\"затверджено\" icon

"затверджено"
Скачати 250.49 Kb.
Назва"затверджено"
Дата08.09.2012
Розмір250.49 Kb.
ТипРішення"ЗАТВЕРДЖЕНО"рішенням комітету з конкурсних торгів


від 09 вересня 2010 р.


голова комітету з конкурсних торгів


проректор з АГР Мішин О. В.

м.п.^ ВІДКРИТІ ТОРГИна закупівлю


ОВОЧІ СВІЖІ


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Одеса - 2010


ЗМІСТ


I. Загальні положення.......................................................................................................................3


^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації

конкурсних торгів............................................................................................................................4


III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів ...........................................................................4

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів........................................................6


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця ....................................7

VI. Укладання договору про закупівлю ....................................................................................10

^ ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА.................................................................................................................................... 13


^ ДОДАТОК 2. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД УЧАСНИКА ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ТОРГАХ.............................................................................................................................................15


^ ДОДАТОК 3. ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ”............................................................................................................................................16


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ............................................................17^ I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в

документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” №2289-VI, далі-Закон. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів вживаються в значеннях, визначених Законом.

^ 2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Одеська національна морська академія.


місцезнаходження

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Матвєєва Анжела Вікторівна, фахівець, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел. (048) 728-64-24, е-mail: mto@onma.edu.ua. (звертатися з питань роз'яснення конкурсної документації).

Костюхін Борис Юрійович,

м.Одеса, вул. Маловського, 10, тел.(048) 732-53-11, (звертатися з питань роз'яснення технічних вимог).

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Овочі свіжі. Код за ДК 016-97: 01.12.1

вид предмета закупівлі


Буряк столовий, капуста головчаста, цибуля ріпчаста, морква столова, часник.

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання

робіт)

м. Одеса, вул. Маловського, 10, 65029,

буряк столовий -1500 кг., капуста головчаста-1500 кг., цибуля ріпчаста-2500 кг., морква столова - 2000 кг., часник- 10 кг.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

листопад - грудень 2010 р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь

у процедурі закупівлі на рівних умовах

^ 6. Інформація про

валюту (валюти) у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгівПід час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Пропозиції учасників конкурсних торгів

викладаються українською або російською мовою.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації

конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних |

торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Проведення зборів не планується.

^ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1.Оформлення пропозиції конкурсних торгів. *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів: пропозиції конкурсних торгів, договора на закупівлю.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

-повне найменування учасника, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

-маркування: „Не відкривати до 11 год., 20.10.2010 р.”

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- пропозиції учасника конкурсних торгів, що складена відповідно до Додатку 3 документації конкурсних торгів (учасник визначає ціну на товар з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, навантаження, розвантаження та усіх інших витрат);

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником у технічних вимогах щодо предмету закупівлі;

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (Додаток 1);

- документів, які підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у торгах (Додаток 2).

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційні критерії зазначено у Додатку 1 документації конкурсних торгів відповідно до ст. 16 Закону.


^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником у технічних вимогах документації конкурсних торгів.


^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Лоти не передбачаються.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою.місце подання пропозицій конкурсних торгів

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1, канцелярія.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

20 жовтня 2010 р. до 10:00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1, каб. 207.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

20 жовтня 2010 р. об 11:00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів (або його заступника) та печаткою замовника. Копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з документацією конкурсних торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій ст. 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника. Для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів встановлюється єдиний критерій оцінки - ціна. Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Максимально можлива кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів по критерію ціна дорівнює 100 балам. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількістьбалів. Кількістьбалів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Всі оцінені пропозиції шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету конкурсних торгів (або його заступник).Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

- при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

- при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.

^ 3. Інша інформація

Іноземні учасники подають документи, які передбачені законодавством країни-нерезидента.^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у Додатку 1 документації конкурсних торгів;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у ст.17 та ч. 7 ст. 28 Закону та Додатку 2 документації конкурсних торгів;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товару;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту - оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.


^ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Постачальник зобов'язується у листопаді-грудні 2010 р. поставити Замовникові товар, зазначений в Специфікації, а Покупець - прийняти і оплатити такий товар. Найменування товару: “Овочі свіжі”, код за ДК 016-97: 01.12.1. Кількість товару: буряк столовий - 1500 кг., капуста головчаста-1500 кг., цибуля ріпчаста - 2500 кг., морква столова - 2000 кг., часник - 10 кг.

Обсяги закупівлі товару можуть бути зменьшені залежно від реального фінансування видатків.

Якість товару підтверджується посвідченням про якість.

Ціна цього Договору може бути зменьшена за взаємною згодою сторін.

Розрахунки проводяться шляхом:

поетапної оплати Замовником поставленого товару на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання Товару на підставі рахунків.

До рахунка додаються: товарна накладна, посвідчення якості та інші документи, потрібні для кожного виду товару.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 7 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Термін поставки товару: протягом однієї доби з часу подання замовлення.

Місце поставки Товару: Одеса, вул. Маловського, 10, їдальня ОНМА.

Постачальник зобов'язаний:

- забезпечити поставку товару у строк, встановлений цим Договором;

- забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам договору.

Постачальник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

- у разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 днів з моменту настання підстави;

Замовник зобов'язаний:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;

- приймати поставлений Товар за кількістю - у відповідності з товаросупровідними документами на складі Замовника, за якістю - у відповідності з якістю, означеною в сертифікатах;

Замовник має право:

- достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 30 днів з моменту настання підстави.

- контролювати поставку Товару у строк, встановлений цим Договором;

- зменьшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків;

- повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо). У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за даним Договором Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством та цим Договором. У разі затримки поставки товару, поставки в неповному обсязі або невідповідної якості замовник має право скасувати невиконанну частину Договору у односторонньому порядку без відшкодування збитків Постачальнику. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2010 р. або до повного виконання сторонами своїх обов'язків.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати Договір про закупівлю відповідно до документації конкурсних торгів або не укладення Договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання Договору про закупівлю не вимагається.ДОДАТОК 1


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА^ Кваліфікаційні вимоги

Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам

Форма документів

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази1. Свідоцтва про реєстрацію автотранспорта, який пропонується щодо виконання договору

2. Інформаційна довідка про наявність/відсутність складських приміщень для зберігання товару.1. Копії документів


2. Довільна форма учасникаНаявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Інформаційна довідка про керівництво, водіїв та працівників складу.

Довільна форма, в якій має бути вказано прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність за фахом, досвід роботи у даній галузі фахівців, які залучаються для виконанання умов договору

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка Учасника щодо досвіду виконання аналогічних договорів на ринку товару, що є предметом закупівлі за 2009-2010 роки (або з моменту створення Учасника).

Довільна форма, в якій має бути вказане: назва замовника, дата укладеного договору, предмет закупівлі, контактна особа замовника

Наявність фінансової спроможності

- звіт про рух грошових коштів станом на 01.01.2010 р.(якщо це передбачено законодавством );

-довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на 01.10.2010 р. або більш пізню дату;

- для юридичної особи копія балансу (форма №1) за останній звітний період;

- для суб'єктів малого підприємництва - копія фінансового звіту учасника суб'єкта малого підприємництва (форма №1-м) за останній квартал, який передує розкриттю тендерних пропозицій;

- для юридичної особи - копія звіту про фінансові результати (форма №2) за останній квартал, який передує розкриттю тендерних пропозицій;

- для суб'єктів малого підприємництва - копія фінансового звіту (форма №2-м) за останній квартал, який передує розкриттю пропозицій конкурсних торгів;

Вимога для учасників торгів -фізичних осіб - підприємців:

- копія Декларації про доходи, одержані за останній рік (форма №1);

- або копія звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи - платника єдиного податку за останній квартал, який передує розкриттю пропозицій конкурсних торгів, у разі, якщо учасник є платником єдиного податку.Встановлені законодавством форми або форми уповноважених органівДОДАТОК 2

^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД УЧАСНИКА ДЛЯ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ТОРГАХ

^ Назва документа

Форма документа

Довідка (видана уповноваженим органом), що містить в себе відомості про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Форма уповноваженого органу

Довідка (видана уповноваженим органом) що містить в себе відомості про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Форма уповноваженого органу

Довідка (видана уповноваженим органом) що містить в собі відомості про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Форма уповноваженого органу

Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на момент розкриття тендерних пропозицій.

Форма податкової інспекції

Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб)

Документ учасника

Копія Свідоцтва про державну реєстрацію учасника (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності)

Встановлена законодавством форма

Копія свідоцтва платника ПДВ або копія свідоцтва єдиного платника податку

Встановлена законодавством форма

Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

Встановлена законодавством форма

Довідка Департаменту з питань банкрутства або його регіонального відділення про те, що учасник не є банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура (видана не пізніше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів)

Форма Департаменту з питань банкрутства (оригінал або нотаріально завірена копія)ДОДАТОК 3


ФОРМА

^ "ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ”

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, подаємо на участь у торгах свою конкурсну пропозицію:

1. Повне найменування Учасника________________________________________

2. Адреса (юридична та фактична)_______________________________________

3. Телефон/факс_______________________________________________________

4. Електрона адреса___________________________________________________

5. Загальна вартість конкурсної пропозиції, грн.:

_______________________________________________________________ грн.

цифрами та прописом

6. Строк поставки________________________________________календарних днів

7. Умови розрахунків_____________________________________календарних днів

відстрочення платежу

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам документації конкурсних торгів) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами.

Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

Дата заповнення пропозиції:__________________________________________.


^ Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


Технічні вимоги


до предмету закупівлі

Овочі свіжі (код 01.12.1)


Залишки терміну зберігання отриманого товару повинні бути більше 50% до загального терміну зберігання.

Постачання товару здійснюється згідно замовлення на протязі 1-ї ( однієї ) доби до складу замовника.

Заміна неякісного товару здійснюється за рахунок постачальника на протязі двадцяти чотирьох годин з часу виявлення неякісного товару.


^ Перелік та кількість товару


найменування

од.вимір

кількість

буряк столовий

кг

1500

купуста головчаста

кг

1500

цибуля ріпчаста

кг

2500

морква столова

кг

2000

часник

кг

10Уповноважена особа_____________________________ П.І.Б.

підпис, м.п.

Схожі:

\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\"затверджено\" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\"затверджено\" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\"затверджено\" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\"затверджено\" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\"затверджено\" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\"затверджено\" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\"затверджено\" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи