Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького icon

Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
НазваФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Сторінка1/5
Дата05.04.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04А

Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

Кафедра внутрішніх хвороб і загальної практики – сімейної медицини ФІПО
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ДонНМУ

проф.О.М.Талалаєнко

___________________________

“______”__________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«спеціалізація (інтернатура) випускників медичних інститутів і медичних факультетів університетів зі спеціальності «внутрішні хвороби»»

(назва навчальної дисципліни)

спеціальність 14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

(шифр і назва спеціальності)

факультет інтернатури та післядипломної освіти


м.Донецьк–

2012 рік


Робоча програма «спеціалізація (інтернатура) випускників медичних інститутів і медичних факультетів університетів зі спеціальності «внутрішні хвороби»»для

(назва навчальної дисципліни)


Лікарів інтернів першого та другого року навчання

За спеціальністю «Внутрішні хвороби» факультету інтернатури та післядипломної освіти


. „___” ________, 2012 року


Розробники: д.мед.н., професор Дядик О.І.

к.мед.н., доцент Гнилицька В.Б.

к.мед.н., доцент Здиховська І.І.

к.мед.н., доцент Стулікова О.Л.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини ФІПО

Протокол від “____”________________2012 року № ___


Завідувач кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини ФІПО


д. мед. н., професор (__________________) Дядик О.І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2012 року


Схвалено методичною комісією ДонНМУ ___________________________________________________________________________

(назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова ________________ (_______________)

(підпис) (прізвище та ініціали) 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, їх професійна адаптація до самостійної лікарської діяльності.

Основним завданням інтернатури із спеціальності „Внутрішні хвороби” є набуття знань, професійних умінь і навичок за кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста-терапевта.


У результаті вивчення навчальної дисципліни, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики лікар - інтерн повинен

знати:

 1. основи законодавства про охорону здоров'я;

 2. директивні документи, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я та питання організації терапевтичної допомоги в Україні;

 3. організацію роботи лікарняно-поліклінічних закладів;

 4. організацію роботи швидкої та невідкладної допомоги дорослому населенню;

 5. основи лікарського контролю, медико-соціальної експертизи.

 6. організацію диспансерного нагляду;

 7. протиепідемічні заходи при виникненні осередку інфекції;

 8. принципи дієтотерапії, фізіотерапії та лікувальної фізкультури;

 9. показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування;

 10. форми і методи санітарно-просвітньої роботи;

 11. сучасну літературу за фахом.

вміти:

 1. узагальнювати науково-практичну літературу;

 2. оцінити тяжкість стану хворого;

 3. застосувати об'єктивні методи обстеження;

 4. визначити необхідність проведення спеціальних методів обстеження;

 5. визначити показання для госпіталізації та організувати її;

 6. встановити клінічний діагноз, план і тактику ведення хворого;

 7. оформити медичну документацію, що передбачена законодавством про охорону здоров'я.

 8. Спеціальні знання та уміння: Лікар-терапевт повинен знати діагностику, клініку, лікування і профілактику, а також вміти діагностувати та лікувати такі захворювання:

^ Захворювання системи кровообігу: артеріальні гіпертензії; ішемічна хвороба серця; захворювання міокарда; захворювання ендокарда; захворювання перикарда; вроджені і набуті вади серця; порушення ритму серця і провідності; недостатність кровообігу.

^ Захворювання органів дихання: бронхіти; гнійні захворювання легень; бронхіальна астма; емфізема легень; пневмонії; рак легень; тромбоемболія легеневої артерії; легеневе серце; дихальна недостатність; пневмоконіози; грибкові та паразитарні захворювання легень; туберкульоз легень; захворювання плеври; особливості клініки, діагностики і лікування людей старечого і літнього віку, підлітків.

^ Захворювання системи травлення: захворювання стравоходу; гастрити; функціональні захворювання шлунка; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки; рак шлунка; захворювання оперованого шлунка; ентерити; захворювання товстої кишки; панкреатити; рак підшлункової залози; захворювання жовчних шляхів; холецистити; жовчнокам’яна хвороба; пухлини жовчного міхура та жовчних шляхів; гепатити; цирози печінки; печінкова недостатність; диференційна діагностика при гепатомегалії; диференціальна діагностика при асциті; диференційна діагностика при «гострому животі»; особливості клініки, діагностики та лікування захворювань системи травлення у підлітків, людей літнього і старечого віку.

^ Захворювання нирок: гломерулонефрит; пієлонефрит; нефротичний синдром; амілоїдоз нирок; диференціальна діагностика при протеїнурії та патологічному сечовому осаді; гостра і хронічна ниркова недостатність; нирковокам'яна хвороба; радіаційні і токсичні ураження нирок; особливості клініки, діагностики і лікування захворювань нирок у підлітків, людей літнього і старечого віку.

^ Хвороби системи крові: анемії; гемобластози; еритремія; мієломна хвороба; геморагічні діатези; синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові; лімфогранулематоз; лімфоми та лімфаденопатія; агранулоцитоз; променева хвороба.

^ Хвороби ендокринної системи та обміну речовин: цукровий діабет; хвороби щитовидної залози; хвороби гіпофіза та гіпоталамуса; хвороба Аддісона; феохромоцитома; ожиріння; диференціальна діагностика ендокринних ком; особливості клініки, діагностики та лікування захворювань ендокринної системи та обміну речовин у підлітків, людей літнього і
старечого віку.

^ Ревматичні хвороби, алергози: ревматична лихоманка; захворювання суглобів; дифузні захворювання сполучної тканини; диференційна діагностика, при дифузних захворюваннях сполучної тканини; протизапальна і імуносупресивна терапія; системні васкуліти; алергози; анафілактичний шок; специфічна гіпрсенсибілізація та кортикостероїдна терапія; медикаментозна хвороба.

^ Гарячкові стани та інфекційні захворювання: бактеріальний сепсис; диференційна діагностика при гарячці, висипі, лімфаденопатії, гепатоспленомегалія; діагностика гострих кишкових інфекцій; синдром набутого імунодефіциту (СНІД).
^ Невідкладні стани: гостра серцева недостатність; гостра судинна недостатність; гіпертонічні кризи; гострі порушення ритму серця та провідності; стенокардія та інфаркт міокарда; біль в ділянці серця; кардіогенний шок; гостра дихальна недостатність; астматичний статус при бронхіальній астмі; спонтанний пневмоторакс; легенева кровотеча; тромбоемболія легеневої артерії; анафілактичний шок;

^ Диференціальна діагностика «гострого живота»: кровотеча з органів травлення; печінкова кома; гостра ниркова недостатність; гостра недостатність наднирників; тиреотоксичний криз; діабетичні коми; алкогольна кома; гострі отруєння; гострі променеві та радіаційні ураження;

Поліклініка: організація амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню дільниці; організація роботи дільничного терапевта; принципи реабілітації хворих та інвалідів; санаторно-курортний відбір в поліклініці.

^ Окремі питання: лікувально-діагностична робота; оформлення медичної документації; первинна, вторинна профілактика захворювань внутрішніх органів; використання фізичних факторів при амбулаторному лікуванні хворих (електро-світлове лікування, бальнеотерапія, мінеральні води та ін.); облік захворюваності та аналіз діяльності лікаря; пропаганда санітарно-гігієнічних знань та здорового способу життя.

 1. Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі.
Назва маніпуляції

Ступінь оволодіння

Методи фізикального обстеження хворих

+++

Запис та оцінка електрокардіограми

+++

Оцінка ехокардіограми

++

Проведення функціональних тестів для оцінки вінцевого кровообігу (велоергометрії)

++

Клінічна оцінка даних рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини

++

Клінічна оцінка даних рентгенологічного дослідження органів травлення

++

Техніка проведення пункції плеври, показання.

+++

Клінічна оцінка показників функції зовнішнього дихання (пневмотахометрія, спірометрія, проведення пікфлоуметрії)

++

Штучне дихання

+++

|Показання до проведення езофагогастродуоденофіброскопії, оцінка її результатів

++

Клінічна оцінка сканограм та ультразвукового дослідження печінки

+++

Клінічна оцінка загального аналізу сечі

+++

Проведення та клінічна оцінка проб Зимницького, Нечипоренка

+++

Оцінка загальноклінічного аналізу крові

+++

Клінічна оцінка коагулограми

+++

Оцінка тестів на виявлення цукрового діабету

+++

Клінічна оцінка біохімічних печінкових тестів

+++

Клінічна оцінка результатів комплексного біохімічного дослідження у хворих на серцево-судинні захворювання

+++

Клінічна оцінка результатів біохімічного дослідження функціонального стану нирок

+++

Тимчасова зупинка кровотеч.

+++

Техніка закритого масажу серця

+++

Накладання пов'язок на рану

+++

Підшкірне, внутрішньом'язове та внутрішньовенне введення медикаментозних препаратів

+++

Правила та техніка переливання компонентів крові та кровозамінників

+++

Промивання шлунка

+++

Катетеризація сечового міхура м’яким катетером

+++

Конікотомія

+++

Пункція черевної порожнини

+++

Постановка алергічних проб перед введенням лікарських засобів

+++

Дефібриляція

+++

Примітка:

(+) – ознайомлення з даними питаннями, (++) – знання методів та інтерпретації даних при курації хворих, виконання окремих маніпуляцій, (+++) – уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих 1. ^ Програма навчальної дисципліни

(зміст навчальної програми за курсами)

Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні директивні документи, що визначають діяльність органів та установ охорони здоров’я.

Загальні питання організації медичної допомоги населенню України. Принципи роботи лікувально - поліклінічних закладів. Стаціонарна та амбулаторна терапевтична допомога.

Функціональні обов’язки дільничного лікаря-терапевта. Оформлення медичної документації. Статистична звітність. Санітарно-освітня робота.

Профілактичні та реабілітаційні державні програми. Реабілітація терапевтичних хворих.

Денні стаціонари та стаціонари вдома як сучасні форми надання терапевтичної допомоги населенню. Наступність у роботі підрозділів терапевтичної служби.

Диспансеризація. Планування, аналіз ефективності.

Принципи лікарсько-трудової експертизи. Експертиза тимчасової та постійної втрати працездатності.

Стандарти діагностики і лікування. Застосування принципу доказовості у внутрішній медицині.

Методи обстеження хворих з патологією органів дихання. Функціональна діагностика. Лабораторні та рентгенологічні методи дослідження.

Гострі респіраторні захворювання. Клінічна картина та діагностика основних форм і ускладнень. Лікування. Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Критерії бронхіальної обструкції. Програми лікування. Покази до госпіталізації. Реабілітаційна терапія.

Пневмонії. Класифікація. Нові підходи до лікування. Рак легень. Хвороби плеври. Плеврити. Пневмоторакс. Діагностика, методи невідкладної допомоги. Покази до плевральної пункції та дренування порожнини плеври. Нагнійні захворювання легень. Абсцес легень. Бронхоектатична хвороба. Емпієма плеври. Інтерстиціальні захворювання легень. Фіброзуючі альвеоліти. Саркоїдоз органів дихання. Паразитарні та грибкові захворювання легень. Синдром нічного апное. Дихальна недостатність. Класифікація. Діагностичні критерії. Легеневе серце. Класифікація легеневої гіпертензії. Тромбоемболія легеневої артерії. Критерії діагнозу. Комплексне лікування. Інтенсивна терапія. Профілактика.

Приступ бронхіальної астми. Астматичний статус. Легенева кровотеча. Діагностика. Тактика лікаря. Невідкладна допомога. Гостра дихальна недостатність (в т.ч. гострий стеноз, ларинготрахеїт тощо). Спонтанний пневмоторакс. Муковісцидоз.

Імунотропний вплив вірусів і бактерій. Опортуністичні інфекції. Вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему. Методи імунопрофілактики. Методи раціональної антибіотикотерапії.

Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у вагітних, хворих похилого та старечого віку.

Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що застосовуються в лікуванні захворювань органів дихання.

Нетрадиційні методи лікування в лікуванні захворювань бронхолегеневої системи.

Професійні легеневі хвороби. Пневмоконіози. Пилові бронхіти. Екзогенні альвеоліти. Діагностика. Експертиза непрацездатності. Вібраційна хвороба. Хвороби, викликані переохолодженням.

Методи обстеження при серцево-судинній патології. Значення лабораторних та інструментальних методів обстеження в діагностиці захворювань.

Основи електрокардіодаігностики, методика проведення, основні електрокардіографічні синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи, їх значення.

Артеріальні гіпертензії. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Загальні принципи терапії. Вторинні артеріальні гіпертензії. Гіпертензивні кризи. Загальні принципи терапії. Невідкладна допомога. Клінічна фармакологія антигіпертензивних засобів.

Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика. Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що застосовуються при лікуванні хворих з атеросклерозом.

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. Реабілітація. Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія. Інфаркт міокарда. Діагностика, диференційна діагностика. Ускладнення. Невідкладна допомога. Лікування. Реабілітація. Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях серця. Зупинка кровообігу та дихання. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація.

Основні групи та клінічна фармакологія засобів, що використовуються при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця.

Особливості ведення і реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань.

Патологічні порушення діяльності серцево-судинної системи в перименопаузальному періоді. Захворювання серцево-судинної системи у вагітних. Тактика лікаря. Методи профілактики.

Соматоформна вегетативна дисфункція. Критерії діагнозу. Лікування. Профілактика.

Хвороби міокарда. Міокардити. Міокардіофіброз. Кардіоміопатії.

Інфекційний ендокардит. Сучасні особливості перебігу. Диференційна діагностика. Тактика лікування. Захворювання перикарду.

Вроджені вади серця. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація

Порушення збудливості. Фібриляція та тріпотіння передсердь. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія. Блокади серця. Шлуночкова екстрасистолія. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Фібриляція шлуночків. Асистолія. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. Лікування окремих форм порушень серцевого ритму та провідності. Клінічна фармакологія антиаритмічних, антитромботичних, антитромбоцитарних препаратів.

Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні класи за критеріями NYНА). Особливості лікування. Гостра серцева недостатність. Серцева астма. Набряк легень. Тактика лікаря-терапевта. Діагностика. Алгоритми лікування.

Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс). Кардіогенний шок. Фатальні порушення серця та провідності.

Особливості перебігу серцево-судинних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

Методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями. Лабораторна біохімічна, імунологічна діагностика. Рентгенологічні та ультразвукові методи дослідження серця і суглобів. ЕКГ, Ехо-кардіографія.

Ревматична лихоманка. Класифікація. Діагностичні критерії. Методи лікування. Первинна та вторинна профілактика. Хронічна ревматична хвороба серця. Діагностика. Лікування. Набуті вади серця. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація.

Захворювання суглобів. Ревматоїдний артрит. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Експертиза непрацездатності. Спондилоартрити. Анкілозуючий спондилоартрит. Псоріатичний артрит. Реактивні поліартрити. Хвороба Рейтера. Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. Хондрокальциноз. Остеоартроз. Клінічні варіанти. Критерії діагнозу. Базисна терапія. Хондростимулятори. Профілактика.

Системні захворювання сполучної тканини. Системний червоний вовчак. Системні васкуліти. Вузликовий периартеріїт. Диференційно-діагностичні критерії. Сучасні програми лікування. Системна склеродермія. Дерматоміозит (поліоміозит). Паранеопластичні артропатії. Гострий біль (біль голови, у шиї, у спині, у м’яких тканинах).

Клінічна фармакологія імуномодулюючих та протизапальних препаратів.

Особливості перебігу ревматичних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

Методи обстеження хворих з патологією органів травлення. Діагностичні можливості візуальних методів дослідження (рентгенологічних, сонографічних). Інтрагастральна рН-метрія. Методи дослідження мікробіоценозу дигестивного тракту та гелікобактеріозу.

Хвороби стравоходу. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Ахалазія кардії. Функціональна шлункова диспепсія. Гастрити. Дуоденіти.

Виразкова хвороба. Основні методи лікування. Хвороби оперованого шлунка.

Рак стравоходу. Рак шлунку. Діагностика передракових станів в гастроентерології.

Захворювання біліарної зони. Хронічний некаменевий холецистит. Жовчнокам’яна хвороба. Синдром холестазу. Диференційний діагноз жовтяниць.

Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Алкогольна кома. Діагностика. Тактика лікаря. Прогноз. Цирози печінки. Гепатоцелюлярна недостатність. Синдром портальної гіпертензії. Печінкова кома. Печінкова енцефалопатія. Діагностика. Тактика.

Хвороби підшлункової залози. Хронічний панкреатит. Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність.

Хвороби кишок. Глютенова ентеропатія. Целіакія. Синдром надлишкового бактеріального росту. Функціональна кишкова диспепсія. Синдром подразненої кишки. Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Крона.

Злоякісні пухлини гепатобіліарної системи. Рак підшлункової залози. Рак кишківника.

Інтенсивна терапія при захворюванях органів травлення. Внутрішні кровотечі в гастроентерології.

Синдром «гострого живота». Кров у випорожненні.

Особливості клініки та лікування захворювань органів травлення у хворих похилого та старечого віку.

Клінічна фармакологія препаратів, що застосовують при лікуванні пацієнтів із захворюваннями органів травлення.

Методи обстеження при патології нирок.

Хронічна хвороба нирок. Поняття. Класифікація. Тактика.

Гломерулонефрити: гострий, швидкопрогресуючий, хронічний. Діагностичні критерії. Лікування. Соціально-професійна реабілітація хворих.

Нефротичний синдром. Диференційна діагностика. Патогенетична і симптоматична терапія.

Хронічний пієлонефрит. Диференційний діагноз, лікування. Основні принципи антибактеріальної терапії. Амбулаторний нагляд та протирецидивна терапія. Нефролітіаз.

Нефропатія вагітних.

Гостра ниркова недостатність. Хронічна ниркова недостатність. Інтенсивна терапія при захворюваннях нирок.

Гостра затримка сечі. Ниркова еклампсія.

Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечого віку

Принципи діагностики алергічних захворювань (алергологічний анамнез, елімінаційні проби, провокаційні тести, лабораторні, інструментальні методи дослідження).

Бронхіальна астма. Анафілактичний шок. Сучасні підходи до класифікації, діагностики, лікування.

Алергічний риніт. Атопічний дерматит. Полінози. Кропив’янка. Набряк Квінке. Харчова алергія.

Інтенсивна терапія і реанімація при алергічних захворюваннях. Передвісники гострих алергічних реакцій.

Гострі алергічні реакції. Медикаментозна хвороба.

Гостра шкірна висипка. Токсикодермії. Основні діагностичні критерії сифілісу.

Основні принципи лікування алергічних хвороб. Специфічна гіпосенсибілізація. Антигістамінові засоби, глюкокортикоїдна терапія, нестероїдні стабілізатори клітинних мембран, антагоністи лейкотрієнових рецепторів, інгібітори протеолізу. Профілактика алергічних хвороб.

Клініко-лабораторні методи обстеження гематологічних хворих. Нормативи показників периферичної крові. Тлумачення патологічних змін в аналізі крові, мієлограмі.

Анемії. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Первинна та вторинна профілактика анемій.

Гемобластози. Класифікація. Діагностичні критерії. Тактика терапевта.

Геморагічні захворювання і синдроми. Лабораторна та клінічна діагностика порушень гемостазу. Методи діагностики. Тактика лікування.

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. Методи експрес-діагностики. Основні клініко-патогенетичні варіанти. Тактика терапевта.

Лімфаденопатії. Класифікація. Діагностичні критерії. Лікарська тактика, вимоги до біопсії лімфатичних вузлів. Лейкемоїдні реакції. Лейкопенії. Агранулоцитоз. Тактика терапевта.

Кровотечі та крововтрата. Показання, правила та техніка переливання компонентів крові та кровозамінників.

Методи обстеження хворих з ендокринною патологією.

Хвороби гіпофіза та гіпоталамуса. Гіпоталамічний синдром. Гіпоталамо-гіпофізарна кахексія. Акромегалія. Хвороба Іценко-Кушинга. Гіперпролактинемія. Діагностика. Нецукровий діабет. Принципи лікування.

Хвороби щитоподібної залози. Дифузний токсичний зоб. Гіпотиреоз. Тиреоїдити. Діагностика. Принципи лікування. Мікседематозна кома.

Цукровий діабет. Особливості перебігу інсулінзалежного цукрового діабету. Ускладнення. Діабетичні мікро- і макроангіопатії. Діабетичні нейропатії. Комплексне лікування. Профілактика.

Коми при цукровому діабеті. Діагностика. Тактика лікаря. Невідкладна допомога.

Захворювання наднирників. Хвороба Аддісона. Синдром Іценко-Кушинга. Первинний альдостеронізм. Феохромоцитома. Діагностика. Принципи лікування.

Інтенсивна терапія і реанімація при ендокринних захворюваннях. Тиреотоксичний криз. Гостра недостатність наднирникових залоз.

Ожиріння. Метаболічний синдром Х. Діагностика. Тактика терапевта.

Клімакс. Патологічний клімакс. Остеопенічний синдром. Остеопороз. Діагностика. Тактика терапевта.

Принципи надання невідкладної допомоги. Етичні та юридичні аспекти. Основні реанімаційні заходи (інкубація трахеї, пункція та катетеризація трахеї, коніотомія, трахеотомія, ШВЛ, непрямий та прямий масаж серця, дефібриляція серця, пункція серця, пункція та катетеризація центральних та периферичних вен). Особливості реанімації людей похилого віку. Зупинка кровообігу та дихання, раптова коронарна смерть. Гострий коронарний синдром. Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця. Гостра серцева недостатність. Гіпертензивні кризи. Колапс. Кардіогенний шок. Втрата свідомості. Інсульти. Судомний синдром. Гострий психоз. Епілептичний статус. Абстинентний синдром. Алкогольний делірій. Жертва сексуального насильства. Гострий біль (біль голови, у шиї, у спині, у м’яких тканинах). Гостра дихальна недостатність ( в т.ч. астматичні стани, гострий стеноз, ларинготрахеїт, пневмоторакс тощо). Кров у випорожненні. Коматозні стани (кетоацидотична, гіперосмолярна, лактацидемічна, гіпоглікемічні, мікседематозна коми). Гостра наднирникова недостатність, тиреотоксичний криз. Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок). Гостра шкірна висипка. Токсикодермії. Основні діагностичні критерії сифілісу. Гострі радіаційні ураження. Організація допомоги при масових гострих радіаційних ураженнях. Організація допомоги при промислових отруєннях. Гострі побутові отруєння. Гострі медикаментозні отруєння. Гострі професійні отруєння. Гострі бойові отруєння. Покуси, вжалення. Системні інфекційні захворювання (висипний тиф, холера, бруцельоз). Організація невідкладної допомоги при особливо небезпечних інфекціях. Політравма. Транспортна іммобілізація. Переохолодження та обмороження. Електротравма. Утоплення. Опіки термічні і хімічні. Гіпертермічний синдром. Тепловий удар. Геморагічний шок. Травматичний шок. Гіповолемічний шок. Кровотечі та крововтрата. Трансфузіологія. Гостра печінкова недостатність. Гостра ниркова недостатність. Гостра затримка сечі. Гостра гематурія. Гострий абдомінальний біль, напруження передньої черевної стінки. Глибокий венозний тромбоз. Гострий біль у промежині і тазовій ділянці. Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах. Особливості реанімації новонароджених і дітей грудного віку. Трансфузіологія у дітей. Невідкладна допомога при хворобах органів дихання та алергічних станах у дітей. Гостра дихальна недостатність у дітей ( в т.ч. астматичні стани, гострий стеноз, ларинготрахеїт). Пароксизм альні порушення ритму і провідності серця у дітей. Гостра серцева недостатність, колапс, задишково-ціанотичний криз у дтей. Кровотечі і крововтрата у дітей. Кров у випорожненні у дітей. Гостра наднирникова недостатність у дітей. Коматозні стани (кетоацидотична, гіперосмолярна, гіпоглікемічні) у дітей. Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок) у дітей. Токсикоексикоз, синдром блювання у дітей. Інфекційно-токсичний шок у дітей. Геморагічний шок у вагітних і породіль. Інфекційно-токсичний шок у вагітних і породіль. Септичний аборт. Аборти, ускладнені кровотечею. Перфорація матки під час абортів. Невідкладна допомога при еклампсії. Профілактика еклампсії та важких форм гестозу. тактика ведення пологів при еклампсії та її ускладненнях. Гостра фетоплацентарна недостатність: діагностика, лікування та акушерська тактика. Хронічна фетоплацентарна недостатність: діагностика, лікування та акушерська тактика. Тактика ведення фізіологічних пологів. Тактика ведення патологічних пологів. Гострий біль у промежині і тазовій ділянці.

Побічна дія ліків.

Лікувальне харчування при захворюваннях внутрішніх органів. Фітотерапія. Фізичні методи лікування, бальнеотерапія. Санаторно-курортне та реабілітаційне лікування.

Біологічний вплив іонізуючого випромінювання. Патогенез променевої хвороби. Класифікація радіаційних уражень. Клінічні прояви променевої хвороби. Діагностичні критерії радіаційних травм. Профілактика і поетапне лікування радіаційних уражень. Патогенез і клініка опікової хвороби по її періодах. Захворювання внутрішніх органів при відмороженнях. Поразки внутрішніх органів при синдромі тривалого роздавлювання.

Отруєння технічними речовинами: клінічна картина, особливості надання невідкладної допомоги при отруєнні. Виведеня токсичних речовин з організму: особливості надання медичної допомоги при гострих отруєннях в залежності від отрути та її дії наорганизм. Антидотна терапія (поняття про антидоти, особливості прзначення антидотів в залежності від виду отрути). Ураження виробничими та побутовими отруйними речовинами: особливості масових уражень під час катастроф. Загальна характеристика отруєнь: види отруйних речовин, характер ураження, механізм дії, структура санітарних втрат. Діагностика та етапне лікування постраждалих. Інтенсивна терапія та реанімаційні заходи серед військовослужбовців та населення при екстремальних умовах у разі виникнення невідкладних станів.

Імуногенез ВІЛ-Інфекціїї, клінічні прояви в різні періоди хвороби. Імунологічні дослідження при ВІЛ-інф., особливосі лабораторної діагностики. Сучасні методи лікування СНІД/ВІЛ. Профілактичні заходи.

Вірусні гепатити: класифікація, імуногенез, епідеміологія, шляхи зараження. Клінічний перебіг вірусних гепатитів, в залежності від збудника. Діагностика. Сучаснімтоди лікування та профілактики Вірусних гепатитів.

Загальні принципи діагностики та диференційної діагностики інфекційних хвороб. Принципи обстеження та лікування хворих

Захворювання, які супроводжуються тривалою лихоманкою: черевний та висипний тифи, малярія, бруцельоз, ВІЛ та ін. Епідеміологія, клініка, ускладнення, діагностика, тактика, профілактика. Протиепідемічні заходи у вогнищах інфекції

Захворювання, що супроводжуються симптомами гастроентериту: холера, сальмонельоз, вірусні діареї, ешеріхіози, кампілобактеріоз, ХТІ. Епідеміологія, клініка, ускладнення, діагностика, тактика, профілактика. Протиепідемічні заходи у вогнищах інфекції

Захворювання, які супроводжуються жовтяницею: вір.гепатити, лептоспіроз, мононуклеоз, ерсініоз та ін. Епідеміологія, клініка, ускладнення, діагностика, тактика, профілактика. Протиепідемічні заходи у вогнищах інфекції

Менінгіти: класифікація, етіологія, клінічні прояви, діагностика та диференційна діагностика менінгітів за допомогою лікворограм.

Ускладнення менінгітів. Тактика лікаря. Протиепідемічні заходи у місці спалаху захворювання.

Гострі вірусні респіраторні інфекції. Класифікація. Легіонельоз, Мікоплазмоз, Орнітоз. Епідеміологія, клініка, ускладнення, діагностика, тактика, профілактика.

Судинні захворювання головного мозку. Класифікація, соціальне значеня.

Гостра гіпертонічна енцефалопатія. Міущи порушення мозкового кровообігу. Інсульти: діагностика, тактика лікування. Повільно прогресуючи порушення мозкового кровообігу.

Остеохондроз, радікулит. Клініка, діагностика, лікування

Головній біль (Діф. діагностика, лікування). Пароксизмальні стани у клініці нервових хвороб. Неврологічні синдроми при соматичних захворюваннях.

Динамика уявлень про зміст та задачи медичної психологі, значення проблеми норми та патології у мед.психології. Психодіагностика лічности: особисті опитувальники та проектувальні методики.

Методики рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини, ШКТ, нирок та сечовивідних шляхів. Рентген анатомія та основні рентгенологічні симптоми ураження легень, серця та великих судин, ШКТ, Кісток та суглобів, сечовивідних шляхів. Рентгендіагностика ургентної патології черевної порожнини. Сутність та діагностичні можливості методик МРТ, КТ. Методики УЗД при захворюваннях внутрішніх органів. Діагностичні можливості методу. Діагностичні можливості, показання для застосування, методика ендоскопічних досліджень.

Матеріальні основи спадковості людини. Загальні положення. Методи генетичних досліджень. Спадкові хвороби нервової системи. Генетичні дані. Структура діагнозу. Основні морфологічні характеристики. М,язові дистрофії (Дюшена, Лан дузі-Дежеріна, Ерба), міастенія. Спадкові хвороби екстрапірамидної системи (хв..Паркінсона, Коновалова-Вільсона, хорея Генінгтона).Спадкові хвороби пірамідної системи. Спадкові атаксії. Мультіфакторіальні захворювання.


^ 3. Структура навчальної дисципліни


з/п

Назви розділів і тем

Кількість годин

усього

у тому числі

лекц

семін

практичні

1

2

3

4

5

6

ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ

 
^
Організаційне заняття.

66^
Базовий контроль знань

7

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

16
16КАРДІОЛОГІЯ.

170

12

34

124
Ревматичні хвороби.

110

8

24

78
Хвороби органів дихання та професійні хвороби.

74

2

50

22
Хвороби нирок.

74

6

16

52
Хвороби органів травлення.

110

6

24

80
СНІД та Клінічна імунологія

19
2

17
анестезіологія

3737
Радіаційна медицина

6
2

4
Інфекційні хвороби

24

2

8

14
лор-хвороби

11
хірургія

99
судинна хірургія

11
Клінічна неврологія

3434
дерматовенерологія

11
травматологія

5

1
4
акушерство

26

2
24
урологія

11
опіки

6

2

2

2
ПСИХІАТРІЯ ТА Психологія

14
2

12
педіатрія

1212
дитячі інфекції

77
Ендоскопічна та променева діагностика

65

2

14

49
дитяча хірургія

10

1

4

5
ТЕРАПІЯ екстремальних умов

36

4

8

24

ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ^
Організаційне заняття.

88^
Базовий контроль знань.

4

Організація терапевтичної допомоги населенню

16
6

10Кардіологія


160

8

26

126
Хвороби органів дихання та професійні хвороби.

108

4

24

80
Хвороби органів травлення.

76

4

14

58
Хвороби органів кровотворення.

78

6

14

58
Хвороби ендокринної системи та обміну речовин.

76

8

14

54
Побічна дія ліків

3224
Основи первинної профілактики

14
4

10
Медична інформатика

36
10

26
Професійні хвороби

34
8

26
Клінічна алергологія

35

2

8

25
Немедикаментозні методи лікування

36

2
34
Фтизіатрія

7070

 

^ Усього годин

1716

92

1221

352


4.Теми лекцій
лекції

Назва теми

Кількість

годин

1

Гіпертензивні кризи. Невідкладна допомога.

Загальні принципи терапії АГ.

3

2

Остеоартроз. Діагностика та лікування

2

3

Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія.

2

4

Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях серця. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація

2

5

Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні класи за критеріями NYНА). Особливості лікування.

4

6

Ревматична лихоманка. Класифікація. Діагностичні критерії. Методи лікування. Первинна та вторинна профілактика.

2

7

Набуті вади серця. Мітральні вади. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація.

Набуті вади серця.Аортальні вади. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація

3

8

Ревматоїдний артрит. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Експертиза непрацездатності.

1


9

Спондилоартрити. Анкілозуючий спондилоартрит. Псоріатичний артрит. Реактивні поліартрити. Хвороба Рейтера.

1

10

Системний червоний вовчак.

2

11

Бронхіальна астма та її ускладнення (Приступ бронхіальної астми. Астматичний статус).

2

12

Методи обстеження при патології нирок.

Сечовий синдром

1

13

Хронічна хвороба нирок. Поняття. Класифікація. Хронічні гломерулонефрити. Тактика Діагностичні критерії. Лікування. Соціально-професійна реабілітація хворих.

2

14

Хронічна ниркова недостатність. Принципи рено- та кардіопротекції.

1

15

Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Алкогольна хвороба печінки.

Цирози печінки. Гепатоцелюлярна недостатність. Синдром портальної гіпертензії

3

16

Хвороби підшлункової залози. Хронічний панкреатит. Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність.

2

17

Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних препаратів.

2

18

Соматоформна вегетативна дисфункція. Критерії діагнозу. Лікування. Профілактика.

1

19

Клінічна фармакологія при ЗСН. Серцеві глікозиди. Диуретики

2

20

Порушення збудливості. Фібриляція та тріпотіння передсердь. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.

2

21

Методи раціональної антибіотикотерапії.

2

22

Мікрокристалічні артропатії. Діагностика та лікування

2

23

Анемії. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Первинна та вторинна профілактика анемій.

2

24

Гемобластози. Класифікація. Діагностичні критерії. Тактика терапевта. Гострі лейкози

2


25

Хронічні лейкози.

2

26

Цукровий діабет. Особливості перебігу інсулінзалежного цукрового діабету. Ускладнення. Діабетичні мікро- і макроангіопатії. Діабетичні нейропатії. Комплексне лікування. Профілактика.

2

27

Коми при цукровому діабеті. Діагностика. Невідкладна допомога

3

28

Клімакс. Патологічний клімакс. Остеопенічний синдром. Остеопороз. Діагностика. Тактика терапевта.

2

29

Хвороби щитоподібної залози. Дифузний токсичний зоб. Гіпотиреоз. Тиреоїдити. Діагностика. Принципи лікування.

2

30

Лікування окремих форм порушень серцевого ритму та провідності. Клінічна фармакологія антиаритмічних, антитромбоцитарних препаратів

2

31

Загальні принципи діагностики та диференційної діагностики інфекційних хвороб. Принципи обстеження та лікування інфекційних хворих.

2

32

Гострий біль у кінцівці, ділянці таза і хребта

1

33

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

2

34

Класифікація опіків. Стадії опікової хвороби. Надання допомоги постраждалим від опіків

2

35

Рентгенологічне дослідження органів і систем організму при захворюваннях внутрішніх органів. Поняття про магнітно-ядерний резонанс. Основи ехокардіографічного обстеження пацієнтів.

1

36

Ендоскопічні методи дослідження езофагогастродуоденальної зони. Ендоскопічне дослідження проктосигмоїдальної зони

1

37

Діагностика алергічних захворювань: лабораторні та інструментальні методи дослідження.

2

38

Інтеграція нетрадиційних методів лікування в загальній системі охорони здоров’я.

2

39

Особливості реанімаційних заходів у новонароджених і дітей грудного віку.

1
  1   2   3   4   5

Схожі:

Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 – «Медицина»
Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 «Медицина»
Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Робоча програма з анатомії людини для студентів 1 курсу за напрямом підготовки «фармація» спеціальністю 12020101 фармація, фармацевтичного...
Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи