Консолідований рейтинг вузів України 2011 icon

Консолідований рейтинг вузів України 2011
НазваКонсолідований рейтинг вузів України 2011
Дата10.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи

Консолідований рейтинг вузів України 2011

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України за підсумками 2011 року.

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: ЮНЕСКО "Топ-200 Україна""Компас"і "Вебометрикс".

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією "Топ-200 Україна", "Компас" і "Вебометрикс".

^ Назва вузу

Місце у консолід. рейтингу

Місця у вихідних рейтингах

Підсум. бал

ЮНЕСКО

Компас

Вебометрикс

НТУУ "Київський політехнічний інститут"

1

1

1

2

4

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

2

2

2

1

5

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

3

5

4

7

16

Національний університет "Львівська політехніка"

4

11

6

5

22

НТУ "Харківський політехнічний інститут"

5

6

8

10

24

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

6

10

3

13

26

Донецький національний технічний університет

7

17

7

6

30

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

8

8

18

12

38

Донецький національний університет

9

12

13

19

44

Львівський національний університет ім. Івана Франка

10

28

15

4

47

Національний авіаційний університет

11

14

20

15

49

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

12

29

28

9

66

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

13

3

63

3

69

Харківський національний університет радіоелектроніки

14

15

38

20

73

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

15

25

34

17

76

Національний університет біоресурсів і природокористування

16

9

40

31

80

Одеський національний політехнічний університет

17

35

11

38

84

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя

18

22

52

25

99

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

19

33

37

30

100

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

20

41

46

21

108

Тернопільський національний економічний університет

21

34

36

40

110

Київський національний торговельно-економічний університет

22

21

9

93

123

Вінницький національний технічний університет

23

19

83

26

128

Національний гірничий університет

24

7

10

117

134

Запорізький національний технічний університет

25

55

27

55

137

Національний фармацевтичний університет

26

20

60

60

140

Ів.-Франківський національний технічний університет нафти і газу

27

44

35

64

143

Національна металургійна академія України

28

18

21

104

143

Сумський державний університет

29

71

65

8

144

Київський національний університет будівництва і архітектури

30

49

5

98

152

Одеська національна юридична академія

31

45

45

68

158

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

32

66

25

70

161

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

33

38

44

83

165

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

34

13

14

138

165

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

35

82

32

56

170

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

36

40

94

36

170

Запорізький національний університет

37

85

70

22

177

Національний університет харчових технологій

38

32

12

134

178

Університет економіки та права "КРОК"

39

65

88

28

181

Київський національний університет технологій та дизайну

40

26

61

99

186

Луганський національний педагогічний університет ім. Шевченка

41

23

147

16

186

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

42

31

146

11

188

Харківський національний економічний університет

43

43

64

84

191

Одеський державний економічний університет

44

37

19

138

194

Донбаська державна машинобудівна академія

45

76

48

72

196

Одеська національна академія харчових технологій

46

36

23

138

197

Харківська національна академія міського господарства

47

93

50

57

200

Донбаський державний технічний університет

48

118

49

41

208

Ужгородський національний університет

49

48

59

108

215

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна

50

87

31

100

218

Севастопольський національний технічний університет

51

101

68

52

221

Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

52

59

33

138

230

Кіровоградський національний технічний університет

53

50

87

95

232

Національний університет водного господарства та природокористування

54

72

26

138

236

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

55

147

43

48

238

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

56

73

29

138

240

Одеський національний морський університет

57

62

41

138

241

Національний університет "Острозька академія"

58

106

67

71

244

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

59

90

30

125

245

Львівська комерційна академія

60

67

69

111

247

Запорізька державна інженерна академія

61

120

47

81

248

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

62

80

97

73

250

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

63

39

84

127

250

Національний транспортний університет

64

109

16

138

263

Херсонський національний технічний університет

65

77

75

115

267

Національний лісотехнічний університет України

66

30

105

138

273

Одеська державна академія будівництва та архітектури

67

113

22

138

273

Чернігівський державний технологічний університет

68

145

53

76

274

Одеська державна академія холоду

69

98

39

138

275

Житомирський державний технологічний університет

70

157

89

33

279

Український державний хіміко-технологічний університет

71

124

17

138

279

Криворізький національний університет

72

128

24

129

281

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

73

129

76

78

283

Київський національний університет культури і мистецтв

74

97

120

67

284

Таврійський державний агротехнологічний університет

75

69

77

138

284

Білоцерківський національний аграрний університет

76

104

125

59

288

Українська державна академія залізничного транспорту

77

94

57

138

289

Полтавська державна аграрна академія

78

75

81

138

294

Донецький державний університет управління

79

60

108

138

306

Національний університет державної податкової служби України

80

132

142

35

309

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

81

56

116

138

310

Приазовський державний технічний університет

82

108

117

91

316

Луганський національний аграрний університет

83

84

95

138

317

Луцький національний технічний університет

84

95

86

138

319

Херсонський державний аграрний університет

85

79

102

138

319

Миколаївський державний аграрний університет

86

91

114

120

325

Харківський державний університет харчування та торгівлі

87

115

73

138

326

Київський національний лінгвістичний університет

88

110

137

85

332

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

89

153

42

138

333

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

90

201

85

47

333

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

91

175

54

105

334

Університет банківської справи Національного банку України

92

114

103

121

338

Київський міжнародний університет

93

51

149

138

338

Державна академія житлово-комунального господарства

94

135

66

138

339

Харківська державна зооветеринарна академія

95

121

109

113

343

Національна академія управління

96

57

184

102

343

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

97

151

56

138

345

Сумський національний аграрний університет

98

150

82

114

346

Національний університет фізичного виховання і спорту України

99

54

235

65

354

Хмельницький національний університет

100

154

172

29

355

Київський університет ринкових відносин

101

119

100

138

357

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

102

126

93

138

357

Українська інженерно-педагогічна академія

103

74

199

90

363

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

104

122

106

138

366

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

105

201

55

110

366

Державний економіко-технологічний університет транспорту

106

172

58

138

368

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

107

171

62

138

371

Вінницький національний аграрний університет

108

138

98

138

374

Хмельницький університет управління та права

109

168

118

88

374

Одеська національна морська академія

110

105

131

138

374

Уманський національний університет садівництва

111

156

128

92

376

Дніпропетровський державний аграрний університет

112

111

129

138

378

Академія митної служби України

113

201

107

75

383

Житомирський національний агроекологічний університет

114

174

72

138

384

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

115

63

183

138

384

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

116

116

132

138

386

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

117

96

152

138

386

Дніпропетровська державна фінансова академія

118

159

90

138

387

Українська академія банківської справи Національного банку України

119

193

148

46

387

Харківський національний університет внутрішніх справ

120

201

151

37

389

Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного

121

201

51

138

390

Українська академія друкарства

122

149

104

138

391

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

123

107

235

50

392

Черкаський державний технологічний університет

124

148

112

138

398

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

125

201

153

44

398

Житомирський державний університет ім. Івана Франка

126

133

235

34

402

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

127

89

179

138

406

Полтавський університет економіки і торгівлі

128

201

71

135

407

Академія муніципального управління

129

144

126

138

408

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

130

201

166

42

409

Кримський гуманітарний університет

131

161

111

138

410

Дніпродзержинський державний технічний університет

132

181

91

138

410

Чернігівський державний інститут економіки і управління

133

178

96

138

412

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

134

201

74

138

413

Львівська державна фінансова академія

135

136

141

138

415

Академія адвокатури України

136

125

159

132

416

Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка

137

201

78

138

417

Буковинська державна фінансова академія

138

201

79

138

418

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука

139

201

80

138

419

Херсонський державний університет

140

88

235

96

419

Європейський університет

141

201

133

86

420

Київський національний університет внутрішніх справ

142

201

169

51

421

Кам'янець-Подільський національний університет

143

99

187

136

422

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

144

142

229

54

425

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського

145

53

235

138

426

Львівський національний аграрний університет

146

190

99

138

427

Міжрегіональна академія управління персоналом

147

201

92

137

430

Класичний приватний університет

148

112

182

138

432

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

149

196

101

138

435

Київський університет туризму, економіки і права

150

165

134

138

437

Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

151

146

154

138

438

Київський університет права Національної академії наук України

152

163

144

131

438

Закарпатський державний університет

153

158

143

138

439

Національний університет цивільного захисту України

154

167

235

39

441

Державний університет інформатики і штучного інтелекту

155

186

174

82

442

Національна академія державного управління при Президентові України

156

70

235

138

443

Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва

157

201

165

79

445

Одеський державний інститут вимірювальної техніки

158

201

110

138

449

Київський славістичний університет

159

160

217

74

451

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

160

78

235

138

451

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

161

201

113

138

452

Бердянський державний педагогічний університет

162

195

235

23

453

Національна академія Служби безпеки України

163

201

115

138

454

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

164

81

235

138

454

Мелітопольський державний педагогічний університет

165

176

235

43

454

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

166

130

188

138

456

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

167

83

235

138

456

Донецький інститут туристичного бізнесу

168

198

122

138

458

Академія управління Міністерства внутрішніх справ України

169

201

119

138

458

Одеський державний екологічний університет

170

117

203

138

458

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка

171

86

235

138

459

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

172

164

158

138

460

Керченський державний морський технологічний університет

173

201

121

138

460

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка

174

131

235

94

460

Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України

175

201

123

138

462

Одеський державний аграрний університет

176

187

138

138

463

Мукачівський технологічний інститут

177

201

124

138

463

Український католицький університет

178

201

235

27

463

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

179

201

127

138

466

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди

180

137

192

138

467

Одеський регіональний інститут державного управління

181

201

235

32

468

Тернопільський комерційний інститут

182

201

130

138

469

Київський економічний інститут менеджменту

183

134

198

138

470

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого

184

100

235

138

473

Львівський інститут менеджменту

185

201

135

138

474

Подільський державний аграрно-технічний університет

186

123

213

138

474

Львівський державний університет внутрішніх справ

187

201

136

138

475

Маріупольський державний університет

188

102

235

138

475

Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової

189

103

235

138

476

Міжнародний християнський університет - Київ

190

201

139

138

478

Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя

191

194

235

49

478

Інститут підприємництва "Стратегія"

192

201

140

138

479

Державна льотна академія України

193

179

164

138

481

Галицький інститут ім. В'ячеслава Чорновола

194

201

145

138

484

Міжнародний науково-технічний університет

195

184

163

138

485

Київський університет ім. Бориса Грінченка

196

197

235

53

485

Миколаївський політехнічний інститут

197

201

150

138

489

Міжнародний Соломонів університет

198

155

208

130

493

Інститут ділового адміністрування

199

201

155

138

494

Черкаський інститут банківської справи

200

201

235

58

494

Кримський державний агротехнологічний університет

201

201

156

138

495

Донецький університет економіки та права

202

201

157

138

496

Київський гуманітарний інститут

203

141

218

138

497

Міжнародний Слов'янський університет. Харків

204

201

220

77

498

Херсонський державний морський інститут

205

201

160

138

499

Харківська державна академія фізичної культури

206

127

235

138

500

Буковинський університет

207

201

161

138

500

Львівський інститут економіки і туризму

208

201

162

138

501

Міжнародний гуманітарний університет

209

201

167

138

506

Хмельницький економічний університет

210

201

168

138

507

Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці

211

201

170

138

509

Український морський інститут

212

201

171

138

510

Інститут економіки і підприємництва

213

201

173

138

512

Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського

214

139

235

138

512

Вінницький фінансово-економічний університет

215

140

235

138

513

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

216

201

175

138

514

Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості

217

201

176

138

515

Донецький інститут автомобільного транспорту

218

201

177

138

516

Львівський державний університет фізичної культури

219

143

235

138

516

Донецький інститут ринку та соціальної політики

220

201

178

138

517

Харківська державна академія культури

221

152

228

138

518

Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

222

201

180

138

519

Херсонський економічно-правовий інститут

223

201

181

138

520

Кримський інженерно-педагогічний університет

224

180

205

138

523

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

225

201

185

138

524

Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут ім. П.С.Нахімова

226

201

186

138

525

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького

227

192

196

138

526

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

228

185

235

106

526

Державний інститут підготовки кадрів

229

201

189

138

528

Слов'янський державний педагогічний університет

230

169

221

138

528

Рівненський державний гуманітарний університет

231

201

190

138

529

Маріупольський державний гуманітарний університет

232

201

191

138

530

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

233

177

235

118

530

Карпатський університет імені Августина Волошина

234

201

193

138

532

Українська академія бізнесу та підприємництва

235

201

194

138

533

Харківський регіональний інститут державного управління

236

201

235

97

533

Донецький інститут підприємництва

237

201

195

138

534

Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

238

162

235

138

535

Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія"

239

201

197

138

536

Донецький інститут психології і підприємництва

240

201

200

138

539

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

241

166

235

138

539

Кримський інститут бізнесу

242

201

201

138

540

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

243

170

232

138

540

Нікопольський економічний університет

244

201

202

138

541

Дніпропетровський гуманітарний університет

245

201

204

138

543

Полтавський державний педагогічний університет ім. Короленка

246

201

235

107

543

Університет економіки і підприємництва

247

201

206

138

545

Інститут реклами

248

201

207

138

546

Львівська національна академія мистецтв

249

173

235

138

546

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

250

201

209

138

548

Український гуманітарний інститут

251

201

219

128

548

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

252

201

235

112

548

Економіко-технологічний університет

253

201

210

138

549

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

254

201

211

138

550

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС

255

189

235

126

550

Київський інститут бізнесу і технологій

256

201

212

138

551

Міжнародний університет фінансів

257

183

230

138

551

Університет сучасних знань

258

201

214

138

553

Ізмаїльський інститут водного транспорту

259

201

215

138

554

Університет економіки і управління

260

201

216

138

555

Ялтинський університет менеджменту

261

182

235

138

555

Львівський інститут банківської справи

262

201

235

119

555

Харківський інститут банківської справи

263

201

235

124

560

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

264

201

222

138

561

Мукачівський державний університет

265

188

235

138

561

Міжгалузевий інститут управління

266

201

223

138

562

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

267

201

224

138

563

Харківський соціально-економічний інститут

268

201

225

138

564

Полтавський університет економіки і торгівлі

269

191

235

138

564

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

270

201

226

138

565

Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права

271

201

227

138

566

Криворізький державний педагогічний університет

272

200

235

133

568

Кримський інститут економіки та господарського права

273

201

231

138

570

Київський університет культури

274

201

233

138

572

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

275

199

235

138

572

Інститут підприємництва та сучасних технологій

276

201

234

138

573

^ Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вузів України:

ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна» - оцінює діяльність вузу за допомогою інтегрованого індексу, що включає оцінку викладацького складу, якості навчання та міжнародного визнання. Рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна» щорічно публікується на сторінках тижневика «Дзеркало тижня. Україна» і включає 200 кращих вузів країни.

Рейтинг «Компас» - відображає оцінку вузу випускниками і працедавцями з огляду на відповідність рівня наданих ними освітніх послуг потребам ринку праці. Рейтинг «Компас» ініційований «Систем Кепітал Менеджмент» і щорічно публікується на сторінках газети «Сегодня». У 2011 році до нього увійшли 234 вузи України.

Міжнародний рейтинг «Вебометрікс» - враховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну активність сайту навчального закладу). Рейтинг «Вебометрікс» публікується двічі на рік. У липні 2011 року до цього рейтингу потрапили 137 українських вузів.


За матеріалам: Освіта.ua

Схожі:

Консолідований рейтинг вузів України 2011 iconКонсолидированный рейтинг вузов Украины 2011
Информационным образовательным ресурсом «Освіта ua» составлен консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины по итогам...
Консолідований рейтинг вузів України 2011 iconІнституційний репозитарій
Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками Scopus станом на 27. 12. 2011
Консолідований рейтинг вузів України 2011 iconПоложення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014
Академічний рейтинг фіксує рівень підготовки та активності студента відносно інших студентів у співставних умовах
Консолідований рейтинг вузів України 2011 iconДиплом Рейтинг
Зведена таблиця (рейтинг) участі учнівських команд у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади
Консолідований рейтинг вузів України 2011 iconРекторів вузів повинно призначати держава, а не студенти радник мон
України, член Комітету з питань науки І освіти, радник Міністра освіти І науки, Сергій Баранов-Мохорт. Аргументація? Який відсоток...
Консолідований рейтинг вузів України 2011 iconРейтинг конкурентоздатності Рейтинг ділової середи 2012

Консолідований рейтинг вузів України 2011 iconВітчизняних та закордонних вузів
Викладачі кафедри обліку, аналізу І аудиту підтримують професійні творчі зв'язки, продовжують спільні наукові та методичні розробки...
Консолідований рейтинг вузів України 2011 iconДиплом Рейтинг
Таблиця (рейтинг) участі учнівських команд у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади англійської мови за 2009-2010 роки
Консолідований рейтинг вузів України 2011 iconІнструкція щодо заповнення форми відповідального по кафедрі за рейтинг
Зайдіть на головну сторінку університету www kdu edu ua. Виберіть пункт меню Рейтинг
Консолідований рейтинг вузів України 2011 iconУніверситет економіки та права «крок» увійшов до 5-ки кращих вузів України Згідно даним рейтингу «топ-100 Україна»
Згідно даним рейтингу «топ-100 Україна»,визначене кафедрою юнеску, Університет економіки та права «крок» увійшов до складу п’яти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи