Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» icon

Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування»
НазваРобоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування»
Сторінка2/4
Дата10.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Карта самостійної роботи студента:

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форма контролю та звітності

Вивчення основної літератури з вивчення дисципліни

Протягом установчої сесії

Активна участь в роботі групи протягом аудиторних занять

Підготовка до лекцій

Протягом установчої сесії

Активна участь в роботі групи протягом аудиторних занять

Опрацювання фінансових звітів підприємств з відкритих державних джерел (ДКЦПФР)

Протягом установчої сесії

Практичні завдання на семінарських заняттях

Пошук та огляд додаткових літературних джерел за заданими проблемами

Кінець установчої сесії

Обговорення під час проведення заліку^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Програмою магістерської підготовки передбачений контроль вивченого матеріалу в ході заліку.

Заліки складаються студентами в період, визначений навчальним планом, в терміни, передбачені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочим тематичним планом на семестр.

Підсумковий контроль – залік, який проводиться у формі виконання та захисту розрахункового завдання, та відповіді на запитання у формі співбесіди. Заліки складаються студентами усно.

Критерії оцінювання знань студентів:

У оцінці знань враховується чіткість, повнота відповіді, креативність мислення студента, посилання на вивчені теорії в обґрунтуванні відповідей на поставлені питання, ілюстрація відповідей фактичними даними.

Виходячи з вимог, що пред’являються, до відповіді, відповідь може бути зарахована не повністю.


  1. ^ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ

6.1.1 Теоретичні питання:

 1. Фінансовий менеджмент: поняття, категорії;

 2. Фінансовий менеджмент: теоретичні засади;

 3. Бізнес-планування як основа фінансового менеджменту;

 4. Джерела інформації для прийняття рішень у фінансовому менеджменті;

 5. Вартість капіталу організації;

 6. Світова практика визначення вартості капіталу;

 7. Визначення структури капіталу;

 8. Розрахунок показника WACC;

 9. Модель визначення вартості капіталу за потоком дивідендних виплат;

 10. Дивідендна політика у фінансовому менеджменті.

 11. Розрахунок та використання операційного важеля;

 12. Показник EBITDA. Структура, фактори впливу;

 13. Загальна характеристика показників рентабельності бізнесу;

 14. Показник рентабельності ROA. Практичне застосування;

 15. Показник рентабельності ROE. Практичне застосування;

 16. Ключові показники аналізу фінансової звітності – світова практика;

 17. Управління грошовими коштами підприємства;

 18. Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями;

 19. Управління запасами товарно-матеріальних цінностей;

 20. Загальна оцінка ефективності фінансового менеджменту підприємства;

 21. Модель Дюпон;

 22. Модель економічного прибутку Міллера – Модигліані;

 23. Модель EVA;

 24. Поняття ковенант та ключових показників ефективності;

 25. Планування руху грошових коштів;

 26. Планування виторгу від продажу товарів та послуг та грошових виплат;

 27. Планування використання запозичених коштів;

 28. Основні поняття та чинники фінансових ризиків;

 29. Управління валютними ризиками;

 30. Управління ризиком зміни відсоткових ставок.^ 6.1.2 Розрахункові завдання:


Варіант 1

Розрахувати наведені ключові показники фінансової ефективності згідно з фінансових результатів діяльності бізнесу, зробити висновки з стану фінансового менеджменту на підприємстві та внести ключові пропозиції щодо поліпшення стану управління.

Фінансова звітність ДАТ «Чорноморнафтогаз»

Показник, тис. грн.

Міжнародний показник

2007 рік

2008 рік

Чистий прибуток / збуток

Net income

7 448

3 017

Фінансові витрати

Interest expenses

-37 314

-10 456

Амортизація

Depreciation

-93 601

-94 521

Податок на прибуток

Income tax

-52 023

-39 278

Власний капітал

Equity

1 562 142

1 569 776

Баланс

Total Assets

2 206 456

2 452 522

Дебіторська заборгованість

AR

18 762

36 942

Виручка від реалізації

Revenues

1 032 892

991 460

Розрахувати:

 1. EBITDA;

 2. ^ EBITDA / INTEREST EXPENSES;

 3. EQUITY / TOTAL ASSETS.


Варіант 2

Розрахувати наведені ключові показники фінансової ефективності згідно з фінансових результатів діяльності бізнесу, зробити висновки з стану фінансового менеджменту на підприємстві та внести ключові пропозиції щодо поліпшення стану управління.

Фінансова звітність ВАТ МК «Азовсталь»

Показник, тис. грн.

Міжнародний показник

2007 рік

2008 рік

Чистий прибуток / збуток

Net income

1 959 072

2 122 712

Фінансові витрати

Interest expenses

-119 660

-603 325

Амортизація

Depreciation

-289 743

-390 093

Податок на прибуток

Income tax

-652 597

-195 865

Власний капітал

Equity

9 333 011

9 999 121

Баланс

Total Assets

12 795 569

19 166 076

Дебіторська заборгованість

AR

3 797 018

9 102 653

Виручка від реалізації

Revenues

21 668 646

28 710 628

Розрахувати:

 1. EBITDA;

 2. ^ EBITDA / INTEREST EXPENSES;

 3. EQUITY / TOTAL ASSETS.


Варіант 3

Розрахувати наведені ключові показники фінансової ефективності згідно з фінансових результатів діяльності бізнесу, зробити висновки з стану фінансового менеджменту на підприємстві та внести ключові пропозиції щодо поліпшення стану управління.

Фінансова звітність ВАТ «Харківський тракторний завод»

Показник, тис. грн.

Міжнародний показник

2007 рік

2008 рік

Чистий прибуток / збуток

Net income

-89 873

-154 971

Фінансові витрати

Interest expenses

-9 538

-13 892

Амортизація

Depreciation

-16 448

-11 301

Податок на прибуток

Income tax

0

-2 213

Власний капітал

Equity

20 287

-133 927

Баланс

Total Assets

725 795

726 436

Дебіторська заборгованість

AR

103 493

150 576

Виручка від реалізації

Revenues

515 964

783 829

Розрахувати:

 1. EBITDA;

 2. ^ EBITDA / INTEREST EXPENSES;

 3. EQUITY / TOTAL ASSETS.


Варіант 4

Розрахувати наведені ключові показники фінансової ефективності згідно з фінансових результатів діяльності бізнесу, зробити висновки з стану фінансового менеджменту на підприємстві та внести ключові пропозиції щодо поліпшення стану управління.

Фінансова звітність ВАТ «Одеський припортовий завод»

Показник, тис. грн.

Міжнародний показник

2007 рік

2008 рік

Чистий прибуток / збуток

Net income

308 830

796 977

Фінансові витрати

Interest expenses

-384

-108

Амортизація

Depreciation

-112 165

-102 792

Податок на прибуток

Income tax

-354 075

-117 864

Власний капітал

Equity

1 650 885

2 229 701

Баланс

Total Assets

1 680 039

2 345 827

Дебіторська заборгованість

AR

4 394

2 528

Виручка від реалізації

Revenues

3 595 540

2 279 256

Розрахувати:

 1. EBITDA;

 2. ^ EBITDA / INTEREST EXPENSES;

 3. EQUITY / TOTAL ASSETS.

Варіант 5

Розрахувати наведені ключові показники фінансової ефективності згідно з фінансових результатів діяльності бізнесу, зробити висновки з стану фінансового менеджменту на підприємстві та внести ключові пропозиції щодо поліпшення стану управління.

Фінансова звітність ВАТ «НОРД»

Показник, тис. грн.

Міжнародний показник

2007 рік

2008 рік

Чистий прибуток / збуток

Net income

-42 951

13 416

Фінансові витрати

Interest expenses

-7 678

-18 429

Амортизація

Depreciation

-31 883

-36 104

Податок на прибуток

Income tax

-6 553

0

Власний капітал

Equity

288 800

243 339

Баланс

Total Assets

534 366

534 096

Дебіторська заборгованість

AR

112 147

132 771

Виручка від реалізації

Revenues

1 447 680

1 135 232

Розрахувати:

 1. EBITDA;

 2. ^ EBITDA / INTEREST EXPENSES;

 3. EQUITY / TOTAL ASSETS.


Варіант 6

Розрахувати наведені ключові показники фінансової ефективності згідно з фінансових результатів діяльності бізнесу, зробити висновки з стану фінансового менеджменту на підприємстві та внести ключові пропозиції щодо поліпшення стану управління.

Фінансова звітність ВАТ ЗМК «Запоріжсталь»

Показник, тис. грн.

Міжнародний показник

2007 рік

2008 рік

Чистий прибуток / збуток

Net income

553 779

47 655

Фінансові витрати

Interest expenses

-264 603

-149 312

Амортизація

Depreciation

-258 685

-342 114

Податок на прибуток

Income tax

-185 184

-43 994

Власний капітал

Equity

6 225 261

6 263 315

Баланс

Total Assets

7 248 082

10 741 453

Дебіторська заборгованість

AR

110 167

264 627

Виручка від реалізації

Revenues

10 685 546

13 643 524

Розрахувати:

 1. EBITDA;

 2. ^ EBITDA / INTEREST EXPENSES;

 3. EQUITY / TOTAL ASSETS.


Варіант 7

Розрахувати наведені ключові показники фінансової ефективності згідно з фінансових результатів діяльності бізнесу, зробити висновки з стану фінансового менеджменту на підприємстві та внести ключові пропозиції щодо поліпшення стану управління.

Фінансова звітність ВАТ «Харцизький трубний завод»

Показник, тис. грн.

Міжнародний показник

2007 рік

2008 рік

Чистий прибуток / збуток

Net income

323 210

1 265 697

Фінансові витрати

Interest expenses

-4

-79

Амортизація

Depreciation

-121 600

-126 390

Податок на прибуток

Income tax

-129 362

-244 150

Власний капітал

Equity

1 071 129

2 265 860

Баланс

Total Assets

1 584 163

3 557 173

Дебіторська заборгованість

AR

404 535

1 858 778

Виручка від реалізації

Revenues

3 216 862

3 876 315
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconЗ. В. Гончарова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconХарківська національна академія міського господарства м. К. Сухонос Програма І Робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconО. П. Колонтаєвський І. О. Самойленко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconВ. В. Гриненко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток міських бізнес систем» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconВ. В. Гриненко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз І вдосконалення бізнес процесів» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconЗ. В. Гончарова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи