Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія icon

Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Скачати 69.62 Kb.
НазваУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Дата08.09.2012
Розмір69.62 Kb.
ТипДокументи
УКРАЇНА


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ


65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67

e-mail: info@onma.edu.ua info@ma.odessa.ua web site: www.ma.odessa.ua
дата


на №


DSTU ISO 9001:2001

Management system

Certified by RSRD

Certificate Number:

06.002.180
ПАТ “Концерн Галнафтогаз”

65070, м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 9-А

Територіальному менеджеру Клементьєвій Д.В.

ТОВ “Торговий дім “Контролінг груп”

65000, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а, оф. 111.

Комерційному директору Рудик О.В.

ТОВ “Альянс Трейд Інтеледженс”

с.м.т. Овідіополь, вул. Одеська, 17 А

ген.директору Родкіній С.В.


ЗАПИТ
цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування. Одеська національна морська академія

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01127799

1.3. Місцезнаходження.м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35225020000118

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Матвєєва Анжела Вікторівна - фахівець, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, тел./телефакс: (048)728-64-24, e-mail: mto@onma.edu.ua.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

Міністерство освіти та науки України, код за ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти Державного Бюджету Украини

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).www.onma.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

    1. Найменування предмета закупівлі.

«Продукти нафтоперероблення рідкі», код ДК 016-97 23.20.1

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.

Учасник запиту цінових пропозицій пропонує наступні товари: бензин А-92 - 500 л. бензин А-95 -8000 л.; дизельне паливо - 1000 л. Якість бензину має відповідати ДСТУ 4839:2007 (ЕВРО-5), дизельного палива - ЕН - 590.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. Жовтень-грудень 2010 р.

6. Основні умови договору. Продавець зобов'язується у жовтні-грудні 2010 р. поставити Покупцеві у власність «Продукти нафтоперероблення рідкі» ДК 016-97, код 23.20.1, а саме: бензин А-92 в кількості 500 л. бензин А-95 в кількості 8000 л.; дизельне паливо в кількості 1000 л.. Продавець повинен передати Покупцєві бензин, якість якого відповідає умовам ДСТУ 4839:2007; дизельного палива - ЕН - 590. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування видатків. Ціна договору може бути зменьшена за взаємною згодою сторін. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Покупцем після пред'явлення Продавцем рахунку-фактури та видаткової накладної шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Продавця. Товар Покупцеві видається Продавцем на підставі бланків-дозволів і тільки в обмін на бланки-дозволи. Продавець має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари; в односторонньому порядку вносити зміни в перелік автозаправних станцій, на яких здійснюється відпуск Товарів по бланках-дозволах; припинити відпуск (передачу) Товарів по бланках-дозволах без сплати жодних штрафних санкцій з моменту виникнення заборгованості Покупця перед Продавцем за відпущений (переданий у власність) Товар; достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов' язань Продавцем, повідомівши про це його у строк 30 днів з моменту настання підстави. Продавець зобов’язаний: відпускати (передавати) Товари через мережу автозаправних станцій Покупцю при пред’явленні ним бланка-дозволу та за умови наявності відповідних Товарів на відповідній автозаправній станції. Покупець має право: достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомівши про це його у строк 30 днів з моменту настання підстави; отримувати Товари від Продавця на умовах цього Договору; вимагати від Продавця проведення звірки взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором. Покупець зобов’язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені Товари відповідно до даного Договору та Додатків (Додаткових угод) до даного Договору; нести відповідальність за невиконання та/або несвоєчасне виконання своїх грошових зобов’язань відповідно до умов цього Договору; підписувати акти прийому-передачі бланків-дозволів та підписувати видаткові накладні в порядку та на умовах, визначених у Договорі. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність передбачену законами та цим Договором. У випадку порушення (невиконання та/або неналежного виконання) Покупцем своїх зобов’язань по оплаті за поставлені Товари Продавець в якості оперативно-господарської санкції вправі в односторонньому порядку призупинити відпуск (передачу) Товарів Покупцеві за цим Договором. У випадку, якщо Покупець не оплатив (повністю або частково) поставлений за цим договором Товар протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення у Покупця обов’язку оплатити поставлений Товар – Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості неоплаченого Товару. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) сторонами і діє до 31 грудня 2010 року, а в частині виконання сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором до їх повного і належного виконання.

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце. м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1, канцелярія. Особисто або поштою.

8.2. Строк. 11 жовтня 2010 р. до 10 год.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце.м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1 , каб.207.

9.2. Дата. 11 жовтня 2010 р.

9.3. Час. 11:00 год.

10. Додаткова інформація.Довідки за тел.(048) 733-49-22, Карелін Олег Петрович - технічні питання; (048)728-64-24, Матвєєва Анжела Вікторівна - інші питання щодо проведення процедури. Подання цінових пропозицій за частинами не передбачається. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник повинен надати наступні документи: цінову пропозицію за формою замовника, завірену копію Статуту, сертифікати відповідності на товар, який пропонується, Дислокацію АЗС учасника (наявність АЗС по трасі Одеса - Київ обов'язково). Замовник відхіляє цінові пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам Замовника або з підстав, зазначених у ст. 17 ЗУ “Про здійснення державних закупівель”.

Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор ОНМА з АГР _____________Мішин Олександр Володимирович


підпис, М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів фахівець Матвєєва Анжела Вікторівна, тел. (048) 728-64-24


ДОДАТОК 1


ФОРМА

^ "ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ”

Уважно вивчивши умови запиту цінових пропозицій, подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:

1. Повне найменування Учасника________________________________________

2. Адреса (юридична та фактична)_______________________________________

3. Телефон/факс______________________________________________________

4. Електрона адреса_______________________________________________

5. Загальна вартість цінової пропозиції, грн.:

_______________________________________________________________ грн.

цифрами та прописом

6. Строк поставки товарів ________________________________

7. Умови розрахунків_____________________________________

До акцепту нашої пропозиції, Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам замовника торгів) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами.

Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Дата заповнення пропозиції:__________________________________________.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою


Схожі:

Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія iconУкраїна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи