Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Сторінка4/6
Дата10.09.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮЗаліковий модуль 1


Змістовий модуль 1.

^ Фінансова діяльність держави. Фінансове право


Питання до семінарського заняття:

 1. Поняття фінансів та фінансової системи України.

 2. Фінансова діяльність держави: щодо питання змісту, принципів, форм та методів.

 3. Органи, що здійснюють фінансову діяльність.

 4. Визначення фінансового права як науки та галузі права.

 5. Предмет та метод фінансового права.

 6. Система фінансового права.

 7. Джерела фінансового права.

 8. Взаємозв’язок фінансового права з іншими галузями права.


Література:[1; 64-67; 81; 85-86; 89; 116-120; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Відмінність грошей від фінансів

 • Особливості фінансів

 • Розмежування категорій «джерела фінансового права» та «фінансове законодавство»

 • Наукові підходи до визначення фінансового права


Питання для самоперевірки:

 • Наведіть визначення фінансів як системи відносин

 • Охарактеризуйте зміст, ознаки та функції фінансів

 • Наведіть визначення фінансової системи держави

 • Назвіть підстави включення складових елементів до фінансової системи держави

 • Що представляє собою фінансова діяльність держави та у чому полягають її особливості?

 • Назвіть принципи, форми та методи фінансової діяльності держави

 • Назвіть стадії фінансової діяльності держави

 • Що представляє собою мобілізація, розподіл, використання публічних коштів та контроль за рухом публічних фондів коштів?

 • Назвіть систему органів, що здійснюють фінансову діяльність та охарактеризуйте їх правовий статус.

 • Дайте визначення фінансового права як галузі публічного права

 • У чому полягає предмет та метод фінансового права?

 • Охарактеризуйте систему фінансового права

 • Назвіть джерела фінансового права

 • У чому полягає місце фінансового права у системі права?

 • Охарактеризуйте взаємозв’язок фінансового права з іншими галузями права


Контрольні завдання:

Завдання 1. Яким органам держави Конституцією України надано право на здійснення фінансової політики. Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 2. Назвати спільні та відмінні ознаки між фінансами та фінансовими ресурсами.

Завдання 3. Посилаючись на норми чинного законодавства України визначити права органів місцевого самоврядування щодо здійснення фінансової діяльності.

Завдання 4. Записати по одному прикладу звичаю, прецеденту, міжнародного договору, правової доктрини у галузі фінансового права.

Завдання 5. Навести по два приклади нормативно-правових актів, на підставі яких виникають, змінюються чи припиняються фінансово-правові відносини.


Змістовий модуль 2.

Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини


Питання до семінарського заняття:

 1. Фінансово-правові норми: поняття, структура та особливості.

 2. Види фінансово-правових норм

 3. Зміст та особливості фінансово-правових норм.

 4. Поняття фінансових правовідносин.

 5. Структура фінансових правовідносин.

 6. Види фінансових правовідносин.


Література:[1; 64-67; 81; 85-86; 89; 116-120; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Специфічні риси фінансових правовідносин

 • Матеріальні та процесуальні фінансові правовідносини


Питання для самоперевірки:

 • Наведіть поняття фінансово-правових норм

 • Охарактеризуйте структуру та особливості фінансово-правових норм

 • Назвіть види фінансово-правових норм та здійсніть їх класифікацію

 • Дайте визначення фінансових правовідносин

 • У чому полягає зміст та особливості фінансових правовідносин?

 • Охарактеризуйте структуру фінансових правовідносин

 • Що є об’єктом фінансових правовідносин?

 • Хто є суб’єктом фінансових правовідносин?

 • Назвіть підстави виникнення, зміни і припинення фінансових правовідносин

 • Назвіть види фінансових правовідносин та здійсніть їх класифікацію


Контрольні завдання:

Завдання 1. Які з перелічених законодавчих актів містять фінансово-правові норми:

 • Конституція України

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення

 • Кримінальний кодекс України

 • Податковий кодекс України

 • Цивільний кодекс України

 • Бюджетний кодекс України

 • Закон України «Про державну податкову службу»

 • Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

Завдання 2. Визначити суб’єктів та об’єкти таких фінансових правовідносин: сплата податку, відкриття банківського рахунку фізичною особою, контроль Державної податкової адміністрації України за виробництвом та обігом спиртних напоїв, контроль Міністерства Фінансів України за виготовленням цінних паперів.

Завдання 3. У наведених правових нормах визначити гіпотезу, диспозицію та санкцію:

1) Ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил про валютні операції»:

«Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей».

2) Ст. 200 Кримінального кодексу України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення»:

«Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут – карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк».


Змістовий модуль 3.

Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні


Питання до семінарського заняття:

 1. Фінансовий контроль: поняття, та зміст.

 2. Види фінансового контролю.

 3. Методи фінансового контролю.

 4. Органи фінансового контролю.

 5. Аудиторський контроль.

 6. Державний фінансовий контроль як умова реалізації фінансової політики держави.


Література:[1; 9-10; 67; 87; 96; 109; 114; 146-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Роль фінансового контролю у здійсненні фінансової діяльності держави

 • Система органів фінансового контролю в зарубіжних країнах

 • Права та обов’язки посадових осіб Міністерства Фінансів України щодо здійснення державного фінансового контролю


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення фінансового контролю

 • У чому полягає зміст фінансового контролю?

 • Назвіть місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права

 • Охарактеризуйте фінансово-контрольні правовідносини як вид фінансових

 • Назвіть види фінансового контролю та здійсніть їх класифікацію

 • Охарактеризуйте форми та методи фінансового контролю

 • Що є об’єктом фінансового контролю

 • У чому полягає співвідношення об’єкта фінансового контролю та об’єкта фінансових правовідносин?

 • Назвіть органи, що наділені правом на здійснення заходів фінансового контролю

 • Що представляє собою незалежний фінансовий контроль?

 • Охарактеризуйте правові засади здійснення аудиторського контролю

 • У чому полягає громадський контроль за здійсненням фінансової діяльності?

 • Дайте визначення державного фінансового контролю

 • У чому полягає мета та завдання державного фінансового контролю?

 • Охарактеризуйте державний фінансовий контроль як умову реалізації фінансової політики держави

Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати принципи здійснення фінансового контролю, здійснивши при цьому їх класифікацію.

Завдання 2. Керівництво підприємства «Промбуд» звернулося до аудиторської фірми з пропозицією укласти угоду про надання послуг по визначенню оцінки нанесеного збитку будівельною організацією, що здійснює ремонт на території, що прилягає до складських приміщень фірми «Промбуд». Встановити, які докази необхідно зібрати аудитори при визначенні оцінки нанесеного збитку. Яким чином аудитор може визначити оцінку нанесеного збитку?

Завдання 3. Посадовими особами Державної фінансової інспекцією України під час проведення ревізії на державному підприємстві «Хвиля» було вилучено копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що свідчили про порушення. Питання: чи мають право посадові особи Держфінінспекції таке право? Чи мають право посадові особи вилучати не копії, а оригінали зазначених документів. Відповідь аргументуйте.


За результатами залікового модулю 1 проводиться тестування. Тестові завдання додаються


Заліковий модуль 2


Змістовий модуль 4.

Бюджетне право як підгалузь фінансового права. Бюджетна система України. Бюджетний процес


Питання до семінарського заняття:

 1. Бюджетне право в системі фінансового права.

 2. Бюджетне право як правовий інститут.

 3. Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування.

 4. Бюджетна система України.

 5. Державний бюджет України та місцеві бюджети

 6. Поняття, зміст і принципи бюджетного процесу.

 7. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

 8. Складання проектів бюджетів.

 9. Розгляд і прийняття проекту закону про Державний бюджет України та проектів рішень про місцеві бюджети.

 10. Виконання бюджетів.Література:[1; 2; 46; 64-67; 81; 85-86;

89-90; 116-120; 126; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Особливості бюджетних правовідносин

 • Співвідношення понять бюджету як правової та економічної категорій

 • Дефіцит і профіцит бюджету


Питання для самоперевірки:

 • Наведіть визначення бюджетного права як підгалузі фінансового права

 • Що представляють собою бюджетні правовідносини

 • Хто є суб’єктами бюджетного права?

 • Охарактеризуйте бюджетні повноваження України

 • Охарактеризуйте бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування

 • Назвіть ознаки та складові частини бюджету

 • Здійсніть класифікацію доходів бюджету

 • Здійсніть класифікацію видатків бюджету

 • Що представляє собою бюджетна система України?

 • Назвіть принципи бюджетної системи України

 • Що представляє собою бюджетний процес?

 • Назвіть стадії бюджетного процесу

 • Визначте порядок складання проектів бюджетів

 • Як здійснюється розгляд і прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети?

 • Як здійснюється виконання бюджету?

 • Охарактеризуйте порядок звітності про бюджет


Контрольні завдання:

Завдання 1. На засіданні Верховної Ради України народними депутатами України не було своєчасно прийнято рішення щодо затвердження Закону про Державний бюджет України на наступний рік (тобто до 1 грудня, що передує плановому). Щодо таких обставин Верховна Рада України ухвалила постанову про продовження бюджетного періоду для Державного бюджету України на тримісячний строк. На підставі цього Кабінет Міністрів України прийняв рішення про скорочення фінансування важливого для розвитку соціальної інфраструктури міст об’єктів.

Які правові наслідки цієї ситуації. Чи передбачена відповідальність народних депутатів за несвоєчасне прийняття закону про Державний бюджет України? За яких обставин Державний бюджет України може бути прийнятий на інший період, ніж один календарний рік?*

* - Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

Завдання 2. У зв’язку з дефіцитом державного бюджету України Кабінетом Міністрів України було одержано позику у розмірі 10 млн грн. Ці кошти було використано для виплати пенсій населенню. Дайте правову оцінку даної ситуації.*

* - Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

Завдання 3. Оскільки в держбюджеті на поточний рік не було передбачено коштів на здійснення заходів щодо запобігання епідемії грипу, Міністр фінансів України прийняв рішення про виділення 15 млн грн. із резервного фонду Державного бюджету на покриття цих видатків. Дайте правову оцінку даної ситуації. Розкрийте правовий режим резервного фонду державного і місцевого бюджетів в Україні.*

* - Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

Завдання 4. Зобразити схематично бюджетний устрій України, встановити різницю між бюджетним устроєм та бюджетною системою України.

Завдання 5. Визначити основні часові характеристики кожної стадії бюджетного процесу в Україні.


Змістовий модуль 5

Правове регулювання державних доходів та видатків


Питання до семінарського заняття:

 1. Поняття й основи правового регулювання державних і муніципальних доходів.

 2. Класифікація державних і муніципальних доходів.

 3. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.

 4. Податкова система України.

 5. Поняття, ознаки та функції податку.

 6. Класифікація податків і зборів.

 7. Правовий механізм податку та його елементи.

 8. Правовий режим державного кредиту.

 9. Поняття державного боргу.

 10. Загальна характеристика страхування.

 11. Особливості державного страхування.

 12. Види страхування.

 13. Правові засади обов’язкового страхування.


Література:[1; 2; 7; 19; 23; 36-38; 42; 46-47;

64-67; 71-73; 77; 81; 85-86; 89-90;

94; 106; 116-128; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Нормативне закріплення принципів оподаткування в Україні

 • Правові засади рефінансування

 • Правові засади консолідації

 • Попереджувальна та відновлювальна функції страхування


Питання для самоперевірки:

 • Наведіть визначення державних та муніципальних доходів

 • Наведіть ознаки класифікації державних та муніципальних доходів

 • Наведіть поняття державних та муніципальних видатків

 • Наведіть визначення податкового права як складного інституту фінансового права

 • Що є предметом податкового права?

 • Дайте визначення податку та назвіть його ознаки та функції

 • Розкрийте сутність правового механізму податку

 • Як здійснюється класифікації податків і зборів (обов’язкових платежів)?

 • Розкрийте правовий режим державного кредиту

 • Назвіть форми державного кредиту та підстави їх класифікації

 • Як здійснюється правове регулювання внутрішніх державних і місцевих позик?

 • Наведіть визначення державного боргу

 • Охарактеризуйте зовнішній та внутрішній державний борг

 • Як здійснюється управління державних внутрішнім боргом?

 • Наведіть визначення та характерні риси страхування

 • Охарактеризуйте функції страхування

 • Назвіть та охарактеризуйте фонди соціального страхування

 • Назвіть види страхових фондів

 • Охарактеризуйте види страхування в Україні


Контрольні завдання:

Завдання 1. Фірма придбала у громадянина вживаний принтер. Чи зобов'язаний громадянин-продавець платити в цьому випадку податок на доходи з фізичних осіб? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання 2. Робітникові колективного підприємства «Мрія» бухгалтерією було нараховано в звітному місяці 1520 грн. 20 коп. заробітку. Визначити розмір всіх утримань із заробітної плати, передбачених законодавством, а також розмір заробітку до виплати.

Завдання 3. Записати по одному прикладу до таких заходів управління і обслуговування державного боргу:

 • рефінансування

 • конверсія

 • консолідація

 • уніфікація

 • новація

 • відстрочення

 • анулювання.

Завдання 4. Записати у чому полягають особливості участі держави у страховій діяльності.

Завдання 5. Записати розміри страхових внесків, регламентованих законодавством України


Змістовий модуль 6.

Правове регулювання банківської діяльності та грошового обігу


Питання до семінарського заняття:

    1. Банківське право: поняття, предмет та методи правового регулювання.

    2. Банківська система України.

    3. Правовий статус Національного банку України.

    4. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду.

    5. Грошова система України.

    6. Поняття та зміст грошового обігу.

    7. Правове регулювання готівкового обігу.

    8. Правове регулювання безготівкових розрахунків.


Література:[1; 9; 11-13; 16; 29; 30-35;

39-41; 49; 74-76; 116; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Особливості взаємовідносин Національного банку України із Кабінетом Міністрів України

 • Переваги та недоліки однорівневої та дворівневої банківських систем (порівняльна характеристика)

 • Розрахункові документи, що використовуються для обліку розрахункових операцій

 • Касові операції комерційних банків

 • Порядок роботи з банківським автоматом-касиром

 • Взаємозв’язок касових і емісійних операцій банків


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення банківського права

 • У чому полягає предмет банківського права?

 • Назвіть методи правового регулювання банківських відносин

 • Дайте визначення банківської системи та банківської діяльності

 • Наведіть поняття та види банків

 • Назвіть основні функції Національного банку України, розкрийте їх зміст

 • Охарактеризуйте структуру Національного банку України

 • Охарактеризуйте повноваження Національного банку України

 • Наведіть поняття та форми банківського регулювання в Україні

 • Як здійснюється правове регулювання банківського нагляду?

 • Дайте визначення грошового обігу

 • Дайте визначення грошової системи

 • Назвіть вимоги до організації готівкових розрахунків?

 • Дайте визначення безготівкових розрахунків

 • Як здійснюється переказ коштів в Україні?

 • Дайте визначення внутрішньодержавної та міжнародної платіжних систем

 • Охарактеризуйте платіжні системи Національної Системи Масових Електронних Платежів


Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати по декілька прикладів до кожної з груп джерел банківського права.

Завдання 2. Відобразити схематично організаційну структуру НБУ.

Завдання 3. Здійснити розмежування функцій НБУ за різними критеріями.

Завдання 4. Громадянин П. зібрався створити банк у формі публічного акціонерного товариства. Визначте порядок його дій.


Змістовий модуль 7. Правові основи валютного регулювання та контролю


Питання до семінарського заняття:

 1. Поняття валюти та валютних цінностей.

 2. Зміст валютного регулювання.

 3. Правові засади валютного контролю в Україні.

 4. Відповідальність за порушення валютного законодавства.


Література:[1; 11-12; 19; 30; 32-35; 53; 58; 68; 117]


Теми для підготовки рефератів:

 • Особливості ведення валютних рахунків фізичних та юридичних осіб

 • Кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства


Питання для самоперевірки:

 • Що означає поняття «валютне законодавство»?

 • Що таке валюта?

 • Що представляє собою валютний курс?

 • Розкрийте суть валютного регулювання в державі

 • Хто є суб’єктами валютного регулювання?

 • Назвіть функції НБУ щодо здійснення валютного регулювання

 • Що слід розуміти під правовим регулюванням валютних операцій?

 • Який законодавчий акт встановлює режим здійснення валютних операцій на території України та визначає принципи валютного регулювання?

 • Яка відповідальність настає за порушення валютного законодавства?

 • Наведіть визначення валютного контролю

 • У чому полягає юридичний зміст валютного контролю?

 • Назвіть об’єкт та предмет валютного контролю

 • Хто є суб’єктом валютного контролю в Україні?

 • Охарактеризуйте методи валютного контролю

 • Охарактеризуйте форми валютного контролю

 • У чому полягає банківський фінансовий контроль у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, як організаційно-правова форма валютного контролю?


Контрольні завдання:

Завдання 1. У запропоновані схемі записати функції, які здійснюють суб’єкти валютного регулювання:Завдання 2. Записати як законодавством України врегульовано питання щодо діяльності НБУ в сфері валютного контролю.


За результатами залікового модулю 2 проводиться тестування. Тестові завдання додаються.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи