\"затверджено\" icon

"затверджено"
Назва"затверджено"
Сторінка2/5
Дата08.09.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5Одеса - 2010


ЗМІСТ


I. Загальні положення.......................................................................................................................3


^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації

конкурсних торгів............................................................................................................................4


III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів ...........................................................................4

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів........................................................7


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця ....................................9

VI. Укладання договору про закупівлю ....................................................................................12

^ ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА.................................................................................................................................... 15


^ ДОДАТОК 2. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД УЧАСНИКА ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ТОРГАХ.............................................................................................................................................17


^ ДОДАТОК 3. ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ”............................................................................................................................................19


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ............................................................20^ I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в

документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” №2289-VI, далі-Закон. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів вживаються в значеннях, визначених Законом.

^ 2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Одеська національна морська академія.


місцезнаходження

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Матвєєва Анжела Вікторівна, фахівець, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел. (048) 728-64-24, е-mail: mto@onma.edu.ua. (звертатися з питань роз'яснення конкурсної документації).

Експлуатаційно-технічний відділ

м.Одеса, вул. Дідріхсона,8, тел.(048) 777- 43-08, (звертатися з питань роз'яснення технічних вимог).

^ 3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Капітальний ремонт навчального корпусу №1 по вул. Дідріхсона, 8 (інв. №10310010) - коридор 4-го поверху.

вид предмета закупівлі


Загальнобудівельні, електромонтажні, сантехнічні роботи

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання

робіт)

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1; обсяги виконання робіт - у технічній частині цієї документації.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

листопад - грудень 2010 р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь

у процедурі закупівлі на рівних умовах

^ 6. Інформація про

валюту (валюти) у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгівПід час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Пропозиції учасників конкурсних торгів

викладаються українською або російською мовою.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації

конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних |

торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Проведення зборів не планується.

^ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1.Оформлення пропозиції конкурсних торгів. *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиція учасника повинна містити реєстр наданих документів (документи повинні бути надані в порядку, вказаному у додатках до цієї документації).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів: пропозиції конкурсних торгів, договора на закупівлю.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

-повне найменування учасника, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

-маркування: „Не відкривати до 13 год., 20.10.2010 р.(у разі внесення змін у документацію конкурсних торгів щодо зміни дати та часу розкриття – остаточну).

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- реєстра наданих документів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції учасника якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим замовником у технічних вимогах щодо предмету закупівлі;

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (Додаток 1);

- документів, які підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у торгах (Додаток 2);

-бланку пропозиції учасника конкурсних торгів, що складений відповідно до Додатку 3 документації конкурсних торгів (учасник визначає ціну пропозиції з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, навантаження, розвантаження будівельних матеріалів та усіх інших витрат). Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника. Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно Державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000 затверджених наказом Держбуду України від 27 серпня 2000 р. N 174 із урахуванням змін та доповнень. Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт. До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

Договірна ціна;

Локальний кошторис;

Ітогова відомость ресурсів;

Розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації);

Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

Розрахунок прибутку в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки.

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог конкурсної документації щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатацією будівлі і безпечних умов праці.

Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді та додатково на електронно-оптичному диску (CD-ROM) у програмному комплексі ПК АВК-5 (2.9.2 або 2.10.2).

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

банківська гарантія (оригінал) - 13000 (тринадцять тисяч) грн. Строк дії банківської гарантії - 90 днів.^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- непідписання учасником, що став переможцем, договору про закупівлю.

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3-х банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі :

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку ії подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів.


^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційні критерії зазначено у Додатку 1 документації конкурсних торгів відповідно до ст. 16 Закону.


^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником у технічних вимогах документації конкурсних торгів.^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Лоти не передбачаються.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою.місце подання пропозицій конкурсних торгів

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1, канцелярія.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

20 жовтня 2010 р. до 10:00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1, каб. 207.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

20 жовтня 2010 р. о 13:00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів (або його заступника) та печаткою замовника. Копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з документацією конкурсних торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій ст. 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів встановлюється єдиний критерій оцінки - ціна. Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Максимально можлива кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів по критерію ціна дорівнює 100 балам. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Всі оцінені пропозиції шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету конкурсних торгів (або його заступник). Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

- при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

- при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.

^ 3. Інша інформація

Іноземні учасники подають документи, які передбачені законодавством країни-нерезидента. На протязі виконання договору здійснення попередньої оплати не передбачається. Для визначення вартості слід використовувати показник, рекомендований Держбудом за погодженням з Мінекономіки - рівень середньомісячної заробітної плати - 2300 грн., який відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві -3, 8.^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у Додатку 1 документації конкурсних торгів;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

-не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у ст.17 та ч. 7 ст. 28 Закону та Додатку 2 документації конкурсних торгів;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товару;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту - оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.


^ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Предмет договору: «Замовник» доручає, а «Підрядник» приймає на себе обов’язки виконати: Капітальний ремонт навчального корпусу №1 по вул. Дідріхсона, 8 (інв. №10310010) - коридор 4-го поверху.

^ Обсяг робіт та вимоги щодо їх якості: відповідно до проектно - кошторисної документації, ДБНП, ТУ на виробництво робіт.

Порядок здійснення оплати: Оплата за цим Договором виконується «Замовником» впродовж 30-ти календарних днів за фактом виконаних робіт. Підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) є підставою для проведення розрахунків між сторонами.

^ Ціна договору: Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 із урахуванням змін та доповнень.

В ціні тендерної пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт з урахуванням робіт, що надаються субпідрядними організаціями.

^ Термін та місце виконання робіт:

Місце: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1, 4-ий поверх;

Термін: листопад-грудень 2010 р.

^ Строк дії договору: з моменту підписання його сторонами та діє до 20.12.2010 р., а у частині зобов’язань за Договором до повного їх виконання.

Права та обов’язки сторін:

Замовник має право:

- достроково розірвати договір у разі невиконання зобов' язань підрядником, повідомивши про це його у строк 30 календарних днів з моменту настання підстави.

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;

- відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків у розмірі невиконаної частини договору, якщо Підрядник не виконав їх у строк, визначений договором;

- зменшити обсяг закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

^ Замовник зобов’язаний:

- надати Виконавцю відповідну проектно-кошторисну документацію для виконання робіт;

- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи

^ Підрядник має право:

- достроково розірвати договір у разі невиконання зобов' язань замовником, повідомивши про це його у строк 30 календарних днів з моменту настання підстави;

- письмово повідомити Замовника про призупинення робіт у разі невиконання замовником своїх зобов’язань за договором;

- достроково виконати свої обов’язки згідно з договором.

^ Підрядник зобов’язаний:

- виконати з використанням власних і придбаних ресурсів, та у встановлені строки роботи відповідно до проектно- кошторисної документації;

  • представити сертифікати, які гарантують відповідну якість матеріалів, які використовуються;

- самостійно організувати всю роботу з виконання Договору, визначати безпосередніх виконавців (субпідрядників) та розподіляти обов’язки між ними.

^ Відповідальність сторін: за порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує заподіяні збитки, в тому числі упущену вигоду в порядку, передбаченим діючим законодавством України.

У випадках, які не передбачені цим Договором, сторони керуються діючим цивільним та господарчим законодавством України.

«Підрядник» несе відповідальність за гарантійні строки експлуатації виконаних робіт згідно діючого законодавства України.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати Договір про закупівлю відповідно до документації конкурсних торгів або не укладення Договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання Договору про закупівлю не вимагається.
1   2   3   4   5

Схожі:

\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\"затверджено\" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\"затверджено\" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\"затверджено\" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\"затверджено\" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\"затверджено\" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\"затверджено\" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\"затверджено\" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи