План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік icon

План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік
НазваПлан роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік
Сторінка3/3
Дата13.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипПлан
1   2   3

- термінологічний українсько-англійський словник з дисципліни «Управлінський аналіз» для студентів спеціальності АМ ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладач: доц. Павлюк В.В.)

Заст. завідувача кафедри ЗіАМ, доц., к.держ.упр. Павлюк В.В.
Заст. завідувача кафедри ЗіАМ, доц., к.держ.упр. Павлюк В.В.

- конспект лекцій з дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного простору» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Стешенко І.В.)

Завідувач кафедри ІТ, доц., д.держ.упр. Полякова Л.П.
Завідувач кафедри ІТ, доц., д.держ.упр. Полякова Л.П.

- конспект лекцій з дисципліни «Інформатизація і соціальні процеси» для студентів напряму підготовки «Соціологія» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Антонов Ю.С.)


-„-

-„-
1

2

3

4

- - конспект лекцій з дисципліни «Трудове право» для студентів напряму підготовки «Право» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Каркачова А.В.)

Завідувач кафедри ТІДП, доц., к.ю.н. Шестак В.С.

Грудень

Завідувач кафедри ТІДП, доц., к.ю.н. Шестак В.С.

- методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Конфліктологія» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «спеціаліст» заочної форми навчання (укладач: доц. Титаренко О.О.)

Заст. завідувача кафедри СУ, доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.

Заст. завідувача кафедри СУ, доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Соціологія конфлікту» для студентів напряму підготовки «Соціологія» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Титаренко О.О.)


-„-

-„-

- методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Соціологія освіти і молоді» для студентів напряму підготовки «Соціологія» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Бухтєєв М.І.)


-„-

-„-

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Філософія» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Сабірзянова І.В.)

Завідувач кафедри ФіП, проф., д.держ.упр. Діденко Н.Г.
Завідувач кафедри ФіП, проф., д.держ.упр. Діденко Н.Г.

- методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Філософія» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Сабірзянова І.В.)-„-

-„-

Засідання ІІI
Про стан та напрями удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрах факультету економіки у рамках педагогічного експерименту з впровадження нових підходів до оцінювання знань студентів


Декан факультету економіки, доц., к.держ.упр. Овчаренко Р.В.
Лютий

Декан факультету економіки, доц., к.держ.упр. Овчаренко Р.В.

Рейтингове оцінювання діяльності науково- педагогічних працівників університету: підсумки і перспективи удосконалення

Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.
Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.

Обговорення та затвердження нової редакції Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління

Директор Методичного центру Шаміна Є.О.

Директор Методичного центру Шаміна Є.О.

^ Обговорення та рекомендації до видання:- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Менеджмент в туристичному бізнесі» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МНС ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: ст. викл. Малік Л.В.)

Завідувач кафедри МНС, проф., д.е.н. Дорофієнко В.В.
Завідувач кафедри МНС, проф., д.е.н. Дорофієнко В.В

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності МО (МНС) ОКР «спеціаліст» денної форми навчання (укладачі: проф. Долгальова О.В., асист. Плахута І.Ю.)


-„-
-„-

1

2
3

4

- конспект лекцій з дисципліни «Управління ринком збуту» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МВС ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Єпішенкова Г.О.)

Заст. завідувача кафедри МВС, доц., к.т.н. Жадан О.В.
Лютий

Заст. завідувача кафедри МВС, доц., к.т.н. Жадан О.В.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Тендерні операції у ЗЕД» для студентів спеціальності МЗД ОКР «спеціаліст» денної форми навчання (укладачі: проф. Батченко Л.В., доц. Науменко С.М.)

Завідувач кафедри МЗД, проф., д.е.н. Батченко Л.В.
Завідувач кафедри МЗД, проф., д.е.н. Батченко Л.В.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МЗД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Кужелєва Г.О.)

-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МЗД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: проф. Батченко Л.В., доценти Ткаченко О.Г., Кулик Є.І.)

-„-
-„-

- практикум з дисципліни «Менеджмент ЗЕД» (англійська мова) для студентів спеціальності МЗД спеціалізації ЄМЗД ОКР «магістр» денної форми навчання (укладачі: проф. Батченко Л.В., доценти Коняхіна Т.В., Дєліні М.М.)

-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи біотехнологій» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МПД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Ляшенко Л.О.)

Завідувач кафедри ЕМ, доц., д.держ.упр. Марова С.Ф.
Завідувач кафедри ЕМ, доц., д.держ.упр. Марова С.Ф.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Охорона природи в агропромисловому комплексі» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МПД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: проф. Качан В.М.)

-„-
-„-

- конспект лекцій з дисципліни «Набуття прав інтелектуальної власності. Експертиза» (частина 2) для студентів спеціальності ІВ ОКР «магістр» денної форми навчання (укладач: доц. Гавенко В.В.)

Завідувач кафедри ІМтаУП, доц., д.держ.упр. Пономаренко О.В.
Завідувач кафедри ІМтаУП, доц., д.держ.упр. Пономаренко О.В.

- конспект лекцій з дисципліни «Національна економіка» для студентів напряму підготовки ЕП ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Романінець Р.М.)

Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н.

Жидченко В.Д.
Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н.

Жидченко В.Д.

- методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка праці в організації» для студентів напряму підготовки УПтаЕП ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Кравченко В.С.)

Завідувач кафедри УПтаЕП, проф., д.е.н. Петенко І.В.
Завідувач кафедри УПтаЕП, проф., д.е.н. Петенко І.В.

- конспект лекцій з дисципліни «Управління розвитком персоналу» для студентів спеціальності УПтаЕП ОКР «магістр» денної форми навчання (укладач: доц. Кісельова О.О.)


-„-
-„-
1

2

3

4

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МВС ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доценти Ляшко І.І., Лізогуб Р.П.)

Завідувач кафедри маркетингу, проф., д.т.н. Пілюшенко В.Л.

Лютий

Завідувач кафедри маркетингу, проф., д.т.н. Пілюшенко В.Л.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародна реклама» (англійською мовою) для студентів спеціальності «Маркетинг» ОКР «магістр» денної форми навчання (укладач: ст. викл. Ахмедова О.О.)

Завідувач кафедри ІМ, доц., к.пед.н. Личко Л.Я.
Завідувач кафедри ІМ, доц., к.пед.н. Личко Л.Я.

- методичні рекомендації для підготовки до вступних іспитів до магістратури студентів напряму підготовки «Соціологія» денної форми навчання (укладач: ст. викл. Абідор І.В.)

-„-
-„-

- методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Французька мова» (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: ст. викл. Шикіна Р.І.)

-„-
-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Вища та прикладна математика» (частина 2: «Диференціальне та інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Ряди» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доценти Ковтонюк Д.О., Чинкуляк Н.М.)

Завідувач кафедри ВМ, проф., д.ф.-м.н. Шайхет Л.Ю.
Завідувач кафедри ВМ, проф., д.ф.-м.н. Шайхет Л.Ю.

- збірник тестових завдань з дисципліни «Вища математика» для студентів галузей знань «Менеджмент і адміністрування», «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доценти Ковтонюк Д.О., Чинкуляк Н.М.)

-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управління фінансовим ризиком» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доценти Степанчук С.С., Петрушевська В.В.)

Заст. завідувача кафедри фінансів, доц., к.е.н. Степанчук С.С.
Заст. завідувача кафедри фінансів, доц., к.е.н. Степанчук С.С.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Грінштейн О.М., викл. Гура Н.А.)

-„-
-„-

- збірник тестових завдань для підготовки до комплексного державного екзамену студентів напряму підготовки «Облік і аудит» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Криштопа І.В.)

Заст. завідувача кафедри ОіА, доц., к.е.н. Петрушевський Ю.Л.
Заст. завідувача кафедри ОіА, доц., к.е.н. Петрушевський Ю.Л.

- методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Організаційна поведінка» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти «Муніципальний менеджмент» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Колесникова Т.О.)Заст. завідувача кафедри ЗіАМ, доц., к.держ.упр. Павлюк В.В.
Заст. завідувача кафедри ЗіАМ, доц., к.держ.упр. Павлюк В.В.

1

2

3

4

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні технології в праві та юридичній практиці» для студентів спеціальності «Правознавство» ОКР «магістр» денної форми навчання (укладач: доц. Золотарьова Т.М.)

Завідувач кафедри ІТ, доц., д.держ.упр. Полякова Л.П.

Лютий

Завідувач кафедри ІТ, доц., д.держ.упр. Полякова Л.П.

- конспект лекцій з дисципліни «Публічно- правове регулювання господарської діяльності» для студентів спеціальності «Правознавство» ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладач: доц. Саєнко Б.Є.)

Заст. завідувача кафедри ГП, доц., к.е.н. Саєнко Б.Є.
Заст. завідувача кафедри ГП, доц., к.е.н. Саєнко Б.Є.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист» для студентів спеціальності ІВ ОКР «магістр» денної форми навчання (укладач: доц. Булатов Є.В.)

-„-
-„-

- конспект лекцій з дисципліни «Історія вчень про державу і право» для студентів напряму підготовки «Право» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Бутирін Є.О.)


Завідувач кафедри ТІДП, доц., к.ю.н. Шестак В.С.
Завідувач кафедри ТІДП, доц., к.ю.н. Шестак В.С.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Гендерна соціологія» для студентів напряму підготовки «Соціологія» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Мазіна Н.Є.)


Заст. завідувача кафедри СУ, доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.

Заст. завідувача кафедри СУ, доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Філософія» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: проф. Діденко Н.Г., доц. Огородник В.І.)

Завідувач кафедри ФіП, проф., д.держ.упр. Діденко Н.Г.
Завідувач кафедри ФіП, проф., д.держ.упр. Діденко Н.Г.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: викл. Винокурова Л.О.)

Директор Вугледарського коледжу Макоткін С.В.
Директор Вугледарського коледжу Макоткін С.В.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МВС усіх форм навчання (укладач: викл. Новікова Е.С.)


Заст. директора з навчальної роботи Торезького коледжу Нурметова Т.С.
Заст. директора з навчальної роботи Торезького коледжу Нурметова Т.С.

Засідання ІV

Особливості планування навчального процесу в ДонДУУ на 2012-2013 навчальний рік

Начальник навчального відділу Стасюк О.А


Квітень

Начальник навчального відділу Стасюк О.А.

Аналіз результатів навчальної діяльності студентів ДонДУУ за І семестр 2011-2012 навчального року

Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.


Начальник відділу контролю якості освіти Шибанов А.В.1

2

3

4

^ Обговорення та рекомендації до видання:


- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Політика у невиробничій сфері» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МНС ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладачі: доц.. Гурій П.С., асист. Кашуба О.В.)

Завідувач кафедри МНС, проф., д.е.н. Дорофієнко В.В.
Квітень

Завідувач кафедри МНС, проф., д.е.н. Дорофієнко В.В.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Менеджмент в охороні здоров’я» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МНС ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладачі: проф. Шутов М.М., ст. викл. Вовк С.М.)


-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Страхування» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МНС ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладачі: доц. Докторова Н.П., асист. Плахута І.Ю.)


-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МНС ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: викл. Алещініна О.В.)


-„-
-„-

- конспект лекцій з дисципліни «Митне регулювання» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти «Менеджмент антимонопольної діяльності» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: проф. Філіпенко Т.В.)


Завідувач кафедри МЗД, проф., д.е.н. Батченко Л.В.
Завідувач кафедри МЗД, проф., д.е.н. Батченко Л.В.

- конспект лекцій з дисципліни «Управління доставкою товарів у ЗЕД» для студентів спеціальності МЗД ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладач: проф. Дятлова В.В.)

-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інструменти управління проектами» для студентів спеціальності УП ОКР «спеціаліст», «магістр» усіх форм навчання (укладач: доц. Морозов Є.Л.)


Завідувач кафедри ІМтаУП, доц., д.держ.упр. Пономаренко О.В.
Завідувач кафедри ІМтаУП, доц., д.держ.упр. Пономаренко О.В.

- конспект лекцій з дисципліни «Статистика навколишнього середовища» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МПД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Погребняк Л.О.)


Завідувач кафедри ЕМ, доц., д.держ.упр. Марова С.Ф.
Завідувач кафедри ЕМ, доц., д.держ.упр. Марова С.Ф.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Екологічна економіка» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МПД ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Марова С.Ф.)


-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Екологія» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Ляшенко Л.О., ст. викл. Папа-Дмитрієва І.І.)


-„-
-„-

1

2

3

4

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Кусков А.Є.)


Завідувач кафедри ЕМ, доц., д.держ.упр. Марова С.Ф.

Квітень

Завідувач кафедри ЕМ, доц., д.держ.упр. Марова С.Ф.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Логістичний менеджмент» для студентів спеціальності «Логістика» ОКР «магістр» (укладачі: доц. Казанська О.О., викл. Тішкіна Я.О.)


Завідувач кафедри логістики, проф., д.держ.упр. Ткачова Н.М.
Завідувач кафедри логістики, проф., д.держ.упр. Ткачова Н.М.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика» ОКР «бакалавр» (укладачі: доц. Балуєва О.В., викл. Попова Ю.М.)


-„-
-„-

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Соціальна економіка» для студентів напряму підготовки УПтаЕП ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: проф. Петенко І.В.)


Завідувач кафедри УПтаЕП, проф., д.е.н. Петенко І.В.
Завідувач кафедри УПтаЕП, проф., д.е.н. Петенко І.В.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Професіографія» для студентів спеціальності УПтаЕП ОКР «магістр» денної форми навчання (укладач: ст. викл. Кисіль Л.Н.)


-„-
-„-

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Управління кар’єрою» для студентів напряму підготовки УПтаЕП ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладачі: доц. Ісіков С.М., викл. Сухарєва С.О.)


-„-
-„-

- конспект лекцій з дисципліни «Керування попитом» для студентів спеціальності «Маркетинг» ОКР «спеціаліст» усіх форм навчання (укладач: доц. Шкрабак І.В.)

Завідувач кафедри маркетингу, проф., д.т.н. Пілюшенко В.Л.
Завідувач кафедри маркетингу, проф., д.т.н. Пілюшенко В.Л.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Прийняття управлінських рішень в маркетингу» для студентів напряму підготовки «Маркетинг» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Радченко Г.А.)


-„-
-„-

- методичні рекомендації «Лікувальна фізична культура при міопії» для студентів (укладачі: ст. викладачі Купрієнко М.Л., Кривець І.Г.)

Завідувач кафедри ФВ, доц., к.б.н. Небесна В.В.
Завідувач кафедри ФВ, доц., к.б.н. Небесна В.В.

- збірник тестових завдань для модульного контролю з дисципліни «Англійська мова» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: ст. викл. Прокопенко Є.В.)


Завідувач кафедри ІМ, доц., к.пед.н. Личко Л.Я.
Завідувач кафедри ІМ, доц., к.пед.н. Личко Л.Я.

- термінологічний словник економічної лексики з дисципліни «Англійська мова» » для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: викл. Паніна О.А.)-„-
-„-

1

2

3

4

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Банківські ризики та методи їх вимірювання» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківська справа» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Кірієнко О.Е.)


Завідувач кафедри ББС, проф., д.е.н. Смерічевський С.Ф.


Квітень

Завідувач кафедри ББС, проф., д.е.н. Смерічевський С.Ф.


- конспект лекцій з дисципліни «Світові економічні стратегії» для студентів спеціальності «Фінанси» ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Ситнік І.В., асист. Стьопочкін А.І.)Заст. завідувача кафедри фінансів, доц., к.е.н. Степанчук С.С.
Заст. завідувача кафедри фінансів, доц., к.е.н. Степанчук С.С.

- навчально-методичий посібник з дисципліни «Фінанси» (у схемах і таблицях) для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: проф. Поважний О.С., доц. Петрушевська В.В.)


Заст. завідувача кафедри фінансів, доц., к.е.н. Степанчук С.С.
Заст. завідувача кафедри фінансів, доц., к.е.н. Степанчук С.С.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» для студентів спеціальності «Облік і аудит» ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладачі: доценти Кондрашова Т.М., Веріга Г.В.)


Заст. завідувача кафедри ОіА, доц., к.е.н. Петрушевський Ю.Л.
Заст. завідувача кафедри ОіА, доц., к.е.н. Петрушевський Ю.Л.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти «Муніципальний менеджмент» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: викл. Лебедєва В.В.)


Заст. завідувача кафедри ЗіАМ, доц., к.держ.упр. Павлюк В.В.
Заст. завідувача кафедри ЗіАМ, доц., к.держ.упр. Павлюк В.В.

- конспект лекцій з дисципліни «Основи державної служби» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти «Муніципальний менеджмент» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Воробйова Л.О.)


-„-
-„-

- методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративне право» для студентів напряму підготовки «Право» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Олійник І.Л., викл. Сидоренко В.В.)


В.о. завідувача кафедри АП, доц., к.ю.н. Олійник І.Л.
В.о. завідувача кафедри АП, доц., к.ю.н. Олійник І.Л.

- конспект лекцій з дисципліни «Митне право» для студентів напряму підготовки «Право» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Ракша Н.С.)

-„-
-„-

- конспект лекцій з дисципліни «Міжнародне економічне право» для студентів спеціальності «Правознавство» ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладач: доц. Саєнко Б.Є.)

Заст. завідувача кафедри ГП, доц., к.е.н. Саєнко Б.Є.
Заст. завідувача кафедри ГП, доц., к.е.н. Саєнко Б.Є.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Сімейне право» для студентів напряму підготовки «Право» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Мавліханова Р.В., викл. Степанова О.Г.)-„-
-„-

1

2

3

4

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму підготовки «Право» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Саєнко Б.Є., викл. Макаренко А.С.)


Заст. завідувача кафедри ГП, доц., к.е.н. Саєнко Б.Є.

Квітень

Заст. завідувача кафедри ГП, доц., к.е.н. Саєнко Б.Є.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія соціологічних теорій та вчень» для студентів напряму підготовки «Соціологія» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: ст. викл. Чаплик М.М.)


Заст. завідувача кафедри СУ, доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.

Заст. завідувача кафедри СУ, доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Ділове спілкування» для студентів спеціальності «Логістика» ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладач: доц. Доцевич Т.І.)

Завідувач кафедри ФіП, проф., д.держ.упр. Діденко Н.Г.
Завідувач кафедри ФіП, проф., д.держ.упр. Діденко Н.Г.

- методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Етика бізнесу» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: проф. Журавльова О.І.)


-„-
-„-

- збірник тестових завдань з дисципліни «Комп'ютерний практикум з обробки фінансової інформації» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: викл. Гордєєва О.С.)


Директор Вугледарського коледжу Макоткін С.В.
Директор Вугледарського коледжу Макоткін С.В.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Культура ділового професійного спілкування» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: викл. Мусієнко О.А.)


-„-
-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Маркетинг» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: викл. Романенко Л.В.)


Заст. директора з навчальної роботи Торезького коледжу Нурметова Т.С.
Заст. директора з навчальної роботи Торезького коледжу Нурметова Т.С.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: викладачі Соловйова Т.О., Полякова Є.І.)


-„-
-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Організація виробництва» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» заочної форми навчання (укладачі: доценти Хотомлянський О.Л., Демченко В.І., Тюріна В.В.)


Директор МННЦ

к.держ.упр. Демченко В.І.
Директор МННЦ

к.держ.упр. Демченко В.І.

Засідання V


Про стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу на факультеті заочної форми навчання щодо впровадження кредитно-модульної технології навчання


Декан факультету заочної форми навчання, доц., к.держ.упр. Чернов С.О.

Червень

Декан факультету заочної форми навчання, доц., к.держ.упр. Чернов С.О.1

2

3

4

Про викладання дисциплін професорсько-викладацьким складом кафедри ФІП згідно з новими галузевими стандартами за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» напряму підготовки «Менеджмент»

Завідувач кафедри ФіП, проф., д.держ.упр. Діденко Н.Г.

Червень

Завідувач кафедри ФіП, проф., д.держ.упр. Діденко Н.Г.

Аналіз організаційних заходів та проведення практичної підготовки студентів ДонДУУ: проблеми та перспективи

Керівник виробничої практики Кудінова О.М.
Керівник виробничої практики Кудінова О.М.


^ Обговорення та рекомендації до видання:


- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Моделі і системи прийняття рішень» для студентів спеціальності МО (МНС) ОКР «спеціаліст» денної форми навчання (укладач: проф. Клейнер Я.С.)

Завідувач кафедри МНС, проф., д.е.н. Дорофієнко В.В.

Завідувач кафедри МНС, проф., д.е.н. Дорофієнко В.В.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів спеціальності МО (МНС) ОКР «магістр» денної форми навчання (укладач: доц. Кириченко І.В.)

-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МАД ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: викл. Алещініна О.В.)

-„-
-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Комунікаційний менеджмент» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» варіативної компоненти МВС ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: викл. Перевознікова О.В.)

Заст. завідувача кафедри МВС, доц., к.т.н. Жадан О.В.

Заст. завідувача кафедри МВС, доц., к.т.н. Жадан О.В.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів спеціальності «Логістика» ОКР «магістр» денної форми навчання (укладач: доц. Мірошніченко Т.В.)

Завідувач кафедри логістики, проф., д.держ.упр. Ткачова Н.М.
Завідувач кафедри логістики, проф., д.держ.упр. Ткачова Н.М.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінансові потоки в логістичних системах» (англійською мовою) для студентів спеціальності «Логістика» ОКР «магістр» (укладач: викл. Попова Ю.М.)

-„-
-„-

- конспект лекцій з дисципліни «Статистика підприємства» для студентів спеціальності ЕП ОКР «магістр» денної форми навчання (укладач: доц. Баришнікова Л.П.)

Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н.

Жидченко В.Д.
Завідувач кафедри ЕП, проф., к.е.н.

Жидченко В.Д.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Управління трудовим потенціалом» для студентів напряму підготовки УПтаЕП ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Стадник А.М.)

Завідувач кафедри УПтаЕП, проф., д.е.н. Петенко І.В.
Завідувач кафедри УПтаЕП, проф., д.е.н. Петенко І.В.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Ділові комунікації» для студентів напряму підготовки УПтаЕП ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Петенко А.В.)


-„-
-„-

1

2

3

4

- методичні рекомендації до проведення індивідуальних занять з дисципліни «Управління персоналом» для студентів напряму підготовки УПтаЕП ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: ст. викл. Дорошенко Г.Ю.)

Завідувач кафедри УПтаЕП, проф., д.е.н. Петенко І.В.

Червень

Завідувач кафедри УПтаЕП, проф., д.е.н. Петенко І.В.

- методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів напряму підготовки ОіА, ФіК ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Каттенберг С.А.)

Завідувач кафедри маркетингу, проф., д.т.н. Пілюшенко В.Л.
Завідувач кафедри маркетингу, проф., д.т.н. Пілюшенко В.Л.

- конспект лекцій з дисципліни «Маркетингова політика розподілу» для студентів спеціальності «Маркетинг» ОКР «спеціаліст» усіх форм навчання (укладач: доц. Ляшко І.І.)

-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Маркетинговий тренінг» для студентів напряму підготовки «Маркетинг» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Шкрабак І.В., ст. викл. Бурцева О.Є.)

-„-
-„-

- збірник тестових завдань для модульного контролю знань з дисципліни «Маркетинг» для студентів напряму підготовки ОіА, ФіК ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Каттенберг С.А., викл. Каюмова В.В.)

-„-
-„-

- збірник тестових завдань з граматики до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладачі: ст. викладачі Рева А.О., Абідор І.В.)

Завідувач кафедри ІМ, доц., к.пед.н. Личко Л.Я.
Завідувач кафедри ІМ, доц., к.пед.н. Личко Л.Я.

- збірник текстів для читання з дисципліни «Польська мова» (друга) для студентів професійного спрямування МЗД ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: викл. Старушко В.Ф.)

-„-
-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням) для студентів галузей знань «Менеджмент і адміністрування», «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» заочної форми навчання (укладач: ст. викл. Чернушич А.Є.)

-„-
-„-

- методичні рекомендації щодо організації самостійних занять з настільного тенісу (укладачі: викладачі Лавренчук С.С., Тарасова Н.С.)

Завідувач кафедри ФВ, доц., к.б.н. Небесна В.В.
Завідувач кафедри ФВ, доц., к.б.н. Небесна В.В.

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Гроші та кредит» (у 2 частинах) для студентів напряму підготовки ФіК спеціалізації БС ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладачі: ст. викл. Ковальова Ю.М., викл. Семенов А.С.)

Завідувач кафедри ББС, проф., д.е.н. Смерічевський С.Ф.

Завідувач кафедри ББС, проф., д.е.н. Смерічевський С.Ф.


- конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів спеціальності ОіА ОКР «магістр» усіх форм навчання (укладач: доц. Петрушевський Ю.Л.)

Заст. завідувача кафедри ОіА, доц., к.е.н. Петрушевський Ю.Л.
Заст. завідувача кафедри ОіА, доц., к.е.н. Петрушевський Ю.Л.

- конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: Колесников Д.В.)

Заст. завідувача кафедри ЗіАМ, доц., к.держ.упр. Павлюк В.В.
Заст. завідувача кафедри ЗіАМ, доц., к.держ.упр. Павлюк В.В.


1

2

3

4

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Адміністративне право» для студентів напряму підготовки «Право» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладачі: доц. Олійник І.Л., викл. Сидоренко В.В.)

В.о. завідувача кафедри АП, доц., к.ю.н. Олійник І.Л.

Червень

В.о. завідувача кафедри АП, доц., к.ю.н. Олійник І.Л.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Аграрне право» для студентів напряму підготовки «Право» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: викл. Брунько А.В.)

-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформатика» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Космінська О.М.)

Завідувач кафедри ІТ, доц., д.держ.упр. Полякова Л.П.
Завідувач кафедри ІТ, доц., д.держ.упр. Полякова Л.П.

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні системи і технології в банківській сфері» для студентів напряму підготовки ФіК спеціалізації БС ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Космінська О.М.)

-„-
-„-

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні системи у менеджменті» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Полякова Л.П.)

-„-
-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Глобалізація: соціологічний аналіз» для студентів спеціальності «Соціологія» ОКР «магістр» (укладач: доц. Бікла О.В.)

Заст. завідувача кафедри СУ, доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.

Заст. завідувача кафедри СУ, доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.

- методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Соціологія вільного часу та дозвілля» для студентів спеціальності «Соціологія» ОКР «спеціаліст» (укладач: доц. Никифоренко Н.О.)

-„-
-„-

- навчально-методичний посібник з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальності «Правознавство» ОКР «магістр» денної форми навчання (укладач: проф. Діденко Н.Г.)

Завідувач кафедри ФіП, проф., д.держ.упр. Діденко Н.Г.
Завідувач кафедри ФіП, проф., д.держ.упр. Діденко Н.Г.

- методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Психологія» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» усіх форм навчання (укладач: доц. Любчук О.К.)

-„-
-„-

- методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» денної форми навчання (укладач: доц. Любчук О.К.)

-„-
-„-

- конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «бакалавр» заочної форми навчання (укладач: викл. Добіна Т.Г.)

Директор МННЦ

к.держ.упр. Демченко В.І.
Директор МННЦ

к.держ.упр. Демченко В.І.

Голова

професор, д.соц.н. В.В. БурегаСекретар Є.О. Шаміна


1   2   3

Схожі:

План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2012/2013 навчальний рік
Обговорення та ухвалення плану роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2012/2013 навчальний...
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconЗатверджую
Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний...
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconНаказ № Про зміни у складі навчально-методичної ради університету в 2011-2012 навчальному році
У зв’язку зі змінами у штатному розкладі Донецького державного університету управління
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconНаказ № Про зміни у складі навчально-методичної ради університету в 2011-2012 навчальному році
У зв’язку зі змінами у штатному розкладі Донецького державного університету управління
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую
Про призначення відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на кафедрах та голів пмк на 2012-2013 навчальний рік
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи науково-технічної ради кременчуцького національного університету імені михайла остроградського на 2011-2012 навчальний рік
Затвердження плану роботи науково-технічної ради університету на 2011 – 2012 навчальний рік
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПро зміни у складі навчально-методичної ради університету
У зв’язку зі змінами в організаційній структурі Донецького державного університету управління (наказ №1 від 02. 01. 2013р.)
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconП л а н роботи Вченої ради Одеського державного екологічного університету на 2011/2012 навчальний рік Дата Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку І проект рішення
Про затвердження Плану підготовки до видання навчальної та наукової літератури на 2011/2012 навчальний рік
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи Вченої Ради Донецького національного університету на 2009/20010 навчальний рік
Підсумки роботи з прийому до Донну та першорядні завдання з формування контингенту абітурієнтів на 2009/2010 навчальний рік
План роботи навчально-методичної ради Донецького державного університету управління на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2011/2012 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2011/2012 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи