Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка»
Скачати 45.16 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка»
Дата03.08.2012
Розмір45.16 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет

кафедра міжнародної економіки


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ

спеціальності 0503 «Міжнародна економіка»

(освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст»)


Донецьк - 2010 р.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Вступні іспити проводяться з метою перевірки рівня теоретичних знань та практичних навиків студентів - випускників спеціальності 6.030503 «Міжнародна економіка» після вивчення теоретичних курсів спеціальних дисциплін:

 • Міжнародна економіка;

 • Міжнародна економічна діяльність України

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств;

 • Міжнародна регіональна економічна інтеграція;

 • Міжнародні фінанси;

 • Транснаціональні корпорації,

 • Митна справа;

 • Міжнародне економічне право;

 • Міжнародні організації.


Завдання, складені у відповідності з програмами спеціальних дисциплін, місять у собі теоретичне завдання

Усього один пакет завдань для проведення вступного іспиту містить 30 варіантів.


Кожний варіант передбачає перевірку теоретичних знань та практичних навиків розрахунку та аналізу показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності.


^ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ОКР ПІДГОТОВКИ «СПЕЦІАЛІСТ»

ПИТАННЯ ЗА КУРСОМ “Міжнародна економіка”

 1. Міжнародні аукціони. Міжнародні торги. Міжнародна біржова торгівля.

 2. Неокласичні теорії міжнародної торгівлі.

 3. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародної торгівлі.

 4. Сутність та форми міжнародного розподілу праці.

 5. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.

 6. Глобальні проблеми в контексті світового господарства.

 7. Міжнародна трудова міграція: суть, причини та види.

 8. Характеристика основних форм міжнародного бізнесу.

 9. Міжнародний кредит та його основні види.

 10. Неотехнологічні теорії міжнародної торгівлі.

 11. Основні напрямки процесів та регулювання трудової міграції.

 12. Суть, причини і форми міжнародної економічної інтеграції.

 13. Рівні регулювання міжнародних торговельних відносин.

 14. Місце США в світовому господарстві.

 15. Місце країн Західної Європи в світовому господарстві.^

ПИТАННЯ ЗА КУРСОМ “міжнародна економічна діяльність України


 1. Зовнішньоекономічна діяльність України в сучасних умовах (на прикладі Донецької області).

 2. Розкрити роль торговельно-промислових палат у сприянні щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Рівні управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 4. Перспективні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

 5. Міністерство економіки України і його функції щодо регулювання зовнішньоекономічних зв’язків України.

 6. Управління з питань зовнішніх зносин та європейської інтеграції в областях України та його функції.

^ ПИТАННЯ ЗА КУРСОМ “зовнішньоекономічна діяльність підприємств

 1. Дослідження ринку у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 2. Базисні умови постачання по системі “Incoterms”

 3. Типові помилки, що зустрічаються у зовнішньоторговельних контрактах.

 4. Умови розрахунків у зовнішньоторговельних операціях.

 5. Етапи інтернаціоналізації діяльності фірми.

 6. Поняття, види і стадії укладання міжнародних договорів.

 7. Ціни зовнішньоторговельних контрактів.

 8. Види комерційних пропозицій в області зовнішньоекономічної діяльності.

 9. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві (у фірмі).

 10. Типові контракти в міжнародній торгівлі.

 11. Методи визначення якості товару у зовнішньоекономічних контрактах.


Питання зА курсОМ «МІЖНАРОДНА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ»

 1. Види вільних економічних зон.

 2. Транскордонне співробітництво та формування Єврорегіонів.

 3. Розвиток інноваційних та науково-технологічних зон.

 4. Розвиток співробітництва країн в межах Організації чорноморського економічного співробітництва.


ПИТАННЯ ЗА КУРСОМ “транснаціональні КОРПОРАЦІЇ”

 1. Сутність ТНК, їх види, особливості та критерії приналежності.

 2. Сутність процесу інтернаціоналізації та його переваги щодо діяльності ТНК.

 3. Види і форми внутрішнього фінансування ТНК.

 4. Види і форми залучення зовнішніх джерел інвестування діяльності ТНК

 5. Розкрити переваги і недоліки від діяльності ТНК для економії країн-експортерів капіталу.


ПИТАННЯ ЗА КУРСОМ “митна справа”

 1. Види митних режимів, які застосовуються в Україні.

 2. Основні положення та принципи митного регулювання в Україні.


ПИТАННЯ ЗА КУРСом “Міжнародні організації“

 1. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Європі.

 2. Діяльність міжнародних валютно-фінансових та кредитних організацій.

 3. Міжнародні неурядові економічні організації.

 4. Генеральна згода по тарифах і торгівлі. (ГАТТ). Трансформація ГАТТ в СОТ.

 5. Міжнародні організації в області регулювання світової торгівлі.^

ПИТАННЯ ЗА КУРСОМ “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ”


 1. Європейська валютна система.

 2. Міжнародний рух капіталів як форма міжнародних економічних відносин.

 3. Роль, значення та класифікація міжнародного фондового ринку.

 4. Валютний ринок: структура, функції та учасники.

 5. Характеристика елементів світової валютної системи.

 6. Міжнародні розрахунки та їх різновиди.

 7. Валютні операції та їх характеристика.

 8. Види режимів валютних курсів та їх характеристики.

 9. Валютний курс: поняття, фактори та функції.

 10. Поняття міжнародної банківської справи.

 11. Світовий ринок позичкових капіталів.

 12. Паритет купівельної спроможності.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка»
Вступні іспити проводяться з метою перевірки рівня теоретичних знань та практичних навиків студентів випускників спеціальності 030503...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи