Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси icon

Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси
Скачати 54.84 Kb.
НазваОрганізація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси
Дата10.09.2012
Розмір54.84 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬЕТ


ПРОФОРМА


МОДУЛЬ: ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

СЕМЕСТР: 7

КРЕДИТИ: 2,5 (90 год.)

БАЗОВІ КУРСИ: Філософія; Соціологія; Логіка; Етика; Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Управління персоналом; Трудове право.

РІВЕНЬ: бакалаврат

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці


МЕТА КУРСУ: формування системи теоретичних і практичних знань з основ теорії і практики праці менеджера без орієнтації на будь-яку галузь народного господарства або форму власності, оцінка діяльності економічного суб’єкта в сфері праці і трудових відносин, встановлення відповідності застосованих економічним суб’єктом форм и засобів організації трудової діяльності менеджерів відповідно з класифікатором ДК-003:2005


ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1. Призначення і функції менеджера. Особливості праці менеджера.

Тема 2. Підготовка і самонавчання менеджера

Тема 3. Організація і культура робочого місця

Тема 4. Гігієна розумової праці. Режим праці і відпочинку

Тема 5. Інформаційне забезпечення діяльності менеджера

Тема 6. Планування діяльності менеджера

Тема 7. Підготовка, прийняття і контроль виконання рішень

Тема 8. Передача повноважень. Контроль за діяльністю підлеглих

Тема 9. Культура, стиль і засоби керівництва людьми

Тема 10. Ділове навчання менеджера

Тема 11. Імідж менеджера. Програмування успіху і кар’єри

Тема 12. Самоаналіз і удосконалення діяльності менеджера

Тема 13. Оцінка і стимулювання діяльності менеджера


МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття, індивідуальна робота, самостійна робота студентів.

Лекції

32 годин

Практичні заняття

16 годин

Індивідуальна робота

12 годин

Самостійна робота

30 годин^

ФОРМА КОНТРОЛЮ:


Оцінка модуля складається з оцінок за наступні види робіт:

позитивне складання двох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модуля;

додаткові форми контролю складають 20% загальної оцінки модуля

іспит - 50%.


^ Форми самостійної роботи:

- обробка теоретичних основ дисципліни за підручниками, учбовими посібниками, монографіями;

- обробка прослуханого лекційного матеріалу;

- підготовка до семінарсько-практичних занять;

- рішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

- систематика вивченого матеріалу курсу перед іспитом;

- виконання індивідуальних задач:


^ Критерії оцінки знань:

Модуль 1

Модуль 2

^ Додаткові форми

Іспит15%

15%

20%

50%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13


2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

390-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився до використанні понятійного апарату. Завдання виконання, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виповнено не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона сумнівна, застаріла, завдання оформлено з суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


Список літератури

1. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ,2004.- 230 с.

2. Абрамова А.И. Подготовка менеджеров. – К., 1990.

3. Дмитриенко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Уч.пособие. – К.:МАУП, 2002. – 248 с.

4. Друкер, Питер,Ф. Энциклопедия современного менеджмента.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом ”Вильямс.”, 2004.- 432 с.

5. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і під­приємництво. - К.: Україна, 1994.

6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1993.

7. Райт Г. Державне управління. - К.: Основи, 1994.

8. Сацков Н.Я. Методы и приемы деятельности менеджера и бизнесмена. - К., 1994.

9. Шепель В.К. Настольная книга бизнесмена и менеджера. /Управленческая гуманиторология /. - М., 1992.


Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Шульга В.Г., к.е.н., доцент

Лектор: к.е.н., доц. Шульга В.Г.

Схожі:

Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси iconСеместр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси
Базові курси: Управління персоналом; Фізіологія І психологія праці; Управління конфліктами
Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси iconУправління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси iconУправління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси iconКредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень
Мета курсу: формування системи теоретичних І прикладних знань в області закономірностей функціонування людського організму І активізації...
Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси iconКредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень
Мета курсу: формування системи теоретичних знань в області управління І розв’язування конфліктів, а також практичних навичок урегулювання...
Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси iconКонотопський інститут організація праці менеджера
Організація праці менеджера: конспект лекцій / укладач Д. О. Власенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 209 с
Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси iconМодуль: управління робочим часом
Базові курси: Охорона праці, Фізіологія та психологія праці, Нормування праці, економіка праці І соціально-трудові відносини
Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси iconПідсумковий контроль з дисципліни „Організація праці менеджера” 1 Загальні вимоги Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера»
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» є іспит
Організація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи