текст]; Рекомендации МСЭ-Р М.1371-1.- 2002г.

25. Характеристики транспондеров, работающих в режиме ЦИВ для использования в службах управления движением судов и идентификации судно-судно. [Текст]; Рекомендации МСЭ-Р М.825-3.- 2002г.

26. Мозгалевский, А.В. Системы диагностирования судового оборудования. [Текст]; уч.пос.  Л.: Судостроение, - 1987.224 с.

27. Седов, В.А. Индивидуальные видеосредства. [Текст]: учеб. пос.; /В.А. Седов.  К.: Наукова думка, 1990.  186 с.

28. Головин, О.В. Профессиональные радиоприемные устройства декаметрового диапазона. [Текст]; учеб. пос. для вузів; - М.: Радио и Связь, - 1993. .- 234с.

29. Керівництво по радіозв'язку МРС і МРСС.-М.: В/Про «Мортехинформреклама», 1991.

30. Радіотехніка: енциклопедичний навчальний довідник: Навч. Посібник / За ред. Ю.А.Мазора, Є.А. Мачуського, В.І. Правди. – К.: Вища шк.. 1999. – 838 с.: іл.

31. Акулов С.А. и др. Судовая электроника и электроавтоматика. Л. Судостроение., 1988, - 344 с.

32. Завадський В.А., Дранчук С.М. Матеріали електронної техніки: Навчальний посібник. – Одеса: ОНМА, 2005. – 143 с.

33. В.А.Бойко, С.М.Дранчук, В.А.Завадський Електроніка і електронні засоби керування. Методичні вказівки до лабораторних робіт / – Одеса: Одеська національна морська академія, 2004.–34 с.

34. Буров Н.И., Голубев В.К. и др. Справочник по информатике и эксплуатации судовой электроники. Одесса. Маяк, 1990, - 179 с.

35. Жеребцов И.П., Основы электроники. Л. Энергоатомиздат, 1990,-325 с.

36. Завадский В.А. Компьютерная электроника. – Киев: ТОО ВЕК, 1996. –368 с.

37. Завадский В.А., Михайлов С.А. Элементная база судовой электронной аппаратуры: Учебное пособие. - Одесса: ОНМА, 2006. - 312 с.

38. Михайлов С.А. Цифровые устройства и микропроцессоры для морской электроники. – Одеса. – ОНМА. – 2004. - 260 с.

39. Мокрицький В.А., Андріанов О.В., Дранчук С.М., Ленков С.В., Зубарєв В.В., Фізіко-техничні основи мікроелектроніки – Одеса: ТЕС, 2002. - 712 с.

40. Щука А.А. Электроника: учебное пособие. – С.-Пб., Изд «бхв – Петербург». – 2005. - 799 с.

41. Вагущенко Л.В. Интегрированные системы мостика. - Одесса: Астропринт, - 2005.

42. Прянишников В.А. Электроника: курс лекций. – СПб.: Корона принт, -2000. – 416 с.

43. Сазонов А.А., Микроэлектронные устройства автоматики. М.: Энергоатомиздат, 1991.-384 с.

44. Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника. – СПб.: Питер, 2003. – 512с.

45. Материалы микроэлектронной техники. / Под ред. В.М.Андреева. – М.: Радио и связь, 1989. – 352 с.

46. Радіоматеріали, радіокомпоненти і мікроелектроніка. Частина 1. Радіоматеріали: Методичні вказівки до лабораторних робіт / В.А.Завадський, С.М.Дранчук – Одеса: Одеська національна морська академія, 2003. – 48 с.

47. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1986. - 512 с.: ил.

48. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов по спец. " Радиотехника ". - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш.шк., 1988. -448 с.: ил.

49. Крылов В.В., Корсаков С.Я. Основы теории цепей для системотехников: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 1990. - 224 с., ил.

50. Белинський В.Т., Гондюл В.П. Практичний посібник з учбового конструювання РЕА. – Київ. : Вища школа, 1997. - 494 с.

51. Воробьёв Н.И. Проектирование электронных устройств. – М. : Высшая школа, 1998. - 222 с.

52. Гель П.П., Иванов-Есипович Н.К. Конструирование и микро-миниатюризация радиоэлектронной аппаратуры. - Л.: Энергоатомиздат, 1994.

53. Борисов В.Ф. и др. Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС. - М.: Радио и связь, 1989.

54. Князев А.Д., Кочнев Л.Н. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости. - М.: Радио и связь, 1999.

55. Войшвило ГВ . Усилительные устройства - М: Радио й связь, 1993г.

56. Функциональные устройства судових автоматизированных систем: Учебник/ Б.В. Бруслиновский, М.Н. Катханов и др.. Л.: Судостроение, 1991.-336 с.

57. Бойко В.Н. и др. Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства.-С-Пб: БХВ-Петербург,2004.

58. Лачин В.Н., Савелов Н.С., Электроника. Ростов-на-Дону, «Феникс»,2004,-572с.

59. Семенов Б.Ю. Силовая электроника. -.:Солон-Р. 2001. - 327 с.

60. Семенов Б.Ю. Силовая электроника. Ростов - на - Дону: «Солон-Р», 2001.-327 с.

61. Андрушко Л.М., Электронные и квантовые приборы СВЧ.-М.: Связь, 1998.- 204с.


Голова атестаційної комісії В.С. Луковцев


Схожі:

\"затверджую\" icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

\"затверджую\" icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

\"затверджую\" iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
\"затверджую\" iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
\"затверджую\" iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи