Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування icon

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування
Скачати 56.43 Kb.
НазваЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування
Дата08.09.2012
Розмір56.43 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів


N 10-2 від 21 грудня 2010 р.


1. Замовник:

1.1. Найменування. Одеська національна морська академія (ОНМА)

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01127799

1.3. Місцезнаходження: Одеська область, м. Одеса, вул. Дідріхсона № 8, 65029

  1. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізви-ще, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голобородько Олександр Іванович, начальник відділу технічних засобів навчання, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, телефон: (0482) 34-14-11, факс: (0482) 34-14-12, електрона адреса: tco@onma.edu.ua

  1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки України, ідентифікаційний код 00027677.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: машини друкувальні, код ДК016-97: 29.56.1

  1. Кількість товарів, вид робіт або послуг: одна одиниця.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.onma.edu.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 18 жовтня, ВДЗ № 42 (430), оголошення № 37583 (технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 29 листопада, ВДЗ № 48 (436), оголошення № 06424 (технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 20 грудня, ВДЗ № 53 (441), оголошення № 47729 (технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування).

  1. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

  1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два)

  1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

1. ТОВ “Укртехснаб”;

2. ТДВ “Інженерно-будівельна фірма ЛДС”.

  1. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:

1. 31309627

2. 22906244  1. Місцезнаходження.

1. м. Одеса, пр. Шевченка, 12/2, оф. 215, 65058

2. м. Київ, вул. Пушкінська, 41, 01004

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 17 листопада 2010 р. , до 1100

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 17 листопада 2010 р., 1400

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосу-вання процедури двоступеневих торгів).

  1. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

Критерії оцінки пропозицій

Найменування учасників процедури закупівлі

1.^ ТОВ “Укртехснаб

2. ТДВ “Інженерно-будівельна фірма ЛДС”

Ціна (грн.)

799 980,00

799 980,00

^ Швидкість реагування на усу-нення несправностей (годин)

4

24

Строк гарантії (місяців)

12

12

^ Незалежна експертна оцінка

не проводилась


7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 799 980,00 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 799 980,00 грн.;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 799 980,00 грн. (сімсот дев'яносто девть тисяч дев'ятьсот вісімдесят гривен 00 копійок).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 17 листопада 2010 р.


9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. Товариство з обмеженою відповідальністю “Укртехснаб”

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 31309627

  1. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Одеса, пр. Шевченка, 12/2, оф. 215, 65058, тел./факс: (0482) 77-79-80
  1. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 14 грудня 2010 р., 799 980,00 грн. (сімсот дев'яносто девть тисяч дев'ятьсот вісімдесят гривен 00 копійок).
  1. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).


12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

  1. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: ТОВ “Укртехснаб”, ТДВ “Інженерно-будівельна фірма ЛДС”.

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: ТОВ “Укртехснаб”, ТДВ “Інженерно-будівельна фірма ЛДС”.

  1. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

  1. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

  2. Склад комітету з конкурсних торгів:


Іосем М.В. - заступник начальника відділу ТЗН 

Купровський В.І. - доцент кафедри МРЗ

Станкевич К.Я. - викладач кафедри ЕКС

Маркітан В.В. - викладач кафедри УС

Умлєва Т.М. - інженер відділу ТЗН
Голова комітету з конкурсних торгів,

начальник відділу ТЗН

___________________ О.І. ГолобородькоМ.П.

Схожі:

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-3 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування
Голобородько Олександр Іванович, начальник відділу технічних засобів навчання, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, телефон: (0482)...
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів №4 від 08. 08. 2011 р. Замовник: Найменування. Вінницький національний технічний університет
move to 0-184419
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 07. 12. 2010 р. Замовник: > Найменування. Національний фармацевтичний університет > Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02010936

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів №4 від 08. 08. 2011 р. Замовник: Найменування
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад
Роганов Валерій Володимирович, начальника адміністративно-господарського відділу, Київ, пр т Перемоги,54/1, каб 117, тел./ факс(044)...
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад
Роганов Валерій Володимирович, начальника адміністративно-господарського відділу, Київ, пр т Перемоги,54/1, каб 117, тел./ факс(044)...
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування iconЗвіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58, 83001
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 3 від 25. 07. 2011 року Замовник: > Найменування
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 11. 10. 2011 року Замовник: > Найменування
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 10-2 від 21 грудня 2010 р. Замовник: > Найменування iconЗвіт №13 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 10. 04. 2014р д Замовник

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи