Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України




НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка7/7
Дата10.09.2012
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7




22.

6

10

2

8

4

2

6

12

2

12

10

6

2

6

4

8

6

2

10

2

8

4

12

10

2

12

10

4

2

10

12

6

2

6

6

12

2

12

8

4







23.

5

9

13

3

5

3

9

11

5

3

11

9

13

5

11

13

5

9

13

9

5

3

3

7

3

5

11

9

3

9

9

5

3

5

13

5

3

7

5

9







24.

12

9

15

12

6

18

15

9

6

18

6

12

6

21

18

21

12

21

15

9

6

21

15

9

6

15

18

9

6

15

21

6

15

6

12

21

6

9

21

9







25.

14

13

10

15

10

12

14

15

15

12

10

15

10

15

11

15

15

12

14

13

10

13

10

12

15

13

12

10

12

10

15

12

14

13

15

14

13

15

11

13







26.

21

13

5

9

17

21

9

13

5

25

13

17

5

21

9

5

17

25

13

5

17

5

17

13

5

21

13

9

5

17

13

5

17

13

17

5

21

25

5

21







27.

9

4

8

5

4

6

7

5

6

8

5

6

8

4

6

5

7

4

5

8

8

5

8

9

7

4

5

6

7

5

8

9

5

7

8

6

5

8

7

8







28.

23

8

11

23

14

23

17

8

14

23

17

23

14

8

11

20

14

8

17

11

23

20

14

8

23

11

20

17

11

14

23

17

11

14

8

23

14

11

20

17







29.

3

11

7

9

11

3

7

13

5

3

7

9

7

5

13

9

3

11

5

13

13

7

13

9

13

5

13

7

7

11

11

7

3

13

3

13

9

13

11

7







30.

22

32

17

7

12

22

7

32

12

17

17

7

32

27

17

12

27

22

7

27

32

17

32

27

7

17

12

7

17

12

7

32

7

17

32

27

7

17

27

7






^ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ та ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студент виконує контрольну роботу, номер варіанта якої відповідає порядковому номеру його прізвища в списку журналу групи.

При виконанні контрольної роботи необхідно чітко дотримуватись зазначених нижче правил. Роботи, виконані з порушенням цих правил, не зараховуються і повертаються для переробки.


 • Контрольну роботу слід виконувати в окремому зошиті чорнилом чорного або синього кольору, залишаючи праворуч поля для зауважень рецензента.

 • На титульному аркуші мають бути зазначені: назва дисципліни, номер варіанта контрольної роботи, прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю), номер його залікової книжки.

 • Розв’язання задач рекомендується розташовувати згідно з номерами, зазначеними у завданнях, зберігаючи послідовність номерів задач.

 • Перед розв’язанням кожної задачі треба повністю виписати її умову.

 • Розв’язання задач треба викладати докладно й акуратно, пояснюючи всі дії і виконуючи необхідні креслення.

 • Наприкінці роботи слід навести список використаної літератури, зазначити дату виконання роботи і розписатися.

 • У разі одержання незарахованої роботи студент має виправити усі відзначені рецензентом помилки і недоліки. Робити це треба в тому ж зошиті, де є рецензія викладача. Вносити виправлення безпосередньо в текст роботи після її рецензування забороняється!

 • Після перевірки контрольної роботи студента викликають на співбесіду, перед якою йому необхідно розглянути зауваження рецензента і підготувати правильні рішення. Співбесіда може проводитись у формі аудиторної контрольної роботи або усного опитування.



Студент допускається до іспиту тільки за наявності зарахованої після співбесіди контрольної роботи.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Высшая математика для экономистов: Учебн. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 471 с.

 2. Вища математика для економістів: навч. посіб. для студ.: рек. мін-ом освіти і науки України / В.В.Барковський, Н.В.Барковська. – вид. 4-те, перероб.та доп. – К.: ЦНЛ, 2005. – 448с.

 3. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів / Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – Ч.1. – К.: КНТЕУ, 2005.

 4. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів / Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко, В.І. Денисенко. – Ч.2. – К.: КНТЕУ, 2007.

 5. Красс М.С. Математика для экономических специальностей / М.С. Красс.– М.: Дело-М, 2002.

 6. Мартиненко В.С. Збірник задач з вищої математики / В.С. Мартиненко та ін. – Ч.1. – К.: КНТЕУ, 2000.

 7. Мартиненко В.С. Збірник задач з вищої математики / В.С. Мартиненко та ін. – Ч.2. – К.: КНТЕУ, 2002.

 8. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебн. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 573 с.

 9. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2004. – 479 с.

 10. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В.Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2003. – 400 с.

 11. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики / Дж. Поллард. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 344 с.

 12. Вища та прикладна математика: у 4 ч. Ч.1. Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія: навчально-методичний посібник / Д.О. Ковтонюк, Н.М. Чинкуляк. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 110 с.

 13. Методичні рекомендації з дисципліни «Вища математика» для самостійної роботи студентів 1-го курсу всіх спеціальносей. / Укл.: Л.Ю. Шайхет, О.М. Папазова, О.А. Ніколаєва, М.Г. Гулакова. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – 117 с.

 14. Методичні рекомендації з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для самостійної роботи студентів 1-го курсу всіх спеціальностей. Ч.1. Теорія ймовірностей / Укл.: Л.Ю. Шайхет, Н.М. Чинкуляк, О.М. Папазова, О.А. Ніколаєва. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – 95с.

 15. Методичні рекомендації з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для самостійної роботи студентів 1-го курсу всіх спеціальностей. Ч.2. Математична статистика / Укл.: Л.Ю. Шайхет, Н.М. Чинкуляк, О.М. Папазова, О.А. Ніколаєва, О.С. Чані. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – 55 с.

 16. Вища та прикладна математика: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 1-го курсу за напрямом підготовки «Менеджмент» / уклад.: Л.Ю. Шайхет, О.М. Папазова, Н.М. Чинкуляк, О.Л. Петрачкова, М.Г. Гулакова. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 137 с.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи