Декан факультету післядипломної освіти icon

Декан факультету післядипломної освіти
Скачати 169.11 Kb.
НазваДекан факультету післядипломної освіти
Дата05.04.2013
Розмір169.11 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького


“ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Декан факультету післядипломної освіти

д.м.н., професор

__________________ Н.В. Нагорна

„_____”______________________2012 р.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНСЕМІНАРІВ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ НА КАФЕДРІ

внутрішніх хвороб, загальної практики та сімейної медицини ФПО

З ЛІКАРЯМИ – ІНТЕРНАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ”

ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ


(2012 – 2013 навч. рік)


^ ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ


№ п/ч


ТЕМА


Сем.


164


Практ.

Занят.


362^
Організаційне заняття.
6
Базовий контроль знань1

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

16
1.1.


Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні директивні документи, що визначають діяльність органів та установ охорони здоров’я.

Загальні питання організації медичної допомоги населенню України. Принципи роботи лікувально - поліклінічних закладів. Стаціонарна та амбулаторна терапевтична допомога.

8

1.2.

Функціональні обов’язки дільничного лікаря-терапевта. Оформлення медичної документації. Статистична звітність. Санітарно-освітня робота. Профілактичні та реабілітаційні державні програми. Реабілітація терапевтичних хворих.

8
2.


КАРДІОЛОГІЯ.

34

124

2.1.
^

Методи обстеження при серцево-судинній патології. Значення лабораторних та інструментальних методів обстеження в діагностиці захворювань


4

3

2.2.
^

Основи електрокардіодіагностики, методика проведення. Нормальна ЕКГ. Варіанти норми Гіпертрофії відділів серця
7,5

2.3.

Порушення ритму серця
7,5

2.4.

Порушення провідності
7,5

2.5.

ЕКГ при ІХС: діагностика ішемії, ушкодження, некрозу серцевого м'яза
7,5

2.6.

ЕКГ при ІХС: глибина, гострота, локалізація інфаркту міокарда
7,5

2.7.

ЕКГ – ознаки інтоксикації гликозидами, електролітних порушень. Синдром WPW.

2

6

2.8.


Артеріальні гіпертензії. Ессенціальна артеріальна гіпертензія. Загальні принципи терапії.

2

6

2.9.

Гіпертензивні кризи. Загальні принципи терапії. Невідкладна допомога.

2

5,5

2.10.


Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця

2

5,5

2.11.

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. Реабілітація.

2

5,5

2.12.

Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія.

2

5,5

2.13.

Інфаркт міокарда: етіопатогенез, клініка, діагностика. Лікування. Реабілітація.

2

5,5

2.14.
^

Інфаркт міокарда: диференційна діагностика різних форм. Ускладнення. Невідкладна допомога та лікування.


2

5,5

2.15.

Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях серця. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація.

2

5,5

2.16.

Основні групи та клінічна фармакологія засобів, що використовуються при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця.

2

5,5

2.17.

Хвороби міокарда. Міокардити.

2

5,5

2.18.

Кардіоміопатії.

2

5,5

2.19.

Інфекційний ендокардит. Сучасні особливості перебігу. Диференційна діагностика. Тактика лікування.

2

5,5

2.20.

Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні класи за критеріями NYНА). Особливості лікування.

2

5,5

2.21.

Гостра серцева недостатність. Серцева астма. Набряк легень. Тактика лікаря-терапевта. Діагностика. Алгоритми лікування.

2

5,5

3

Ревматичні хвороби.

24

78

3.1.

Методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями. Лабораторна біохімічна, імунологічна діагностика. Рентгенологічні та ультразвукові методи дослідження серця і суглобів. Ехо-кардіографія.
6

3.2.

Ревматична лихоманка. Класифікація. Діагностичні критерії. Методи лікування. Первинна та вторинна профілактика.

2

6

3.3.

Набуті вади серця. Мітральні вади. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація.

2

6

3.4.

Набуті вади серця.Аортальні вади. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація.

2

6

3.5.

Набуті вади серця.Сполучені та комбіновані вади. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація

2

6

3.6.

Ревматоїдний артрит. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Експертиза непрацездатності.

2

6

3.7.

Спондилоартрити. Анкілозуючий спондилоартрит. Псоріатичний артрит. Реактивні поліартрити. Хвороба Рейтера.

2

6

3.8.

Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. Хондрокальциноз.

2

6

3.9.

Остеоартроз. Клінічні варіанти. Критерії діагнозу. Базисна терапія. Хондропротектори. Профілактика.

2

6

3.10.

Системний червоний вовчак..

2

6

3.11.

Системні васкуліти. Вузликовий периартеріїт. Диференційно-діагностичні критерії. Сучасні програми лікування

2

6

3.12.

Системна склеродермія. Дерматоміозит (поліоміозит). Паранеопластичні артропатії. Особливості перебігу ревматичних захворювань у хворих похилого та старечого віку. Гострий біль (біль у шиї, спині, м’яких тканинах)

2

6

3.13.

Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних препаратів, глюкокортикоїдів та цитостатиків

2

6

4.

Хвороби органів дихання та професійні хвороби.

50

22

4.1.

Методи обстеження хворих з патологією органів дихання. Функціональна діагностика. Лабораторні та рентгенологічні методи дослідження.

8
4.2.

Гострі респіраторні захворювання. Клінічна картина та діагностика основних форм і ускладнень. Лікування. Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

8
4.3.

Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Критерії бронхіальної обструкції. Програми лікування. Покази до госпіталізації. Реабілітаційна терапія.

4

4

4.4.

Пневмонії. Класифікація. Нові підходи до лікування.

4

4

4.5.

Рак легень.

4

4

4.6.

Синдром нічного апное. Дихальна недостатність. Класифікація. Діагностичні критерії.

6

2

4.7.

Легеневе серце. Класифікація легеневої гіпертензії. Тромбоемболія легеневої артерії. Критерії діагнозу. Комплексне лікування. Інтенсивна терапія. Профілактика.

4

4

4.8.

Бронхіальна астма та їїускладнення (Приступ бронхіальної астми. Астматичний статус).

4

4

4.9.

Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що застосовуються в лікуванні захворювань органів дихання. Нетрадиційні методи лікування в лікуванні захворювань бронхолегеневої системи

8
5

^ Хвороби нирок.

16

52

5.1.

Методи обстеження при патології нирок.

Сечовий синдром.

2

5

5.2.

Хронічна хвороба нирок. Поняття. Класифікація. Хронічні гломерулонефрити. Тактика Діагностичні критерії. Лікування. Соціально-професійна реабілітація хворих.

2

5

5.3.

Гломерулонефрити: гострий, швидкопрогресуючий. Діагностичні критерії. Лікування. Соціально-професійна реабілітація хворих

2

5

5.4.

Нефротичний синдром. Диференційна діагностика. Патогенетична і симптоматична терапія.

2

5

5.5.

ІМВП: Хронічний пієлонефрит. Диференційний діагноз, лікування. Основні принципи антибактеріальної терапії. Амбулаторний нагляд та протирецидивна терапія. Нефролітіаз.

2

5

5.6.

Полікистоз нирок. Пухлини нирок. Нефропатія вагітних. Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечого віку
6

5.7.

Хронічна ниркова недостатність. Принципи рено- та кардіопротекції.

2

5

5.8.

Інтерстиціалні нефрити (етіологія, діагностика, тактика ведення пацієнтів). Амілоїдоз.

2

5

5.9.

Ураження нирок при цукровому діабеті та при системних захворюваннях сполучної тканини.

2

5

5.10

Гостра ниркова недостатність.

Гостра затримка сечі.
6

6.

Хвороби органів травлення.

24

80

6.1.


Методи обстеження хворих з патологією органів травлення. Діагностичні можливості візуальних методів дослідження (рентгенологічних, сонографічних). Інтрагастральна рН-метрія. Методи дослідження мікробіоценозу дигестивного тракту та гелікобактеріозу.

4

3,5

6.2.

Хвороби стравоходу. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Ахалазія кардії.
7,5

6.3.

Функціональна шлункова диспепсія. Гастрити. Дуоденіти.
7,5

6.4.

Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки. Діагностика, основні методи лікування.

2

5,5

6.5.

Ускладнення виразкової хвороби. Хвороби оперованого шлунка.
7,5

6.6.

Рак стравоходу. Рак шлунку. Діагностика передракових станів в гастроентерології.

2

5

6.7.

Захворювання біліарної зони. Хронічний некаменевий холецистит. Жовчнокам’яна хвороба.

2

5,5

6.8.

Синдром холестазу. Диференційний діагноз жовтяниць.

2

5,5

6.9.

Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Алкогольна хвороба печінки.

2

5,5

6.10.

Цирози печінки. Гепатоцелюлярна недостатність. Синдром портальної гіпертензії

2

5,5

6.11.

Печінкова енцефалопатія, печінкова кома.

2

5

6.12

Хвороби підшлункової залози. Хронічний панкреатит. Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність.

2

5,5

6.13

Клінічна фармакологія препаратів, що застосовують при лікуванні пацієнтів із захворюваннями органів травлення.

2

5,5

6.14

Злоякісні пухлини гепатобіліарної системи. Рак підшлункової залози.

2

5,5

7.

Терапія надзвичайних ситуацій

10 (лекції)

26

7.1

Медико-тактична характеристика надзвичайних ситуацій мирного часу. Завдання та основи організації медичного забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

2

5

7.2

Актуальні питання організації терапевтичної допомоги при надзвичайних ситуаціях

2

5

7.3

Організація та зміст терапевтичної допомоги при радиаційних ураженнях

2

5

7.4

Організація та зміст терапевтичної допомоги при гострих отруєннях, травмах, терористичних актах, пошкодженнях, що виникли в результаті дії чинників навколишнього середовища при надзвичайних ситуаціях

2

5

7.5

Невідкладні стани в кардіології, пульмонології, нефрології, гастроентерології, ендокринології. Особливості лікування в надзвичайних умовах.

2

6Зав. кафедрою внутрішніх хвороб,

загальної практики та сімейної медицини ФПО

д.мед.н., професор,

ЗДНТ України О.І. Дядик

Схожі:

Декан факультету післядипломної освіти iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні
Рецензенти: І. О. Захарова, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,...
Декан факультету післядипломної освіти iconДекан факультету післядипломної освіти
Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація
Декан факультету післядипломної освіти iconДекан факультету післядипломної освіти
Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних препаратів
Декан факультету післядипломної освіти iconНститут післядипломної педагогічної освіти
Рецензент: І. О. Захарова, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського оіппо
Декан факультету післядипломної освіти iconМіністерство освіти І науки України Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Протокол № Декан факультету С. М. Панченко від 2006 р. Протокол №
Декан факультету післядипломної освіти iconКалендарний план лекцІй по фізіології для студентів 2 курсу медичних факультетів №1,2, 3, ммф на весняний семестр 2013-20 1 4 учбового року
Декана медичного факультету №1 Декан медичного факультету №2 Декан медичного факультету №3 Декан міжнародного
Декан факультету післядипломної освіти iconКалендарний план лекцІй по фізіології для студентів 2 курсу медичних факультетів №1,2, 3, ммф на весняний семестр 2012-2013 учбового року
В. О. декана медичного факультету №1 Декан медичного факультету №2 Декан медичного факультету №3 Декан міжнародного
Декан факультету післядипломної освіти iconДекан факультету післядипломної освіти
Денні стаціонари та стаціонари вдома як сучасні форми надання терапевтичної допомоги населенню. Наступність у роботі підрозділів...
Декан факультету післядипломної освіти iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Декан факультету післядипломної освіти iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи