Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» icon

Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов»
Скачати 40.28 Kb.
НазваШановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов»
Дата10.09.2012
Розмір40.28 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги !


Запрошуємо вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених і студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов»


Метою конференції є обмін досвідом з проблем розвитку міжнародних відносин, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, галузей, регіонів в умовах сучасних інтеграційних та глобалізаційних процесів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, чеська, іспанська.

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати заявку на участь, тези доповідей та копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету.


^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Стан та тенденції міжнародних економічних відносин на сучасному етапі розвитку глобальної економіки (за видами відносин, прояви фінансово-економічної кризи, проблема стабільності окремих економік, політико-правові, етнокультурні та інші чинники розвитку міжнародних економічних відносин, сучасна валютна система світу);

 • Тенденції розвитку та сучасні механізми управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств (тенденції ЗЕД України та інших країн, сучасні організаційні форми управління ЗЕД, розвиток техніки зовнішньоекономічних операцій, механізми менеджменту ЗЕД);

 • Світовий та вітчизняний досвід державного управління ЗЕД та реалізації зовнішньоекономічної політики країни (за напрямами державного регулювання ЗЕД, особливості багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі, стан та проблеми зовнішньоекономічної політики окремих країн);

 • Сучасні проблеми економіки та бізнесу в ЄС (особливості політичних, економічних, соціальних процесів в ЄС, вплив ЄС на стан світової економіки, сучасні проблеми та перспективи відносин ЄС та України)


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

 1. До публікації приймаються наукові роботи, які не друкувалися раніше.

 2. Рукописи і заявки надсилаються на адресу електронної пошти організаційного комітету.

 3. Обсяг рукопису – не більше 5 повних сторінок формату А4, кількість авторів – не більше двох.

 4. Матеріали мають бути підготовлені в текстовому редакторі MS Word (версії 2003, 2007 рр.), поля – 2 см з усіх боків. Міжрядковий інтервал – 1,3; абзацний виступ – 1 см, шрифт основного тексту – Times New Roman, 16 кегль.

 5. Назва тез – по центру великими літерами, шрифт жирний.

 6. Прізвище, ім’я, по-батькові авторів, установа, місто, вчене звання, науковий ступінь – після назви тез, курсивом, шрифт жирний, вирівнювання по правому краю сторінки.

 7. Рукописи повинні містити наступні змістові елементи, виділені абзацами та відповідними назвами: постановка проблеми в загальному вигляді, загальна мета дослідження, викладення основних результатів, висновки, список літератури.

 8. Для оформлення таблиць і рисунків використовувати шрифт Times New Roman, всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Не припускається використання кольорових зображень.

 9. Літературні джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело подається в квадратних дужках.

 10. Відповідальність за інформацію, подану у рукописах несуть автори, але редакція залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який був підготовлений з порушенням даних вимог.

Заявку, та електронні варіанти рукописів, копію квитанції про сплату просимо
надіслати до 15 жовтня 2011 р.
на адресу:83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, б. 108, к. 202, кафедра «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Донецького державного університету управління

тел. (062) 338-42-96.

e-mail: Men-ZED@yandex.ru

^ Контактна особа:

Мойсеєнко Костянтин Євгенійович,

+38 050 922 3000

Кужелєва Ганна Олександрівна

+38 050 983 33 38


Вартість публікації тез – 50 грн., які сплачуються за наступними реквізитами:

Первинна профспілкова організація студентів Донецького державного університету управління, 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців 163а, р/р 26002301796 у Ворошиловському від. Ощадбанку № 25 в м. Донецку, МФО 394017, ОКПО 26319802, з позначкою «за публікацію тез ПІБ»


.

^ ЗАЯВКА УЧАСНИКА

ІV Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції молодих вчених і
студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності
підприємств за сучасних умов»Прізвище

Ім’я

По-батькові


Організація

Посада (для студентів вказати курс, спеціальність, факультет; для аспірантів – спеціальність, для молодих вчених – посаду, науковий ступінь, вчене звання)


ПІБ, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (для студентів)________


Назва доповіді


Координати для зв’язку:

Адреса

Телефони (домашній, службовий, мобільний)

e-mail


Дата Підпис


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності»ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАНУ

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ


«Розвиток міжнародних
відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств України за сучасних умов»26-27 жовтня 2011


м. Донецьк

Схожі:

Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» iconШановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов»
Метою конференції є обмін досвідом з проблем розвитку міжнародних відносин, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, галузей, регіонів...
Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного...
Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту...
Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет – конференції «пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції україни»
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів в умовах інноваційної спрямованості та євроінтеграції
Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціокультурний розвиток людини І суспільства»
«Соціокультурний розвиток людини і суспільства», яка відбудеться 7-8 лютого 2013 року на базі Рівненського інституту Університету...
Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» iconМіжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України»
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених
Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» iconШановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «розвиток фінансового ринку в україні: проблеми та перспективи»
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «розвиток фінансового ринку в україні: проблеми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи