Рішення щодо удосконалення її діяльності icon

Рішення щодо удосконалення її діяльності
Скачати 132.22 Kb.
НазваРішення щодо удосконалення її діяльності
Дата27.09.2014
Розмір132.22 Kb.
ТипРішення

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького

Методичні рекомендації до теми

«Функціональні обов’язки дільнічного лікаря-терапевта. Оформлення медичної документації. Статистична звітність. Санітарно-освітня робота. Профілактичні та реабілітаційні державні програми. Реабілітація терапевтичних хворих.»

(для лікарів-інтернів терапевтів)

Автори:

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М.Горького, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Дядик Олександр Іванович.

Асистент кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М.Горького, к.мед.н., Стулікова Олена Львівна.

Асистент кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М.Горького, к.мед.н., Холопов Леонід Семенович.
«Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної наради кафедри у поточному навчальному році)»

Актуальність теми

Амбулаторно-поліклінічна допомога була і є наймасовішим і найдоступнішім видом лікувально-профілактичної допомоги населенню. Вміння обчислити та проаналізувати показники роботи поліклініки допомагає виявити недоліки в організації та невикористані резерви, а також розробити управлінські рішення щодо удосконалення її діяльності.

Дільничний терапевт – це фахівець, який надає терапевтичну, лікувально-діагностичну, профілактичну і протиепідемічну, а також невідкладну допомогу дорослому населенню дільниці.

Уміти:

Загальна мета – Використовувати принципи надання амбулаторної медичної допомоги населенню.

Конкретні цілі

Вихідний рівень знань-умінь

Уміти:

1. Ознайомитись з функціональними обов’язками дільничного лікаря-терапевта.

1. Заповнювати основні облікові документи (кафедра соціальної медицини та охорони здоров’я населення).

2. Оформити медичну документацію.

2. Визначати групи здоров’я під час надання медичної допомоги (кафедра соціальної медицини та охорони здоров’я населення).

3. Володіти принципами статистичної звітності.

3. Обчислювати та аналізувати показники діяльності поліклініки та стаціонару (кафедра соціальної медицини та охорони здоров’я населення).

4. Володіти принципами проведення санітарно-освітньої роботи.

4. Розробляти заходи щодо поліпшення роботи поліклініки та стаціонару (кафедра соціальної медицини та охорони здоров’я населення).

5. Впровадити в життя профілактичні та реабілітаційні державні програми.
6. Володіти принципами реабілітації терапевтичних хворих.

^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань і умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання 1 перевірте за еталоном відповідей, що приведений нижче, інші вирішите самостійно.

Завдання №1.

Хворий Іваненко О.О., 48 років, звернулася вперше в поточному році з певними скаргами, був обстежений, лікар встановив діагноз «Виразкова хвороба 12-палої кішки», призначив амбулаторне лікування, звільнив хворого від роботи.

Який обліково-звітний документ повинен заповнити лікар при первинному зверненні хворого?

А. Статистичний талон для реєстрації заключних уточнених діагнозів (Ф.№025-2/о).

В. Медична картка амбулаторного хворого (Ф.№025).

С. Контрольна картка диспансерного нагляду (Ф.№030/о).

D. Відомість обліку відвідувань у поліклініці (Ф.№039/о).

Е. Зведена відомість обліку захворювань в даному лікувальному закладі (Ф.№071-1/о).

Еталон відповіді : А

Завдання № 2.

Хворий Іваненко О.О., 48 років, звернулася вперше в поточному році з певними скаргами, був обстежений, лікар встановив діагноз «Виразкова хвороба 12-палої кішки», призначив амбулаторне лікування, звільнив хворого від роботи.

До якої групи здоров’я належить вказаний хворий?

А. IV

В. II

С. V

D. I

Е. III

Завдання № 3

Хворий Іваненко О.О., 48 років, звернулася вперше в поточному році з певними скаргами, був обстежений, лікар встановив діагноз «Виразкова хвороба 12-палої кішки», призначив амбулаторне лікування, звільнив хворого від роботи.

На який термін дільничний лікар терапевт може звільнити хворого від роботи за листком непрацездатності?

А. До 6 діб.

В. До 12 діб.

С. До 14 діб.

D. До 10 діб.

Е. До 3 діб.

Завдання № 4

Хвора М. хворіє декілька років на гіпертонічну хворобу, постійно приймає гіпотензивну терапію.

До санаторію якого профілю лікар має підстави направити хворого?

А. Для лікування пацієнтів з захворюваннями органів дихання.

В. Для лікування пацієнтів з порушеннями обміну речовин.

С. Для лікування пацієнтів з захворюваннями системи кровообігу.

D. Для лікування пацієнтів з захворюваннями нирок і сечових шляхів.

Е. Для лікування пацієнтів з захворюваннями жіночої статевої сфери.

Завдання № 5

Хвора К., хворіє декілька років на гіпертонічну хворобу, постійно приймає гіпотензивну терапію.

Яку документацію необхідно заповнити для проведення санаторно-курортного лікування?

А. Статистичний талон для реєстрації заключних уточнених діагнозів (Ф.№025-2/о).

В. Контрольна картка диспансерного нагляду (Ф.№030/о).

С. Відомість обліку відвідувань у поліклініці (Ф.№039/о).

D. Медична картка амбулаторного хворого (Ф.№025).

Е.Санаторно-курортна карта (Ф.№072/о).
Завдання № 6

Хворий З., 42 років, звернувся до дільничного терапевта. Після обстеження було встановлено діагноз: грип.

Згідно якої форми потрібно оповістити СЕС про встановлення діагнозу інфекційного захворювання?

  1. Ф.025/о

  2. Ф.058/о

  3. Ф.060/о

  4. Ф.074/о

  5. Ф.095/о^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ
1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під заг. ред.. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С.16-380.
Зміст навчання

^ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Переваги та недоліки дільничного принципу обслуговування населення, завдання та зміст роботи дільничного терапевта.

 2. Завдання диспансеризації та сутність диспансерного методу.

 3. Методи відбору контингентів для диспансерного спостереження, етапи диспансеризації.

 4. Види профілактичних оглядів, їхня періодичність, обсяг.

 5. Значення та організаційні форми стаціонарозамінної допомоги, завдання.

 6. Забезпечення спадкоємності на різних етапах реабілітації хворих і потерпілих, участь у їх госпіталізації.

 7. Медико-соціальна експертиза, участь у роботі ЛКК, оформлення посильних листів на МСЕК, виконання рекомендацій МСЕК.

 8. Направлення хворих у спеціалізовані лікувально-діагностичні заклади, диспансери, санаторії-профілакторії, на санаторно-курортне лікування.

 9. Санітарно-протиепідемічна робота.

 10. Пропаганда здорового способу життя.

 11. Аналіз захворюваності мешканців дільниці, аналіз ефективності роботи дільничного терапевта, оформлення паспорта дільниці, планування своєї роботи, ведення необхідної документації, складання звітів.

 12. Підвищення власної кваліфікації та рівня професійних знань медичних сестер.2 ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ ( Див. Додатки 2, 3, 4)

^ 3 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Оновні :

 1. Закони України про охорону здоров’я (збірник нормативно-правових актів) / Під ред.. В.Ф.Москаленка, В.В.Костицького. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С.24-164.

 2. Наказ МОЗ України № 110 від 14.02.2012 "Про затвердження форм первинної облікової докуметації" / http://medresurs.in/news/nakaz_moz_ukrajini

 3. Наказ МОЗ України № 2 від 03.01.2012 "Про державну реєстрацію лікарьких засобів" / http://medresurs.in/news/nakaz_moz_ukrajini

 4. Наказ МОЗ України № 130 від 23.02.2011 "Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної допомоги" / http://medresurs.in/news/nakaz_moz_ukrajini

 5. Наказ МОЗ України № 147 від 02.03.2012 "Про затвердження порядку проведення медичних оглядів" // http://medresurs.in/news/nakaz_moz_ukrajini

 6. Наказ МОЗ України № 296 "Про внесення змін до календарю профілактичних щеплень в Україні" від 19.05.2011 // http://medresurs.in/news/nakaz_moz_ukrajini

 7. Наказ МОЗ України від 24.07.2013 №629 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу " // http://medresurs.in/news/nakaz_moz_ukrajini

 8. Наказ МОЗ України  № 249  від 28.03.2013 "Про затвердження Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу" // http://medresurs.in/news/nakaz_moz_ukrajini

 9. Наказ МОЗ України від 17.02.2013 №32 "Про реалізацію положень Закону України "Про екстрену медичну допомогу" // http://medresurs.in/news/nakaz_moz_ukrajini

 10. Слабкий Г.О., Нагорна А.М. Шляхи реформування системи спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню великого міста // Вопросы здравоохранения Донбасса / Сборник статей. – Вып.6. – Донецк, 2002. – С.116-122.

 11. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. Проф.Ю.В.Вороненка. – Київ, «Здоров’я», 2002. – С.116-356.

 12. Поліклінічна справа і сімейний лікар / За ред. Є.Я.Склярова, І.О.Мартинюка, Б.Б.Лемішка. – Київ, «Здоров’я», 2003. – С.7-75.

 13. Поликлиническая терапія: Ученик / Под ред. В.А.Галкина. – М.: Медицина, 2000. – С.8-226.

 14. Лекції за темою.^ ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

АЛГОРИТМИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ
Задача № 1

До дільничного терапевта звернувся хворий М., 33 років, у якого під час лікування у дерматолога з приводу герметичної інфекції з’явилися зміни на ЕКГ, екстрасистолічна аритмія. Діагностовано міокардит. Загальний стан задовільний. Межи серця в нормі. Діяльність серця аритмічна, тони збережені. АТ 110/70 мм рт. ст. ЧСС 86 уд/хв.

Яка правильна тактика дільничного терапевта?

 1. Госпіталізувати до кардіологічного відділення.

 2. Відкрити стаціонар на дому.

 3. Направити на консультацію до кардіолога.

 4. Госпіталізувати до терапевтичного відділення.

 5. Назначити амбулаторне лікування.
^

Еталони відповідей до задачі 1:А.Задача № 2

Хворий Ц., 44 років, знаходився на лікарняному листі з приводу грипу. Повинен був з’явитися до лікаря 8 січня, але прийшов 17 січня, у зв’язку з тим, що знаходився в іншому місті. Оглянув хворого, дільничний терапевт признав його непрацездатним, діагностував гостру пневмонію з локалізаціє в ніжній долі правої легені.

Яка правильна тактика дільничного терапевта?

 1. Подовжити лікарняний лист з 8 січня.

 2. Закрити лікарняний лист.

 3. Видати новий лікарняний лист.

 4. Подовжити лікарняний лист з 17 січня після огляду ВКК, зробити відмітку про порушення режиму з 8 по 16 січня.

 5. Подовжити лікарняний лист з 17 січня.


Задача № 3

В терапевтичний санпропускник доставлено хворий з попереднім діагнозом: ІХС, прогресуюча стенокардія (протягом останніх 2 днів) на тлі стенокардії навантаження, ФК II, атеросклеротичний кардіосклероз, Н1.

Куди повинно госпіталізовано хворого?

  1. До терапевтичного відділення.

  2. До кардіологічного відділення.

  3. Повинен перебувати в санпропускнику до усунення ангінального синдрому, а потім може бути відправлений додому.

  4. Відкрити стаціонар на дому.

  5. До блоку інтенсивної терапії кардіологічного відділення.


Задача № 4

До дільничного терапевта звернувся хворий зі скаргами на блювоту, нудоту, пожовтілий склер та шкіри, біль в правом підребер’ї, потемнення сечі, наявність світлого кала. З анамнезу відомо, що хворий часто харчується у міських столових. Об’єктивно: загальний стан відносно задовільний. Шкіра блідна з жовтим відтінком. Склери жовті. Температура тіла 37,5 С. Зі сторони серцево-судинної та дихальної систем патології не виявлено. Живіт відносно здутий, чутливий при пальпації в правому підребер’ї, в епігастральній ділянці. Нижній край печінки виступає з-під краю реберної дуги на 3 см, чутливий при пальпації. В аналізі сечі виявлено уробілін та жовчні пігменти.

Якими повинні бути дії терапевта?

 1. Госпіталізувати хворого в інфекційне відділення машиною «швидкої допомоги», довести до заступника головного лікаря за поліклінікою.

 2. Імунізувати контактних осіб гамаглобуліном.

 3. Відкрити стаціонар на дому.

 4. Направити на консультацію до інфекціоніста.

 5. Госпіталізувати хворого в інфекційне відділення санітарним транспортом санепідемстанції, направить екстрене повідомлення в санепідемстанцію, спостерігати за вогнищем інфекції на протязі 1 місяця.


Задача № 5

На протязі 7 років хворий страждає на ІХС, стенокардію навантаження, ФК II, атеросклеротичний кардіосклероз, НІІА. Хворий переніс крупно вогнищевий інфаркт міокарду з локалізацією в переднє-перетинковій ділянці та боковій стінці лівого шлуночка.

Яку групу інвалідності повинно бути встановлено хворому після проведення реабілітації?

 1. ІІІ група.

 2. ІІ група.

 3. І група.

 4. Група інвалідності не повинна бути встановлена.

 5. Групу інвалідності повинно встановити через 1 рік.


Задача № 6

Молодой лікар З. повинен сформувати групи диспансерного спостереження.

Які особи відносяться до групи диспансерного спостереження?

 1. Хворі з гострими респіраторними захворюваннями.

 2. Хворі з компенсованими хронічними захворюваннями.

 3. Які мають в анамнезі гострі або хронічні захворювання без загострень на протязі декількох років.

 4. Хворі з декомпенсованими хронічними захворюваннями.

 5. Хворі з хронічними захворюваннями з частими загостреннями.


Задача № 7

У поліклініці розпочата програма щорічної диспансерізації населення в повному обсязі.

Група яких спеціалістів поліклініки повинна провети обстеження хворих?

 1. Терапевт, хірург, невропатолог, окуліст.

 2. Терапевт, хірург, невропатолог, окуліст, отоларинголог.

 3. Терапевт, хірург, акушер-гінеколог, стоматолог.

 4. Терапевт, хірург, акушер-гінеколог, невропатолог.

 5. Терапевт, хірург, акушер-гінеколог, окуліст.

Короткі методичні вказівки до роботи інтернів на занятті

«Функціональні обов’язки дільнічного лікаря-терапевта. Оформлення медичної документації. Статистична звітність. Санітарно-освітня робота. Профілактичні та реабілітаційні державні програми. Реабілітація терапевтичних хворих.»

Участь у ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звертається увага на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедри.

Проводиться розбір домашнього завдання і шляхом тестового контролю визначається ступінь підготовки до заняття.

Самостійна робота лікарів-інтернів з основами законодавства про охорону здоров’я в Україні, основними директивними документами, що визначають діяльність органів та установ охорони здоров’я, структурою, загальних питань організації медичної допомоги населенню України, змістом і організацією роботи поліклініки та стаціонару в цілому та головних їх підрозділів, правилами заповнювання основної облікової та звітної документації.

Рішення ситуаційних і діагностичних задач.

Підводиться підсумок проведеної роботи, у якому беруть участь усі інтерни під керівництвом викладача.
Тестовий контроль

Тест №1.

Хворий З., 42 років, звернувся до дільничного терапевта. Після обстеження було встановлено діагноз: грип.

Згідно якої форми потрібно оповістити СЕС про встановлення діагнозу інфекційного захворювання?

 1. Ф.058/о

 2. Ф.060/о

 3. Ф.074/о

 4. Ф.025/о

 5. Ф.095/о


Тест №2.

Хворий С., 58 років звернувся до лікаря-терапевта вперше зі скаргами на підвищення артеріального тиску.

Який обліково-звітний документ повинен заповнити лікар в данному випадку?

  1. Медична картка амбулаторного хворого (Ф.№025).

  2. Контрольна картка диспансерного нагляду (Ф.№030/о).

  3. Статистичний талон для реєстрації заключних уточнених діагнозів (Ф.№025-2/о).

  4. Відомість обліку відвідувань у поліклініці (Ф.№039/о).

  5. Зведена відомість обліку захворювань в даному лікувальному закладі (Ф.№071-1/о).


^ Еталони відповідей

Правильні відповіді до задач вихідного рівня

Завдання 1 -А

Завдання 2 –А

Завдання 3 –А

Завдання 4 – С

Завдання 5 – Е

Завдання 6 -

Правильні відповіді до навчальних задач

Задача 2:D.

Задача 3:E.

Задача 4:E.

Задача 5:А.

Задача 6:C.

Задача 7:В.

Додаток 3

«Алгоритм дії лікаря щодо диспансерізації хворих


Додаток 2

Граф логічної структури «Методи та засоби медико-гігієнічного навчання і виховання населення. Формування здорового способу життя»
Додаток 2 (продовження)

Граф логічної структури «Методи та засоби медико-гігієнічного навчання і виховання населення. Формування здорового способу життя»


Додаток 2 (продовження)

Граф логічної структури «Методи та засоби медико-гігієнічного навчання і виховання населення. Формування здорового способу життя»


Додаток 1

Граф логічної структури «Функціональні обов’язки дільничного лікаря-терапевта»


Схожі:

Рішення щодо удосконалення її діяльності iconРішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо
«Програма інноваційного розвитку університету на період до 2012 року», ухвали та рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань...
Рішення щодо удосконалення її діяльності iconРішення щодо використання ресурсів при обмеженнях ? Які критерії враховуються при прийнятті рішення щодо ціноутворення?
У чому полягає зв`язок контролінгу з іншими функціями управління на підприємстві ?
Рішення щодо удосконалення її діяльності iconРішення комісії нтр щодо звіту зав кафедри сауе проф. Д. Й. Родькіна з наукової діяльності за три роки Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє: Стан наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електропривод вважати
Стан наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електропривод вважати такою, що в цілому відповідає вимогам монумолодьспорту...
Рішення щодо удосконалення її діяльності iconРозділ 1 теоретичні основи удосконалення економічного механізму екологічно спрямованої господарської
Сучасний стан економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності як передумова удосконалення економічного...
Рішення щодо удосконалення її діяльності iconРішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ”
move to 0-16785775
Рішення щодо удосконалення її діяльності iconРішення вченої ради Буковинського державного медичного університету від 28 лютого 2013 року з питання «Про підготовку лікарів на циклах удосконалення у 2012 році» Ухвалили
Пашковського В. М. «Про підготовку лікарів на циклах удосконалення у 2012 році» взяти до відома
Рішення щодо удосконалення її діяльності iconТернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя»
Мета – виробити практичні рекомендації щодо шляхів розвитку еконо­міки м. Тернополя І удосконалення діяльності Тернопільської міської...
Рішення щодо удосконалення її діяльності iconІнформація про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки господарювання підприємств та їх організаційної структури. Насамперед це стосується об’єктивної інформації щодо витрат та доходів, як визначальних складових фінансових результатів
Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами аграрних підприємств
Рішення щодо удосконалення її діяльності iconМіністерство освіти І науки україни
Метою викладання дисципліни «Дослідження ринку» є формування у студентів систематизованого комплексу знань щодо методик та алгоритмів...
Рішення щодо удосконалення її діяльності iconРішення засідання Науково-методичної ради від «13» листопада 2013 року
Заслухавши доповідь голови Науково-методичної ради Колота А. М. та обговоривши питання щодо необхідності удосконалення в університеті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи