Training record book icon

Training record book
НазваTraining record book
Сторінка2/11
Дата03.08.2012
Розмір1.49 Mb.
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ВСТУП


Форма "Книжки реєстрації практичної підготовки" і її зміст єдині для морських вузів України усіх рівнів акредитації, що ведуть підготовку електромеханіків і радіоелектроніків.

Найважливішою складовою частиною підготовки суднового електромеханіка є його практична підготовка. Протягом плавальних практик на судах студент повинен освоїти широкий спектр практичних навичок і знань по обслуговуванню суднового електроустаткування й систем автоматики.

У даний час підготовка й дипломування суднового електромеханіка здійснюється відповідно до вимог, викладених в «Конвенції зі стандартів підготовки й дипломування моряків і несення вахти», прийнятої у 1978 році, з поправками 1995 і 2010 року (ПДНВ 78/95 або STCW). Згідно з цією Конвенцією для забезпечення якості підготовки осіб плавскладу рекомендується використовувати індивідуальні Книги реєстрації підготовки практикантів. У цій Книзі реєстрації всі освоєні практикантом професійні навички й пройдені курси підготовки повинні документально реєструватися відповідними експертами з числа осіб командного складу судна й компанії, що веде підготовку.

Одним з додатків до Конвенції ПДНВ 78/95 є «Кодекс зі стандартів підготовки й дипломування моряків і несення вахти» (Кодекс ПДНВ). Цей Кодекс установлює конкретні вимоги до рівня професійної підготовки у вигляді так званих «Мінімальних стандартів компетентності для електромеханіків (суднових електротехнічних офіцерів).

Кодекс ПДНВ установлює наступні сім узагальнених функцій морських фахівців:

 1. Судноводіння.

 2. Обробка й розміщення вантажів.

 3. Керування операціями судна й турбота про людей на судні.

 4. Суднові механічні установки.

 5. Електроустаткування, електронна апаратура й системи керування.

 6. Технічне обслуговування й ремонт.

 7. Радіозв'язок.

З них електромеханіків стосуються функції 3, 5 і 6. У даній Книзі реєстрації зазначено функції пойменовані як «функція A, B, C». Це зроблено укладачами з метою чіткого структурування матеріалу Книги й полегшення роботи з нею практикантів.

Для кожної із зазначених функцій Кодекс ПДНВ установлює три рівні відповідальності суднового фахівця:

 • управління.

 • експлуатації.

 • допоміжний.

Дана Книга реєстрації спрямована на те, щоб по закінченнї її заповнення практикант був здатний продемонструвати здатність виконувати функції 3, 5 і 6 на рівні експлуатації. Тільки в цьому випадку він зможе претендувати на одержання звання електромеханіка третього розряду.

Мінімальний стандарт компетентності для електромеханіків наведено в розділі А-III/6 Кодексу ПДНВ. У ньому кожна з функцій розбита на «Сфери компетентності».

У даній Книзі реєстрації міститься подальша конкретизація стандарту компетентності. Для цього кожну з «Сфер компетентності» розбита на ряд «Компетентностей», для освоєння кожної з яких практикантові необхідно виконати ряд зазначених «завдань» і/або освоїти ряд «обов'язків». Факт виконання кожного із «Завдань/обов'язків» засвідчується підписом суднового офіцера - керівника практичної підготовки, яким може бути: електромеханік, вахтовий механік, керівник практики на судні або старший механік. Після виконання практикантом усіх «Завдань/обов'язків», що входять до «Компетентності», керівник практики на судні або старший механік проставляють підпис у відповідній графі «Компетентність продемонстрована».

Під час підготовки студент має чітко знати й розуміти загальні й часткові завдання своєї діяльності.

Загальним завданням є досягнення практикантом рівня кваліфікації електромеханіка. Для цього необхідно засвоїти програми кожної з практик. У навчальному процесі підготовки суднових електромеханіків на рівні «бакалавр» передбачено три послідовно виконувані практики – технологічна електротехнічна, навчальна плавальна й виробнича плавальна практики.

Частковими завданнями є роботи практиканта по освоєнню кожного із зазначених у даній Книзі практичних навичок і відповідних знань, необхідних для майбутньої професійної роботи на посаді електромеханіка.

Необхідно розуміти, що організаційно плавальна практика супроводжується роботою ряду відповідальних осіб, із числа яких слід виділити таких:

 • керівник практики від навчального закладу з числа кваліфікованих викладачів випускаючої кафедри;

 • керівник практики на борту судна з числа офіцерів машинної команди, або спеціально призначена для цього особа.

Вперше знайомлячись з Книгою реєстрації підготовки, слід у першу чергу уважно вивчити керівництва, викладені в Передмові, Вступі й Розділі 1.

Студент відповідає за вчасність, достовірність і якість заповнення Книги реєстрації та за її збереження.

Дана Книга реєстрації підготовки ґрунтується на «On board training record book for engineer cadets», розробленою Міжнародною федерацією судновласників (The International Shipping Federation) відповідно до вимог Конвенції й Кодексу ПДНВ і адаптована до прийнятої в нашій країні системи підготовки суднових електромеханіків, сфер відповідальності суднових фахівців і технічної термінології.

1. КЕРІВНИЦТВО
^ ДЛЯ СУДНОВЛАСНИКІВ ТА КАПІТАНІВ СУДЕН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ КУРСАНТАМИ (СТУДЕНТАМИ) МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ
ПІД ЧАС ПЛАВАННЯ НА МОРСЬКИХ СУДНАХ

^

1.1. Загальні положення


Кожний курсант/студент, як кандидат на отримання диплома вахтового механіка (далі — кандидат на дипломування або майбутня особа командного складу), незалежно від форми навчання (очної чи заочної) повинен завершити схвалену програму підготовки, спрямовану на надання допомоги майбутній особі командного складу в досягненні стандарту компетентності, відповідно до таблиці А-ІII/1 Кодексу ПДНВ.

Майбутня особа командного складу, керівники підготовки, персонал судна та персонал судноплавної компанії повинні знати зміст програми підготовки на судні, чітко уявляти собі компетентності, які повинні бути досягнуті після завершення програми підготовки.

Обов'язковий стаж роботи на суднах є найважливішою складовою у набутті досвіду роботи особи командного складу на судні та у досягненні необхідного стандарту компетентності. Тільки належним чином спланована та реалізована програма підготовки на судні може дозволити майбутнім особам командного складу набути і використовувати на практиці необхідні уміння та навички та надати можливість продемонструвати досягнутий стандарт компетентності, що підлягає оцінці з метою дипломування для роботи на морських суднах.

У тих випадках, коли стаж роботи на суднах складає частину схваленої програми підготовки, повинні дотримуватися наступні принципи:

.1 програма підготовки на судні повинна бути складовою частиною загального плану підготовки;

.2 програма підготовки на судні повинна контролюватися керівником плавальної практики курсанта/студента, призначеного морським навчальним закладом та координуватися компанією, що оперує судном, або компанією по найму та працевлаштуванню українських моряків на судні як національних, так і іноземних судновласників (далі — компанія судновласника), на якому буде проходити плавальну практику курсант/студент морського навчального закладу;

.3 майбутня особа командного складу повинна завжди знати двох конкретних осіб, які безпосередньо відповідають за керівництво програмою підготовки на судні:

 • перша з них — це особа командного складу судна, відповідальна за підготовку на судні, яка під керівництвом капітана судна повинна організовувати та контролювати виконання програми підготовки протягом рейсу;

 • друга — це особа керівного складу компанії-судновласника, яка несе відповідальність у цілому за організацію програми підготовки на судні та за координацію програми з навчальними закладами на рівні компанії;

.4 майбутня особа командного складу повинна мати при собі схвалену Книгу реєстрації підготовки та вести повні записи про практичну підготовку та досвід, отримані на судні.

Книга реєстрації підготовки, призначена вирішувати наступні три задачі:

 • навчальної програми курсанта/студента під час підготовки на судні;

 • методичного керівництва і засобу контролю за ходом підготовки для суднового офіцера, призначеного відповідальним за підготовку курсанта/студента на судні;

 • формування документу, що підтверджує задовільне завершення курсантом/студентом практичної підготовки, необхідної для виконання обов'язків вахтового механіка.

Належним чином заповнена і скріплена підписами капітана судна, осіб командного складу судна та керівного складу судновласника і керівника практики від морського навчального закладу, відповідальних за підготовку курсанта/студента, Книга реєстрації підготовки забезпечує документальне свідчення того, що програма підготовки на судні була завершена, і яке, у відповідності з вимогами Міжнародної конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками і національними вимогами, буде враховано Державною кваліфікаційною комісією під час оцінки компетентності випускника морського навчального закладу з метою дипломування для роботи на морських суднах (присвоєння перших звань осіб командного складу морських суден).

.5 компанія-судновласник повинна забезпечити встановлення відповідних періодів, необхідних для виконання курсантом/ студентом програми підготовки на судні в межах нормальної експлуатаційної діяльності судна.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Training record book iconTraining record book
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома вахтового механіка. Офіційний документ. –...
Training record book iconTraining record book
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома електромеханіка І радіоелектроніка. Офіційний...
Training record book iconTraining record book
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома вахтового механіка. Офіційний документ. –...
Training record book iconTraining record book
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома вахтового механіка. Офіційний документ. –...
Training record book iconTraining record book
Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома електромеханіка І радіоелектроніка. Офіційний...
Training record book iconДокументи
1. /Zbirnyk14/e-book/1_01_Atamanchuk.pdf
2. /Zbirnyk14/e-book/1_02_Bendes_Syrotyuk.pdf
Training record book iconДокументи
1. /Filology_V18/e-book/1_01_Marchuk.pdf
2. /Filology_V18/e-book/1_02_Chopyk.pdf
Training record book iconMinistry of health protection of Ukraine Bukovinian State Medical University
Мау 2008 (record №18) and on the session of subject methodical commission on therapeutic disciplines on the 25th of June (record...
Training record book iconДокументи
1. /Zbir16/zb_16/e-Book/16_End.pdf
2. /Zbir16/zb_16/e-Book/16_Start.pdf
Training record book iconДокументи
1. /Zbirnik_15/e-book/1_01_Atamanchuk_Liashenko_Atamanchuk.pdf
2. /Zbirnik_15/e-book/1_02_Bida.pdf
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи