Запит цінових пропозицій icon

Запит цінових пропозицій
Скачати 96.29 Kb.
НазваЗапит цінових пропозицій
Дата08.09.2012
Розмір96.29 Kb.
ТипДокументи

ЗАПИТ
цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування. Одеська національна морська академія

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01127799

1.3. Місцезнаходження.м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35225020000118

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Матвєєва Анжела Вікторівна — фахівець, Карелін Олег Петрович -гол.механік м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, тел./телефакс: (048)728-64-24, e-mail: mto@onma.edu.ua.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

Міністерство освіти та науки України, код за ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти Державного Бюджету Украини

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).www.onma.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

    1. Найменування предмета закупівлі.

«Продукти нафтоперероблення рідкі», код ДК 016-97 23.20.1

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.

Учасник запиту цінових пропозицій пропонує наступні товари: бензин А-92 - 1100 л. бензин А-95 - 18000 л.; дизельне паливо - 6000 л. Якість бензину А-92 має відповідати ДСТУ 4063-2001, А -95 ДСТУ 4839:2007 (ЕВРО-5), дизельного палива ДСТУ- 4840:2007.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. Січень - грудень 2011 р.

6. Основні умови договору. Відповідно до р.IX Закону

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце. м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1, канцелярія. Особисто або поштою.

8.2. Строк. 7 грудня 2010 р. до 10 год.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце.м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1 , каб.207.

9.2. Дата. 07 грудня 2010 р.

9.3. Час. 10:30 год.

10. Додаткова інформація. Довідки за тел.(048) 733-49-22, Карелін Олег Петрович - технічні питання; (048)728-64-24, Матвєєва Анжела Вікторівна - інші питання щодо проведення процедури. Подання цінових пропозицій за частинами не передбачається. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник повинен надати наступні документи: цінову пропозицію за формою замовника, завірені копії документів відповідно до додатків.

Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор ОНМА з АГР _____________Мішин Олександр Володимирович


підпис, М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів фахівець Матвєєва Анжела Вікторівна, тел. (048) 728-64-24


Додатки на ____арк.


ДОДАТОК 1


ФОРМА

^ "ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ”

Уважно вивчивши умови запиту цінових пропозицій, подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:

1. Повне найменування Учасника________________________________________

2. Адреса (юридична та фактична)_______________________________________

3. Телефон/факс_______________________________________________________

4. Електрона адреса___________________________________________________

5. бензин А-92 1100 л. за ціною_________ грн./л.

бензин А-95 18000 л. за ціною_________грн./л.

дизельне паливо 6000 л. за ціною________грн./л.


Загальна вартість цінової пропозиції, грн. (з ПДВ):


_______________________________________________________________ грн.

цифрами та прописом


До акцепту нашої пропозиції, Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам замовника торгів) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами.

Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Дата заповнення пропозиції:__________________________________________.


^ Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК 2

Істотні умови договору

Продавець зобов'язується січні-грудні 2011 р. поставити Покупцеві у власність «Продукти нафтоперероблення рідкі» ДК 016-97, код 23.20.1, а саме: бензин А-92 в кількості 1100 л. бензин А-95 в кількості 18000 л.; дизельне паливо в кількості 6000 л.. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування видатків. Ціна договору може бути зменьшена за взаємною згодою сторін. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Покупцем після пред'явлення Продавцем рахунку-фактури та видаткової накладної шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Продавця. Товар Покупцеві видається Продавцем на підставі бланків-дозволів і тільки в обмін на бланки-дозволи. Продавець має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари; в односторонньому порядку вносити зміни в перелік автозаправних станцій, на яких здійснюється відпуск Товарів по бланках-дозволах; припинити відпуск (передачу) Товарів по бланках-дозволах без сплати жодних штрафних санкцій з моменту виникнення заборгованості Покупця перед Продавцем за відпущений (переданий у власність) Товар; достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов' язань Продавцем, повідомівши про це його у строк 30 днів з моменту настання підстави. Продавець зобов’язаний: відпускати (передавати) Товари через мережу автозаправних станцій Покупцю при пред’явленні ним бланка-дозволу та за умови наявності відповідних Товарів на відповідній автозаправній станції. Покупець має право: достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, отримувати Товари від Продавця на умовах цього Договору; вимагати від Продавця проведення звірки взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором. Покупець зобов’язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені Товари відповідно до даного Договору та Додатків (Додаткових угод) до даного Договору; нести відповідальність за невиконання та/або несвоєчасне виконання своїх грошових зобов’язань відповідно до умов цього Договору; підписувати акти прийому-передачі бланків-дозволів та підписувати видаткові накладні в порядку та на умовах, визначених у Договорі. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність передбачену законами та цим Договором. У випадку порушення (невиконання та/або неналежного виконання) Покупцем своїх зобов’язань по оплаті за поставлені Товари Продавець в якості оперативно-господарської санкції вправі в односторонньому порядку призупинити відпуск (передачу) Товарів Покупцеві за цим Договором. У випадку, якщо Покупець не оплатив (повністю або частково) поставлений за цим договором Товар протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення у Покупця обов’язку оплатити поставлений Товар – Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості неоплаченого Товару. Договір діє до 31 грудня 2011 року, а в частині виконання сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором до їх повного і належного виконання.


Додаток 3


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА^ Кваліфікаційні вимоги

Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам

Форма документів

Наявність обладнання та матеріально-технічної базиДовідка, яка підтверджує дислокацію АЗС

Довільна форма учасника

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Інформаційна довідка про керівництво

Довільна форма учасника

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка Учасника щодо досвіду виконання аналогічних договорів на ринку за 2009-2010 роки.

Довільна форма, в якій має бути вказане: назва замовника, дата укладеного договору, предмет закупівлі, обсяги робіт, контактна особа замовника (П.І.Б., контактні телефони)

Наявність фінансової спроможності

- звіт про рух грошових коштів станом на 01.01.2010 р.(якщо це передбачено законодавством);

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на 01.12.2010 р. або більш пізню дату;

- копія балансу за останній квартал, який передує розкриттю пропозицій;

- копія звіту за останній квартал, який передує розкриттю пропозицій.Встановлені законодавством форми або форми уповноважених органів^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД УЧАСНИКА ДЛЯ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ТОРГАХ

^ Назва документа

Форма документа

Довідка, що містить в себе відомості про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Довільна форма за підписом керівника

Довідка, що містить в себе відомості про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довільна форма за підписом фізичної особи

Довідка, що містить в собі відомості про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довільна форма за підписом керівника

Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб)

Документ учасника

Копія Свідоцтва про державну реєстрацію учасника (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності)

Встановлена законодавством форма

Копія свідоцтва платника ПДВ або копія свідоцтва єдиного платника податку

Встановлена законодавством форма

Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

Встановлена законодавством форма

Документи, які пісвідчують якість товару

Документ учасника

Схожі:

Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Найменування: Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
Запит цінових пропозицій iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Ком). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 15 березня 2012 р. (дата)...
Запит цінових пропозицій iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Буд). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 23 травня 2012 р. (дата)...
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій Замовник
Місцезнаходження м. Миколаїв, Миколаївська обл., вул. Паризької комуни,9,54010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Матвєєва Анжела Вікторівна — фахівець,(048)728-64-24, Костюхін Борис Юрійович, помічник проректора з ахр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи