Запит цінових пропозицій icon

Запит цінових пропозицій
Скачати 96.69 Kb.
НазваЗапит цінових пропозицій
Дата08.09.2012
Розмір96.69 Kb.
ТипДокументи

ЗАПИТ
цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування. Одеська національна морська академія

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01127799

1.3. Місцезнаходження.м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35225020000118

  1. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Матвєєва Анжела Вікторівна — фахівець,(048)728-64-24, Костюхін Борис Юрійович, помічник проректора з АХР

(048)732-53-11 .

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

Міністерство освіти та науки України, код за ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти Державного Бюджету Украини

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).www.onma.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

    1. Найменування предмета закупівлі.

«Молоко сухе», код ДК 016-97 15.51.2

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.

молоко сухе-2300кг.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. Січень - грудень 2011 р.

6. Основні умови договору. Відповідно до р.IX Закону

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце. м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1, канцелярія. каб.111, Особисто або поштою.

8.2. Строк. 20 грудня 2010 р. до 10 год.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце.м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1 , каб.207.

9.2. Дата. 20 грудня 2010 р.

9.3. Час. 12:00 год.

10. Додаткова інформація. Довідки за тел.(048) 732-53-11, Костюхін Борис Юрійович - технічні питання; (048)728-64-24, Матвєєва Анжела Вікторівна - інші питання щодо проведення процедури. Подання цінових пропозицій за частинами не передбачається. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник повинен надати наступні документи: цінову пропозицію за формою замовника, завірені копії документів відповідно до додатків.

Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор ОНМА з АГР _____________Мішин Олександр Володимирович


підпис, М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів фахівець Матвєєва Анжела Вікторівна, тел. (048) 728-64-24


Додатки на ____арк.


ДОДАТОК 1


ФОРМА

^ "ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ”

Уважно вивчивши умови запиту цінових пропозицій, подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:

1. Повне найменування Учасника________________________________________

2. Адреса (юридична та фактична)_______________________________________

3. Телефон/факс_______________________________________________________

4. Електрона адреса___________________________________________________

5.

№п/п

Найменування

Од.виміру

Кількість

Ціна

1

молоко сухе

кг

2300


Загальна вартість цінової пропозиції, грн. (з ПДВ):


_______________________________________________________________ грн.

цифрами та прописом


До акцепту нашої пропозиції, Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам замовника торгів) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами.

Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Дата заповнення пропозиції:__________________________________________.


^ Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК 2

Істотні умови договору

Предмет закупівлі «Молоко сухе», код ДК 016-97 15.51.2

Кількість товарів та вимоги щодо їх якості: молоко сухе-2300 кг. Якість товару підтверджується посвідченням про якість.

^ Порядок здійснення оплати: розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником поставленого товару на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання товару на підставі рахунків. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 7 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

^ Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Термін та місце поставки товарів: січень-грудень 2011 р. м. Одеса, вул. Маловського, 10, 65029. Термін поставки товару: протягом однієї доби з часу подання замовлення

^ Строк дії договору проягом 2011 р.або до повного виконання сторонами своїх обов'язків.

Права та обовязки сторін

Постачальник зобов'язаний:

- забезпечити поставку товару у строк, встановлений цим Договором;

- забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам договору.

Постачальник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

Замовник зобов'язаний:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;

-приймати поставлений Товар за кількістю - у відповідності з товаросупровідними документами на складі Замовника, за якістю - у відповідності з якістю, означеною в сертифікатах;

Замовник має право:

-у разі затримки поставки товару, поставки в неповному обсязі або невідповідної якості замовник має право скасувати невиконанну частину Договору у односторонньому порядку без відшкодування збитків Постачальнику.

- контролювати поставку Товару у строк, встановлений цим Договором;

-зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків.

^ Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за даним Договором Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством та цим Договором.


Додаток 3


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА^ Кваліфікаційні вимоги

Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам

Форма документів

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази1. Свідоцтва про реєстрацію автотранспорта, який пропонується щодо виконання договору

2. Інформаційна довідка про наявність/відсутність складських приміщень для зберігання товару.1. Копії документів


2. Довільна форма учасника

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Інформаційна довідка про керівництво

Довільна форма учасника

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка Учасника щодо досвіду виконання аналогічних договорів на ринку за 2009-2010 роки.

Довільна форма, в якій має бути вказане: назва замовника, дата укладеного договору, предмет закупівлі, обсяги робіт, контактна особа замовника (П.І.Б., контактні телефони)

Наявність фінансової спроможності

- звіт про рух грошових коштів станом на 01.01.2010 р.(якщо це передбачено законодавством);

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на 01.12.2010 р. або більш пізню дату;

- копія балансу за останній квартал, який передує розкриттю пропозицій;

- копія звіту за останній квартал, який передує розкриттю пропозицій.Встановлені законодавством форми або форми уповноважених органів^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД УЧАСНИКА ДЛЯ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ТОРГАХ

^ Назва документа

Форма документа

Довідка, що містить в себе відомості про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Довільна форма за підписом керівника

Довідка, що містить в себе відомості про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довільна форма за підписом фізичної особи

Довідка, що містить в собі відомості про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довільна форма за підписом керівника

Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб)

Документ учасника

Копія Свідоцтва про державну реєстрацію учасника (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності)

Встановлена законодавством форма

Копія свідоцтва платника ПДВ або копія свідоцтва єдиного платника податку

Встановлена законодавством форма

Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

Встановлена законодавством форма

Документи, які пісвідчують якість товару

Документ учасника

Схожі:

Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Найменування: Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
Запит цінових пропозицій iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Ком). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 15 березня 2012 р. (дата)...
Запит цінових пропозицій iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Буд). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 23 травня 2012 р. (дата)...
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій Замовник
Місцезнаходження м. Миколаїв, Миколаївська обл., вул. Паризької комуни,9,54010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Матвєєва Анжела Вікторівна — фахівець,(048)728-64-24, Костюхін Борис Юрійович, помічник проректора з ахр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи