Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую icon

Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую
Скачати 231.57 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую
Дата10.09.2012
Розмір231.57 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


Затверджую:

Перший проректор ДонНМУ

Проф.________О.М. Талалаєнко

“___”_________________2008 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

зі спеціалізації

«Використання лікарських препаратів у клінічній практиці»

Для спеціальності 7.110201 “Фармація”

Факультет: фармацевтичний

Кафедра клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії

Нормативні дані:


Форма навчанняКурс
Кількість годинЗалік


Всього

Аудиторних

СПРС


Лекції

Практ.

заняття

Денна

V
216

20

100

96

ХРобочу програму складено на підставі типової навчальної програми, затвердженої на засіданні Науково-методичної комісії з фармації Міністерства освіти та науки України (протокол №2 від 14 листопада 2000 року).


Робочу програму склали:

д.мед.н., професор С.В. Нальотов, к.мед.н., доцент Я.Ю. Галаєва


Програму обговорено на засіданні кафедри “ 28 ” серпня 2008 р.

Протокол № 1


Завідувач кафедри клінічної фармакології,

клінічної фармації та фармакотерапії професор С.В.Нальотов


Програму ухвалено на засіданні Циклової методичної комісії

“___”____________2008 р.,

Протокол №___


Голова циклової методичної комісії к.фарм. н. В.М. Хоменко


№ з/п

Теми занять і вузлові питання до них

Всього годин

у томи числі за видами занять

Рік навчання

Лекцій

Семін., практ., лаборат

СПРС

1

2

3

4

5

6

7

1.

Клінічна фармація як основа раціонального застосування лікарських препаратів. Вплив фармакокінетичних факторів на клінічну ефективність ліків. Види взаємодії лікарських засобів. Комбіновані лікарські форми: переваги та недоліки.

6

2

4
5

2

Раціональне застосування ліків в педіатрії. Фізиологічні особливості дитячого організму, що впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку ліків. Лікарські засоби, що використовують при порушенні дихання, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту у дітей різного віку. Використання НПЗП у педіатрії

6

2

4
5

3

Раціональне застосування ліків в педіатрії. Лікарські засоби, що використовуються для лікування інфекційних захворювань у дітей різного віку. Загальні принципи вибору. Особливості ан-тибіотикотерапії в педіатрії.

6
6
5

4

Раціональне застосування ліків в акушерстві та гінекології. Особ­ливості фармакологічного впливу на систему мати-плацента-плід. Побічна дія ліків на організм вагітної та плоду, шляхи її профілактики.

6

2

4
5

5

Раціональне застосування ліків в акушерстві та гінекології. Фар­макологічна корекція скорочувальної діяльності матки при різній патології. Раціональне застосування антибактеріальних препа­ратів в акушерстві та гінекології. Гормональна терапія в аку­шерстві та гінекології.

6

2

4
5

6

Раціональне застосування ліків в геріатрії та геронтології. Зміни фармакологічної дії ліків (особливості всмоктування, розподілу, метаболізму та екскреції) у осіб похилого віку.

6

2

4
5

7

Раціональне застосування ліків в геріатрії та геронтології. Характеристика лікарських препаратів, що застосовуються для профілактики процесів старіння та нормалізації вікових зсувів метаболічних процесів в організмі.

6
6
5

8

Раціональне застосування ліків в неврології. Фармацевтична опіка хворих з патологією нервової системи. Особливості прове­дення клінічних досліджень в неврологічній практиці. .Раціональне застосування ліків в неврології. Критерії ефектив­ності та безпечності ліків, що впливають на ЦНС. Побічна дія лікарських засобів на ЦНС.

6
6
5

9

Раціональне застосування ліків в ендокринології. Вплив ліків на функцію щитоподібної залози. Комплексне застосування ліків при-захворюваннях щитовидної залози. Вплив ліків на функцію кори надниркових залоз.

6
6
5

10

Раціональне застосування ліків в онкології. Клінічна фармако­логія сінтетичних протипухлинних препаратів природнього по­ходження, гормональна терапія злоякісних пухлин. Деонтологія в онкології.

6

2

4
5

11.

Раціональне застосування ліків в онкології. Клінічна характекристика ЛЗ для усунення або зменшення ускладнень хіміотерапії (інтоксикація, нудота, блювота, тромбози). Адекватне знеболювання. Клінічна характеристика наркотичних, ненаркотичних анальгетиків, їх комбіноване застосування.

6
6
5

12.

Раціональне застосування ліків в гастроентерології. Клінічна фармакологія антидіарейних препаратів, препаратів послаблюючої дії, препаратів, що збуджують апетит. Клінічна фармакологія пробіотиків.

6
613

Раціональне застосування хіміотерапевтичних засобів. Клінічна фармакологія протигрибкових препаратів та противірусних препаратів.

6
6
5

14.

Фармакодієтика: взаємодія ліків та їжі. Вплив їжі на фармакокінетичні параметри ЛЗ, Взаємодія ЛЗ з алкоголем.

6

2

4
5

15.

Клінічна фармакологія вітамінів та невітамінних коферментних препаратів. Основні причини та прояви вітамінної недостатньості. Взаємодія вітамінів з іншими лікарськими засобами. Побічні ефекти вітамінотерапії. Особливості використання вітамінів у різних верств населення.

6

2

4
5

16.

Хронофармакологія та фармакогенетика. Міжнародна система проведення та правила проведення клінічної апробації лікарських засобів. Протокол дослідження, правила його оформлення. Роль провізора в проведенні випробувань. Обгрунтування проведення клінічних випробувань.

6

2

4
5

17.

Клініко-біохімічна діагностика захворювань органів серцево-судинної системи. Оцінка основних показників щодо патології серцево-судинної системи, вплив ЛЗ на ці показники.

6
6
5

18.

Клініко-біохімічна діагностика захворювань органів травлення та печінки. Оцінка основних показників щодо патології ШКТ та печінки, вплив ЛЗ на ці показники.

4
4
5

19

Клініко-біохімічна діагностика захворювань нирок. Оцінка основних показників щодо патології нирок, вплив ЛЗ на ці показники. Клініко-біохімічна діагностика при деяких ендокринних порушеннях та порушеннях обміну речовин.

6
6
5

20.

Правила збору лікарського анамнезу у хворих терапевтичного стаціонару

1212

5

21

Клінічні аспекти біофармації. Клінічні методи визначення біоеквівалентності та біодоступності лікарських препаратів.

1212

5

22

Раціональне застосування ліків в ендокринології. Вплив лікарських препаратів на функцію гіпофізу та гіпоталамусу. Ос­новні принципи лікарської терапії захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи.

1212

5

23

Раціональне застосування ліків у осіб з супутньою патологією. Особливості клінічної фармакології ліків у хворих з супутньою патологією.

1212

5

24

Раціональне застосування ліків у осіб з супутньою патологією. Алгоритм вибору ОТС-препаратів при наявності супутньої патології. Клініко-фармацевтичні аспекти раціональної комбінації лікарських препаратів різних фармакологічних та хімічних груп.

1212

5

25

Вплив лікарських засобів на показники клініко-лабораторного обстеження хворих.

1212

5

26

Вплив лікарських засобів на показники біохімічного обстеження хворих

1212

5

27

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що використовуються при невідкладних станах. Діагностика й лікування отруєнь лікарськими препаратами

12

2
12

5

28

Клінічні прояви побічної дії ліків. Реєстраційна форма Повідомлення в Відділ Фармакологічного нагляду Державного Фармакологічного Центру МОЗ України. Внесення змін в інструкцію по застосуванню. Критерії ефективності та безпечності ЛЗ. Методи оцінки клінічної ефективності ліків, поняття про плацебо. Психофармакологічні аспекти застосування ЛЗ. Залік.

6
6
5
Всього:

216

20

100

96

5


^ III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Тема

Години

1.

Клінічна фармація - основа раціонального застосування лікарських препаратів.

2

2.

хронофармаколопя: загальні поняття. Фармакогенетика: загальні поняття.

2

3.

Раціональне застосування ліків. Переваги та недоліки сучасних контрацептивів.

2

4.

Раціональне застосування ліків в візні вікові періоди. Особливості фармакокінетики та фармакодінаміки лікарських засобів у осіб похилого віку.

2

5.

Раціональне застосування ліків в різні вікові періоди. Особливості фармакоюнепки та фармакодинаміки лікарських засобів у дітей. Клініко-фармацевтичні підходи до вибору оптимального препарту та підбору індивідуальних доз у дітей різного віку.

2

6.

Раціональне застосування ліків в акушерстві та гінекологи. Застосування лікарських препаратів при вагітності та в період лактації

2

7.

Раціональне застосування ліків в онкології. Критерії ефективності, небажані ефекти хіміотерапії та шляхи її профілактики.

2

8.

Особливості застосування лікарських препаратів з харчами та алкоголем.

2

9.

Діагностика та лікування отруєнь лікарськими препаратами.

2

10.

Вітаміни у клінічній практиці

2
ВСЬОГО

20^ IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема
1.

Клінічна фармація як основа раціонального застосування лікарських препаратів.

4

2.

Раціональне застосування ліків в педіатрії. Лікарські засоби, що використовують при порушенні дихання.

4

3.

Раціональне застосування ліків в педіатрії. Лікарські засоби, що використовуються для лікування інфекційних захворювань у дітей різного віку.

6

4.

Раціональне застосування ліків в акушерстві та гінекології. Особ­ливості фармакологічного впливу на систему мати-плацента-плід.

4

5.

Раціональне застосування ліків в акушерстві та гінекології. Фар­макологічна корекція скорочувальної діяльності матки при різній патології.

4

6.

Раціональне застосування ліків в геріатрії та геронтології.

4

7.

Клінічні аспекти біофармації, отруєння лікарськими препаратами.

6

8.

Раціональне застосування ліків в неврології. Критерії ефектив­ності та безпечності ліків, що впливають на ЦНС. Побічна дія лікарських засобів на ЦНС.

6

9.

Раціональне застосування ліків в ендокринології. Комплексне застосування ліків при захворюваннях щитовидної залози.

6

10.

Раціональне застосування ліків в онкології. Клінічна фармако­логія сінтетичних протипухлинних препаратів.

4

11.

Раціональне застосування ліків в онкології. Клінічна характекристика ЛЗ для усунення або зменшення ускладнень хіміотерапії

6

12

Раціональне застосування ліків в гастроентерології.

6

13.

Раціональне застосування хіміотерапевтичних засобів. Клінічна фармакологія протигрибкових препаратів та противірусних препаратів.

6

14.

Фармакодієтика: взаємодія ліків та їжі.

4

15.

Клінічна фармакологія вітамінів та невітамінних коферментних препаратів.

4

16.

Хронофармакологія та фармакогенетика. Міжнародна система проведення та правила проведення клінічної апробації лікарських засобів.

4

17.

Клініко-біохімічна діагностика захворювань органів серцево-судинної системи.

6

18.

Клініко-біохімічна діагностика захворювань органів травлення та печінки.

4

19.

Клініко-біохімічна діагностика захворювань нирок. Клініко-біохімічна діагностика при деяких ендокринних порушеннях та порушеннях обміну речовин.

6

20.

Клінічні прояви побічної дії ліків. Критерії ефективності та безпечності ЛЗ. Методи оцінки клінічної ефективності ліків. Залік..

6
ВСЬОГО

100


Отримавши спеціалізацію "Використання лікарських препаратів у клінічний практиці" студент повинен

Знати:

 • Основи деонтології, медичної етики спілкування з медичним персоналом, хворими.

 • Клініко-фармацевтичну характеристику сучасних лікарських препаратів різних фармакологічних груп.

 • Вплив фізико-хімічних властивостей на фармакокінетичні та фармакологічні параметри лікарських засобів

 • Види взаємодії лікарських препаратів.

 • Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків.

 • Принципи взаємодії ліків та їжі.

 • Методи та критерії оцінки клінічної ефективності раціонального використання лікарських засобів у клінічній практиці.

 • Критерії проявлення можливих побічних дій різних лікарських засобів, засоби їх корекції та профілактики.

 • Обов'язки та ступінь відповідальності фармацевта за ефективність лікарської терапії при здійсненні фармацевтичної опіки.

 • Психофармакологічні ефекти використання лікарських препаратів.

 • Патобіохімічні основи порушення обміну білків, вуглеводів, ліпідів,та пігментів.

 • Об'єм біохімічних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів.

 • Основні біохімічні показники крові та сечі у здорових людей та їх порушення при патологічних станах.

 • Правила забору та підготовки проб для біохімічного аналізу.

Отримавши спеціалізацію "Використання лікарських препаратів у клінічний практиці" судент повинен

Уміти:

• Дотримуватися правил фармацевтичної етики та деонтології; вирішувати комплекс задач, що пов'язані з взаємовідношеннями між лікарем та хворим.

 • Ідентифікувати відомі лікарські засоби за допомогою міжнародної, торгової, хімічної назви щодо їх віднесення до певної фармакологічної та фармакотерапевтичної групи.

 • Визначати необхідні для порівняння характеристики лікарських препаратів та проводити порівняльну характеристику лікарських засобів з урахуванням хімічної будови, механізму дії та фармакологічних властивостей на підставі даних літератури та супроводжуючої документації.

 • Здійснювати разом з лікарем у конкретній клінічній ситуації вибір оптимальних лікарських препаратів в кожній фармакологічній групі, їх ікарської форми, дози та шляхів введення враховуючи особливості їх армакодинаміки та фармакокінетики, їх взаємодії з одночасно або раніш ризначеними ліками, їжею та ін.

 • Визначати взаємозв'язок фізико-хімічних властивостей з факокінетичними та фармакологічними параметрами лікарських засобів біодоступність, шлях уведення, можливість проникнення через гісто-гематичні бар'єри тощо).

 • Враховуючи фармакологічні властивості ліків та особливості клінічної атології, визначати основні види можливої взаємодії (фізичної, хімічної, армакологічної, фармакодинамічної) лікарських препаратів для оптимізації кобінованої терапії.

• Виявляти несумісність лікарських препаратів за їх фізико-хімічними фармакологічними та біофармацевтичними властивостями.

 • Здійснювати в разі необхідності разом з лікарем заміну одного лікарського препарату іншим.

 • Визначати модулюючий вплив їжі на фармакокінетичні та фармакологічні властивості лікарських засобів (час та кількість всмоктування, тривалість дії, шлях виведення, можливість прояву небажаної дії та ін.).

 • Визначати переваги та недоліки тієї чи іншої лікарської форми конкретних лікарських препаратів різних фармакологічних груп з урахуванням біофарма-цевтичних, фармакокінетичних та фармакологічних особливостей лікарського засобу, а також анатомофізіологічних особливостей хворого (вік, стать, фізичний стан та ін.).

 • Враховуючи індивідуальні особливості людини (вік, стать, маса тіла, важкість захворювання, суміжна патологія та ін.) розраховувати разові, добові та курсові дози з використанням нормативної документації.

 • Інтерпретувати дані лабораторного обстеження хворих (клінічний, біохімічний аналіз крові, сечі) з урахуванням можливого впливу лікарських препаратів на ці показники.

 • Здійснювати консультації хворих та лікарів з широкого кола питань використання лікарських препаратів.

 • Здійснювати фармацевтичну опіку пацієнтів з питань раціонального використання безрецептурних препаратів різних фармакологічних груп: прояви клінічної дії, спосіб і час приймання, взаємодія з їжею та ін.

 • Інформувати лікарів про всі випадки нераціонального вживання лікарських засобів.

 • Ідентифікувати прояви побічної дії лікарських препаратів. Сумісно з лікарем заповнювати карту реєстрації побічної дії ліків. Зробити повідомлення в Відділ фармакологічного нагляду Державного Фармакологічного Центру МОЗ України.

 • Вибрати для диференціальної діагностики деяких патологічних станів найбільш інформативні біохімічні показники та вміти їх трактувати.

^ IV. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків.

 2. Лікарський моніторинг.

 3. Взаємодія лікарських речовин при комбінованому застосуванні.

 4. Переваги і хиби комбінованих препаратів.

 5. Клінічні прояви взаємодії лікарських препаратів.

 6. Біодоступність. Біоеквівалентність. Фактори, що впливають на біодоступність.

 7. Псіхофармакологічні ефекти використання лікарських засобів.

 8. Раціональне використання лікарських препаратів в онкології.

 9. Раціональне використання лікарських засобів в акушерстві та гінекології.

 10. Раціональне використання лікарських засобів в педіатрії.

11. Раціональне використання лікарських засобів в геронтології і геріатрії.

12. Раціональне використання лікарських засобів в неврології.

13. Види побічної дії ліків.

14. Вплив лікарських засобів на показники клініко-лабораторного обстеження

хворих.

V. Перелік обов’язкової та додаткової літкератури


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Андрущенко Е.В., Красовская Е.А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. - К: Вища школа, 1992. - 367 с.

2. Базисная и клиническая фармакология. Под ред. Бертрама Г.Катцунга. - М.-СПб: Бином-Невский Диалект, 1998. - 670 с.

3. Балткайс Я.Я., Фатеев В.А. Взаимодействие лекарственных веществ. - М: Медицина, 1992. - 304 с.

4. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. - М: Универсум паблишинг, 1997. - 531 с.

5. Клиническая фармакология\ Под ред. В.Г. Кукеса. - М.: Изд-во Московск. мед. академии» - 1991. - 444 с.

6. Лоуренс Д.П., Беннит П.Н. Клиническая фармакология. В 2-х томах- М.: Медицина, 1993. - Т.1. - С.247-253.

7. Компендиум 2000\2001 - лекарственные препараты \ Под ред. В.Н.Коваленко, А.П. Викторова.-К.: МОРИОН, 2000. - 1456 с.

8. Мазур Н.А. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. - М: Медицина, 1992. - 304 с.

9. Машковский М.Д. Лекарственные средства. - Харьков: Торсинг, 2000.- Т. 1. - 560 с. Т-2. - 592 с.

10. Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. - С-Пб.: Фолиант. – 2000. - 527 с.

11. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии / Под ред. И.С. Чекмана. - К: Здоровье, 1986. - 736 с.

12. Фармакотерапия и клиническая фармакология \\ Под ред. Г. Фюльграффа и Д. Пальма. Минск: Беларусь. - 1996. - 690 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Викторов А.П., Левицкий Е.Л. Побочные эффекты лекарственных средств (общие понятия). Особенности побочных эффектов фармакотерапии в детском возрасте. // Український медичний часопис. - 1997. №2(2).- с. 88-90.

2. Голиков С.Н., Рысс Е.С., Фишзон-Рысс Ю.И. Рациональная фармакотерапия гастроэнтерологических заболеваний. - С-Пб, 1993.- 288 с.

3. Лужников Е.А. Клиническая токсикология.- М.: Медицина, 1994.-256 с.

4. Радбиль О.С. Фармакология в гастроэнтерологии: справочник. – М.: Медицина, 1991.-416 с.

5. Сатоскар Р.С., Бандаркар С.Д. Фармакология и фармакотерапия: в 2-х т. (пер. с англ.). - М.Медицина, 1986.

6. Сигидин А.Я., Шварц Г.Я., Арзамасцев А.П., Либерман С.С. Лекарственная терапия воспалительного процесса. - М: Медицина, 1990. - 384 с.

7. Экспериментальная и клиническая фармакология. (Руководство). Под ред. И.С. Чекмана, П.А. Галенко-Ярошевского и В.В. Скибицкого. - "ПУЛ", 1995. - 696 с.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую iconМіністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую
Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 – «Медицина»
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 «Медицина»
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи