План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік icon

План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік
НазваПлан роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік
Сторінка2/3
Дата13.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипПлан
1   2   3
^

План роботи навчально-методичної ради


Донецького державного університету управління

на 2011-2012 навчальний рік


Питання, які виносяться на обговорення

Доповідач


Місяць проведення

Відповідальний за підготовку проекту рішення НМР
1

2

3

4
Засідання І


Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік

Перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи, проф., д. соц. н. Бурега В.В.
Жовтень

Перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи, проф., д. соц. н. Бурега В.В.

Аналіз результатів навчальної діяльності студентів ДонДУУ за 2010-2011 навчальний рік

Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.
Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.

Затвердження Положення про оцінювання знань студентів в ДонДУУ

Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.
Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.

Про внесення змін у систему зовнішнього рецензування дипломних і магістерських робіт студентів університету

Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н. Жидченко В.Д.
Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н. Жидченко В.Д.

Внесення змін до Тимчасових норм часу для планування та обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної, профорієнтаційної роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників ДонДУУ

Завідувач кафедри МНС, проф., д.е.н. Дорофієнко В.В.
Завідувач кафедри МНС, проф., д.е.н. Дорофієнко В.В

^ Обговорення та рекомендації до видання:


- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МЗД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: проф. Батченко Л.В., ст. викл. Кулєшова Л.В.)

Завідувач кафедри МЗД, проф., д.е.н. Батченко Л.В.
Завідувач кафедри МЗД, проф., д.е.н. Батченко Л.В.

- конспект лекцій з дисципліни «Організація управління і економіка виробничої інфраструктури» для студентів спеціальності МО (МВС) ОКР «спеціаліст» усіх форм навчання (укладач: проф. Кузін В.О.)

Заст. завідувача кафедри МВС, доц., к.т.н. Жадан О.В.

Заст. завідувача кафедри МВС, доц., к.т.н. Жадан О.В.
1

2

3

4

- конспект лекцій з дисципліни «Організаційна поведінка» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МВС ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Кретова А.В., викл. Довгань А.С.)

Заст. завідувача кафедри МВС, доц., к.т.н. Жадан О.В.
Жовтень

Заст. завідувача кафедри МВС, доц., к.т.н. Жадан О.В.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальностей напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладач: доц. Погребняк Л.О.)

Завідувач кафедри ЕМ, доц., д.держ.упр. Марова С.Ф.
Завідувач кафедри ЕМ, доц., д.держ.упр. Марова С.Ф.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальностей напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «спеціаліст» усіх форм навчання (укладач: доц. Погребняк Л.О.)

-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Цивільний захист» для студентів спеціальностей напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладач: доц. Шестаков В.І.)

-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Кусков А.Є.)

-„-
-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Дослідження в проектах» для студентів професійного спрямування МО (УПП) ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: проф. Каїра З.С., викл. Іванова О.В.)

Завідувач кафедри ІМтаУП, доц., д.держ.упр. Пономаренко О.В.
Завідувач кафедри ІМтаУП, доц., д.держ.упр. Пономаренко О.В.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: ст. викл. Шкуренко О.В.)

Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н. Жидченко В.Д.
Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н. Жидченко В.Д.

- методичні рекомендації та контрольні завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Цибулько Т.Л.)

-„-
-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Англійська мова» для студентів напряму підготовки «Правознавство» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: викладачі Кирилова О.І., Родичева О.В.)


Завідувач кафедри ІМ, доц., к.пед.н. Личко Л.Я.

Завідувач кафедри ІМ, доц., к.пед.н. Личко Л.Я.

- методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Господарське право» для студентів напряму підготовки «Правознавство» ОКР «бакалавр» (укладачі: доц. Булатов Є.В., ст. викл. Оболєшева О.Є.)

Заст. завідувача кафедри ГП, доц., к.е.н. Саєнко Б.Є.
Заст. завідувача кафедри ГП, доц., к.е.н. Саєнко Б.Є.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Адвокатура України» для студентів напряму підготовки «Правознавство» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Чеботарьова Ю.А.)Завідувач кафедри ТІДП, доц., к.ю.н. Шестак В.С.

Завідувач кафедри ТІДП, доц., к.ю.н. Шестак В.С.
1

2

3

4

- методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни «Соціологія» для студентів усіх галузей знань ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: ст. викл. Скок Н.С.)

Заст. завідувача кафедри СУ, доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.
Жовтень

Заст. завідувача кафедри СУ, доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.

- методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Конфліктологія» для студентів напряму підготовки «Соціологія» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Титаренко О.О.)


-„-
-„-

Засідання ІІ
Про стан навчально-методичного забезпечення кафедри ЕП щодо підготовки до акредитації спеціальності «Економіка підприємства» за ОКР «бакалавр», «магістр»


Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н.

Жидченко В.Д.

Грудень

Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н.

Жидченко В.Д.

Затвердження нової редакції Тимчасового положення з кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.
Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.

Про підсумки щодо проведення експерименту з удосконалення системи оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління

Нальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.
Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.

^ Обговорення та рекомендації до видання:


- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» професійного спрямування УСЕК ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: викл. Спицина Н.С.)

Завідувач кафедри МНС, проф., д.е.н. Дорофієнко В.В.

Завідувач кафедри МНС, проф., д.е.н. Дорофієнко В.В.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи ЗЕД» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МЗД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: проф. Батченко Л.В., доц. Науменко С.М.)

Завідувач кафедри МЗД, проф., д.е.н. Батченко Л.В.
Завідувач кафедри МЗД, проф., д.е.н. Батченко Л.В.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Митна справа» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МЗД ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладачі: доценти Дятлова В.В., Олейнікова С.С.)

-„-
-„-

- конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні організації» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МЗД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Ткаченко О.Г., викл. Траханова Н.Г.)


-„-
-„-

- методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Патентна інформація та патентно-інформаційні дослідження» для студентів напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності «Інтелектуальна власність» ОКР «магістр» (укладач: проф. Трибунська К.В.)


Завідувач кафедри ІМтаУП, доц., д.держ.упр. Пономаренко О.В.
Завідувач кафедри ІМтаУП, доц., д.держ.упр. Пономаренко О.В.

1

2

3

4

- конспект лекцій з дисципліни «Соціальна екологія» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МПД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Солоха Д.В.)

Завідувач кафедри ЕМ, доц., д.держ.упр. Марова С.Ф.

Грудень

Завідувач кафедри ЕМ, доц., д.держ.упр. Марова С.Ф.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ресурсозбереження та утилізація відходів» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МПД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Марова С.Ф.)


-„-

-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Екологічний моніторинг і контроль» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» спеціальності МПД ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладач: доц. Марова С.Ф.)


-„-

-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи заповідної справи» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МПД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Кусков А.Є.)


-„-

-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Організація захисту прав споживачів» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Чуприна О.О., викл. Івашко О.О.)

Завідувач кафедри логістики, проф., д.держ.упр. Ткачова Н.М.
Завідувач кафедри логістики, проф., д.держ.упр. Ткачова Н.М.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Функціональна логістика» (частина 2) для студентів напряму підготовки «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Балуєва О.В., викл. Івашко О.О.)


-„-

-„-

- збірник тестових завдань для модульного контролю знань з дисципліни «Економічна теорія» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Шкуренко О.В.)


Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н.

Жидченко В.Д.

Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н.

Жидченко В.Д.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Маркетинг послуг» для студентів напряму підготовки «Маркетинг» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: проф. Пілюшенко В.Л., доц. Сердечна Л.В.)

Завідувач кафедри маркетингу, проф., д.т.н. Пілюшенко В.Л.
Завідувач кафедри маркетингу, проф., д.т.н. Пілюшенко В.Л.

- збірник текстів для читання для студентів напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладачі: викладачі Вишневська Л.О., Чоботар В.О.)


Завідувач кафедри ІМ, доц., к.пед.н. Личко Л.Я.

Завідувач кафедри ІМ, доц., к.пед.н. Личко Л.Я.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Англійська мова» для студентів 2 курсу галузі знань «Право» усіх форм навчання (укладачі: викладачі Кирилова О.І., Родичева О.В.)
-„-

-„-
1

2

3

4

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Фінансовий облік у банках» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківська справа» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Соловйова А.С.)

Завідувач кафедри ББС, проф., д.е.н. Смерічевський С.Ф.


Грудень

Завідувач кафедри ББС, проф., д.е.н. Смерічевський С.Ф.


- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ринкова трансформація економіки регіону» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладачі: доценти Свечкіна А.Л., Фоміна О.О.)

Заст. завідувача кафедри фінансів, доц., к.е.н. Степанчук С.С.
Заст. завідувача кафедри фінансів, доц., к.е.н. Степанчук С.С.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доценти Петрушевська В.В., Можаровська П.П.)


-„-

-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладачі: доц. Дегтярьова В.М., викл. Мамченко К.Ю.)


-„-

-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Ясинська Н.А., викл. Шира Н.О.)


-„-

-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий контроль» для студентів спеціальності «Фінанси» ОКР «спеціаліст» усіх форм навчання (укладач: доц. Аксьонова О.О.)


-„-

-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Грінштейн О.М., викл. Гура Н.А.)


-„-

-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Облік у бюджетних організаціях» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доценти Петрушевський Ю.Л., Горянська Т.В.)

Заст. завідувача кафедри ОіА, доц., к.е.н. Петрушевський Ю.Л.
Заст. завідувача кафедри ОіА, доц., к.е.н. Петрушевський Ю.Л.
1   2   3

Схожі:

План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2012/2013 навчальний рік
Обговорення та ухвалення плану роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2012/2013 навчальний...
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconЗатверджую
Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний...
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconНаказ № Про зміни у складі навчально-методичної ради університету в 2011-2012 навчальному році
У зв’язку зі змінами у штатному розкладі Донецького державного університету управління
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconНаказ № Про зміни у складі навчально-методичної ради університету в 2011-2012 навчальному році
У зв’язку зі змінами у штатному розкладі Донецького державного університету управління
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую
Про призначення відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на кафедрах та голів пмк на 2012-2013 навчальний рік
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи науково-технічної ради кременчуцького національного університету імені михайла остроградського на 2011-2012 навчальний рік
Затвердження плану роботи науково-технічної ради університету на 2011 – 2012 навчальний рік
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПро зміни у складі навчально-методичної ради університету
У зв’язку зі змінами в організаційній структурі Донецького державного університету управління (наказ №1 від 02. 01. 2013р.)
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconП л а н роботи Вченої ради Одеського державного екологічного університету на 2011/2012 навчальний рік Дата Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку І проект рішення
Про затвердження Плану підготовки до видання навчальної та наукової літератури на 2011/2012 навчальний рік
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи Вченої Ради Донецького національного університету на 2009/20010 навчальний рік
Підсумки роботи з прийому до Донну та першорядні завдання з формування контингенту абітурієнтів на 2009/2010 навчальний рік
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2011/2012 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2011/2012 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи