Модуль: Організац icon

Модуль: Організац
НазваМодуль: Організац
Сторінка1/6
Дата10.09.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Донецький національній університет


економічний факультет


проформа


Модуль: Організація праці

СЕМЕСТР: 8

КРЕДИТи: 5

Базові курси: Економіка праці, Нормування праці, Охорона праці

Рівень: бакалаврат

кафедра: Управління персоналом та економіка праці


мета курсу: розкрити теоретико-методичні та соціально-економічні аспекти організації праці.


Результати навчання:

При успішному завершенні модулю студенти демонструють:

  1. розуміння теоретичних основ організації праці на підприємстві;

  2. практичні навички розрахунків економічної ефективності після впровадження заходів наукової організації праці;

  3. оволодіння методиками визначення рівня організації та змістовності праці;

  4. складання графіків змінних режимів праці та відпочинку;

  5. розробка карт організації праці;

  6. оволодіння методикою проведення атестації робочих місць на підприємстві.


^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ

Тема 1. Праця як об’єкт організації. (Соціально-економічна сутність праці. Предмет, завдання та зміст курсу. Функції та принципи організації праці. Взаємозв’язок курсу з іншими дисциплінами.)

^ Тема 2. Становлення та розвиток наукової організації праці. (Сутність системи Тейлора та інших капіталістичних систем раціоналізації праці. Зародження та розвиток вітчизняної теорії організації праці.)


^ Тема 3. Соціальна та економічна ефективність заходів, що спрямовані на удосконалення організації праці. (Поняття та система показників економічної ефективності удосконалення праці. Соціальна ефективність удосконалення праці. Вплив удосконалення праці організації праці на ефективність діяльності підприємства.)

Тема 4. Регулювання організації праці. (Сутність регулювання. Регламентація робочого часу та міри праці. Регулювання заробітної плати, режимів праці та відпочинку, охорони праці, професійної підготовки на підприємстві.)

Тема 5. Планування праці. (Сутність і значення планування праці в ринкових умовах. Планування розробок НОП. Організаційне проектування. План реалізації заходів НОП та організація роботи НОП на підприємстві.)


^ Тема 6. Розподіл та кооперування праці. (Види розподілу праці. Економічні, психофізіологічні та соціальні межи розподілу праці. Суміщення професій і багатоверстатне обслуговування. Основні форми кооперації праці.)

Тема 7. Організація та обслуговування робочих місць. (Поняття, класифікація, основні види оснастки, організація обслуговування, планування робочого місця. Значення типового проекту організації робочого місця та напрями удосконалення організації та обслуговування робочого місця.)

Тема 8. Трудовий процес та методи його дослідження. (Поняття прийому та методу, їх класифікація, роль і значення передових прийомів і методів в удосконаленні організації праці. Проектування трудових процесів. Форми розповсюдження передового досвіду з організації праці.


^ Тема 9. Колективна форма організації праці. (Соціально-економічне значення колективної форми організації праці. Соціально-психологічні аспекти організації колективної праці. Сутність поняття «бригада», класифікація бригад. Форми колективної організації творчих робітників.

Тема 10. Умови праці та їх характеристика. (Чинники, що зумовлюють умови праці на робочому місці. Економічне та соціальне значення покращення умов праці та відпочинку.)


Тема 11. Кадрове забезпечення організації праці. (Кваліфікаційні вимоги до робітників в умовах НТП. Форми підготовки та підвищення кваліфікації кадрів та методи оцінки їх ефективності.)

Тема 12. Аналіз якості організації праці. (Цілі та завдання якості організації праці. Оцінка рівня організації праці.)

^ Тема 13. Комплексне проектування організації праці. (Сутність та значення системного підходу до організації праці робітників на підприємстві. Вимоги щодо проектування та реконструкції підприємств. Роль та значення організації функціональних підрозділів з раціональної організації праці на підприємствах.)

Тема 14. Управління удосконалення організації праці. (Управління організацією праці на державному рівні та участь профспілок в управлінні. Науково-методичне забезпечення організації праці. Стимулювання заходів щодо удосконалення організації праці.)^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента, ІРС

Лекції – 2 години на тиждень

28 годин

Практичні заняття – 2 години на тиждень

28 годин

Самостійна робота

91 годин

Індивідуальна робота студентів

33 години


Форми контролю
^

Оцінка трьох модулів складається з оцінок за наступні види роботи:


- завдання по модулю 1(теми 1-4) – 10 %;

- завдання по модулю 2(теми 5-9) – 10 %;

- завдання по модулю 3(теми 10-14) – 10 %;

- додаткові формі контролю складають 20% загальної оцінки модулю.

Іспит – 50%.


^ Форми самостійної роботи: вивчення основної, додаткової літератури та конспектів курсу; знайомство з публікаціями у періодичних виданнях та підготовка повідомлень; написання рефератів; виконання завдань та задач, тестування.


^ Критерії оцінки знань:

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Додаткові форми

Іспит
10 %

10 %

10 %

20 %

50%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14


3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

1

190-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (В,С);

50-74 балів – задовільно (D,Е);

35-49 балів – незадовільно з правом повторної перездачі (F,X);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


Список літератури


1. Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. – Одеса, 1995.

2. Афонин А. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты. – К., 1994.

3. Белецкий С.Д. и др. Опыт профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих кадров за рубежом. – К.: УкрНИИНТИ, 1991.

4. Жуков Л.И., Горчиков В.В. Справочное пособие по труду и заработной плате. – М.: Финансы и статистика, 1990.

5. Казарновский А.С. Организационное проектирование на предприятии. – К.: Наук.думка, 1990.

6. Калина А.В. Организация и оплата труда. – К., 1995.

7. Козаченко А.В. и др. Арендный и коллективный подряд на машиностроительном предприятии. – К.: Техника, 1991.

8. Лукьянченко Н.Д. Управление трудом на промышленных предприятиях. – Донецк, 1996.

9. Межотраслевые нормативы организационного уровня производства для аттестации и рационализации цехов и участков. – М.: Экономика, 1989.

10. Методические основы совершенствования управления организационным развитием предприятий. - М.: Экономика, 1989.

11. Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и отдыха. - М.: Экономика, 1985.

12. Межотраслевые требования и нормативные материалы по научной организации труда, которые должны учитываться при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий, разработке технологических процессов и оборудования. – М., 1974.

.

^ Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Кисель Н.Ф., ст.. викладач

Лектори: Кисель Н.Ф., ст.. викладач

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Модуль: Організац iconДокументи
1. /6 курс МП/модуль 3/гастроентеролог_я 6 курс/Diarejn. s-m 6 mod3.doc
2. /6...

Модуль: Організац iconДокументи
1. /протоколи 6 курс/Модуль 3 рос/Ведение больного со стабильной стенокардией.doc
Модуль: Організац iconМодуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Змістовий модуль Вступ в гігієну та екологію. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду
Модуль: Організац iconМодуль Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет
Смысловой модуль Морфология и структура прокариотов и паразитических одноклеточных эукариотов
Модуль: Організац iconМодуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Змістовий модуль Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів
Модуль: Організац iconМодуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Змістовий модуль Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів
Модуль: Організац iconЗмістовний модуль №1 І Змістовний модуль №2
...
Модуль: Організац iconАдміністративне право україни питання на модуль Модуль 1
Поняття адміністративно-правової норми. Її особливості, види І структура. Реалізація адміністративно-правових норм
Модуль: Організац iconЗмістовний модуль №3: «Пульпіт»
Модуль№2: Захворювання ендодонта (пульпіт та періодонтит). Етіологія, патогенез
Модуль: Організац iconМодуль 4 «симптоми та синдроми в хірургії» Змістовний модуль 7
Визначити методи діагностики, алгоритми консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від сиптомних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи