Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ icon

Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ
НазваКлінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ
Сторінка1/8
Дата28.08.2012
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

___________ № _____


КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ


Надання медичної допомоги новонародженим

з неонатальними інфекціями


Вступ


Проблема неонатальних інфекцій та надання медичної допомоги новонародженим з цією патологією є одною з провідних проблем перинатології, неонатології та педіатрії. Це зумовлено постійною зміною етіологічної структури та біологічних особливостей збудників інфекцій, організаційними умовами та підходами до надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим, неспецифічністю ранніх клінічних проявів інфекцій у новонароджених, обмеженими можливостями бактеріологічного та вірусологічного обстежень, недостатнім матеріально-технічним забезпеченням практики сучасного інфекційного контролю, широким і часто необґрунтованим використанням антибіотикопрофілактик, а також застарілими підходами до профілактики, діагностики і лікування.

Зазначені особливості визначають недостатню реєстрацію і негативний вплив на захворюваність новоновонароджених. Своєчасна діагностика та ефективне лікування новонароджених з цими захворюваннями має важливе значення та вплив на зменшення показників неонатальної захворюваності, інвалідності та смертності. Використання цього протоколу в практичній діяльності дозволить стандартизувати та уніфікувати діагностику неонатальних інфекцій і покращити лікування новонароджених.

^ Перелік скорочень, що використовуються


РКД – рандомізоване клінічне дослідження

НЕК – некротичний ентероколіт

ЛП – люмбільна пункція

ВАП – відкрита артеріальна протока

^ ВІТН – відділення інтенсивної терапії новонароджених

ПІТН – палата інтенсивної терапії новонароджених


А.1 Паспортна частина

А.1.1 Діагноз та шифр по МКБ

Локалізовані неонатальні інфекції:
Омфаліт новонародженого з незначною кровотечею чи без неї

Р 38

Неонатальна iнфекцiя шкiри

Р 39.4

Неонатальний кон'юнктивiт та дакрiоцистит

Р 39.1


Системні інфекції:
Бактерiальний менiнгiт, не класифiкований в iнших рубриках

G 00

Некротизуючий ентероколiт у плода та новонародженого

Р 77

Природжена пневмонiя

P 23

iрусна пневмонiя, не класифiкована в iнших рубриках

J 12

Гострий гематогенний остеомієліт

М 86.0


Генералізована інфекція:
Бактеріальний сепсис новонародженого

Р 36


^ А.1.3 Потенційні користувачі


Протокол призначено для медичних працівників (неонатологів, лікарів акушер-гінекологів, лікарів педіатрів, лікарів анестезіологів, сімейних лікарів, медсестер, фельдшерів і акушерок), які надають допомогу новонародженим дітям у закладах охорони здоров’я, а також для організаторів охорони здоров’я.


^ А.1.4 Мета протоколу


Надати користувачам науково-доказові дані, які дозволять поліпшити якість новонародженим з неонатальними інфекціями. Уніфікувати методи діагностики та лікування новонароджених з неонатальними інфекціями, знизити частоту ускладень та летальності новонароджених прицих захворюваннях.


А.1.5Дата складання протоколу: 2010 р.

А.1.6 Дата перегляду протоколу: 2015 р., за необхідністю раніше.

А.1.7 Список та контактна інформація осіб, які брали участь в розробці протоколу


Моісеєнко Р.О.

Директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України, голова робочої групи
Педан В.Б.

заступник директора Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ
Терещенко А.В.

заступник директора-начальник відідлу організації медичної допомоги дітям Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ
Шунько Є.Є.

Завідуюча кафедрою неонатології НМАПО ім.. Щупика, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «неонатологія»
Авдєєва Л.В.

Зав. відділом антибіотиків Інституту мікробіології і вірусології шм. Д.К. Заболотного НАН України
Гнатів М.М.

завідуювач неонатальним центром Волинської обласної дитячої лікарні
Гавриленко Т.П.

асистент з питань неонатології Проекту „Здоров’я матері та дитини”
Добрянський Д. О.

професор кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Дудіна О. О.


завідувач відділення охорони здоров'я матері і дитини ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», заступник голови робочої групи
Іркіна Т. К.


заступник директора Проекту «Здоров'я Матері та Дитини», за згодою
Знаменська Т.К.

завідувач відділення неонаталогії ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України»
Клименко Т.М.

завідувач кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти
Костюк О.О.

Доцент кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л. Щупика
Коржинський Ю.С.

професор, завідувач кафедри педіатрії і неонатології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Краснова Ю.Ю.

Асистент кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л. Щупика
Лінчевський Г.Л.

завідувач курсом неонатології Донецького національного медичного університету
ім. М. Горького, факультет післядипломної освіти
Муравйова Н.Т.


головний неонатолог управління охорони здоров’я Київської міської держадміністрації
Орлова Т.О.

завідувач неонаталогічним центром Національної дитячої лікарні ОХМАДИТ
Подольчак Н.В.

асистент з питань педіатрії Проекту „Здоров’я матері та дитини”
Суліма О.Г.

професор кафедри неонатології НМАПО
ім. П.Л. Шупіка
Хілобок О.В.


завідувач відділення неонатології клініки „Ісіда”
Рецензенти: Заступник директора з наукової роботи ДУ УІСД МОЗ України, д.мед.н., проф. кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л.ШупикаД.м.н., професор, Ю.Б. Ященко.

Головний позаштатний неонатолог Управління охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Однорог М,

^ Протокол розглянутий і затверджений:

ЗЦЗМС – дата

МОЗ – дата

А.1.9 Епідемічна інформація

Неонатальні інфекції займають провідне місце в структурі причин смертності новонароджених в світі. За даними ВООЗ в країнах з відносно низьким рівнем смертності (<15‰) сепсис та пневмонія можуть бути причиною до 20% всіх випадків смертей немовлят в перші 28 днів життя. В останні роки частота неонатальних інфекцій не має тенденції до зниження, а сепсис вважається найбільш важливим захворюванням. Загальна частота сепсису у новонароджених в різних країнах світу коливається від 1 до 3,5 на 1000 народжених живими серед доношених дітей і 1 на 250 народжених живими серед передчасно народжених немовлят . Летальність серед новонароджених з раннім сепсисом складає до 20-40 %, а у 10-30 % з тих, які перенесли сепсис спостерігаються віддалені наслідки, особливо після менінгіту. З розвитком пізнього сепсису у глибоконедоношених новонароджених пов’язують достовірне збільшення частоти ускладнень, смертності і тривалості госпіталізації.

Летальність при пізньому сепсисі складає до 20% і залежить від його етіології, хоча може бути вищою в тих випадках, коли інфекційний процес викликаний грам-негативними мікроорганізмами.

В Україні протягом останніх років інфекції перинатального періоду, вроджені пневмонії, сепсис займають 3-4 місце в структурі захворюваності та смертності новонароджених, із тенденцією до зростання. Серед причин летальності питома вага інфекцій становить 23-25%, інфекцій перинатального періоду та сепсису в новонароджених у відділенні інтенсивної терапії – приблизно 40-60%.

Частота виникнення некротичного ентероколіту – 1-3 на 1000 новонарорджених дітей, 75% випадків НЕК виникають у недоношених новонароджених. Зокрема до 5-10% у дітей з масою тіла < 1,5 кг. Частота НЕК у дітей з дуже малою масою тіла при народженні зростає у разі допологового вилиття вод або асфіксії при народженні. НЕК виникає у 1-9% пацієнтів відділень інтенсивної терапії. Летальність 9-28%.

Частота захворюваності на пневмонію складає 5 – 50 на 1000 живонароджених. Може бути як самостійним захворюванням, так і ускладнювати інші патологічні стани. Під час вагітності плід може інфікуватися через плаценту або навколоплідні води. Інфікування вагітної в ранніх термінах вагітності може стати причиною загибелі плоду (викидень), розвитку ембріопатії, фетопатії або викликати затримку внутрішньоутробного розвитку. На пізніх термінах вагітності (після 5 місяців) інфекції можуть стати причиною передчасних пологів, захворювання та смерті плоду.


Шляхи передачі інфекції від матері до плоду


 1. Під час вагітності:

 • Трансплацентарний

 • Через навколоплідні води

 1. Під час пологів:

 • Контакт з інфікованими виділеннями, кров’ю, калом

 1. Після пологів:

 • Годування грудним молоком

 • Порушення правил догляду за дитиною

 • Через руки медичного персоналу/матері або інструменти


Механізмами поширення внутрішньолікарняних штаммів є:


 1. Контактний: головний фактор передачі – руки медичного персоналу, медична апаратура, засоби догляду за новонародженим.

 2. Фекально-оральний: суміш для годування дитини, зонди, катетери.

 3. Повітряно-краплинний

 4. Трансфузійний


Фактори ризику неонатальних інфекцій


Ризик неонатальної інфекції залежить від наявності інфекційних чинників ризикув анамнезі новонародженої дитини (Таб.1). Щоб оцінити материнські фактори ризику, слід ретельно вивчити історію хвороби матері. Також важливо знати, який догляд та допомогу мати отримувала під час вагітності та в пологах (чи призначалися їй антибіотики, якщо так, то які і коли).


Таблиця 1. Фактори ризику виникнення неонатальних інфекцій [А]

^ Фактори ризику неонатальних інфекцій з боку дитини


Фактори ризику неонатальних інфекцій з боку матері


Стан дитини


 • Недоношеність, мала маса при народженні, багатоплідна вагітність

 • Перинатальна асфіксія, реанімація

 • Гіпотермія
Стан матері


 • Передчасні пологи

 • Передчасний розрив навколоплідних оболонок

 • Безводний період >18 годин

 • Температура тіла під час пологів та/або в перші 3 дні після пологів >38ºС

 • Хоріоамніоніт, ендометрит

 • Інфекції сечостатевої системи

 • Затяжні пологи

 • Патологічна бактеріальна колонізація піхви та промежини (стрептококами гр. В)

Догляд за дитиною


 • Інвазивні процедури

 • Відсутність контакту з матір’ю

 • Штучне вигодовування

 • Нераціональна антибіотикотерапія

 • Інфузійна терапія та парентеральне харчування

 • Тривала катетеризація судин

 • Тривала госпіталізація

 • Переповненість неонатального відділення

 • Недотримання з боку медичного персоналу принципу мінімального контакту з дитиною

 • Невиконання політики обробки рук особами, які доглядають за дитиною
Догляд за матір’ю


 • Інвазивні процедури

 • Нераціональне лікування та профілактика інфекції у матері

 • Недостатнє дотримання політики миття рук медичним персоналом  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ icon6. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гострим перитонітом
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі): клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з гострим перитонітом,...
Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ icon5. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гострою непрохідністю кишок
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі): клінічні протоколи надання невідкладної медичної допомоги хворим з гострою...
Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ iconЗатверджено” наказ моз україни від 13. 06. 2005 №271 клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічні гепатити мкх-10
Токсичне ураження печінки з картиною гепатиту, що не класифікується в інших рубриках
Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ iconЗатверджено” наказ моз україни від 13. 06. 2005 №271 клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічний гастрит Код мкх-10
Сфера дії протоколу – загальнотерапевтичні та гастроентерологічні відділення усіх рівнів
Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ iconЗатверджено” наказ моз україни від 13. 06. 2005 №271 клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічний холецистит Код мкх -10
Сфера діії протоколу – загальнотерапевтичні та гастроентерологічні відділення усіх рівнів
Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ iconЗатверджено” наказ моз україни від 13. 06. 2005 №271 клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на синдром подразненої кишки (cпк) Код мкх-10
Сфера дії протоколу – загальнотерапевтичні та гастроентерологічні відділення усіх рівнів
Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ iconЗатверджено” наказ моз україни від 13. 06. 2005 №271 клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на жовчнокам”яну хворобу (жкх) мкх -10
Сфера дії протоколу – загальнотерапевтичні, гастроентерологічні та хірургічні відділення усіх рівнів
Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ iconЗатверджено” наказ моз україни від 13. 06. 2005 №271 клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на диспепсію Код мкх-10
Сфера дії протоколу – загальнотерапевтичні та гастроентерологічні відділення усіх рівнів, в рефрактерних випадках – психосоматичні...
Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ iconЗатверджено” наказ моз україни від 13. 06. 2005 №271 клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на алкогольну хворобу печінки Код мкх-10
Сфера дії протоколу – загальнотерапевтичні, гастроентерологічні або хірургічні (у разі ускладнень) відділення усіх рівнів
Клінічний протокол надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями Вступ iconЗатверджено” наказ моз україни від 13. 06. 2005 №271 клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (герх) Код мкх-10: к 21
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи