Методичні рекомендації до icon

Методичні рекомендації до
Скачати 132.15 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до
Дата27.08.2012
Розмір132.15 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство охорони здоров`я України

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького

Методичні рекомендації до


виробничої практики зі спеціалізації «Використання лікарських препаратів в клінічній практиці»


№ п/п

Зміст роботи в період практики

Освоєння навичків

Всього часів

Аудиторна робота

СПРС

1.

^ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ І ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Ознайомлення з структурою та організацією роботи багатопрофільного лікувального закладу: приймальним відділенням, правилами та порядком надходження хворих та встановлення діагнозу. Ознайомлення з організацією роботи міжлікарняної аптеки, професійними обов'язками провізора в окремих спеціалізованих відділеннях та бага-топрофільному стаціонарі в цілому. Знайомство з допоміжними структурами, що вхо­дять до складу багатопрофільного лікувального закладу (клінічна, біохімічна, функціональної діагностики то що), їх призначенням в даному закладі, можливостям та обсягом досліджень, принципами використання лабораторно-інструментальних досліджень як критеріїв ефективності та безпечності лікарської терапії.

7.02

7.02
2.

^ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КАРДІОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Ознайомлення зі структурою та організацією роботи спеціалізованого кардіологі­чного відділення, особливостями обстеження хворих кардіологічного профілю. Про­ведення разом з лікарем аналізу історій хвороби, листів лікарських призначень, даних клініко-лабораторних досліджень. Збір лікарського анамнезу у окремих хворих. Здій­снення разом з лікарем вибору оптимальних лікарських препаратів, їх лікарської фор­ми, дози та шляхів введення враховуючи особливості їх фармакодинаміки та фармакокінетики, їх взаємодії з одночасно або раніш призначеними ліками, їжею та ін. для окремих хворих, вибір методів для контролю за їх ефективністю та безпечністю. Здійснення в разі необхідності разом з лікарем заміну одного лікарського препарату іншим.

Під керівництвом викладача здійснення фармацевтичної опіки стаціонарних та амбулаторних хворих кардіологічного профілю.


7.02

7.02
3.

^ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПУЛЬМОНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Ознайомлення зі структурою та організацією роботи спеціалізованого пульмонологічного відділення, особливостями обстеження хворих з бронхо-легеневою патоло­гією. Проведення разом з лікарем аналізу історій хвороби, листів лікарських призначень, даних клініко-лабораторних досліджень. Збір лікарського анамнезу у окремих хворих. Здій­снення разом з лікарем вибору оптимальних лікарських препаратів, їх лікарської фор­ми, дози та шляхів введення враховуючи особливості їх фармакодинаміки та фармакокінетики, їх взаємодії з одночасно або раніш призначеними ліками, їжею та ін. для окремих хворих, вибір методів для контролю за їх ефективністю та безпечністю. Здійснення в разі необхідності разом з лікарем заміну одного лікарського препарату іншим.

Під керівництвом викладача здійснення фармацевтичної опіки стаціонарних та амбулаторних хворих пульмонологічного профілю.

7.02

7.02
4.

^ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Ознайомлення зі структурою та організацією роботи спеціалізованого гастроентерологічного відділення, особливостями обстеження хворих з патоло­гією ШКТ. Проведення разом з лікарем аналізу історій хвороби, листів лікарських призначень, даних клініко-лабораторних досліджень. Збір лікарського анамнезу у окремих хворих. Здій­снення разом з лікарем вибору оптимальних лікарських препаратів, їх лікарської фор­ми, дози та шляхів введення враховуючи особливості їх фармакодинаміки та фармакокінетики, їх взаємодії з одночасно або раніш призначеними ліками, їжею та ін. для окремих хворих, вибір методів для контролю за їх ефективністю та безпечністю. Здійснення в разі необхідності разом з лікарем заміну одного лікарського препарату іншим.

Під керівництвом викладача здійснення фармацевтичної опіки стаціонарних та амбулаторних хворих гастроентерологічного профілю.


7.02

7.02
5.

^ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ АПТЕКИ В БАГАТОПРОФІЛЬНОГО СТАЦІОНАРУ.

Ознайомлення зі структурою та організацією роботи аптеки, обов'язками провізо­ра спеціалізованого відділення.

Ознайомлення з роботою по здійсненню фармацевтичної опіки пацієнтів, консу­льтативна робота з хворими з питань раціонального використання безрецептурних препаратів різних фармакологічних груп: прояви клінічної дії, спосіб і час приймання, взаємодія з їжею та ін. Інформування лікарів про всі випадки нераціонального вжи­вання лікарських засобів.

7.02

7.02
6.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, які використовують при захворюваннях серцево-судинної системи: бета-блокатори, антагоністи кальцію, нітрати, діуретики, серцеві глікозиди, ЦАПФ, БАР, антитромбоцитарні засоби


6

7.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, які використовують при захворюваннях ШКТ: антациди, Н2-блокатори, М-холінолітики, холер етики, холекинетики, гепатопротектори


6

8.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, які використовують при захворюваннях бронхо-легеневої системи: антибіотики, відхаркуючи, муколітики, прортикашльові


6
ВСОЬГО
54

36

18


^ ГРАФІК РОЗПОДІЛУ РОБОЧОГО ЧАСУ СТУДЕНТІВ
З/Р

Найменування роботи

Кількість днів при п'ятиденному тижні

1.

Ознайомлення з структурою та організацією роботи багатопрофільного лікувального закладу (описати). Знайомство з допоміжними структурами, що вхо­дять до складу багатопрофільного лікувального закладу (клінічна, біохімічна, функціональної діагностики то що), їх призначенням в даному закладі, можливостям та обсягом досліджень, принципами використання лабораторно-інструментальних досліджень як критеріїв ефективності та безпечності лікарської терапії (описа­ти) Інструктаж з техніки безпеки, санітарно-гігієнічним заходам, дотриман­ню порядку у стаціонарі.

1

2.

Ознайомлення з роботою спеціалізованого кардіологічного відділення. Опис у щоденнику навчальної практики (за встано­вленою схемою) 3 - 5 практичних ситуацій, що ви­никають при спілкуванні провізора і хворого з кардіологічною патологією. Проаналізувати призначення лікарських засобів, визначити можливі шляхи покращення лікування хворого й спрогнозувати можливі побічні ефекти терапії.

Щодня

3.

Ознайомлення з роботою спеціалізованого пуль монологічного відділення, особливостями обстеження та лікування хворих цього профілю. Опис у щоденнику навчальної практики (за встано­вленою схемою) 3 - 5 практичних ситуацій, що ви­никають при спілкуванні провізора і хворого з бронхо-легеневою патологією. Проаналізувати призначення лікарських засобів, визначити можливі шляхи покращення лікування хворого й спрогнозувати можливі побічні ефекти терапії.

Щодня

4.

Ознайомлення з роботою спеціалізованого гастроентерологічного відділення. Опис у щоденнику навчальної практики (за встано­вленою схемою) 3 - 5 практичних ситуацій, що ви­никають при спілкуванні провізора і хворого з кардіологічною патологією. Проаналізувати призначення лікарських засобів, визначити можливі шляхи покращення лікування хворого (переваги та недоліки призначених препаратів) й спрогнозувати можливі побічні ефекти терапії.

Щодня

5.

Ознайомлення з організацією роботи міжлікарняної аптеки, професійними обов'язками провізора в окремих спеціалізованих відділеннях та багатопрофільному стаціонарі в цілому. Знайомство з етичними і деонтологічними аспекта­ми спілкування провізора і відвідувача аптеки. При­дбання навичок індивідуального підходу до кожно­го хворого з урахуванням вікового критерію і важ­кості захворювання (описати в щоденнику 2-3 конкретних приклади з клініко-фармакологічним обґрунтуванням вибору препарату).


Щодня


^ ЗІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ З КЛІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ


ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Студенти ведуть щодня щоденник своєї роботи. Щоденник є офіційним документом і повинний бути наданий в університет на відповідну кафедру. Без щоденника чи при несвоєчасному його оформленні навчальна практика не може бути зарахована. У щоденнику по днях варто відбивати всю роботу практиканта (її характер і обсяг): кількість практичних ситуацій з раціонального та безпечного застосування ліків з коротким викладом суті проблеми і пропозиціями її рішен­ня.

Щоденник повинен дати чітке уявлення про ступінь самостійності студента при виконанні тієї чи іншої роботи.

На початку щоденника варто охарактеризувати організацію роботи багато профільного стаціонару, описати розташування і оснащення відділень, допоміжних діагностичних служб й аптеки.

В період практики на робочому місці студенти-практиканти щодня описують у щоденнику три-п'ять практичних ситуацій використання лікарських препаратів при певних захворюваннях у профільному стаціонарі і пропонують свої шляхи їхнього рішення.

Практикант повинен аргументувати вибір того чи іншого препарату, викорис­товуючи теоретичні знання і уміння, отримані при вивченні дисципліни «Клінічна фармація» і інших дисциплін.

Ситуація повинна бути коротко описана з чітким викладом суті проблеми і дій провізора з її вирішення. Студент-практикант пропонує свої шляхи рішення при визначенні помилок (при наявності таких).

Для обґрунтування прийнятого рішення щодо вибору того чи іншого препара­ту студент може керуватися фармакотерапевтичним довідником, різними довідни­ками про лікарські препарати, довідковою літературою з внутрішніх хвороб, навча­льними посібниками з клінічно: фармації, записами лекцій і всією доступною дові­дковою літературою про ліки, які є у лікувальному закладі й аптеці.

Щоденник заповнюють по закінченні робочого дня і зберігають в лікувальному закладі. Він повинен бути доступний керівнику практики від кафедри в будь-який час робочого дня. Студенти зобов'язані що­дня надавати щоденник безпосередньому керівнику практики, який ставить підпис і дату контролю. До моменту закінчення практики щоденник необхідно завірити під­писом керівника лікувального закладу і печаткою закладу.

Наприкінці щоденника надається коротка характеристика на студента, завірена підписом керівника практики від бази, висновки та зауваження комісії.

Зразок титульного листа надані в додатку 1. Приклади запису у щоденнику – у додатку 2.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

 1. Медична документація у стаціонарі.

 2. Фармакодинаміка та фармакокінетика лікарських засобів.

 3. Характерні клінічні симптоми найбільш поширених захворювань, які потребують обов’язкової консультації лікаря.

 4. Принципи збору анамнезу хвороби, анамнезу життя, алергологічного анамнезу.

 5. Принципи взаємодії лікарських засобів.

 6. Показання та протипоказання при виборі лікарських засобів.

 7. Побічні ефекти ліків.

 8. Принципи безпечності фармакотерапії.

 9. Номенклатура вітчизняних та зарубіжних лікарських препаратів.

 10. Клінічна фармакологія протикашльових, муколітичних та відхаркуючи препаратів.

 11. Клінічна фармакологія стимуляторів бета-адренорецепторів.

 12. Клінічна фармакологія інгаляційних кортикостероїдів.

 13. Клінічна фармакологія бета-адреноблокаторів.

 14. Клінічна фармакологія блокаторів кальцієвих каналів.

 15. Клінічна фармакологія нітратів.

 16. Клінічна фармакологія антитромбоцитарних засобів.

 17. Клінічна фармакологія діуретинів.

 18. Клінічна фармакологія ІАПФ та БАР.

 19. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів.

 20. Клінічна фармакологія гіпотензивних центральної дії.

 21. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору антигіпертензивного лікарського засобу для лікування АГ.

 22. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів для лікування серцевої недостатності.

 23. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів.

 24. Клінічна фармакологія антацидних препаратів.

 25. Клінічна фармакологія гастроцитопротекторів.

 26. Клінічна фармакологія Н2-блокаторів.

 27. Клінічна фармакологія М-холінолітиків.

 28. Клінічна фармакологія холеретиків та холекінетиків.

 29. Клінічна фармакологія гепатопротекторів.

 30. Клінічна фармакологія ферментних препаратів.

 31. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів при лікуванні виразкової хвороби.

 32. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів для лікування патології гепатобіліарної системи.

 33. Клінічна фармакологія НПЗП.

 34. Клінічна фармакологія вітамінів.

 35. Клінічна фармакологія препаратів заліза.

 36. Клінічна фармакологія антибіотиків групи пеніцилінів.

 37. Клінічна фармакологія антибіотиків групи макролидів.

 38. Клінічна фармакологія антибіотиків групи цефалоспоринів.

 39. Клінічна фармакологія антибіотиків групи аміноглікозидів.

 40. Клінічна фармакологія антигістамінних препаратів.

Література

^ А. ОБОВ’ЯЗКОВА:

1. Налетов С.В. Клиническая фармакология и фармакотерапия//Севастополь.: «Вебер», 2006., 672 с.

2. Викторов А.П., Передерий В.Г., Щербак А.Г Взаимодействие лекарств и пищи. -К.: Здоровье, 1991. - 240 с.

3. Ивашкин В.Т., Султанов В.К. Пропедевтика внутренних болезней: практикум. СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 384 с.

4. Компендіум 2003 – Лекарственные препараты /Под ред. В.Н. Коваленко, а.П. Викторова.-К.: Марион, 2003.- 1388 с.

5. Лекарственные препарати Украины. 1999-2000. В 3-х томах. - X.: Прапор, 1999. -Т.1.-б22с.,Т.2.-638с.,Т.З.-464 с.

6. Мазур П.Л. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. М: Медицина, 1992. - 304 с.

7.Основи внутренних болезней /Под ред. ИА.Зупанец. — X: Прапор, 1999.— 83 с.

8. Основи клинической фармакологии и рациональиой фармакотерапии: Рук. для практикующих врачей /Ю.Б. Белоусов, М.В. Леонова, Д.Ю. Белоусов и др.; Под общ. ред. Ю.Б. Белоусова, М.В. Леоновой. - М.: Бионика, 2002. - 368 с.


^ Б. ДОДАТКОВА


1. Антибактериальная терапия. Практическое руководство/ Под ред. Страчунского Л.С., Белоусова Ю.Б., Козлова СИ. М., 2000. - 190 с,

2. Балткайс Я.Я., Фатеев В.А. Взаимодействие лекарственных веществ. - М: Меди­цина, 1992. - 304 с.

3. Белоусов Ю.В., Моисеев В.С., Лепахин П.К. Клиническая фармакология и фарма­котерапия. Москва: Универсум паблишинг, 1997,

531 с.

4. Внутренние болезни / Под ред. Б.И.Шулутко. - СПб. 1992, 592 с.

5. Грэхам-Смит Д.Г., Аронсон Дж.К. Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии: Пер. с англ. - М.: Медицина. 2000, 744 с.

6.Латогуз И.К., Телегина П.Д., Михалин М.Л. Внутренние болезни (клинические лекции). - Харьков, 1994. 584 с.

7. Макаров В.Л., Кудрин Л.П., Черних В.П., Дроговоз СМ. Фармакотерапія сульфаниламідними и сульфамідними препаратами. К.: Здоров'я, 1991. 191с.

8. Окороков Л.П. Лечение болезней внутренних органов. В 4х томах. Минск: Вышейшая школа, 1997. - Т. 1 - 552 с, Т.2 - 596 с, Т.З - 164с, Т.4 - 480 с

9. Радбиль О.С. Фармакология в гастроэнтерологии: справочник. - М: Медицина, 1991. - 416с.

10. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. М., 1998. - 1168 с.

11. Черномордик Л.Б. Применение антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов. К.: Вища школя, 1988. - 320 с

Додаток 1.


^ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії


ЩОДЕННИК

навчальної практики з клінічної фармації

студента 5 курсу групи фармацевтичного факультету


(прізвище, ім'я, по батькові)


Місце навчальної практики

(адреса, телефон)


Час навчальної практики

з « » 200_ р.

по « « 200_ р.


Керівник лікувальної установи

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник навчальної практики від кафедри

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2

 1. П.І.П. хворого, вік.

 2. Анамнез захворювання (коротко), клінічні симптоми (які потребують або не потребують консультації лікаря.).

 3. Алергологічний анамнез.

 4. Діагноз, етіопатогенетичні механізми.

 5. Лікарські засоби, що коригують ланки патогенезу захворювання.

 6. Обґрунтування базисних препаратів (механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, стан організму хворого)

 7. Обґрунтування режиму дозування.

 8. Виділення критеріїв терапевтичної ефективності та безпечності застосування препарату (методи, бажані ефекти, небажані ефекти)

 9. Методи профілактики та усунення можливих побічних ефектів.

 10. Обґрунтування необхідності комбінованої терапії.

 11. Поясніть сумісність призначеної комбінованої терапії.

 12. Обґрунтування тривалості терапії.

Схожі:

Методичні рекомендації до iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Методичні рекомендації до iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації до iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації до iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації до iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації до iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації до iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації до iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації до iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації до iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Методичні рекомендації до iconПрограма та методичні рекомендації
Програма та методичні рекомендації з діалектологічної практики / Укладач: Т. Г. Шевченко.— Запоріжжя: зну, 2006.— 29 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи