Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького icon

Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького
Скачати 204.71 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького
Дата27.08.2012
Розмір204.71 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОЛНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М. ГОРЬКОГО


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ДонНМУ

_________________ О.М. Талалаєнко

“____” ________________ 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ


Для спеціальності “ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦІЯ”

Факультет: фармацевтичний

Кафедра клінічної фармакології, клінічної фармації і фармакотерапії

Нормативні дані:


Форма навчання

Курс

Семестр
^

Кількість годинІспит (семестр)

Всього

АУДИТОРНИХ

СПРС

Лекції

Пр., лаб., семін. заняття

Денна

1

II

54

4

44

6

IIРобочу програму складено на підставі типового навчального плану, схваленого Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів при Головному управлінні освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України 12.09.2005 р.
^
Робочу програму склали: д.мед.н., проф. С.В. Нальотов, доц. Я.Ю. Галаєва.


Програму обговорено на засіданні кафедри “--” ------- 20-- р. Протокол №


Завідувач кафедри клінічної

фармакології, клінічної фармації

і фармакотерапії, д.мед.н., проф. С. В. Нальотов


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії “___” ________ 20-- р.

Протокол №__


Голова циклової методичної комісії, д.фарм.н В.М. Хоменко

I. ^ Пояснювальна записка

Інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників фармацевтичних факультетів. Очна частка інтернатури проводиться у формі навчання на кафедрах медичного університету протягом 4 місяців.

Після проходження інтернатури з питань клінічної фармації інтерни-провізори повинні знати:

 • сучасну класифікацію лікарських засобів

 • фармакокінетику та фармакодинаміку загальні закономірності дії ліків

 • принципи етіотропної, патогенетичної та симптоматичної терапії

 • види взаємодії ліків при одночасному використанні

повинні уміти:

 • надавати консультативну допомогу лікарям з питань фармакокінетики та фармакодинаміки ліків при їх одночасному застосуванні

 • здійснювати фармацевтичну опіку пацієнтів під час придбання лікарських засобів для самолікування

 • здійснювати фармацевтичну опіку пацієнтів, які придбають ліки за рецептом

 • здійснювати допомогу при невідкладних станах

Під час проходження інтернатури на кафедрі інтерн-провізор має виконати один реферат з запропонованих тем. Оцінювання знань-умінь з клінічної фармації проводиться у рамках атестації інтерна після завершення проходження інтернатури

 1. ^ ЗМІСТОВА ЧАСТИНА
Теми занять і вузлові питання до них

Всього годин

У тому числі по видах занять

Рік навчання

Лекції

Пр

Сем

СПРС

1

2

3

4

5
6

7

1

^ Клінічна фармація, її задачі, сучасний стан та перспективи розвитку

Основні поняття клінічної фармації та принципи раціонального застосування лікарських препаратів. Діяльність провізора, що пов’язана з забезпеченням ефективного, безпечного та економічного лікування. Партнерство провізора та лікаря щодо медикаментозної терапії.

4

2

21

2

^ Взаємодія ліків з організмом та між собою

Механізми дії ліків. Клінічна фармакодинаміка. Види дії ліків. Клінічна фармакокінетика (всмоктування, розподіл, метаболізм та виведення). Шляхи введення ліків. Дозування ліків. Ефекти, які виникають при повторному застосуванні ліків (звикання, кумуляція, залежність, сенсибілізація). Взаємодія лікарських препаратів: синергізм та антагонізм, їх види, механізми та практичне значення. Взаємодія ліків з їжею та алкоголем. Види взаємодії лікарських засобів з їжею та напоями. Правила прийому деяких препаратів, на які суттєво впливають їжа та напої та алкоголь.

2
21

3

^ Фармакогенетика. Хронофармакологія

Поняття про фармакогенетику. Основні ферментативні порушення, які зумовлюють непереносимість деяких препаратів. Основні положення хронофармакології, поняття про біоритми. Види взаємодії лікарських засобів з їжею та напоями. Правила прийому деяких препаратів, на які суттєво впливають їжа, напої та алкоголь.

2
21

4

^ Побічна дія лікарських препаратів, її запобігання та усунення

Класифікація побічних реакцій/дій лікарських препаратів. Форми збору та аналізу інформації про побічну дію/побічну реакцію лікарських препаратів. Система організації спостережень на етапах медичного застосування препаратів. Джерела надходження інформації про побічну дію або побічну реакцію на препарат. Види побічної дії ліків. Прогнозування побічної дії ліків при морнотерапії та при комбінованному лікуванні, методи запобігання.

22
1

5

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, які впливають на нервову систему

Клінічна фармакологія наркозних засобів, снодійних та седативних. Клінічна фармакологія лікарських препаратів зі стимулюючим ефектом (ноотропи, прсихостимулятори) та для покращення мозкового кровообігу.

22
1

6

^ Клініко-фармакологічна характеристика та раціональне застосування лікарських препаратів, які впливають на серцево-судинну систему

Антиангінальні та антиаритмічні препарати. Препарати, які впливають на судинний тонус (антигіпертензивні, антигіпотензивні). Лікарські препарати, які використовують при серцевій недостатності (серцеві глікозиди, інгибитори АПФ, бета-блокатори, діуретики). Принципи комбінованої терапії при серцево-судинних захворюваннях. Можливі побічні ефекти за засоби їх профілактики.

44

-

1

7

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, раціональне застосування лікарських препаратів, які впливають на систему крові

Фібринолітики, антиагреганти, антитромбоцитарні, прямі та непрямі антикоагулянти – механізми дії, показання, протипоказання, побічна дія, методи контролю ефективності та безпечності лікування. Препарати, які використовують при кровотечах (амінокапронова кислота, фібриноген, плазма, еритроцитарна маса) – принципи призначення, контроль безпеки використання, можливі побічні дії. Гіполіпідемічні засоби. Класифікація, механізми дії. Принципи призначення, показання, протипоказання, побічна дія статинів, вітамінів, секвестрантів жовчних кислот, фібратів. Препарати протианемічної дії (препарати залізі, вітаміни, еритропоетіни). Принципи застосування, основні побічні ефекти.

22
1

8

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, які впливають на дихальну систему

Основні групи бронходилятуючих засобів: бета-агоністи, М-холіноміметики, теофіліни. Протизапальні – глюкокортикоїди, антилейкотрієнові, стабілізатори опасистих клітин. Муколітики та мукорегулятори. Показання та побічна дія. Принцип поступового призначення лікування хворим на бронхообструктивний синдром. Принципи застосування інгаляторів та допоміжних засобів (спейсери, небулайзери) хворими, профілактика небажаних ефектів.

22

-

1

9

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, які впливають на систему травлення

Основні групи препаратів, які використовують при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (антациди, М-холіноблокатори, Н-блокатори, інгибитори протонового насосу, препарати вісмуту та інші гастроцитопротектори). Принципи комбінованого призначення, можливі побічні дії. Принципи ерадикаційної терапії хелікобактерної інфекції. Застосування прокінетиків, спазмолітинів при порушеннях моторної функції ШКТ. Лікарські препарати при захворюваннях жовчовидільної системи та печінки, підшлункової залози (панкреатин та його препарати, холеретики, холекінетики, гепатопртектори).


22

-

1

10

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, які впливають на запальні процеси (протизапальні, анальгезуючі, хондропротектори)

Нестероїдні протизапальні засоби. Класифікація згідно механізму дії. Стероїдні протизапальні засоби (глюкокортикоїди).Класифікація: природні (гідрокортизон), синтетичні (преднізолон, дексаметазон, триамцінолон). Основні хондропротектори, механізми дії, способи застосування. Препарати місцевої та системної дії.


22

-

1

11
^

Властивості та раціональне застосування лікарських препаратів, які впливають на сечовидільну систему.


Спазмолітини, знеболюючі та сечогінні препарати. Уросептики, фітопрепарати у лікуванні бактеріальних інфекцій сечовивідної системи. Урікозурічні та урікодепресивні лікарські препарати, принципи використання, можливі ускладнення терапії.

22
1

12

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, які впливають на ендокринну систему

Основні лікарські препарати, які використовують при цукровому діабеті. Інсуліни – класифікація, принципи використання, основні побічні ефекти, методи запобігання. Цукровознижуючі препарати (бігуаніди, похідні сульфонілсечовини, тіазолідіндіони, глініди). Принципи комбінованого лікування цукрового діабету. Профілактика основних ускладнень з боку серцево-судинної системи (використання ангіо- та органопротекторів). Лікарські препарати при патології щитовидної залози – препарати йоду, тіреотропні та тіреотоксичні (тіреостатики) засоби. Основні побічні ефекти, методи їх запобігання.

22
1

13

^ Сучасні протиалергійні лікарські препарати.

Класифікація сучасних проти алергійних засобів. Переваги антигістамінних препаратів III-IV генерації. Принципи використання, основні побічні дії та методи профілактики.

22

-

1

14

^ Фармакологічна характеристика та клінічні аспекти використання вітамінних препаратів

Поняття про вітаміни та вітаміноподібні речовини. Класифікація вітамінів. Поняття про гіпо- та авітамінози. Принципи лікування. Поняття про гіпервітамінози. Основні вітамінні препарати та їх комплекси. Мінерали та мікроелементи – їх роль у лікуванні та профілактиці вітамінної недостатності.

22

-

1

15

^ Загальні принципи антибактеріальної та хіміотерапії

Класифікація антибактеріальних засобів: антибіотики, сульфаніламіди, фторхінолони, нітроімідазоли, нітрофурани. Класицікація за походженням (природні, напівсинтетичні, синтетичні), за спектром антимікробної дії; за механізмом дії (бактеріцідні, бактеріостатичні); за хімічною будовою; за терміном дії.

Показання до застосування. Вибір препарату, режиму дозування, тривалості курсу. Показання до призначення та правила проведення комбінованої антибактеріальної терапії. Побічні дії, їх профілактика та лікування. Антибіотики та хіміотерапевтичні засоби, які протипоказані детям та жинкам під час вагітності та лактації.

22

-

1

16

^ Допомога при невідкладних станах та гострих отруєннях

Гостра судинна недостатність: визначення непритомності, колапсу, шоку (гіповолемічні, анафілактичний, травматичний, кардіогенний). Механізми патогенезу. Принципи невідкладної допомоги, використання препаратів. Визначення гіпертонічного кризу, лікарські препарати для невідкладної допомоги. Принципи невідкладної допомоги при бронхообструктивних станах. Невідкладна допомога при опіках. Основні ознаки отруєнь лікарськими препаратами. Поняття про антидоти. Принципи надання невідкладної допомоги при отруєннях лікарськими препаратами.

4

2
2

-

1

17

^ Особливості використання лікарських препаратів у дитячому віці

Біологічні особливості дитячого організму та його реакції на введення ліків (основні особливості фармакокінетики та фармакодинаміки). Вибір шляхів введення препарату та виду лікарської форми при лікуванні дітей. Дозування ліків у дітей. Препарати, які можна призначати у різному дитячому віці. Абсолютно протипоказані лікарські препараті у педіатрії.

22

-

1

18

^ Особливості використання лікарських препаратів у літніх. Геріатричні аспекти у клінічній фармації.

Лікарські терапія хворих похилого та старечого віку. Особливості фармакокінетики та фармакодинаміки ліків у хворих похилого віку. Особливості дії лікарських препаратів у старіючому організмі. Особливості дозування та прийому ліків у пацієнтів похилого та старечого віку. Побічна дія ліків та ускладнення лікарської терапії у хворих похилого та старечого віку.

22

-

1

19

^ Особливості використання лікарських препаратів під час вагітності та лактації

Статеві гормони. Синтетичні аналоги та антагоністи. Контрацептиви. Основні зміни фармакокінетичних та фармакодинамічниї параметрів ліків у вагітних. Препарати, які мають ембріотоксичну, фітотоксичну, тератогенну та мутагенну дію. Препарати, які безпечні та відносно безпечні при вагітності у різні триместри та при лактації. Абсолютно протипоказані ліки при вагітності. Препарати, які протипоказані при лактації.

22

-

1

20

^ Фармацевтична опіка при відпуску рецептурних та безрецептурних лікарських препаратів

Алгоритми раціонального діалогу з пацієнтом щодо визначення показань до застосування ОТС-препаратів. Фармацевтична опіка при відпуску ОТС-препаратів для симптоматичного лікування. Фармацевтична опіка при відпуску препаратів для лікування хворих похилого та старечого віку, вагітних та лактуючих жінок, дітей (особливо першого року життя). Фармацевтична опіка при відпуску ліків за рецептом.

44

-

1

21

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика протигельмінтних, протигрибкових,антипротозойних та противірусних препаратів

Протигрибкові препарати, класифікація, принципи застосування. Протималярійні препарати, принципи використання, основні побічні ефекти. Протигельмінтні препарати. Противірусні препарати, принципи застосування. Препарати для лікування СНІДу.

6

-6

1
ВСЬОГО

54

4

38

6

6

6
 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ ДЛЯ ІНТЕРНІВ-ФАРМАЦЕВТІВ^ Тематичний план лекцій

Години

1

Клінічна фармація, її задачі, сучасний стан та перспективи розвитку

2

2

^ Допомога при невідкладних станах та гострих отруєннях

2
Всього

4^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦЇЇ ДЛЯ ІНТЕРНІВ-ФАРМАЦЕВТІВ
^ Теми практичних занять

Годин

1

Клінічна фармація, її задачі, сучасний стан та перспективи розвитку

2

2

Взаємодія ліків з організмом та між собою

2

3

Фармакогенетика. Хронофармакологія

2
Всього

6


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦЇЇ ДЛЯ ІНТЕРНІВ-ФАРМАЦЕВТІВ^ Теми семінарських занять

Годин

1

Побічна дія лікарських препаратів, її запобігання та усунення

2

2

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, які впливають на на нервову систему

2

3

^ Клініко-фармакологічна характеристика та раціональне застосування лікарських препаратів, які впливають на серцево-судинну систему

4

4

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, раціональне застосування лікарських препаратів, які впливають на систему крові

2

5

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, які впливають на дихальну систему

2

6

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, які впливають на систему травлення

2

7

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, які впливають на запальні процеси (протизапальні, анальгезуючі, хондропротектори)

2

8

^ Властивості та раціональне застосування лікарських препаратів, які впливають на сечовидільну систему.

2

9

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських препаратів, які впливають на ендокринну систему

2

10

^ Сучасні протиалергійні лікарські препарати.

2

11

Фармакологічна характеристика та клінічні аспекти використання вітамінних препаратів

2

12

^ Загальні принципи антибактеріальної та хіміотерапії

2

13

Допомога при невідкладних станах та гострих отруєннях

2

14

^ Особливості використання лікарських препаратів у дитячому віці

2

15

Особливості використання лікарських препаратів у літніх. Геріатричні аспекти у клінічній фармації.

2

16

^ Особливості використання лікарських препаратів під час вагітності та лактації

2

17

Фармацевтична опіка при відпуску рецептурних та безрецептурних лікарських препаратів

4
ВСЬОГО

38


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПОЗААУДИТОРНИХ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ ДЛЯ ІНТЕРНІВ-ФАРМАЦЕВТІВТеми

Години

1

^ Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика протигельмінтних, протигрибкових, антипротозойних та противірусних препаратів

6
ВСЬОГО

6
 1. ^ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Белоусов Ю.В., Моисеев В.С., Лепахин В.К. "Клиническая фармаколигия и фармакотерапия". - М: Универсум Паблишинг, 1999.

 2. Кукес В.Г. Клиническая фармакология М, ГЭОТАР. Медицина. 1999 с. 208-228

 3. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров`я “Про подання інформації про побічні реакції (побічні дії лікарських засобів) Київ, 2002”.

 4. Клінічна фармакологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів у 2 томах. / Під ред. І.А Зупанця, С.В. Нальотові, О.П. Вікторова. Харків., «Золоті сторінки».2005

 5. ОТС-ответственное самолечение/ Под ред. И.А. Зупанца, И.С. Чекана.- К.: «фармацевт-практи», 2004. – 192 с.

 6. Посохов К.А., Вікторов О.П. Антибіотики, Тернопіль: Укрмедкнига, 2005, 296 с.

 7. Фармакология (Введение в фармако -и химиотерапию) / Под ред. И. В. Комиссарова, Изд. 3-Донецк, 2006.

Додаткова:

 1. Березняков И. Г., Страшный В.В. Антибактериальные средства: стратегия клинического применения. Харьков. Константа, 1997.

 2. Викторов А.П. Контроль за безопасностью лекарственных препаратов в мире и проблемы развития фармакологического надзора в Украине // Провизор. – 2002. - № 1. – с. 9 – 13

 3. Вікторов О.П. Сучасні підходи до вивчення контролю побічної дії ліків // Фарм. журнал. – 2005. - № 6. – С. 6 – 12.

 4. Паттерсон Р. Аллергические болезни: диагностика и лечение; Пер. с англ./ Под ред А.Г. Чучалина и соавт. – М: ГЭОТАР. – Медицина, 2000. – 768 с.

 5. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. М.: АстраФармСервис, 2004, 1520 с.
 1. ^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  1. Фармакологічна та фармацевтична несумісність ліків

  2. Поняття про бренди та генеріки Біоеквівалентність генеричних препаратів.

  3. Види побічної дії ліків та їх профілактика

  4. Антидототерапія при отруєнні лікарськими речовинами

  5. Фармакотерапія гіпертонічної хвороби

  6. Фармакотерапія ішемічної хвороби серця

  7. Дієтотерапія серцево-судинних захворювань

  8. Фармакотерапія захворювань органів травлення

  9. Фармакотерапія захворювань органів дихання

  10. Фармакотерапія захворювань сечовидільної системи

  11. Сучасні препарати для лікування цукрового діабету

  12. Сучасні препарати для лікування захворювань щитовидної залози

  13. Сучасні препарати для лікування онкологічних захворювань

  14. Раціональна хіміотерапія інфекційних захворювань, принципи комбінованої терапії

  15. Антибіотики та хіміотерапевтичні засоби

  16. Сучасний стан фармакотерапії грибкових захворювань

  17. Препарати противірусної дії.

  18. Фармакотерапія туберкульозу

  19. Сучасний стан фармакотерапії хворих на СНІД

  20. Вітамінні препарати

Схожі:

Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 «Медицина»
Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 – «Медицина»
Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Міністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую
Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи