Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія icon

Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія
Скачати 47.14 Kb.
НазваПитання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія
Дата10.09.2012
Розмір47.14 Kb.
ТипДокументи

Питання з економічної теорії, мікро- і макроекономіки.


Політекономія


 1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії.

 2. Предмет і функції політичної економії.

 3. Система економічних законів, їх сутність і класифікація.

 4. Метод політичної економії.

 5. Характеристика факторів виробництва.

 6. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Економічні інтереси та їх роль у суспільному виробництві.

 7. Корисність економічного блага. Теорія граничної корисності.

 8. Економічні системи: сутність і класифікація. Моделі економічних систем.

 9. Виробничі сили як матеріальна основа економічної системи.

 10. Економічні відносини: сутність і класифікація.

 11. Власність як економічна категорія, її сутність і форми. Теорія прав власності. Еволюція форм власності.

 12. Трансформація відносин власності в Україні. Особливості приватизації в Україні.

 13. Вартість і ціна: взаємозв’язок і альтернативні теорії.

 14. Виникнення і розвиток грошових відносин. Сутність і функції грошей.

 15. Заробітна плата: сутність і форми. Еволюція поглядів економістів на сутність заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата.

 16. Капітал як економічна категорія.

 17. Аграрні відносини.

 18. Економічні функції держави у ринковому господарстві.

 19. Економічне зростання. Фактори і моделі економічного зростання.

 20. Ринок: сутність, функції, види.

 21. Сутність і форми монополій. Роль монополій в економіці.

 22. Конкуренція і її форми. Теорії конкуренції і монополії.

 23. Сутність, структура і еволюція світового господарства.

 24. Форми міжнародних економічних відносин.

 25. Економічні аспекти глобальних проблем.


Мікроекономіка


 1. Держава і обмеженість ресурсів. Вибір напрямків і способів розподілу обмежених ресурсів.

 2. Найпростіша модель розв’язання основної економічної проблеми – що, як і для кого виробляти.

 3. Засоби організації розподілу обмежених ресурсів і результатів виробництва між альтернативними цілями і суб’єктами конкуренції.

 4. Методологія мікроекономіки. Позитивний і нормативний аналіз.

 5. Характеристики попиту і пропозиції. Цінові і нецінові фактори, які впливають на попит і пропозицію.

 6. Закон попиту. Парадокс Гіффена. Ефект Веблена. Ефект очікуваної динаміки цін.

 7. Взаємодія попиту і пропозиції. Рівновага за Вальрасом і Маршаллом.

 8. Порівняльна статистика ринку. Рівновага у миттєвому, короткому і тривалому періодах.

 9. Кількісний підхід до оцінки корисності і попиту. Гранична корисність. Перший закон Госсена, основний психофізичний закон Вебера-Фехнера.

 10. Порядковий підхід до оцінки корисності і попиту. Криві байдужості і бюджетна лінія. Оптимум споживача.

 11. Лінії «доход – споживання», «ціна – споживання». Ефект доходу і ефект заміни.

 12. Процес виробництва і фактори, що його визначають. Властивості факторів виробництва.

 13. Виробнича функція. Прогнозування процесу виробництва із застосуванням функції Кобба-Дугласа.

 14. Ізокванта і ізокоста. Рівняння бюджетного обмеження.

 15. Оптимізм виробника. Гранична норма технологічного заміщення. Траєкторія розвитку підприємства.

 16. Ефект масштабу виробництва: постійна, знижуюча і зростаюча віддача від масштабу.

 17. Виробництво і теорія витрат. Індивідуальні і суспільні, явні і неявні витрати.

 18. Альтернативні витрати. Загальні змінні і постійні, середні і граничні витрати.

 19. Формування витрат в тривалому періоді. Ефект масштабу виробництва, яких обумовлює економію, сталість і зростання витрат.

 20. Види і типи ринків. Перевага і недоліки ринкової економіки.

 21. Типи ринкових структур. Умови, які характеризують досконалу конкуренцію.

 22. Недосконала конкуренція: чиста монополія, олігополія, монополістична характеристика.

 23. Максимізація прибутку конкурентної фірми.

 24. Максимізація прибутку в умовах недосконалої конкуренції.

 25. Ринок факторів виробництва і розподіл доходу.


Макроекономіка


 1. Об’єктивні передумови макроекономічного регулювання економіки і економічні функції уряду.

 2. Система макроекономічних показників.

 3. Поняття валового національного продукту, методи його розрахунку по доходах і витратах.

 4. Сукупний попит; фактори, які впливають на його величину.

 5. Сукупна пропозиція і фактори, які впливають на його величину.

 6. Рівноважний ВНП. Метод визначення вилучення та ін’єкцій.

 7. Рівноважний ВНП. Метод зіставлення сукупних витрат і доходів.

 8. Поняття мультиплікатора. Мультиплікатор доходу і податковий мультиплікатор.

 9. Поняття економічних циклів і причини циклічності економічного зростання. Теорія довгих хвиль Н.Д.Кондратьєва.

 10. Державний бюджет і його роль в економіці.

 11. Грошовий ринок, попит і пропозиція грошей.

 12. Типи безробіття. Природний рівень безробіття. Закон Оукена.

 13. Процес створення грошей банківською системою. Мультиплікатор поточних рахунків.

 14. Зміст кредитно-грошової політики. Задачі Національного банку.

 15. Державне управління кредитними ресурсами. Політика «дорогих» і «дешевих» грошей.

 16. Бюджетний дефіцит і державний борг.

 17. Дефіцитне бюджетне фінансування. Ефект витиснення.

 18. Дефлятор і облік рівню цін в розрахунках макроекономічних показників.

 19. Сутність проблеми підвищення ефективності виробництва. Поняття повної зайнятості і повного обсягу виробництва.

 20. Швидкість обігу грошей. Кількісна теорія грошей.

 21. Інфляція і методи її вимірювання. Інфляція попиту і інфляція витрат.

 22. Антиінфляційна політика держави. Податкові регулятори інфляції. Крива Лаффера. Крива Філіпа.

 23. Особливості інфляції в українській економіці. Національна антиінфляційна політика.

 24. Платіжний баланс.

 25. Система валютних курсів.

Схожі:

Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія iconПитання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія
Економічні потреби суспільства, їх сутність І класифікація. Економічні інтереси та їх роль у суспільному виробництві
Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія iconТеорії мікро-макроекономіки
...
Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія iconЕкзаменаційні питання з «Соціології» на 20012-2013 н р
Типи соціологічних теорій (загальні, спеціальні, галузеві, макросоціологічні теорії, мікро соціологічні теорії тощо)
Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія iconПитання на екзамен з дисципліни «Макроекономіка» для студентів денної форми навчання
Місце макроекономіки у системі економічних наук. Особливості макроекономіки як науки
Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Питання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія iconРозділ Предмет, мета І завдання дисципліни
Предметом вивчення економічної теорії є закономірності розвитку ринкового господарства та обгрунтування вибору суб’єктами ринку способів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи