Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики icon

Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики
Скачати 103.99 Kb.
НазваІмунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики
Дата27.09.2014
Розмір103.99 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Методичні вказівки для самостійної роботи лікарів – інтернів терапевтів за темою:

імунотропний вплив вірусів та бактерій. опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему. методи імунопрофілактики.

Актуальність теми


Імунна система людини – одна з найбільш організованих багаторівневих структур, Яка має свій язик передачі інформації всередині та зовні системи (цитокіни, хемокіни, рецептори до них та багато інших біологічно активних речовин та др.). Імунна система повинна швидко, постійно та ефективно реагувати на багаточислені екзогенні та ендогенні агенти та своєю відповіддю забезпечити постійність внутрішнього середовища організму, звільнюя його від усього чужерідного та аномального. При сбоях у функціонуванні імунної системи страждають інщи внутрішні органи та системи.

Зростання загрузки несприятливих факторів навколишнього середовища, накоплення у популяції точених мутацій, які призводять до послаблення функцій ферментів, клітинних рецепторів та інших факторів, які мають відношення до функціонірованія імунної системи, стають чинником значного звеличення кількості осіб з вторинним імунодефіцитом (ВІД).

На фоні ВІД неминучим стає розвиток опортуністичних інфекцій, які нажаль реєструються найчастіше лише у випадках гибелі хворого.

З ростом ВІЛ – інфікованих ситуація стає «кризисною», бо загрожує існуванню людської популяції. Тому глибоке вивчання цієї проблеми стає необхідним для лікарів – інтернів.
Загальна мета – уміти діагностувати вторинні імунодефіцити, опортуністичні інфекції та призначати відповідне лікування. Знати методи імунопрофілактики.

Конкретні цілі

Вихідний рівень знань – умінь

Уміти

 1. Виділити основні синдроми імунодефіциту на підставі даних скарг, анамнезу, фізикального дослідження. Поставити попередній діагноз

 1. Збирати й оцінювати скарги й анамнез, робити фізикальне обстеження хворих з патологією дихальної системи. (Кафедра госпітальної терапії).

 1. Визначити обсяг і інтерпретувати дані лабораторних і інструментальних методів дослідження.

 1. Визначити необхідний обсяг і послідовність лабораторних і інструментальних методів дослідження, оцінювати їх результати. (Кафедра госпітальної терапії).

 1. Провести диференціальну діагностику ВІД. Виявити можливі опортуністичні інфекції. Сформулювати остаточний діагноз.

 1. Розпізнавати синдроми в імунології. (Кафедра алергології та імунології).

 1. Обґрунтувати і скласти план лікування хворого з ВІД. Надати невідкладну допомогу при ускладненнях.

 1. Застосовувати засоби етіологичної, патогенетичної і симптоматичної терапії при ВІД. Застосувати способи профілактики.(Кафедра госпітальної терапії, інфекційних хвороб, фармакології)..

 1. Провести експертизу працездатності, визначити прогноз, намітити програму профілактики і реабілітації хворим із ВІД.

 1. Провести експертизу працездатності в клініці внутрішніх хвороб (Кафедра госпітальної терапії)^ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб Ви могли усвідомити, чи відповідає вихідний рівень ваших знань і умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання 1 перевірте по еталону, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.

Завдання №1


До епідеміолога звернувся лікар – травматолог з проханням дати консультацію по наданню екстреної профілактики хворим, укушеним тваринами.

Лікувальними підходами до екстреної профілактики не є:

 1. Антибіотики

 2. Антирабічна вакцина

 3. Антирабічна сироватка

 4. Протиправцевий анатоксин

 5. Первична хірургічна обробка рани

Еталон відповіді:А

Завдання №2


Для чого необхідна вакцинація населення проти грипу?

 1. Зниження загальної захворюваності

 2. Створення імунної прослойки

 3. Зниження ускладнень грипу

 4. Зниження кількості випадків тяжкого перебігу

 5. Запобіганню загальної захворюваності на ГРВІ

Завдання №3

Які стани асоціюються з можливістю паразитарного ураження легень?

 1. Професійні: мисливці, сільхозробітникіи

 2. Уроджені імунодефіцитні стани

 3. Приобретені імунодефіцитні стани

 4. Лікування імунодепресантами

 5. Усі переліковані стани.

^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Інформацію, необхідну для формування базисних знань – умінь можна знайти в наступних матеріалах:

 1. Ю.І. Децик. Пропедевтика внутрішніх хвороб. Київ. “Здоров'я”, 1998.

 2. Голубченко О.К. Внутрішні хвороби. Посібник до практичних занять. 1990.

 3. Маслов Ю.С. Пропедевтика внутрішніх хвороб. СПб, Спеціальна література, 1998.

 4. Бєлоусов Ю. Б., Моїсеєв В. І., Лепахин В. К. Клінічна фармакологія і фармакотерапія. - М., Универсум, 1993. – 348с.

 5. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., «Медицина». 1990. С. 37 – 41.

 6. Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Акад.РАМН А.Г.Чучалина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 – 768 с.


Зміст навчання

 1. Теоретичні питання до теми, які повинен засвоїти інтерн

 1. Вплив вірусів на клітинний та гуморальний імунітети. Механізми ураження імунітету при ВІЛ.

 2. Імунодіагностика вірусних інфекцій, зокрема ВІЛ.

 3. Класифікація ВІЛ – індикаторних інфекцій. Особливості клінічного перебігу ВІЛ – асоційованих інфекцій. Особливості ураження органів дихання при ВІЛ.

 4. Особливості лабораторної діагностики ВІЛ – асоційованих інфекцій.

 5. Профілактика ВІЛ – асоційованих захворювань.

 6. Особливості лікування ВІЛ – асоц. інфекцій.

 7. Вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему. Резистентність к антибактеріальним препаратам.

 8. Показання та вибір антибактеріальних препаратів.

 9. Вторинні імунодефіцити. Клініка. Лабораторна діагностика ВІД.

 10. Імунопрофілактика: первинна (активна), вторинна (пасивна).

 11. Препарати імунокорекції: стимулятори фагоцитоза та антителоутворення, бактеріальних імунокоректорів, системна ензимотерапія. Показання до застосування.

 12. Ускладнення та побічна дія імунокоректорів.

2. Граф логічної структури до теми (див. Додаток 1).

3. Джерела інформації

Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Палеев Н.Р. Болезни органов дыхания. – М.: Медицина, 1990. – Т. I. –С.487-499; 475 - 480.

 2. Палеев Н.Р. Болезни органов дыхания. – М.: Медицина, 1990. – Т.IV. –С.213 – 268.

 3. Внутренние болезни. Под ред. Е. Браунвальда; М.: Медицина, 1995.-Т. 3. –С.161 – 184.

 4. ВИЧ – инфекция: клиника, діагностика и лечение. Под ред..В.В.покровского. М., Гоэтар Медицина., 2000. –С. 8 – 37, 103 – 174, 407 – 411.

 5. Лысенко А.Я., Турьянов М.Х., Ландовская М.В., Подольская В.М. ВИЧ – инфекция и СПИД – ассоциируемые заболевания. ТОО « Рарог»., М. 1996. –С. 17 – 29, 59 – 87, 133 – 161, 187 – 561.

 6. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания. Под ред. А.Г.Чучалина , М., «Литтера»., 2004. –С. 531 – 559.

 7. Диссеминированные заболевания легких / Под ред. М.М. Ильковича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011 – 480 с.

 8. Руководство по респираторной медицине / Н. Мэскел, Э. Миллар ; пер. с англ.

 9. под ред. С. Н. Авдеева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 600 с.

 10. Пневмонии / под ред. В.Д. Гольдштейн. - М.: Бином. - 2011.- 128с., 

 11. Лекції за темою.


^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми до теми (див. додаток 1)
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Задача №1


У вагітної при серологічному обстеженні в крові виявлені IgG CMV 68,52 IU/ml (негативні значення до 10 IU/ml). Вагітність перша, 12 тижнів. Жінка скарг не пред’являє. Клінічно й гінекологічно здорова.

Ваш попередній діагноз?

 1. Первинно – латентна форма CMV – інфекціїя (імунітет)

 2. Уроджена CMV – інфекція

 3. Гостра набута CMV – інфекція

 4. Первинно – хронічна CMV – інфекція

 5. Вторинно – хронічна CMV – інфекція.

Еталон відповіді:А

Задача №2


У вагітної в анамнезі рецидивуючий пієлонефрит. Два роки тому при обстеженні під час першої вагітності виявлялися IgG CMV. Дійсна вагітність друга, 18 – 20 тижнів. Перебіг вагітності звичайний. Жінка терапевтично здорова, але знаходиться під наглядом гінеколога з приводу цервіциту.

Визначити наявність або відсутність ризику перинатальної CMV інфекції

 1. Ризик інфікування дитини відсутній

 2. Високий ступінь ймовірності трансплацентарного інфікування плода

 3. Можливе інфікування дитини під час пологів

 4. Можливе інфікування дитини в післяпологовому періоді

 5. Можливе інфікування дитини під час пологів і в післяпологовому періоді

Задача №3


У травмпункт звернулася жінка з колотою раною стопи (наступила на цвях). Прищепний анамнез невідомий.

Ваша тактика відносно екстреної профілактики правця?

 1. Обробити рану (аєригувати)

 2. Ввести ППС

 3. Ввести АС анатоксин

 4. Поставити РНГА, за результатом визначити тактику

 5. Ввести ППЛІ

Задача № 4


Продукция каких антител наблюдается во время приступа атопической бронхиальной астмы?

 1. IgA

 2. IgM

 3. IgG

 4. IgE

 5. IgA та IgG

Задача № 5


Яка з вакцин є найкращою?

 1. Складена з антитіл

 2. Складена з Т-залежних антигенів

 3. Складена з Т-незалежних антигенів

 4. Складена з бактеріальних компонентів

 5. Складена з вірусних компонентів


Задача № 6


Що таке гаптени?

 1. Антигени з великою молекулярною масою

 2. Антигени з невеликою молекулярною масою, які запускають імунну реакцію тільки з носієм

 3. Всі алергени

 4. Білок-носій

 5. Антитіло з великою молекулярною масоюЗадача № 7

В якому віці спостерігається зниження синтезу IgG?

 1. У старому віці

 2. Підлітків

 3. Дітей в віці 3-6 місяців

 4. При вагітності

 5. При клімаксі


Задача № 8

Які клітини синтезують імуноглобуліни?

 1. Плазматичні клітини

 2. Т-лімфоцити

 3. Тучні клітини

 4. Макрофаги

 5. Фібробласти

Короткі вказівки до роботи лікарів-інтернів на практичному занятті


Практичне заняття починається з участі лікарів - інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звертається увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковій рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію тематичних хворих (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, знайомство з даними обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально-трудової експертизи); вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір тематичних хворих включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних і інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз (включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, невідкладної терапії, профілактики, лікувально-трудової експертизи, реабілітації тематичних хворих.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботи інтернів оцінюються, обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.

Додаток 1

^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ «ОПОРТУНІСТИЧНІ ІНФЕКЦІЇ».

УРАЖЕННЯ ОРГАНІВ ТА СИСТЕМ
ШКТ:

-хронічна рецидивуюча діарея, стоматит, езофагит, реактивний панкреатит, колит, пері анальний герпес, кандидоз слизових ШКТ
^ ШКІРИ ТА СЛИЗОВІ:

-хронічна линей на крапивниця, лейкоплакія, саркома Капоши, кандидоз, норвежська чесотка
ЗАГАЛЬНІ:

лихоманка,

гепатоспленомегалія,

панцитопенія,

лімфоаденопетія
ЛЕГЕНІ:

пневмонії інтерстиціальні та очакові, кавернізація легень
ЦНС:

менінгеальні знаки,

менінгоенцефалит,

полірадікуломієліт, рухові порушення
^ ДОДАТКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лабораторні показники:

анемія,

лейкопенія, лімфопенія, висока еозинофілія, CD4<200/мм3
Імунологічніе дослідження:

ІФА,

специфічні Ат
Мікроскопічне дослідження:

цисти у рідині та секретах,

гриби у рідині,

простійші(лейшманії, токсоплазми, у біоптатах
Інструментальне дослідження:

КТ,

ЯМР
^ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДІАГНОЗНЕВІДКЛАДНІ СТАНИТАКТИКА ВЕДЕННЯ ХВОРОГО
ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ
Лікування основного захворювання
Лікування опортуністичної інфекції
Проти рецидивне лікування

Схожі:

Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики iconВплив лікувальних середників на перебіг шигельозу м. Д. Чемич, доц
Встановлено негативний вплив антибактеріальних препаратів на клініко-лабораторну динаміку захворювань
Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики iconС. В. Мельничук 2012 р
Хімічний склад мікробної клітини. Ферменти, їх роль. Умови, що впливають на активність ферментів. Живлення мікроорганізмів. Вплив...
Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики icon12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість
Актуальність теми. Опортуністичні інфекції при віл/сніді – унікальна група захворювань, які розвиваються на фоні імунодефіцитного...
Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики iconТематичний план практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (термін навчання 4,5 років)
Морфологія бактерій. Виготовлення препаратів з бактеріальних культур. Прості та складні методи забарвлення
Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики iconРобоча програма Вплив хіміко-небезпечних речовин на довкілля для студентів за напрямом підготовки
Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища та лікарських препаратів
Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики iconВплив Абортів на Суспільство Шері Гавлик
...
Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики iconБіохімія ● Теоретичні основи технологій харчових виробництв
Будова бактеріальної клітини. Морфологічні типи бактеріальних клітин. Розмноження та спороутворення у бактерій. Органи руху. Основи...
Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики iconВплив політичних стереотипів на вибір президента країни христина Козак, Зоряна Лещишин, Оксана Луцина
На сьогоднішній день попу-лярними є проблеми психологічних механізмів вибору Президента та процесів, що його супроводжують (передвиборча...
Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики iconГанна іванова вплив українського сучасного телебачення на молодь
Ключові слова: телебачення, телевізійна передача, функції масової комунікації, вплив засобів телебачення на молодь, моральність,...
Імунотропний вплив вірусів та бактерій опортуністичні інфекції. вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему методи імунопрофілактики iconДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології продуктів бродіння і виноробства» ● Технічна мікробіологія
Будова бактеріальної клітини. Морфологічні типи бактеріальних клітин. Розмноження та спороутворення у бактерій. Органи руху. Основи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи