Проформа icon

Проформа
НазваПроформа
Сторінка1/6
Дата10.09.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

ДОНЕЦькИЙ НАЦіОНАЛЬНиЙ УНіВЕРСИТЕТ


еКОНОМіЧнИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Проформа
Модуль: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ

Семестр: 9

Кредити: 4 (144 год.)

Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок праці, Економіка праці в організації, Соціологія праці, Управління конфліктами

Рівень: магістратура

Кафедра: управління персоналом і економіки праці


^ Мета курсу: створити сприятливі умови для здобуття спеціалістами і магістрами конкретних переваг на ринку праці шляхом органічного поєднання фундаментальних знань теорії з практичним досвідом.


^ Результати навчання:

- сформувати конкурентоспроможного випускника ДонНУ здатного здобути прийнятне робоче місце на ринку праці та мати переваги щодо кваліфікаційно-посадового просування.

- вміння застосовувати отримані теоретичні знання, вміння та навички щодо практиці управління розвитком персоналу для проведення наукових та емпіричних досліджень


^ Зміст курсу і коротка анотація тем

Тема 1. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління організації.(Предмет та мета навчальної дисципліни. Місце і значення. Основні завдання планування та організації розвитку персоналу. Принципи управління розвитком персоналу).

^ Тема 2. Управління проектом розвитку персоналу в організації (Сутність та складові проекту розвитку персоналу. Складання проекту розвитку персоналу в організації прогнозування його наслідків та потенційної ефективності. Контроль виконання проекту розвитку персоналу в організації, оцінка ефективності реалізації проекту).

^ Тема 3. Маркетинг персоналу, джерела інформації з питань розвитку персоналу (Сутність маркетингу персоналу, його роль у розвитку працівників організації в умовах ринкової економіки. Принципи маркетингу персоналу. Законодавчі та нормативні акти з питань розвитку персоналу України).

^ Тема 4. Економічні аспекти розвитку персоналу (Інвестиції в персонал як основа розробки виробничих і соціальних показників розвитку організації. Складові витрат на розвиток персоналу.. Аналіз та розрахунок витрат фірми на розвиток персоналу. Система показників та оцінка ефективності розвитку персоналу).

^ Тема 5. Маркетинг ринку освітніх послуг як джерело кваліфікованих працівників (Сутність та складові ринку освітніх послуг як джерела кваліфікованих робітників і спеціалістів. Вдосконалення податкової і кредитної політики щодо надання освітніх послуг).

^ Тема 6. Регламентація посадових обов'язків і визначення вимог до персоналу (Типова посадова інструкція керівників, спеціалістів і технічних виконавців, опис робочих місць робітників. Сутність та зміст кваліфікаційних карт, карт компетенція. Використання професіограм, психограм і професіокарт для визначення напрямів професійного розвитку спеціалістів та керівників).

^ Тема 7. Атестація персоналу як метод його оцінки та розвитку (Атестація як особливий метод оцінки персоналу. Зарубіжний досвід здійснені атестації, нетрадиційні підходи щодо проведення ділової оцінки персоналу організації. Застосування психологічних методів оцінки персоналу підприємства).

^ Тема 8. Планування і організація професійного навчання робітників організації (Види, форми та цілі професійного навчання персоналу з робітничих професій. Завдання і функції підприємства щодо організації професійного навчання робітників в умовах ринкової економіки. Роль держави у здійсненні підготовки кадрів з робітничих професій).

^ Тема 9. Планування й організація підвищення кваліфікації і перепідготовки керівників та спеціалістів (Здійснення планування та організації підвищення кваліфікації і перепідготовки керівників і спеціалістів на підприємстві в умовах ринкової економіки. Роль держави у проведенні підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів).

^ Тема 10. Організація роботі індивіда. Управління кар’єрою (Чинники, які формують організаційний простір виконавця роботи та сприяють розвитку функціональної поведінки індивіда. Використання інструменту управління за цілями для управління функціональною поведінкою індивіда. Планування особистого розвитку та кар'єри в організації).

^ Тема 11. Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда (Зміст концепції перфоманс менеджменту (управління виконанням) та причини її застосування. Визначення чинників кожного рівня перфоманс менеджменту. Елементи системи перфоманс менеджменту та їх взаємозв'язок.).

^ Тема 12. Організаційна культура (Значення культури в підвищенні ефективності організацій. Сутність організаційної культури. Визначення чинників, що впливають на організаційну культуру. Основні методи впливу на організаційну культуру. Оцінка організаційної культури за допомогою різних моделей).


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, кейси, практичні (семінарські) заняття в аудиторіях, відео-конференції, індивідуальна самостійна робота, виконання індивідуальних та групових проектів.

Лекції – 2 години на тиждень

36 години

Консультації – 4 години за семестр

4 годин

Самостійна робота – вивчення законодавчих і нормативних документів, написання рефератів, підготовка та презентація кейсів, підготовка доповідей, виконання індивідуальних проектів

108 годин


^ ФОРМИ КОНТРОЛЮ:

обов’язковою є письмова форма контролю-екзамен, отримана оцінка важить 50%;

кожен студент повинен здати 3 модульних контролю -30%,

виконати індивідуальне завдання (проект), цей проект складає 10% загальної оцінки;

активність студента на аудиторних заняттях є обов’язковою для іспиту і складає 10% загальної оцінки.

50%-екзамен, 30%- модульний контроль, 20%-додаткові форми контролю.


^ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА: опрацювання теоретичних основ дисципліни, прослуханого лекційного матеріалу; вивчення тем і питань, що передбачені для самостійного опрацювання; підготовка до виступу на семінарському занятті; письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робот графічного характеру; підготовка кейсів та їх презентація; підготовка наукових статей; систематизація вивченого матеріалу курсу перед іспитом; виконання індивідуальних проектів.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Проформа iconПроформа
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Проформа iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Проформа iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Проформа iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Україні та в світі, зокрема в контексті розвитку Болонського процесу, а також про зміст навчального процесу в Донецькому національному...
Проформа iconПроформа
...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Проформа iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи