Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія
Скачати 404.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія
Сторінка3/4
Дата07.09.2012
Розмір404.91 Kb.
ТипРішення
1   2   3   4Додаток 1


^ ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))


Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного:

 1. Повне найменування учасника_________________________________________________

 2. Адреса (місце знаходження)___________________________________________________

 3. Телефон/факс:_______________________________________________________________

 4. Електронна адреса:___________________________________________________________

 5. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ________________________________________

 6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства, ____________________________________________________________________________

 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

цифрами _________________________________

словами _________________________________

*(при розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасни­ком стосовно запропонованого товару, вартість доставки та розвантаження на території замовника.

 1. Надаємо свою пропозицію згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

 2. Вивчивши документацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції та виконати постачання протягом 60 діб з дня підписання Договору товару за наступними цінами:

Лот №

Найменування лотуз/п

Найменування обладнання

Одиниця виміру


Кількість


Ціна за

одиницю

виміру,

грн. (з ПДВ)

ПДВ (грн.)

Загальна вартість,

грн.

1


РАЗОМ за лот:

х
х


 1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції до кінця 2011 року з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та виконати постачання протягом 60 діб з дня підписання Договору.

 5. Швидкість реагування на усунення несправностей _________ годин.

 6. Строк гарантії ______________ місяців.* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів


Додаток 2.


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИ­КА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


Кожна зі сторінок копії мають бути завірені „мокрою” печаткою Учасника. На нотаріально завірених документах та оригіналах наявність відбитку „мокрої” печатки Учасника не вимагається.

Ненадання Учасником якого-небудь з документів, надання не завірених копій документів, зазначених в таблиці № 1 є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфіка­ційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Документи, які не передбачені законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.

Вміст юридичної частини пропозиції. 1. Виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, письмове доручення та завірена копія документа, що підтверджує повноваження керівника на представництво інтересів учасника.

 2. Якщо учасника представляє інша особа, довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, яка оформлена згідно з вимогами чинного законодавства, копія документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність.

 3. Копія паспорту керівника або іншої особи на представництво інтересів учасника.

 4. Довідка уповноваженого органу МВС України про відсутність у фізичної особи (якщо вона є Учасником) або у службової особи, яку уповноважено представляти інтереси Учасника судимостей за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівель, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, що видана не менш ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

 6. Копія Статута.

 7. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

 8. Копія паспорту (для фізичних осіб).

 9. Офіційна довідка виробника або представника про наявность моделі обладнання, яка запропонована, авторизованого центру гарантійного і сервісного обслуговування, з наявністю відповідного обладнання та матеріально-технічної бази.

 10. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше укладені договори на поставку аналогічного товару (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю) за останні 3 роки із зазначенням предметів договорів, замовників та їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон).

 11. Копія балансу за перше півріччя 2011 р. з відміткою про прийняття органу Держ­комстату;*

 • Копія звіту про фінансові результати за перше півріччя 2011 р.;*

 • Копія звіту про рух грошових коштів за перше півріччя 2011 р.;*

 1. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, яка видана не пізніше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

 2. Довідка (або нотаріально завірена копія) з департаменту з питань банкрутства або його територіального підрозділу про те, що учасник не є банкрутом або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, яка дійсна на дату розкриття тендерних пропозицій.

 3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, що дійсна на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів, про відсутність заборгованості перед Державною податковою інспекцію у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів).

* У разі, якщо учасник відповідно до норм чинним законодавством не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення


Вміст комерційної частини пропозиції 1. Пропозиція конкурсних торгів (цінова, кількісна, технічна та інша інформація, яка складена відповідно додатка № 1 та технічним вимогам, які викладені у Додатку № 3).

 2. Завірені копії сертифікатів відповідності обладнання обов'язково тільки на те обладнання, що пропонується, вимогам УкрСЕПРО (якщо це обладнання підлягає сертификації) та Реєстраційних свідоцтв Міністерства Охорони Здоров’я України .

 3. Копії гарантийних листів, ліцензій або сертифікатів про партнерство чи дистрибуцію (інші форми співпра­ці), що отримані підприємством від виробників чи представників виробників (обов'язково тільки на те обладнан­ня, яке пропонується) – якщо учасник не є виробником.

 4. Довідка про кількість технічних працівників пов'язаних з заміною та гарантійним ремонтом, кваліфікація яких підтверджена відповідними сертифікатами та свідоцтвами, що отримані підприємством від виробників, тільки на те обладнання, яке пропонується, завірені копії яких повинні додаватися до довідки.

 5. Гарантійний лист про чітку відповідність строків гарантії на обладнання та запропоновану техніку Учасником, згідно строків гарантії вказаних в технічних вимогах Замовника з підтвердженням відповідною офіційною інформацією від виробника або представника.

 6. Гарантійний лист на строк гарантії.

 7. Гарантійний лист, що підтверджує згоду Учасника на укладання Договору та постачання протягом 60 діб з дня підписання Договору.Додаток №3


^ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(інформація про технічні та якісні характеристики устаткування палітурного для нешвейного (клейового) скріплення книжкових блоків)

Гарантія на усе обладнання має становити не менше 12 місяців.

 1. ^ Автоматичний прилад для вимірювання рефракціі ока, тонометрії та кератометріїНаявність системи 3D автоматичного позиціонування та фокусування відносно ока пацієнта (моторизований привод)

обов'язково

Наявність моторизованого приводу упору для підборіддя. Система автоматичного повернення рухомих частин приладу у вихідне положення при відсутності пацієнта

обов'язково

Наявність датчику присутності пацієнта

обов'язково

^ Характеристики тонометрії
Діапазон вимірювання

В діапазоні від 1 до 60 mmHg;

Настройки діапазону вимірювань

APC40, APC60 (APC – автоматичне регулювання потужності повітряного пострілу);

Робоча відстань

Не більше 11 мм;

Фіксація ока

Внутрішній світловий фіксатор;

Наведення та вимірювання

Автоматичне наведення та вимірювання по осям X-Y-Z

Характеристики авторефрактометрії
Сфера (S):

Від -30.00 D до +25.00 D (VD = 12 мм) (крок 0.01/0.12/0.25 D)

Циліндр (C)

Від 0 D to ±12.00 D (крок 0.01/0.12/0.25 D)

Кут осі циліндра (А)

0° - 180° (крок 1° / 5°)

Вертексна відстань

0 мм/10.5 мм/12 мм/13.75 мм/15 мм/16.5 мм

Мінімальний розмір зіниці

2 мм

Характеристики автокератометрії
Радіус кривизни рогівки

5,00 до 13,00 мм (крок 0,01 мм)

Рефракція рогівки

25,96D до 67,50D (крок 0,01 / 0,12 / 0,25D)

Індекс рефракції

1,3375

Астигматизм

0D до ± 12.00D (крок 0,01 / 0,12 / 0,25D)

Кут осі

0° - 180° (крок 1° / 5°)

Діапазон вимірювання розміру рогівки

10,0 мм до 14,0 мм (крок 0,1 мм)

Діапазон вимірювання розміру зіниці

1,0 мм до 10,0 мм (крок 0,1 мм)

Діапазон вимірювання міжзіничної відстані

30 мм до 85 мм (крок 1 мм)

Затуманення (розслаблення акомодації)

обов'язково

Мінімальний розмір зіниці

2,00 мм

Автоматична зйомка

обов'язково

Інші функції

вимірювання з ІОЛ, перерахунок для контактних лінз, шкала достовірності вимірювання, схематичне зображення ока, високошвидкісне замірювання для скринінгових досліджень

Монітор

5,7 “ VGA кольоровий РК монітор, що рухається

Принтер

термопринтер з автоматичним обрізом паперу

Інтерфейс

RS-232C (IN / OUT), USB, LAN

Електроживлення

AC 100-240 V  10%, 50-60 Hz

Стіл електричний

Додається до комлпекта
 1. Діагностичний аудіометр


Аудіометр повинен забезпечувати:

 • тональну порогову аудіометрію по повітряному звукопроведенню в діапазоні частот від 125 до 12000 Гц

 • діапазон регулювання інтенсивності тонального сигналу по повітряному звукопроведенню від – 10 до 120 дБ ВС на частотах 0,5 - 4 кГц;

 • тональну порогову аудіометрію по кістковому звукопроведенню в діапазоні частот від 250 до 6000 Гц

 • діапазон регулювання інтенсивності тонального сигналу по кістковому звукопроведенню від – 10 до 80 дБ ВС на частотах 1,5 - 4 кГц;

 • мовну аудіометрію через мікрофон або зовнішнє джерело мовного сигналу у вигляді CD-програвача ;

 • всі види маскування – вузькосмуговий шум, широкосмуговий шум

 • можливість різночастотного тестування правим та лівим каналами

(частота правого і лівого каналів повинна змінюватися окремо і незалежно одна від іншої)

 • обстеження надпороговими тестами :

 • Люшера (DLI)

 • Штенгера (Stenger)

 • бінаурального балансу гучності – Фаулера (ABLB)

 • SISI-тест

- тест Кархарта (Carhart decay test)

 • можливість проводити аудіометрію в умовах вільного звукового поля;

Аудіометр повинен бути оснащено:

 • атенюаторами вихідного рівня із ступенями регулювання 1, 2 та 5 дБ;

 • програмним забезпеченням та інтерфейсом для підключення до зовнішнього персонального комп’ютера; програмною сумісністю з аудіологічними базами даних NOAH;

 • вмонтованим лічильником проценту розбірливості мови;

 • необхідними аксесуарами для забезпечення повноцінного функціонування приладу: головні телефони, мікрофон, кістковий вібратор, кнопка відповіді пацієнта, бланки аудіограм.

 • вбудованим підсилювачем вільного звукового поля
 1. ^ Пересувний палатний рентгенографічний апарат.Призначення системи.


Пересувний рентгенографічний апарат для використання в будь-яких приміщеннях, де виникає необхідність зробити рентгенівську зйомку пацієнта (в тому числі нетранспортабельного) - в палатах інтенсивної терапії, травматології, ортопедії, хірургії, рентген-відділеннях лікувальних закладів і т.д.

Установка повинна легко переміщатися і позиціонуватися однією людиною, бути проста і зручна в експлуатації, швидко готова до використання після включення, мати високу пропускну здатність (до 30 знімків на годину) при дуже короткому часі готовності до роботи і забезпечувати рентгенографію скелету, органів грудної клітки та черевної порожнини і дає можливість проводити обслідування пацієнтів (в тому числі й дітей) з голови до ступнів у положеннях лежачи, сидячи та стоячи.


Комплектація та технічні параметри обладнання:


Генератор рентгенівського випромінювання з наступними характеристиками:

- тип генератора – високочастотний;

- потужність - не менше 20 кВт для забезпечення високої якості знімків у пацієнтів будь-якої щільності,

- мінімальний час експозиції – не більше 4 мсек;

- діапазон мА не менше ніж від 0,3 до 300;

- максимальна напруга при експозиції – не менше 125 кВ;

- діапазон вибору кВ – не гірше ніж від 40 до 125 (не менше 24 ступенів регуляції).


^ Рентгенівський випромінювач з наступними характеристиками:

- розміщення – на підтримуючому шарнірному кронштейні („руці”), що дає можливість гнучкого поціонування у будь-яких бажаних проекціях;

- рентгенівська трубка повинна мати ротаційний анод з частотою обертання не менше 2800 об/хв, і велику тривалість безупинної роботи;

- розмір малого фокуса повинен бути не більше 0,8 мм;

- теплоємність рентгенівської трубки повинна бути не менше 1.100.000 тепл.од.;

- мінімальна фокусна відстань трубки – не більше 50 см;

- максимальна фокусна відстань трубки – не менше 180 см;

- наявність мікропроцесорної системи захисту трубки від перевантаження для забезпечення тривалої безперервної роботи (практично, без обмеження в часі);

- наявність поворотного коліматора з кутом повороту не менше 90º і галогеновою лампою з силою світла не менше 180 люкс.


^ Вимоги до апарату:

- можливість використання додаткових фільтрів (коліматорів) для покращення якості зображення та зменшення променевого навантаження при рентгеноскопічних дослідженнях на різних анатомічних регіонах.

- ергономічний корпус з клавіатурою і цифровим дисплеєм на контрольній консолі керування;

- можливість використання касет будь-яких розмірів від 13х18 до 35х43 см, наявність у корпусі апарату ємкості для не менше ніж 8 касет різного розміру;

- вага апарату не більше 175 кг;

- розміри апарату у транспортному положенні не більше ніж 135х65х135 см;

- наявність дистанційного кнопочного вмикача рентгенографії на гнучкому кабелі;

- наявність кабелю довжиною не менше 5 м для підключення апарату до стандартної розетки електромережі змінного струму 220 В, 50 Гц.


Індивідуальні засоби захисту від рентген-випромінення:

- захисний фартух довжиною не менше ніж 110 см і з свинцевим еквівалентом не менше 0,35 мм;

- захисне жабо для щитовидної залози з свинцевим еквівалентом не менше 0,5 мм.

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська обласна державна адміністрація одеська державна академія холоду одеська національна академія харчових технологій міжнародна академія холоду асоціація українських виробників «морозиво та заморожені продукти» асоціація інженерів по вентиляц
Міжнародній науково-технічній конференції, що присвячена 90-річчю Одеської державної академії холоду
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи