Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри icon

Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри
Скачати 96.33 Kb.
НазваДодаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри
Дата27.08.2012
Розмір96.33 Kb.
ТипДокументи

Додаток 3

Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри ___________________________________________________________________________________________________

найменування (назва) кафедри


з/п

Найменування показника

досягнутої кваліфікації /

Найменування показника

за напрямком діяльності

Розрахункова

одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

1. Кваліфікаційна складова діяльності кафедри

1.1

Кафедра очолюється:

- доктором наук, професором;

- доктором наук, доцентом або кандидатом наук, професором;

- кандидатом наук, доцентом;

- кандидатом наук;

- особою без наукового ступеня, вченого звання

1 повна ставка


20

15


10

5

1

1.2

Кількість викладачів на кафедрі, які мають науковий ступінь:

- доктора наук;

- кандидата наук

Штатна

одиниця10

5

1.3

Кількість викладачів на кафедрі, які мають вчене звання:

- професора;

- доцента

Штатна

одиниця10

5

1.4

Суспільне визнання кваліфікації і досягнутих результатів викладачів кафедри:

- членство в академіях (НАН України, інші міжнародні, закордонні та галузеві академії наук);


- наявність почесних звань за досягнення у відповідній галузі економічної або соціально-культурної сфери («Заслужений працівник освіти», «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений тренер України», «Майстер спорту», «Суддя міжнародної категорії тощо»), державні премії і державні нагороди України або інших країн;

- нагороди (дипломи, грамоти) і премії протягом навчального року за вагомі досягнення в навчально-методичній, науковій, виховній роботі або перемогу в конкурсах чи спортивних змаганнях (на рівні університету, місцевому, обласному і національному рівнях)Одна ставка


Одне звання

(премія,

нагорода)


Одна

нагорода

(премія)Академік НАН України, інших міжнародних або закордонних академій наук– 25

Член-кореспон-дент НАН України, інших міжнародних або закордонних академій наук – 20

Академік галузевої академії наук – 10

Член-кореспон-дент галузевої академії наук – 5

15 балів


5 балів

1.5

Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах

Повний

навчальний рік

(12 місяців)

10

1.6

Узагальнений (кафедральний) результат анкетування «Викладач очима студентів»

Середній бал

викладачів кафедри

5

1.7

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що підтверджено документально:

- навчання на курсах підвищення кваліфікації;

- участь в спеціалізованих семінарах;

- стажування в іншому ВНЗ або певній організації, установі;

- навчання в докторантурі;

- навчання в аспірантурі;

- здобування наукового ступеняОдні курси

Один семінар

Одне

стажування

Одна особа

Одна особа

Одна особа3

2

3


5

3

2

1.8

Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладачів профілю кафедри

Диплом

(атестат,

сертифікат, свідоцтво)

1 бал

1.9

Кількість викладачів кафедри, що мають абсолютний рейтинг вище середнього абсолютного рейтингу викладачів за певною кваліфікаційною групою

Викладач

0,1

Загальна кількість балів за блок =

Сума балів всіх показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ Показник, який знижує кваліфікаційну складову діяльності кафедри

1.10

Кількість викладачів, які не мають наукового ступеня

Штатна

одиниця

10 балів

Кількість балів за блок =

Кількість балів показника, яка помножена на ваговий коефіцієнт

Кваліфікаційний рейтинг кафедри (КРК) =

Сума (∑) загальної кількості балів показників «позитивної» групи (1.1 – 1.9) –

кількість балів знижувального показника (1.10)

2. Результативна складова діяльності кафедри

2.1

Узагальнений обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри за навчальний рік - фактичне виконання (лекції, семінарські (практичні) заняття, індивідуальні заняття тощо), тобто кількість всіх аудиторних годин

Години

0,2 бала

2.2

Захист кандидатських дисертацій

Дисертація

20 балів

2.3

Захист докторських дисертацій

Дисертація

30 балів

2.4

Видання навчальної літератури для вищої школи (підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, курси (конспекти) лекцій, методичні матеріали (рекомендації) тощо) з грифом МОНУ

Друкований аркуш

10 балів

2.5

Видання навчальної літератури для вищої школи (підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, курси (конспекти) лекцій, методичні матеріали (рекомендації) тощо) без грифу МОНУ

Друкований аркуш


5 балів

2.6

Наявність курсів (конспектів) лекцій із використанням сучасних інформаційних технологій (мультимедійного обладнання)

Повний курс

(конспект) лекцій

з однієї

навчальної дисципліни

5 балів

2.7

Забезпеченість всіх навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, повним навчально-методичним комплексом дисципліни

Повний комп-лект НМК

навчальної

дисципліни

5 балів

2.8

Статі (публікації) у фахових виданнях (закордонних і за списком ВАК України), які підготовлені особисто науково-педагогічними працівниками кафедри (без залучення студентів)

Стаття

(публікація)

3 бали

2.9

Статі (публікації) у друкованих виданнях, які підготовлені викладачами кафедри спільно зі студентами

Стаття

(публікація)

1 бал

2.10

Підготовка і проведення наукових, науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських, міських конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, в яких кафедра виступала ініціатором, організатором або відповідальним виконавцем за проведення

Один захід

Міжнародний рівень – 5 балів

Всеукраїнський рівень – 3 бали

Регіональний / міжвузівський – 2 бали

Міський – 1 бал

2.11

Масштабність (вагомість) кафедральної госпрозрахункової науково-дослідної роботи

1 тис. грн.

1 бал

2.12

Доповіді (виступи) на наукових / науково-методичних / науково-практичних симпозіумах, конференціях, семінарах, нарадах відповідного рівня

Одна доповідь


Міжнародний рівень – 5 балів

Всеукраїнський рівень – 3 бали

Регіональний / міжвузівський – 2 бали

Міський – 1 бал

2.13

Нагороди і премії за наукові (науково-практичні) досягнення, перемоги викладачів в наукових конкурсах, на виставках і т.п. (призер, лауреат, дипломант) – враховуються лише призові місця

Призове місце


1-е – 5 балів

2-е – 3 бали

3-є – 1 бал

2.14

Підготовка викладачами кафедри студентів – переможців і призерів (або нагороджених медаллю, дипломом, премією) олімпіад, конференцій, конкурсів, спортивних змагань тощо

Призове місце


1-е – 3 бали

2-е – 2 бали

3-є – 1 бал

2.15

Участь викладачів кафедри у міжнародних грантах, наукових та освітніх проектах й програмах, що підтверджено офіційним договором, угодою

Коефіцієнт участі кафедри в проекті

(програмі, гранті)

10 балів

2.16

Ініціювання (розробка) кафедрою проекту або програми, які є органічною складовою конкретної навчальної дисципліни (на рівні окремого залікового модуля) і спрямовані на вдосконалення підготовки фахівців сучасного рівня

Один проект /

Одна

програма

10 балів

2.17

Встановлення ділових (творчих) зв`язків з кафедрами (факультетами) інших вищих навчальних закладів міста, регіону, країни, які ведуть підготовку студентів за спорідненими напрямами та спеціальностями, з метою обміну досвідом

Одна кафедра

(один

факультет)

3 бали

2.18

Участь у підвищенні кваліфікації фахівців, зайнятих у відповідних галузях народного господарства (проведення заходів з нових, перспективних напрямів розвитку освіти і науки за профілем кафедри)

Один захід

2 бали

Загальна кількість балів за блок =

Сума балів всіх показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ Показник, який знижує результативну складову діяльності кафедри

2.19

Порушення навчальної і трудової дисципліни (зриви навчальних занять з вини науково-педагогічних працівників кафедри, запізнення на заняття, дострокове закінчення заняття тощо)

Одне

порушення


5 балів

Кількість балів за блок =

Кількість балів показника, яка помножена на ваговий коефіцієнт

Результативний рейтинг кафедри (РРК) =

Сума (∑) загальної кількості балів показників «позитивної» групи (2.1 – 2.18) –

кількість балів знижувального показника (2.19)

Абсолютний рейтинг кафедри (АРК) = КРК + РРК
Схожі:

Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри iconДодаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри
Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри
Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри iconЗауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу
Як зауваження можна вказати те, що в рейтингу не відображена інформація по кожній з секцій кафедри (наведені лише стогові сумарні...
Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри iconЯк заповнити форму списку публікацій за 2010 рік
Для визначення рейтингу кожного викладача І подальшої статистично-аналітичної роботи із списком публікацій викладача/кафедри/факультету...
Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри iconУмови визначення навчального рейтингу з курсу

Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри iconУмови визначення навчального рейтингу з курсу

Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри iconДодаток №1 Критерії оцінювання студентів нубіп україни для складання рейтингу
Оцінюється рівень опанування загальноосвітніх та спеціальних навчальних предметів та дисциплін
Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри iconТехнологія визначення рейтингу діяльності науково-педагогічного працівника у вищому військовому навчальному закладі

Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри iconДодаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу
Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах
Додаток 3 Вхідні дані для визначення рейтингу кафедри iconДодаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу
Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи