Декан 1 мед ф-ту icon

Декан 1 мед ф-ту
Скачати 42.92 Kb.
НазваДекан 1 мед ф-ту
Дата27.08.2012
Розмір42.92 Kb.
ТипДокументи

Затверджую

декан 1 мед ф-ту

проф. Івнєв Б.Б.Затверджую

декан 2 мед ф-ту

доц. Джоджуа А.Г.

Затверджую

декан ММФ

доц. Рождественьский Є.Ю.Календарно-тематичний план практичних занять студентів

5 курса в oсінньому семестрі 2010-2011рр.

на кафедрі внутрішньої медицини №1


 1. Захворювання міокарда (міокардіти, кардіоміопатії, міокардіодистрофії): етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 2. Порушення ритму серця: етіологія, патогенез, класифікація, клініка.

 3. Порушення ритму серця: діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 4. Порушення провідності серця: етіологія, патогенез, класифікація, клініка.

 5. Порушення провідності серця: діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 6. ІХС. Стенокардія: етіологія, патогенез, класифікація, клиника, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 7. ІХС. Інфаркт міокарда: етіологія, патогенез, класифікація, клиника, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 8. Гіпертонічна хвороба: етіологія, патогенез, класифікація, клиника, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 9. Ревматізм; бактеріальний ендокардіт: етіологія, патогенез, класифікація, клиника, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 10. Набуті вади серця: етіологія, патогенез, класифікація, клиника, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 11. Серцева недостатність: етіологія, патогенез, класифікація, клиника, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 12. Ожиріння, метаболічний синдром: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ

 13. Первинна та вторинна профілактика серцево-судинних захворювань: фізична активність, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, ліпіди плазми, метаболічний синдром, псіхосоціальні фактори, маркери запалення та гемо статичні фактори, генетичні фактори порушення функції нирок, кардіопротективна терапія

 14. Анемії: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 15. Гострі лейкози: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 16. Хронічні лейкози (хронічні лімфо- та мієлолейкози, сублєйкемічний мієлоз, істинна поліцитемія): етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 17. Множинна мієлома, злоякісні лімфоми: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.

 18. Геморагічні діатези (гемофілія, ідіопатична тромбоцітопеніча пурпура, геморагічний васкуліт, хвороба Рандю-Ослера): етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, діференційний діагноз, лікування, профілактика, ЛТЕ.Зав. кафедрою внутрішньої

медицини №1, д.м.н., професор Ватутін М.Т.


Approved

Dean of IMF

ass. prof. Rozhdestvensky E.J.


Schedule of the practical training of the 5th course of the Internetional Medical Faculty students in the second half-year term 2010-2011 academic year at the Internal Medicine Department N1 1. Myocardial Diseases (Myocarditis, Cardiomyopathies, Myocardial Dystrophies): etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity. Safety work measures

 2. Arrhythmias. etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs.

 3. Arrhythmias. diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 4. Conduction Disorders: etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs.

 5. Conduction Disorders: diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 6. Coronary Artery Disease. Angina Pectoris, etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 7. Coronary Artery Disease. Myocardial Infarction: etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 8. Arterial Hypertension, symptomatic hypertension: etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 9. Rheumatism; Infective Endocarditis: etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 10. Acquired heart valvular diseases: etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 11. Heart Failure: etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 12. Obesity, metabolic syndrome: etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 13. Primary and secondary prophylaxis of cardiovascular diseases: physical activity, heart rate, blood pressure, plasmatic lipids, metabolic syndrome, psychosocial characteristics, inflammation markers and haemostatic factors, factors of genetic injury of renal function, cardioprotective therapy.

 14. Anemias (Iron Defficiency Anemia, Megaloblastic Anemias, Anemias Caused by Hemolysis, Aplastic Anemia): etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 15. Acute Leukemias: etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 16. Chronic Leukemias (Chronic Lymphocytic Leukemia, Chronic Myelocytic Anemia, Subleukemic myelosis, Erythremia): etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 17. Multiple Myeloma, Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphomas: etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.

 18. Hemorrhagic Diathesis (Hemophilia, Idiopathic Thrombopenic Purpura, Hemorrhagic Vasculitis, Rendu-Osler disease – Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia): etiology, pathophysiology, classification, symptoms and signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis, prophylaxis, medical examination of work capacity.Chief of Internal Medicine Dep. N3,

MD, PhD., prof. Vatutin N.Т.

Схожі:

Декан 1 мед ф-ту iconГрафік поточних консультацій для студентів 5 курсу 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту, ммф та 6 курсу 3 мед ф-ту (педіатричне відділення) у весінньому семестрі 2012-2013 навчального року на кафедрі внутрішньої медицини №1

Декан 1 мед ф-ту iconГосударственный стандарт союза сср система стандартов безопасности труда шум общие требования безопасности гост 12 003-83
Г. И. Варнашов; А. А. Меньшов, д-р мед наук; В. Н. Сога; Ю. П. Пальцев, канд мед наук; А. В. Колесникова, канд мед, наук; Ш. Л. Злотник,...
Декан 1 мед ф-ту iconАвтори тестових завдань
Назаренко Іван Григорович к мед н., доцент, Лойко Євген Євгенович к мед н., доцент, Якименко Олександр Григорович к мед н., асистент,...
Декан 1 мед ф-ту iconГрафік перездачи модульного контролю з дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 5 курсу 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту, ммф на кафедрі внутрішньої медицини №1

Декан 1 мед ф-ту iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в весінньому семестрі 2010-2011 учбового...
Декан 1 мед ф-ту iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Декан 1 мед ф-ту iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Декан 1 мед ф-ту iconГрафік перездачи модульного контролю з дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 5 курсу 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту, ммф на кафедрі внутрішньої медицини №1 в осінньому семестрі 2012-2013 навчального року

Декан 1 мед ф-ту iconЛакарські рослини в імунореабілітації хворих з вторинними імунодефіцитними станами
О.І. Волошин, д мед н., професор, В. Л. Васюк, к мед н, доцент, Л. О. Волошина к мед н, доцент
Декан 1 мед ф-ту iconСуми, 19 листопада 2009 року Суми «Видавництво СумДУ» 2009 р. Післядипломна підготовка фахівців в медичному інтитуті сумДУ
Маркевич В. Е., д мед н., проф., Січненко П.І., к мед н.,доц. Мелеховець О. К., к мед н., доц., Ситнік О. Л., к мед н., доц
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи