Проформа icon

Проформа
Скачати 65.33 Kb.
НазваПроформа
Дата10.09.2012
Розмір65.33 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОФОРМАМОДУЛЬ: АУДИТ ПЕРСОНАЛУ

Семестр: 8

Кредити: 3 (108 год.)

Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право.

Рівень: бакалаврат

КАФЕДРА: Управління персоналом і економіка праці


Мета курсу: формування системи теоретичних і практичних знань з оцінки діяльності економічного суб’єкта в сфері праці і трудових відносин, встановлення відповідності застосованих економічним суб’єктом форм і методів організації трудової діяльності і трудових відносин законодавчим і правовим актам України, а також розробка на основі результатів перевірок пропозицій щодо оптимізації організації трудової діяльності і трудових відносин економічним суб’єктом.


^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ

Тема 1. Методологія аудиту персоналу (Персонал та кадрова політика організації. Персонал в системі управління якістю. Філософія аудиту персоналу.)

Тема 2. Рівні та інструментарій проведення аудиту персоналу (Рівні проведення аудиту персоналу. Інструментарій проведення аудиту персоналу.)

Тема 3. Аналіз трудових показників як основа аудиту персоналу (Аналіз ресурсів праці. Внутрішній аналіз витрат праці. Загальний аналіз праці, оплати і соціального розвитку.)

Тема 4. Аудит робочих місць (Аудит продуктивності робочих місць. Аудит розвитку персоналу. Стратегічний аудит).

Тема 5. Аудит найма и вивільнень. Аудит умов праці, безпеки і здоров’я (Аудит і вартість найму персоналу. Аудит вивільнень персоналу. Аудит самодіагностики робочих умов персоналу.)

Тема 6. Аудит винагород (Мета і напрями аудиту винагород. Аудит ефективності винагород. Стратегічний аудит винагород )

Тема 7. Аудит інтелектуального капіталу (Сутність и структура інтелектуального капіталу. Етапи аудиту інтелектуального капіталу.)

^ Тема 8. Аудит роботи служб управління персоналом. Теоретичні основи контролінгу персоналу (Оцінка ефективності праці відділів управління персоналом. Контролінг; основні поняття, цілі и завдання. Контролінг в системі управління персоналом.)

^ Тема 9. Витрати на персонал та їх планування (Витрати на персонал та їх структура. Процедура планування витрат на утримання персоналу.)

Тема 10. Аналіз і контролінг витрат на персонал (Контролінг виконання бюджету підприємства по доходах і витратах. Управління витратами на утримання персоналу. Оцінка соціальної ефективності витрат на персонал.)


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ. Лекції, практичні заняття, індивідуальна робота, самостійна робота.

Лекції

32 годин

Практичні заняття

16 годин

Індивідуальна робота

12 годин

Самостійна робота

48 годин^

ФОРМА КОНТРОЛЮ:


Оцінка модуля складається з оцінок за наступні види робіт:

позитивне складання двох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модуля;

додаткові форми контролю складають 20% загальної оцінки модуля

іспит - 50%.


^ Форми самостійної роботи:

- обробка теоретичних основ дисципліни за підручниками, учбовими посібниками, монографіями;

- обробка прослуханого лекційного матеріалу;

- підготовка до семінарсько-практичних занять;

- рішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

- систематика вивченого матеріалу курсу перед іспитом;

- виконання індивідуальних задач:

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Модуль 1

Модуль 2

Додаткові форми

Іспит15%

15%

20%

50%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10


3

3

3

3

3

3

3

3

3

390-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився до використанні понятійного апарату. Завдання виконання, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виповнено не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона сумнівна, застаріла, завдання оформлено з суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон Украины "Об аудиторской деятельности" от 22.04.1993 № 3125-XII.

2. Рекомендации Комиссии Европейского сообщества относительно обеспечения качества аудита в странах Евросоюза. Международный договор от 01.01.2002 // Бухгалтерский учет и аудит. - 2002. - №7.

3. Аудит: Учебник для студ. вузов/ Ред. В. И. Подольский. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 655 с.

4. Есинова Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие / Н. И. Есинова. - К.: Кондор, 2003. - 464 с.

5. Никонова Т. В. Управленческий аудит: персонал / Т. В. Никонова, С. А. Сухарев; Ред. Ю. Г. Одегов. - М.: Экзамен, 2002. - 224 с.

6. Одегов Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала: Учеб. пособие / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова. - М.: Экзамен, 2002. - 447 с.

7. Остапенко Ю. М. Экономика и социология труда: Учеб. пособие / Ю. М. Остапенко. - М.: ИНФРА, 2001. - 199 с.

8. Ю. Ришар Жак Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия: Пер. с фр. / Жак Ришар; Под ред. Л. П. Белых - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1997.-357с.


Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Шульга В.Г., к.е.н., доцент

Лектор: к.е.н., доц. Шульга В.Г.

Схожі:

Проформа iconПроформа
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Проформа iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Проформа iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Україні та в світі, зокрема в контексті розвитку Болонського процесу, а також про зміст навчального процесу в Донецькому національному...
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи