Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія
Скачати 404.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія
Сторінка2/4
Дата07.09.2012
Розмір404.91 Kb.
ТипРішення
1   2   3   4м. Одеса – 2011

Розділ 1. ^ Загальні положення

1

2

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289-VI (далі Закон). Терміни, які викори­стовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

1.2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Одеська національна морська академія

- місцезнаходження:

м. Одеса, вул. Дідріхсона № 8, 65029

- посадова особа замовника, уповнова­жена здійснювати зв'язок з учасниками

начальник відділу технічних засобів навчання

Голобородько Олександр Іванович

телефон: (0482) 34-14-11, факс: (0482) 34-14-12

електрона адреса: tco@onma.edu.ua

1.3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне, код ДК016-97: 33.10.1

- місце, кількість, обсяг поставки товарів:

м. Одеса, вул. Дідріхсона № 8, 65029, дванадцять найменувань


- строк поставки товарів:

Вересень - листопад 2011 року.

1.4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

1.5. Недискримінація учасників

Всі учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.6. Інформація про валюту, у якій повинна бути роз­рахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен бути завірений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або завірений нотаріально (на розсуд Учасника).

1.8. Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю

www.tender.me.gov.ua

www.mil.gov.ua

www.onma.edu.ua


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надан­ня роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання документації конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох календарних днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, подовжи­ти строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім календарних днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесен­ня зазначених змін усіх осіб, яким було видано документа­цію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесен­ня до неї змін замовник повинен подовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповід­но до статті 10 Закону.

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запи­тів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забез­печити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповід­но до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосує­ться учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально заві­рених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція, що подається Учасником, складається з:

 • юридичної частини;

 • комерційної частини.

(вміст та перелік документів наведений у Додатку 2 згідно з цією документацією конкурсних торгів

Пропозиція подається у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Примірник пропозиції має бути прошитий та скріплений печаткою*.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника про­цедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі під­тверджується витягом з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Юридична та комерційна частини пропозиції конкурсних торгів оформлюються окремо та повинні містити зміст з назвами розділів, підрозділів і додатків, номерів сторінок та мати позначен­ня: „Юридична частина” та “Комерційна частина”. Порядок скла­дання документів кожної частини визначено у п. 3.2. цієї документації конкурсних торгів.

„Юридична частина” та “Комерційна частина”. запечатуються в один конверт, який у місцях склеювання повинен містити відби­ток печатки Учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

 • повне найменування і адреса замовника;

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

 • повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 • маркування: „Не відкривати до 15 вересня 2011 р. до 1500 (дата та час розкриття пропозиції конкурсних торгів, зазначені в оголошенні про проведення конкурсних торгів).

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

 • юридичної частини;

 • комерційної частини.

Пропозиція повинна містити:

 1. документи згідно Додатку 2;

 2. інформацію, що учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені в цій ДКТ та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде акцептована;

 3. документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції конкурсних торгів;

 4. документально підтверджену інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям;

 5. документально підтверджену інформацію про відсутність підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону.

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.


3.4. Умови повернен­ня чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні, через те, що забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.


3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів.

Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу;

 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів .

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Відповідно до статті 16 Закону  замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконан­ня аналогічних договорів (не менше трьох);

 • наявність фінансової спроможності

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у Додатку № 2 до цієї документації конкурсних торгів.

Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику в участі в процедурі закупівлі, у разі якщо:

 1. він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

 2. учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

 3. виявлено факт участі учасника у змові;

 4. фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 5. службова (посадова) особа учасника яка уповноважена учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 6. пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

 7. учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

 8. учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

 9. учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

 10. учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені у Додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Інформація щодо необхідних технічних, якісних та кількісних вимог до предмета закупівлі зазначена у Додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів.

Для підтвердження відповідності технічним вимогам учасни­ки надають у складі своєї пропозиції документи передбачені у Додатку № 2.

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропози­ції конкурсних торгів

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі, що вони пропонують постачати за договором, в цілому згідно з переліком, наведеним у технічних вимогах.

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчен­ня строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подан­ня пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:


- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
Особисто або поштою


м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, ОНМА, корпус № 1, прим. 111, канцелярія.


15 вересня 2011 р. до 1100.


Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:


- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, корпус 7, прим. 210.


15 вересня 2011 р., 1500.


До участі у процедурі розкриття пропозиції конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозиції конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується витя­гом з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або посвідчення водія .

Під час розкриття пропозиції конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбаче­них документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кож­ної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складає­ться у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписує­ться членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критері­їв та методика оці­нки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі кри­теріїв:

 1. Ціна (загальна вартість закупівлі);

 2. Строк гарантії;

Кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

 1. Кількість балів за критерієм: Ціна - 70 балів.

 2. Кількість балів за критерієм: Строк гарантії - 30 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикую­ться по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голо­сів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова тендерного комітету.

Переможець визначається рішенням тендерного комітету.


^ Методика оцінки 1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію «Ціна» у якій є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально мож­лива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 70, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється.

70 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». 1. Кількість балів за критерієм «Строк гарантії» визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію «Строк гарантії», який є найвигіднішим (найбільшим) зараховується максимальна кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Шmin / Шобчисл * 30, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Шmin - найбільше значення за критерієм «Строк гарантії» (найбільша кількість місяців);

Шобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

30 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Строк гарантії»

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм “Ціна” + кількість балів за критерієм “Строк гарантії”.

Замовник має право звернутися до учасників за роз'яснення­ми змісту їх пропозиції конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

В разі, якщо пропозиції конкурсних торгів двох або більше учасників мають однакову кількість балів, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

5.2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

 • при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

 • при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

5.3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

 1. учасник:

  • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

  • не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

 1. наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

 2. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5.4. Відміна замовни­ком торгів чи визнан­ня їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладан­ня договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Переможець має підписати Договір із Замовником та виконати постачання протягом 60 діб з дня підписання Договору.

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: При повній наявності всього переліку устаткування у власності Постачальника, Постачальник зобов’язується передати у власність Замовника протягом 10 діб з дня підписання Договору Товар у комплектності, кількості та за ціною, що визначені у специфікації, а Замовник зобов’язується прийняти Товар та оплатити його.

Найменування Товару в документах, що супроводжують його постачання (рахунках-фактурах та накладних) повинні відповідати найменуванням Товару українською мовою у специфікації до Договору.

Протягом здійснення поставок за Договором Замовник має право зменшити кількість Товару у специфікації залежно від потреб та реального фінансування.

^ Ціна договору: Ціни на Товар визначені в специфікації до Договору, яка є його невід’ємною частиною, та коригуванню протягом дії Договору не підлягають незалежно від коливань ринкових цін та індексу інфляції.

Ціни в специфікації повинні відповідати одиницям виміру Товару, а не можливим варіантам його заводських упаковок. У специфікації до Договору, рахунках-фактурах та накладних повин­на зазначатись ціна за одну штуку або за один набір.

Ціни повинні включати вартість послуг з доставки та складування Товару силами Постачальника безпосередньо у складських приміщеннях Замовника.

^ Термін та місце поставки товару: Постачання Товару здійснюється Виконавцем протягом 60 діб з дня підписан­ня Договору за адресою Замовника без додаткової оплати.

Постачальник не має права в односторонньому порядку проводити заміну Товару, який затверджений Сторонами, його мож­ливими аналогами.

Постачальник зобов’язаний дотримуватись термінів поставки Товару, визначених Договором.

ОПЛАТА: Оплата здійснюється прямим перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі рахунків та накладних після поставки Товару протягом 15 діб.

^ Строк дії договору: Договір набирає чинності з дати його укладення і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань але в будь-якому випадку до 25.12.2011 року

Права та обов’язки сторін: Замовник зобов’язаний прийняти поставлений товар, згідно з накладними, своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлений товар .

Замовник має право:

 • у разі невиконання зобов’язань Учасником достроково розірвати цей договір, повідомивши про це учасника за 10 календарних днів до розірвання;

 • контролювати поставку товарів, у строки, встановлені цим договором;

 • зменшувати обсяг та номенклатуру товарів та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків (у такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору);

 • повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення рахунку або документів, що підтверджують факт отримання Товару Замовником (відсутність печатки, підписів тощо).

Учасник зобов’язаний:

 • забезпечити поставку товару протягом 60 діб з дня підписан­ня Договору ;

 • забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим цим договором та ДКТ;

 • своєчасно направляти до Замовника своїх представників для оперативного вирішення усіх питань, пов’язаних з якісним виконанням зобов’язань за цим Договором.

^ Учасник має право:

 • своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар (крім випадку затримки оплати замовлен­ня покупцем як бюджетної державної установи (відсутність коштів на розрахунковому рахунку));

 • у разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів до розірвання.

^ Відповідальність сторін: У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором Учасник та Замовник несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.3. Дії замовника при відмові перемож­ця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська обласна державна адміністрація одеська державна академія холоду одеська національна академія харчових технологій міжнародна академія холоду асоціація українських виробників «морозиво та заморожені продукти» асоціація інженерів по вентиляц
Міжнародній науково-технічній конференції, що присвячена 90-річчю Одеської державної академії холоду
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи