Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Скачати 425.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Сторінка2/4
Дата10.09.2012
Розмір425.41 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

Питання до семінарського заняття:

 1. Загальне уявлення про міжнародне приватне право.

 2. Історія розвитку міжнародного приватного права.

 3. Предмет міжнародного приватного права.

 4. Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права.

 5. Система міжнародного приватного права.

 6. Поняття та види джерел міжнародного приватного права:

- національне законодавство;

- Міжнародні договори;

- правові звичаї;

- судова та арбітражна практика;

- доктрина.


Література:

[основна 1-5; 10-15; додаткова 38; 39; 71; 75]


Питання для самоконтролю знань студентів, підготовки рефератів:

 1. Виникнення МПрП.

 2. Складові предмету міжнародного приватного права.

 3. Оосновні тенденції розвитку МПрП.

 4. Складові поняття «іноземний елемент».

 5. Співвідношення МПрП з міжнародним публічним правом.

 6. Співвідношення МПрП з іншими галузями приватного права

( цивільним, трудовим, сімейним тощо).

Теми рефератів:

1. Роль міжнародних організацій в уніфікації МПрП.

2. Внутрішнє законодавство України як джерело МПрП.


Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Охарактеризуйте судову та арбітражну практику як джерело МПрП.

Завдання 2. Охарактеризуйте міжнародні угоди та звичаї як джерело МПрП.

Завдання 3. Охарактеризуйте доктрину як джерело МПрП.

Завдання 4. Проаналізуйте та визначте, чи є вітчизняне законодавство в сфері МПрП кодифікованим.

Завдання 5. Знайдіть приклади нормативних актів в українському законодавстві, які повністю присвячені регулюванню відносини з іноземним елементом.


Змістовий модуль 2. Правовий статус осіб в міжнародному приватному праві ( 2 год.)

^

Питання до семінарського заняття:

 1. Правосуб’єктність фізичної особи.

 2. Іноземні громадяни, що постійно проживають у державі перебування.

 3. Тимчасово прибулі іноземці.

 4. Біженці.

 5. Особистий статус юридичної особи.

 6. Специфічні види юридичних осіб.

 7. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права.


Література:

[основна 3; 4; 6-8; 10-12; додаткова 40]


Питання для самоконтролю знань студентів, підготовки рефератів:

Що розуміється під «режимом» у МПП і які види режимів Вам відомі?

  1. Які особливості спеціального режиму за МПП?

  2. Яким чином визначається дієздатність іноземних громадян у сучасному МПП?

  3. Яким чином регулюється правове становище тимчасово прибулих іноземців у МПП?

  4. Як визначається правовий статус біженців у МПП?

  5. У чому полягають особливості правового статусу біпатридів?

  6. Які основні нормативні акти регламентують правовий статус іноземців в Україні?

  7. Якою правовою базою визначається правовий статус громадян України за кордоном?

  8. Що таке імунітет держави, на які види він поділяється?

  9. Що собою уявляє Україна як суб’єкт міжнародного приватного права? В чому полягає юрисдикційний імунітет України?


Теми рефератів:

1. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного права

2. Основні види цивільно-правових відносин з участю держави.

3. Імунітет держави у цивільно-правових відносинах з «інозем­ним елементом».


Індивідуальні завдання:


Завдання 1. Визначте поняття “юридична особа” за законодавством різних країн.

Завдання 2. Дайте загальну характеристику правового статусу іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні.

Завдання 3. Визначте правовий статус суб’єктів господарювання України за кордоном.

Завдання 4. Охарактеризуйте положення держави у цивільних правовідносинах з «іноземним елементом».


Змістовий модуль 3. Зобов’язання за міжнародним приватним правом (2 год.)
^

Питання до семінарського заняття:

 1. Міжнародна купівля-продаж товарів.

 2. Міжнародний підряд.

 3. Комерційне посередництво.

 4. Міжнародні перевезення.

 5. Міжнародні розрахунки.

 6. Завдання шкоди.

 7. Трудові відносини.

 8. Шлюбно-сімейні відносини.

 9. Спадкові відносини.

Література:

[основна 1-3; 4; 6-8; 10-12; додаткова 7; 9; 10; 14; 15; 40; 51; 65; 74; 76]


Питання для самоконтролю знань студентів, підготовки рефератів:

 1. Які особливості властиві «неназваним» контрактам?

 2. Що розуміється під договором франчайзингу і з яких компонентів може складатися франшиза?

 3. Яким чином регулюються франчайзингові відносини за ЦК України?

 4. Що слід розуміти під договором міжнародного факторингу та якими є права і зобов'язання сторін за цим договором?

 5. Як класифікуються і які вимоги стосовно укладення шлюбу в МПрП Вам відомі?

 6. Яким чином регулюються особисті немайнові відносини подружжя?

 7. Як будуються майнові відносини подружжя в МПрП?

 8. Порядок здійснюється припинення шлюбу у МПрП?

 9. Яким чином регулюються спадкові відносини у МПП?

 10. Що Вам відомо про регулювання спадкових відносин за новим Цивільним Кодексом України?

 11. Коли і в які засоби спадщина переходить до держави?


Теми рефератів:

1. Міжнародні договори, укладені в рамках СНД з питань зобов’язального права.

2. Правове регулювання працевлаштування громадян України в Росії; Білорусі; Польщі; Італії; Аргентині; Німеччині; США.

3. Відповідальність працедавця за шкоду, заподіяну працівникові за міжнародними угодами.

4Піклування над дітьми: правові джерела регулювання; форми піклування; правові наслідки встановлення піклування над дітьми.

5. Порядок отримання спадщини за кордоном.


Індивідуальні завдання:


Завдання 1. Складіть, за довільною фабулою, договір застави, який би регламентував відносини по забезпеченню виконання зобов’язання між двома сторонами, одна з яких є юридичною особою і має приналежність до іноземної держави. У договорі застосуйте посилання на норми права певної правової системи.

Завдання 2. Визначити порядок усиновлення дитини іноземними громадянами.


Змістовий модуль 4. Власність у міжнародному приватному праві

(1 год.)
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність» для студентів 3 курсу денної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи